Пошук по сайту


Наказ

Наказ


НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ ступенів №2 новгород-сіверської районної ради чернігівської області
НАКАЗ

31.10. 2014 м. Новгород-Сіверський

Про підсумки проведення І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів у 2014-2015

навчальному році

На виконання наказів відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації від 10.09.2014 № 306 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році», від 06.10.2014 № 343 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів», наказу по школі від 17.10.2014 № «Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році» та з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових навчальних дисциплін з 22 по 31 жовтня 2014 року проводився І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

У школі було створено оптимальні умови для якісного проведення олімпіад, роботи членів журі.

У І етапі Всеукраїнских учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 25 учнів, з них: 6 клас –3 учні, 7 клас – 5 учнів, 8 клас – 4 учні, 9 клас – 5 учнів, 10 клас – 3 учні, 11 клас – 5 учнів.

Аналіз результатів олімпіади з української мови та літератури показав, що учні 7 класу найкраще виконали завдання на розрізнення частин мови та визначення видів дієслів, підбір прислів’їв з числівниками, складання письмової розповіді про соціально-побутові пісні. Труднощі виникли під час запису словосполучень з числівниками у різних відмінкових формах та під час написання твору «Повість І.Франка «Захар Беркут» і наша сучасність». Учні 8 класу правильно визначили види словосполучень, дібрали синоніми, записали словами числівники, але не повністю виконали завдання з визначення значення фразеологізмів. Учні 9 класу правильно розставили розділові знаки в реченні, побудували його структурну схему, але були допущені помилки під час пояснення значення слів, ідейно-художнього аналізу поезії. Учням 10 та 11 класів також найважче було робити ідейно-художній аналіз поезії.

З математики учні добре засвоїли програмовий матеріал, вміють розв’язувати рівняння, спрощувати вирази, будувати графіки. Виникли труднощі при розв’язанні задач на логічне мислення (6, 7 класи), при побудові графіка функції (8 клас), при розв’язанні геометричної задачі та системи рівнянь (10 клас), при скороченні дробів (застосування теореми Безу) – 9 клас, при розв’язуванні нерівності (11 клас).

На олімпіаді з географії учні показали добре володіння програмовим матеріалом. Але існують певні проблеми щодо чіткості та стійкості знань у визначеннях, термінах, завданнях, де необхідно було зробити аналіз тих чи інших явищ.

Аналіз результатів олімпіади з фізики показав, що в учнів труднощі виникли при розв’язанні задачі на визначення середньої швидкості руху тіла на всьому шляху, виконанні завдання з теми “ Рух штучного супутника ” (10 клас), відсутні пояснення до розв’язань теоретичних задач (11 клас). В усіх класах були допущені помилки в розрахунках.

Завдання олімпіади з англійської мови складалися з говоріння, читання, творчої роботи. Результати показали, що учні володіють знаннями шкільної програми. Зафіксовано два максимальних результати з читання (9, 11 класи), один – з аудіювання (11 клас). Труднощі виникли при складанні речень та при написанні слів.

Аналіз результатів олімпіади з біології показав, що учні 8 класу припустились помилок у складанні порівняльної характеристики рослинної і тваринної клітин, учні 10 класу – у відповідях щодо будови органічних речовин.

Аналіз результатів олімпіади з історії показав, що із завданнями учні, в основному, справились у повному обсязі, окрім завдань, які вимагали знання матеріалу, що ще не вивчався на день проведення олімпіади. Проблеми виникли при встановленні причинно-наслідкових зв’язків у подіях (8-11 класи) та виконанні творчих завдань (10 клас).

Із завданнями олімпіади з екології учні, в основному, справились у повному обсязі, окрім завдань, які вимагали знання матеріалу, що ще не вивчався на день проведення олімпіади.

Результати олімпіади з інформатики свідчать про те, що учні 8 класу добре справились з оформленням тексту оголошення згідно зі зразком, оформили дві сторінки шкільного журналу, відформатували таблицю, створили титульну сторінку до цього завдання і вставили малюнок. При виконанні другого завдання в електронній таблиці Еxsel ввели правильно математичну формулу, виконали форматування клітинок рядка заголовка, але виникли труднощі при використанні логічної функції, тому не у всіх є розв’язок в клітинках таблиці запитів (10 клас).

Аналіз результатів олімпіади з астрономії показав, що всі учасники виконали тестові завдання правильно, розв’язали задачі на застосування третього закону Кеплера, але припустились помилок у визначенні широти пункту спостереження і визначенні схилення зорі.

Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1. За підсумками І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів визнати переможцями:


Назва предмета

П.І. переможця

Місце

Клас

П.І.Б. вчителя
Українська мова та література

Ісаченко Аліна

Волкова Анастасія

Степаненко Віталій

Бережна Валерія

Скудна Анна

Шинкарецька Крістіна

Андрєєв Андрій

Козора Євген

Машковець Владислав

Макаренко Катерина

Щербакова Надія

Патенок Анна

Скосир Анна

Васильченко Лілія

Білик Кристина


І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ


7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11Івашкіна Н.О.

Івашкіна Н.О.

Івашкіна Н.О.

Івашкіна Н.О.

Івашкіна Н.О.

Івашкіна Н.О.

Даниленко Р.М.

Даниленко Р.М.

Даниленко Р.М.

Даниленко Р.М.

Даниленко Р.М.

Даниленко Р.М.

Івашкіна Н.О.

Івашкіна Н.О

Івашкіна Н.О


Математика

Коробко Влада

Свириденко Костянтин

Гула Юлія

Волкова Анастасія

Ісаченко Аліна

Степаненко Віталій

Бережна Валерія

Скудна Анна

Шинкарецька Крістіна

Андрєєв Андрій

Машковець Владислав

Корецький Василь

Щербакова Надія

Патенок Анна

Макаренко Катерина

Кудрявцева Надія Кокодьор Станіслав


І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

11

11

11

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Падалка Л.М.

Падалка Л.М.

Падалка Л.М.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Падалка Л.М

Падалка Л.М

Падалка Л.М

Падалка Л.М

Падалка Л.М.

І

Падалка Л. М.

Фізика

Степаненко Віталій

Ісаченко Аліна

Волкова Анастасія

Скудна Анна

Бережна Валерія

Шинкарецька Крістіна

Андрєєв Андрій

Корецький Василь

Козора Євген

Патенок Анна

Щербакова Надія

Макаренко Катерина

Кокодьор Станіслав

Кудрявцева Надія

Білик Кристина


І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ


7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11


Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Гарбуз Л.І.

Кравченко С.М.

Кравченко С.М.

Кравченко С.М.
Астрономія

Кокодьор Станіслав

Кудрявцева Надія

Горбач Дмитро

І

ІІ

ІІІ

11

11

11

Кравченко С.М.

Кравченко С.М.

Кравченко С.М.
Англійська мова

Ісаченко Аліна

Степаненко Віталій

Волкова Анастасія

Скудна Анна

Бережна валерія

Котов Владичслав

Андрєєв Андрій

Машковець Владислав

Козора Євген

Щербакова Надія

Макаренко Катерина

Патенок Анна

Кокодьор Станіслав

Горбач Дмитро

Кудрявцева Надія

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

І

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

11

11

11

11

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.

Домоцька В.В.
Географія

Ісаченко Аліна

Степаненко Віталій

Волкова Анастасія

Бережна Валерія

Скудна Анна

Сидорко Валентин

Андрєєв Андрій

Козора Євген

Корецький Василь

Макаренко Катерина

Щербакова Надія

Патенок Анна


І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ


7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10


Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.
Хімія

Скудна Анна

Бережна Валерія

Сидорко Валентин

Андрєєв Андрій

Корецький Василь

Машковець Владислав

Щербакова Надія

Макаренко Катерина

Патенок Анна

Кудрявцева Надія

Білик Кристина

Кокодьор Станіслав


І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.

Скопіченко Т.А.
Історія

Андрєєв Андрій

Машковець Владислав

Козора Євген

Щербакова Надія

Макаренко Катерина

Патенок Анна

Кокодьор Станіслав

Горбач Дмитро

Білик Кристина

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ


9

9

9

10

10

10

11

11

11

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Жеребицька В.І.

Біологія

Бережна Валерія

Сидорко Валентин

Скудна Анна

Андрєєв Андрій

Козора Євген

Машковець Владислав

Макаренко Катерина

Патенок Анна

Щербакова Надія

Білик Кристина

Горбач Дмитро

Кокодьор Станіслав

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.
Екологія

Макаренко Катерина

Патенок Анна

Щербакова Надія

Білик Кристина

Горбач Дмитро

Кокодьор Станісла

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

10

10

10

11

11

11

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.

Шевцова О.В.
Інформатика

Андрєєв Андрій

Машковець Владислав

Козора Євген

Патенок Анна

Щербакова Надія

Макаренко Катерина

Кудрявцева Надія

Кокодьор Станіслав

Білик Кристина

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

9

9

9

10

10

10

11

11

11

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

Горелько С.В.

2. Відзначити учнів, які брали участь у декількох олімпіадах з різних предметів: Волкову Анастасію, Ісаченко Аліну, Бережну Валерію, Скудну Анну, Андрєєва Андрія, Макаренко Катерину, Патенок Анну, Щербакову Надію, Білик Кристину, Кокодьора Станіслава, Кудрявцеву Надію.
3. Направити для участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів учнів – переможців І етапу.

З 09.11.2014
4. Керівниками груп призначити вчителів школи – членів журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.
5. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей під час проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів покласти на керівників груп.

09.11 – 29.11.2014

6. Учителям-предметникам:

1) Забезпечити підготовку учнів – переможців І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів до участі у ІІ етапі.

До 09.11.2014

2) Проаналізувати результати участі учнів у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад на засіданнях методоб'єднань вчителів-предметників, з’ясувати рівень підготовленості учнів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та визначити шляхи усунення недоліків у роботі.

До 03.11.2014

3) На уроках приділяти увагу розвитку зв’язного мовлення, логічного мислення, формуванню вмінь аналізувати, порівнювати, робити висновки, включати в роботу завдання творчого характеру, практичні завдання.

Постійно
7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Жоровій Аллі Григорівні подати інформацію щодо проведення І етапу олімпіад до районного методичного кабінету та заявку на участь команди школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.

До 03.11.2014

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи Т.П.Плотнікова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової перепідготовки
Херсонської обласної державної адміністрації (наказ 32-к від 11. 02. 2013 р.), Почесна грамота департаменту освіти І науки, молоді...

Наказ
Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою належного проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка