Пошук по сайту


Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Сторінка1/37
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В.М

У посібнику висвітлюються норми права, що регламентують основні принципи соціально-економічного, політичного і територіального устрою держав, визначають права, свободи і правовий статус громадян, наводиться характеристика системи органів влади провідних держав світу. Посібник складається з двох частин; загальної і особливої. У першій розкриваються загальні засади конституційно-правового регулювання, у другій – аналізуються конституційно-правові системи конкретних країн (США, Франції, Японії, Росії та ін.). За нормативною структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Конституційне (державне) право зарубіжних країв".

Розраховано на студентів, курсантів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання організації сучасної держави і правового статусу її вищих органів влади.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1.1. Предмет, метод і система державного права зарубіжних країн

Поняття державного права зарубіжних країн.

Об'єкти і суб'єкти вивчення.

Функції державного права зарубіжних країн.

Методи державного права зарубіжних країн.

Система і структура курсу.

1.2. Об'єкти та суб'єкти державно-правових відносин. Джерела державного права зарубіжних країн

Конституція як основне джерело конституційного права.

1.3. Державне право зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна

Розділ 2 КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

2.1. Поняття і властивості конституції

Властивості конституції.

2.2. Класифікація конституцій

2.3. Основні риси зарубіжних конституцій

Структура конституцій.

2.4. Порядок прийняття та зміни конституцій

Дія конституції.

Зміна конституцій.

2.5. Конституційний контроль (нагляд)

Поняття конституційного контролю і нагляду.

Органи конституційного контролю.

Види конституційного контролю.

Американська система конституційного контролю.

Європейська система конституційного контролю.

Розділ 3 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ

3.1. Поняття громадянства, способи набуття і втрати громадянства

3.2. Загальна характеристика інституту прав і свобод громадян

Поняття та джерела прав людини.

Еволюція прав людини.

3.3. Класифікація прав, свобод і обов'язків громадян

Особисті права і свободи.

Політичні права.

Соціально-економічні права.

3.4. Гарантії здійснення прав і свобод громадян, роль омбудсманів у захисті прав людини

Значення конституційних гарантій.

Види конституційних гарантій прав і свобод.

3.5. Правове становище іноземців, осіб без громадянства

Розділ 4 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ВИБОРЧЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

4.1. Конституційно-правове регулювання статусу політичних партій

Поняття політичної партії.

Інституалізація політичних партій.

Функції політичних партій.

Організаційна структура політичних партій.

Класифікація політичних партій.

4.2. Організація і порядок проведення виборів у зарубіжних країнах

Поняття та види виборів.

Поняття виборчого права.

Основні принципи виборчого права.

Правове регулювання виборчої кампанії.

Характеристика, особливості й види мажоритарної виборчої системи.

Особливості пропорційної виборчої системи.

Основні виборчі цензи.

4.3. Поняття і види референдумів

Підбиття підсумків референдуму.

Розділ 5 ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

5.1. Поняття форми держави

Державно-правовий принцип поділу влади.

5.2. Форма державно-територіального устрою

Федеративна держава.

5.3. Форма правління в зарубіжних країнах

5.4. Форма державного режиму

Поняття політичного режиму.

Класифікація політичних режимів.

Державний режим як складова форми держави.

Розділ 6 ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

6.1. Місце глави держави в системі центральних органів влади

6.2. Юридичні форми глави держави

6.3. Порядок заміщення поста глави держави в монархіях і республіках

Статус глави держави в республіці.

6.4. Відносини глави держави з парламентом і урядом

6.5. Повноваження глави держави в зарубіжних країнах

Припинення повноважень президента.

Розділ 7 ПАРЛАМЕНТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

7.1. Порядок формування парламентів і статус депутатів

Поняття і становлення парламентаризму.

Визначення парламенту.

Формування палат.

Правове становище (статус) депутата парламенту.

Порядок припинення депутатських повноважень.

7.2. Класифікація парламентів

7.3. Структура і порядок роботи парламентів

Депутатські комісії та комітети.

Парламентські фракції.

Форми роботи зарубіжних парламентів.

7.4. Повноваження парламентів

Судові й квазісудові функції.

Парламентський контроль.

7.5. Законодавчий процес

Розділ 8 УРЯД У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

8.1. Місце уряду в системі державних органів

8.2. Основні способи формування урядів

8.3. Внутрішня структура уряду

8.4. Компетенція уряду і його функції

8.5. Нормотворча діяльність уряду

Розділ 9 МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

9.1. Поняття та сутність місцевих органів влади

9.2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. Основні системи здійснення публічної влади на місцях

9.3. Структура і порядок формування органів місцевого самоврядування

9.4. Компетенція і фінансова база місцевого самоврядування

Фінансова база муніципалітетів.

9.5. Відносини органів місцевого самоврядування з центральною владою

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 10 РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

10.1. Принципи американського конституціоналізму

Загальні відомості про країну.

Характеристика американської Конституції.

Білль про права.

Основи конституційного ладу.

10.2. Президент у системі органів влади США

Вибори Президента.

Повноваження президента США.

Президент як глава посадового апарату.

10.3. Законодавча влада в США

Конгрес.

Структура Конгресу.

10.4. Організація виконавчої влади в США

10.5. Сучасний конституціоналізм у США

Розділ 11 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ФРАНЦІЇ

11.1. Загальна характеристика Конституції 1958 р.

11.2. Президент Французької Республіки

Вибори президента у Франції.

Повноваження президента Франції.

11.3. Парламент

Структура французького парламенту.

Порядок виборів до парламенту Франції.

Компетенція парламенту Франції.

11.4. Уряд Франції

Розділ 12 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ДЖЕРЕЛА, ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ

12.1. Загальні відомості про країну

12.2. Характеристика конституційного регулювання у Великобританії

12.3. Конституційно-правовий статус особи у Великобританії

12.4. Найвищі органи влади Сполученого Королівства

Інститут монархії.

Територіальний устрій.

Розділ 13 РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ВІДНОСИН У НІМЕЧЧИНІ

13.1. Характеристика Основного закону ФРН 1949 р.

Загальні відомості про країну.

Конституція 1949 р.

13.2. Конституційно-правовий статус парламенту в Німеччині

Законодавчий процес.

Діяльність фракцій бундестагу.

Комітети бундестагу.

Контроль над урядом.

Бундесрат.

13.3. Глава держави

Повноваження Президента.

Повноваження Президента у внутрішніх справах.

Розділ 14 ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЯПОНІЇ

14.1. Відомості про країну. Характеристика Конституції 1946 р.

14.2. Імператор

14.3. Парламент

14.4. Кабінет міністрів

Розділ 15 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ ІНДІЯ

15.1. Загальні відомості про країну і її правову систему

15.2. Характеристика Конституції Індії

15.3. Законодавча влада

15.4. Виконавча влада

15.5. Індійський федералізм

Розділ 16 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

16.1. Загальні відомості про країну та її правову систему

16.2. Характеристика Конституції КНР

16.3. Законодавча влада

Розділ 17 ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

17.1. Процес прийняття чинної Конституції Російської Федерації

Загальні відомості про країну.

Розробка і прийняття Конституції РФ.

17.2. Президент Російської Федерації

17.3. Федеральні збори

17.4. Уряд Російської Федерації

17.5. Федеральний устрій Російської Федерації

Розмежування предметів відання і повноважень між федерацією та її суб'єктами.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Додаткова література

ПЕРЕДМОВА

Програма підготовки фахівця юридичного профілю передбачає вивчення навчальної дисципліни "Конституційне (державне) право зарубіжних країн", що присвячена дослідженню норм права, які регламентують основи соціально-економічного, політичного і територіального устрою, визначають права, свободи і правовий статус громадянина, а також систему органів влади держав, чий державно-правовий розвиток має істотне значення для юридичної думки в Україні й у світі в цілому.

Значення цього курсу зумовлено постійною потребою в порівняльному аналізі вітчизняних і закордонних інститутів-конституційного права. Україна встала на шлях демократичного розвитку, що враховує світовий досвід, і їй постійно доводиться вдосконалювати свою правову та політичну систему відповідно до мінливих умов сучасного світу.

Основною метою курсу є ознайомлення студентів-право-знавців з основними теоретичними положеннями науки зарубіжного конституційного права та основами конституційного права зарубіжних країн.

Курс конституційного зарубіжних країн права вирішує три взаємопов'язаних завдання: загальноосвітнє, правознавче і практичне.

Із загальноосвітнього погляду він спрямований на продовження процесу формування професійного мислення, накопичення й осмислення концепцій і фактів, що входять до системи фахових знань, сприяє становленню методології, підвищенню загальної культури майбутнього юриста.

Правознавче завдання курсу полягає у поглибленні теоретичних знань про моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні принципи економічної, соціальної, політичної систем суспільства, про основи його духовного життя, різні форми правління, територіального, політичного устрою держави, системи державних органів і органів місцевого самоврядування.

Практичне завдання курсу пов'язано з вивченням конституційно-правових інститутів і методів конституційного регулювання, їх позитивних та негативних аспектів, що можуть змінюватись у неоднакових умовах, коли позитивні риси можуть обернутися негативними і навпаки. У практичному змісті курс також дає конкретну інформацію про способи регулювання відносин громадянина і держави, визначає роль і місце індивідуума в системі правових норм, принципи, на яких базується побудова соціальної, економічної, політичної і духовної систем суспільства. Знання конституційної теорії і практики різних держав може допомогти у вивченні конституційного права України та інших предметів. Крім того, інформація про конституційну теорію і практику країн, що наближаються до реалізації моделі правової держави, дає змогу юристові спрямувати набуті у ВНЗ знання на вдосконалювання вітчизняного конституційно-правового регулювання у разі участі в законотворчому та управлінському процесі.

Вивчити конституційне право всіх країн світу в рамках вузівського курсу досить важко, адже в сучасному світі близько 200 незалежних держав. Природно, що неможливо висвітлити в одному навчальному посібнику всі особливості конституційного ладу кожної з них. Студенти повинні отримати загальне уявлення про основні інститути конституційного права в порівняльному плані, що дасть їм можливість набути необхідного обсягу знань для того, щоб прийти до розуміння державного ладу будь-якої країни. Тому цей посібник висвітлює державно-правове регулювання в країнах, що справляють найбільший вплив на правову культуру людства. Увага також приділяється так званим новітнім конституціям, оскільки в їхньому змісті виявляються найголовніші тенденції конституціоналізму.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА І СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

1.1. Предмет, метод і система державного права зарубіжних країн.

1.2. Об'єкти та суб'єкти державно-правових відносин. Джерела державного права зарубіжних країн.

1.3. Державне право зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна.

1.1. Предмет, метод і система державного права зарубіжних країн

Конституційне (державне) право можна визначити як систему правових норм, що регулюють відносини, які складаються в процесі взаємодії індивіда, суспільства і держави, пов'язані зі здійсненням публічної влади і покликані забезпечити легітимність цієї влади, якщо вона існує і діє в інтересах людини, у рамках і на основі права.

У певних країнах, особливо з авторитарними політичними режимами, предмет регулювання може бути вужчим, не включати основ суспільного ладу і політики.

Норми державного права найчастіше є абстрактними і, щоб бути реалізованими, потребують конкретизації поточним законодавством, актами виконавчої влади. Серед норм цієї галузі права поширені норми-принципи та норми-цілі.

У кожній країні діє власне конституційне або державне право, з певними особливостями, притаманними кожній окремо взятій державі.

Вивчаючи першу тему, студенти повинні усвідомити:

– поняття конституційного (державного) права зарубіжних країн;

– що таке державне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна;

– предмет науки та метод конституційного (державного) права зарубіжних країн.

Ретельно має вивчатись система державного права зарубіжних країн, а саме ті елементи, з яких вона складається. Необхідно також усвідомити об'єкти і суб'єкти конституційно- (державно-) правових відносин.

У вивченні джерел конституційного (державного) права необхідно на досвіді певних країн усвідомити розбіжності між конституційними, органічними і звичайними законами, а також відмінність законів, прийнятих парламентом, від схвалених народом на референдумі. Потрібно зрозуміти специфіку джерел у країнах із частково писаними або "змішаними" конституціями, наприклад, як у Великобританії, Новій Зеландії.

Велику роль у регулюванні суспільних відносин відіграє державно-правовий звичай, що або забезпечує конкретний спосіб реалізації державно-правових норм, або заповнює прогалини в правовому регулюванні, або конкретизує і розвиває його, а часом суперечить йому. Вивчаючи джерела цієї галузі права, варто також звернути увагу на їх специфічні види – судові прецеденти.

Слід докладно вивчити питання про місце та роль конституційного (державного) права. Необхідно усвідомити, чому конституційне (державне) право є провідною галуззю права будь-якої держави.

Наука державного права має як юридичний, так і значною мірою політичний характер, тому що має справу з організацією і функціонуванням влади. Вона поряд із типовими методами юридичної науки (формально-логічного аналізу) широко використовує загальнонаукові методи (системного аналізу, порівняльний).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Програми з географії для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх...
Основним завданням викладання географії в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей є ознайомлення...

Цивільне право України Підручник Видання друге, перероблене І доповнене Київ
Х68 Харитонов Є. О., Старцев O. B. Цивільне іиічно-правових елементів — традиційно державним установам надаються пільги І нерепані,...

Екологічне право україни: сучасний етап
Насьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дісціплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи?...

Місце країн – лідерів у світі
Однією з головних особливостей цього процесу є утворення великих зон впливу найбільш розвинутих країн. Вони стають своєрідними інтеграційними...

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Фонд Президентів...
Новітня бібліографія зарубіжних та вітчизняних досліджень з проблематики електронного урядування

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка