Пошук по сайту


Організація І методика

Організація І методика

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
ВІЙСЬКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

М.С. Бабенко, М.П. Ротань, В.В. Стасюк, Є.Ю. Литвиновський

ВИХОВНА РОБОТА: МЕТОДОЛОГІЯ,

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА.
Випуск І
Навчально-методичний посібник

За редакцією генерал-майора Л.А. Ріпи

Видання інституту
2002


ЗМІСТ
Вступ

РОЗДІЛ 1. Методологічні основи виховної роботи у Збройних Силах України
РОЗДІЛ 2. Концептуальні засади виховної роботи у Збройних Силах України
§1 Нормативно-правові засади виховної роботи

§2. Закономірності та принципи виховної роботи

§ 3. Теоретико-наукові та системно-практичні засади виховної роботи

§4. Сутність та зміст виховної роботи
РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика системи виховної роботи

у Збройних Силах України
§ 1. Система та структура виховної роботи у Збройних Силах України .

§ 2. Органи виховної роботи Збройних Силах України:

структура, завдання та напрямки діяльності.
РОЗДІЛ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом.
§1. Статус і роль офіцера структури виховної роботи в системі військового управління.

§2.Поліфункціональний характер діяльності офіцера структури виховної роботи
РОЗДІЛ 5. Морально-психологічне забезпечення виконання завдань оперативної бойової підготовки.
§1. Сутність, зміст, мета і завдання морально-психологічного забезпечення оперативної та бойової підготовки
§2. Вимоги керівних документів щодо оперативної і бойової підготовки та її морально-психологічне забезпечення.

§3. Організація, основні напрямки, форми й методи морально-психологічного забезпечення оперативної та бойової підготовки.
РОЗДІЛ 6. Методика психологічної роботи в підрозділі
§1.Деякі методи вивчення психологічних особливостей військовослужбовця

§2. Методи вивчення психологічних особливостей малих груп військового підрозділу

§3. Деякі особливості технології не репресивного спілкування командира з підлеглими.

§4. Основні прийоми і способи психокорекції та психотренінгу.
РОЗДІЛ 7. Практика роботи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень
§1 Система роботи посадових осіб щодо зміцненню військової дисципліни.

§2 Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі.

§3 Методика аналізу проступку військовослужбовця.

§4 Методика проведення профілактичної бесіди з військовослужбовцями, схильними до порушень дисципліни.

§5 Технологія діагностики та профілактики нестатутних взаємовідносин.

§6. Методика проведення інструктивно-методичного заняття з молодшими командирами за темою: “Система роботи молодших командирів щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень”

§7.Класифікація конфліктів та методика їх розв’язання
РОЗДІЛ 8 Методика організації гуманітарної підготовки
§1.Методика підготовки і проведення заняття з гуманітарної підготовки.

§2.Особливості проведення занять за методом “розповідь-бесіда”.
§3. Рекомендації щодо застосування на заняттях технічних

засобів, навчально-методичних та наочних посібників.

§4. Організація експлуатації, збереження і ремонту технічних засобів виховання.

§5. Методика підготовки до контрольного заняття.

§6. Додаткові інформаційні заходи в системі гуманітарної підготовки

§7. Система роботи щодо підвищення методичного рівня керівників груп гуманітарної підготовки
РОЗДІЛ 9. Методика інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу підрозділу
§1. Вимоги керівних документів щодо організації інформаційного забезпечення

§2. Методика організації та проведення Днів інформування.

§3. Методика підготовки та проведення інформування особового складу.

§4.Методика організації діяльності редколегії та редакторів бойових аркушів.

§5. Організація цільового прослуховування (перегляду) радіо (телепередач)
РОЗДІЛ 10. Методика організації і проведення культурно-виховної і просвітницької роботи у підрозділі

§1.Порядок оформлення народознавчої світлиці

§2. Методика роботи громадської ради народознавчої світлиці

§3. Методика проведення передвихідних та вихідних (святкових) днів

§4.Порядок проведення вечорів відпочинку.

§5. Методика організації художньої самодіяльності.

§6 Порядок проведення культпоходів, екскурсій з особовим складом

§7. Методика використання бібліотечних фондів військових частин та проведення літературно – музикального вечора у підрозділі.

§8 Методика підготовки та проведення вікторин.

§9.Методика підготовки і проведення диспуту.
РОЗДІЛ 11. Деякі заходи по національно-патріотичному вихованню військовослужбовців у підрозділі.

§1. Методика організації зустрічей з ветераном війни та військової служби, учасником бойових дій у “гарячих точках”

§2. Методика роботи з віруючими військовослужбовцями.

§3. Методика підготовки та проведення вшанування кращих військовослужбовців.

§4. Методика підготовки і виступу з доповіддю.

§5. Методика підготовки й проведення колективної бесіди
РОЗДІЛ 12.Деякі форми роботи з особовим складом і методика їх застосування

§1. Технологія індивідуальної бесіди з підлеглим.

§2. Порядок застосування колективних форм роботи з особовим складом.

§3 Деякі аспекти роботи з батьками військовослужбовців.

§4.Порядок проведення методичної підготовки з молодшими командирами з питань організації проведення виховної роботи у підрозділі

Розділ 13. Технологія проведення військово-соціальної роботи в підрозділі.
§1. Організація контролю за виконанням встановлених Законами прав і пільг військовослужбовців.

§2. Порядок проведення вечору запитань та відповідей по соціально-правовій тематиці.

§3. Порядок роботи зі скаргами та заявами військовослужбовців

§4. Як підготувати і провести правову інформацію з особовим складом.

§5.Порядок оформлення куточка правових знань.
Розділ 14. Методика планування виховної роботи в підрозділі як компонент проектування виховного процесу у Збройних Силах
§1.Основний зміст і порядок відпрацювання плану виховної роботи в підрозділі на місяць.

§2.Особливості планування морально-психологічного забезпечення на період виконання конкретних завдань.

Заключна частина.

Список рекомендованої літератури


Список рекомендованої літератури:


 1. . Актуальні проблеми діяльності органів військового управління щодо підвищення результативності виховної роботи, зміцнення морально-психологічного стану особового складу. Вид. ГУВР, 1999, 90 .с

 2. Аза Л.А. Воспитание как философско-социологическая проблема. – К.: Наукова думка, 1993. – 131с.

 3. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогического сотрудничества: Кн. Для учителя. – К.: Освіта, 1991. – 111 с.

 4. Ануфриев Е.А. Социальный статус и активность личности (личность как объект и субъект общественных отношений). - М., 1984 – 287с.

 5. Барабанщиков А.В. Основы военной психологии и педагогики. - М., Просвещение, 1988.

 6. Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура офицера. – М.: Воениздат, 1985. – 158 с.

 7. Белин В.В. Атрибутивный анализ педагогической деятельности. – Челябинск, 1991 – 144с.

 8. Бойові статути Збройних Сил України.

 9. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. - Львів, 1993.

 10. Велика історія України: у 2-х Т., Т. 2.- К.: Глобус, 1995.

 11. Військові статути Збройних Сил України. – к.: Варта, 1999. – 512 с.

 12. Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої половини ХVIII століття. - Львів - Мюнхен, 1995.

 13. Военная психология и педагогика / Под ред. В.Ф.Кулакова. - М.: Совершенство, 1998.

 14. Галєєв Соціальний статус військовослужбовця в умовах трансформації суспільства. Автореф.дис. … канд. філософ. наук. – К., 1995 – 40с.

 15. Голобицький В. Запорозьке козацтво. - К.: Вища шк., 1994.

 16. Головко О.Б. Русь у міжнародному житті Європи ІХ-Х ст. - К., 1994

 17. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 18. Давня історія України: у 2-х Т., Т. 2.- К.: Либідь, 1995.

 19. Директива МО України Д-11 від 20.12.93р. “Про гуманітарну підготовку в Збройних Силах України”.

 20. Директива МО України Д-21 від 19.04.91р.” Про організацію професійної і методичної підготовки офіцерів органів виховної роботи Збройних Сил України”.

 21. Директива МО України Д-4 від 25.01.94р. “Про організацію та завдання правового виховання у Збройних Силах України”.

 22. Директива МО України Д-6 від 1.02.94р “ Про організацію культурно-виховної роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Методика визначення категорій складності пішохідних туристських спортивних маршрутів
Методика визначення категорій складності пішохідних маршрутів (далі Методика) призначена для оцінки категорії складності пішохідних...

Організація та зміст навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну...

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Методика визначення к с. пішохідних туристських спортивних маршрутів, 07. 04. 2017 року

Методика проведення дослідницького проекту під час літніх навчальних екскурсій та практик

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-5869 від 11. 10. 2005р.)

Новінки методичної літератури для вчителів біології
Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Х.: Вид група «Основа», 2011. – 110 с.: табл – (Б-ка журн.»Біологія»;...

Організація внутрішкільного контроль Йосипівської зош І іі ступенів на 2008 2009 навчальний рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка