Пошук по сайту


Стаття 153. Створення акціонерного товариства - Вступ

Вступ

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

Стаття 153. Створення акціонерного товариства;

 • Стаття 154. Статут акціонерного товариства;

 • Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства;

 • Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства;

 • Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства;

 • Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів;

 • Стаття 159. Загальні збори акціонерів;

 • Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства;

 • Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства;

 • Стаття 162. Аудиторська перевірка.


  Оскільки особливості організації та ді­яльності господарських товариств вимагають спеціального врегулювання, в Україні діє Закон «Про господарські товариства», що визначає основні поняття та види господарських товариств, порядок їх створення та діяльності, а також основні вимоги до установчих документів. Зазначений порядок ре­гулює діяльність усіх господарських товариств, в тому числі акціонерних товариств, створених як в процесі приватизації, так і через об'єднання приватного капіталу.[19]

  Відповідно до вищезгаданого закону господарськими визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Товариства є юридичними особами та можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені.

  Оскільки підприємство займається також зовнішньо – економічною діяльністю то крім законів України правові відносини регулюються положеннями Міжнародної торговельної палати (м. Париж), конвенціями ООН, а також міжнародними звичаями в сфері зовнішньої торгівлі, тощо.

  Для того, аби в розділах контракту не закралася неузгодженість або юридична помилка, кожен проект контракту попередньо аналізується юристом та узгоджується з керівниками відповідних підрозділів підприємства: наприклад, при виборі базисних умов поставки проводиться консультація з митними брокерами, обгрунтуванні термінів виконання замовлення - з виробничим відділом. [20]

  Ось перелік основних документів, якими регулюється зовнішньо - економічна діяльність підприємств:

  1) Закони України („Про зовнішньо економічну діяльність”, „Про єдиний митний тариф”, „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, Митний кодекс України);

  2) Постанови, декрети Кабінету Міністрів України („Про єдиний митний тариф”, „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, „Про встановлення мінімальної митної вартості окремих видів товарів”) ;

  3) Укази Президента України („Положення про державний експортний контроль в Україні”, ”Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності”, „Про облік (реєстрацію) окремих видів договорів (контрактів)”, „Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів”);

  4) Міжнародні нормативні акти, конвенції (Введення Інкотермс 2000, за виданням Міжнародної торгової палати, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, "Про право, що застосовується до міжнародних договорів купівлі -продажу товарів").[20]

  Розділ 2. Аналіз збутової діяльності ВАТ „Іскра”

  2.1. Оцінка ситуації на ринку електролампової продукції

  Першим кроком до прийняття будь – яких рішень є збір та аналіз інформації про ситуацію яка склалася на ринку на даний момент часу. Адже як відомо в економіці, за відсутності монополії саме ринок диктує „правила гри”, і кожен учасник повинен постійно стежити за тенденціями розвитку ринку, змінами в поглядах та побажаннях споживачів тощо.

  14 лютого 2006 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула матеріали Міністерства економіки України про результати антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республіки та Республіки Білорусь та, за результатами розгляду, встановила наступне:

  І. У період розслідування (з 01.01.2002 року по 31.12.2004 року) на внутрішньому ринку Китайської Народної Республіки лампи розжарювання електричні загального призначення реалізовувались за цінами, які були вище цін, що декларувалися при перетині митного кордону України, що підтверджує наявність демпінгового імпорту ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республіки. Тобто китайський виробник штучно занижував ціну своєї продукції з метою мінімізації митних зборів та інших платежів, що може бути причиною для заборони ввозу продукції на територію України.

  ІІ. У період розслідування встановлено, що розмір демпінгової маржі щодо імпорту в Україну ламп електричних загального призначення з Республіки Білорусь становить менше 2 %, тобто є мінімальним. Така величина цього показника не дає підстав для запровадження антидемпінгових заходів, щодо білоруських виробників.

  ІІІ. У період розслідування встановлено, що імпорт ламп електричних загального призначення не заподіював шкоду національному товаровиробнику.

  IV. У період розслідування встановлено наявність загрози заподіяння шкоди національному товаровиробнику внаслідок наявності факту демпінгового імпорту ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республіки.

  Враховуючи зазначене та керуючись статтею 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", Комісія прийняла рішення:

  1. Не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Республіки Білорусь.

  2. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має наступний опис:

  Лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В з Китайської Народної Республіки, що можуть класифікуватися за кодом 8539 22 90 10, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

  Інформація щодо класифікації товару, згідно з УКТ ЗЕД, надається в порядку інформування.

  1. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи строком на один рік.

  2. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита.

  3. Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита становить 74,63%.

  4. Запровадити справляння остаточного антидемпінгового мита митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), в т. ч. мита, митних податків і зборів тощо, які справляються при імпорті товару в Україну.

  Отже в липні цього року минає термін дії даної ухвали, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі знову розглядатиме це питання і у випадку припинення дії антидемпінгових заходів щодо китайського виробника то вітчизняному товаровиробнику доведеться вести нелегку боротьбу за споживача на внутрішньому ринку.

  Велика потреба в лампах вищої потужності (150, 300, 500, 750 Вт) задовольняється за рахунок поставок з Бреста і Уфи. З тих ламп розжарювання, що є на українському ринку, найбільш високу якість мають лампи General Electric (США), Philips (Нідерланди) і Pila (Польща).

  Лампи зарубіжного виробника відносяться до зовсім іншої цінової групи. Порівняно з цінами на лампи львівського виробництва ціна на польські ЛР у 1,5-2 рази вища, а General Electric і Philips - у 5 разів. Відповідно набагато нижчі й обсяги поставок зарубіжних ламп (не більше 15-20% від загального обсягу ламп, які надходять на ринок).

  Тепер щодо тих, що продають. На київському ринку ламп виробництва країн СНД провідні позиції за "Квант-Оптикою", Технопостачсервісом, "Владибором", Промбудторгівлею (це мінімальні ціни, максимальні обсяги реалізації тощо). Крім лідерів, у Києві є кілька невеликих фірм, які постійно займаються реалізацією такого товару, як лампи розжарювання, середнім і дрібним гуртом. Цей товар характеризує, перш за все, високий ступінь ліквідності (причини цілком зрозумілі).

  Ці структури здійснюють реалізацію таким чином: на 75% - невеликим підприємствам з Києва і регіонів для подальшої реалізації або для власних потреб і на 25% - через мережу магазинів. Сьогодні робота з роздрібною мережею грунтується на принципі відстрочення платежів. На тривалість відстрочення, яке надається гуртовими структурами, впливають деякі фактори: сезон (у зимові місяці відстрочення менші), розмір партії товару (менша партія - менше відстрочення), закупівельна ціна магазину, наявність або відсутність партнерських відносин. Щодо сезонності попиту, то підвищений попит на лампи розжарювання спостерігається в зимовий період (з вересня до квітня включно). У цей період обсяги продажів збільшуються приблизно у 4 рази, ціни на ЛР узимку відповідно на 10-15% вищі. Мінімальний попит - у травні. Незалежно від періоду року, найбільшою популярністю користуються лампи розжарювання потужністю 100 Вт, це найбільш ходова лампа.

  У Києві - близько 40 фірм, які торгують світлотехнічною продукцією і рекламують її у засобах масової інформації. Половина з них пропонують продукцію вітчизняного виробництва. Крім них, є також близько 10-15 фірм, які займаються продажем світильників, але ніде не рекламуються.

  Ват „Іскра” постійно стежить за змінами в потребах споживачів і намагається своєчасно реагувати на них (табл.2.1).

  Таблиця 2.1

  Потреби різних видів покупців продукції ВАТ "ІСКРА"

  Вид покупців

  Потреби

  1

  2

  Проміжні покупці:

  Посередники, гуртові покупці, фірми, що спеціалізуються на продажі світлотехнічної продукції

  1. отримання прибутку через велике співвідношення "ціна-якість" та високу ліквідність продукції;

  2. необхідність формування повнішого асортименту для залучення покупців, а також задоволення замовлень, що надходять від клієнтів

  Кінцеві покупці:

  1


  Продовження табл. 2.1
  2

  Електролампові заводи, заводи холодильникової продукції, авіабудування

  1. потреба в комплектуючих, особливо колбі;

  2. потреба в лампах спецпризначення для комплектації іншої кінцевої продукції (холодильників, літаків) виробами заводу

  Аеропорти, залізничні депо, парки авто- та електротранспорту

  1. потреба в лампах спеціального призначення (особливо галогенних);

  2. технічне обслуговування транспорту, заміна освітлювальних приборів

  Інші промислові об‘єкти, в т.ч. копальні, гірничо-видобувні компанії тощо

  1. потреба в низьковольтних (безпечних для життя) лампах;

  2. потреба в лампах для аварійного освітлення;

  3. лампи для технічного обслуговування приміщень, об‘єктів, що вимагають освітлення

  Ферми, інкубатори

  одночасне забезпечення освітлення та нагрівання в приміщеннях вирощування худоби, птахів, особливо в інкубаційних камерах

  Об‘єкти побутового, культурно-освітнього та іншого призначення, а також населення

  1. лампи для святкової ілюмінації, декорацій, підсвітки різних об‘єктів тощо;

  2. потреба в лампах для внутрішнього побутового освітлення, для освітлення робочих місць та ін.


  Попит на ринку електроламп відрізняється певною консервативністю потреб, так як це доволі старий ринок. Останнім часом помічено агресивне проникнення на ринок товарів-аналогів: ламп денного світла, газорозрядних та люмінесцентних ламп. Однак на ринку України суттєвої зміни потреб не передбачається (окремі з них внесенні в табл. 2.2.), лише можливий подальший перехід споживачів до товарів-замінників.


  Таблиця 2.2

  Прогнозовані зміни потреб на ринку електроламп і реакція підприємства

  Зміни потреб

  Можлива реакція підприємства

  - потреба в різнокольорових лампах (для святкової ілюмінації та ін.)

  - розробляються зразки колб кількох кольорів

  - потреба в мінілампах (звичайних, галогенних) для вмонтування в різні конструкції (меблі, бар-стійки, холодильні установки тощо)

  • розроблені галогенні лампи та лампи місцевого освітлення;

  • закуповується обладнання для виготовлення холодильникової лампи

  - необхідність економії електроенергії

  - розглядається можливість розробки економних ЛЗП

  - потреба у високопотужних промислових лампах

  - закуповується обладнання для виробництва таких ламп


  Що ж до європейського ринку то Європейські виробники ламп розжарювання заявили про свій намір відмовитися від їх виробництва і перейти на енергозберігаючі люмінесцентні лампи.

  Перехід може зайняти близько 8 років. Згідно розрахунків європейських експертів, відмова від ламп розжарювання дозволить споживачам заощадити 9,4 млрд. і приведе до значного зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.

  Пропозиція групи, до якої увійшли General Electric, Havells Sylvania і Philips, знайшла розуміння у офіційних представників ЄС, оскільки воно відповідає потребам європейських країн в зменшенні залежності від джерел енергії і в зниженні викидів, здатних викликати зміни клімату.

  Європа, таким чином, може піти по шляху Австралії, Каліфорнії і Канади, де законодавчі заходи по забороні ламп розжарювання введені або будуть розглянуті найближчим часом.

  У Європі не планують здійснювати різкий перехід на нові лампи, оскільки європейський ринок щорічно споживає 2,1 млрд. ламп, з яких лише 15% є енергозберігаючими. Передбачається ввести жорсткі норми по енергетичній ефективності освітлювальних пристроїв, яким, можливо, відповідатимуть і які-небудь модифікації нинішніх ламп розжарювання.

  Швидше за все, з'являться також інші джерела світла, ще ефективніші, такі як світлодіоди або панелі, що світяться.
  2.2. Загальна техніко-економічна характеристика ВАТ „Іскра”

  В 1946 році у м. Львові на базі невеликих лампових заводів був заснований нинішній завод низьковольтних електроламп.

  В 1956 році на електроламповому заводі організовано спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з лабораторією ламп розжарення, що багато дало для підвищення технічних характеристик джерел світла.

  В 1967 році заводу низьковольтних електроламп була доручена координація робіт по підготовці будівництва електролампового заводу. Одночасно з заводом будувались добротні гуртожитки, культурно-побутові заклади, їдальні.

   ВАТ “Іскра” засноване 1972 р. Завод низьковольтних електроламп називався тоді “Електробатарея” і випускав у незначній кількості електролампи для кишенькових ліхтариків. Розвиток суспільства диктував потребу у збільшенні та розширенні асортименту джерел світла (вироблялася лише третина потреби). Ідея спорудження великого електролампового підприємства у Львові не була випадковою. Львів мав спеціалістів електровакуумного виробництва і виробництва скла, свої навчальні заклади, які готують спеціалістів необхідного профілю.

  Поруч – 18 км – є запаси чистого кварцового піску, що складає основу сировини  скляного виробництва. Тому у 1963 році кілька українських інститутів у т.ч. “Дніпроенергопром” (м. Новочеркаськ) та “Укрндінжпроект” (м. Київ) почали працювати над проектом нового закладу, а через деякий час розпочалося будівництво. Керівником будови був призначений Демченко В.С., на той час головний інженер ЛЗНЕЛ, який зіткнувся з неабиякими труднощами, пов’язаними з небажанням керівних органів допомогти будові. Власне Демченко В.С., оббиваючи пороги міністерства, з 1963 по 1965 рр. доводив доцільність виробництва нового заводу,  що пов’язувалося з нестачею ламп в країні. У 1972 році була здана в експлуатацію перша черга головного корпусу –12,5 тис. м кв. виробничих  площ, розрахованих на випуск 50 млн. шт. мініатюрних ламп. Першого жовтня 1972  стало днем утворення ВАТ “Іскра” згідно наказу міністерства електротехнічної промисловості № 362 від 5 вересня 1972р. В його  склад ввійшли:

  • Львівський електроламповий завод;

  • Львівський завод низьковольтних ламп;

  • СКТБ джерел світла.

  Перша продукція заводу – мініатюрні лампи – були виготовлені 10 грудня 1973 року.

  1976 рік став роком освоєння  потужностей першого  пускового комплексу на 50,3 млн. шт. ЛЗП. 1975-1976 були роками освоєння виробництва ламп-фар. Протягом 1977-1978 років був проведений запуск японських автоматичних ліній по виготовленню корпусів цоколів, продуктивністю 600 шт. на хвилину. Продовжувалось будівництво заводу, і у 1978 р. було введено в дію скляний, складальний корпуси, компресорна, газифікаційна і воднево-киснева станції.

  З кінця 1978 по 1980 рр. було введено в дію “Ріббон” – машину по виготовленню колб для ЛЗП.

  З 1980 по 1986  завершилось введення в експлуатацію механічного і гальванічного корпусів, почав працювати гофроагрегат.

  В 1994 році почалася приватизація, відбулася зміна форми власності, було створене відкрите акціонерне товариство „Іскра”. В склад товариства ввійшли такі підприємства:

  • Львівський електроламповий завод та завод низьковольтних електроламп;

  • Турківський світлотехнічний завод;

  • Спеціалізоване конструкторське бюро джерел світла.

  На рис 2.1 вказана організаційна структура управління безпосередньо ВАТ „Іскра”. Як бачимо ця структурна є досить розгалужена, і можна зробити висновок про домінуючий вертикальний характер розгалуження, що в свою чергу накладає на лінійних менеджерів (інституційного рівня) досить великі зобов’язання, хоча це дещо компенсується іншими управлінцями які підпорядковуються директорам підрозділів. Фінансовий директор підпорядковує відділ управлінського обліку, відділ фінансового обліку, відділ бухгалтерського обліку по заводу ламп-фар, відділ бухгалтерського обліку по заводу низьковольтних ламп, відділ податкового обліку, відділ внутрішнього аудиту, відділ проектування, впровадження та супроводження КСОІ.

  Комерційний директор має в своєму підпорядкуванні 5 заступників: заступник з збуту та маркетингу, заступник з зовнішньо - економічної діяльності, заступник комерційного директора з логістики, керівник відділу обслуговування вантажів, заступник комерційного директора з забезпечення. Дані заступники дещо розвантажують комерційного директора проте навантаження на нього все рівно надто велике.

  Директор з виробництва підпорядковує 5 виробничих цехів 1 складальний та відповідно діяльність заводу ламп-фар та низько електронних ламп. Кожен виробничий цех виконує свої функції:

  Загальні збори акціонерів

  Спостережна рада

  Генеральний директор


  Юридичний відділ


  Рада директорів
  Директор з соціальних питань


  Відділ кадрів


  Дільниці з соціальних питань
  Рис. 2.1 Організаційна структура управління ВАТ „Іскра”

  Іскра – це виробник широкої гами джерел світла – від класичних ламп розжарювання до високотехнічних ламп спеціального призначення, галогенних ламп та ламп – фар. Перевагою компанії є завершальний технологічний цикл виробництва – від наукової розробки до випуску компонентів і готових виробів.


  Рис. 2.2 Процеси виробництва ламп загального призначення.

  На рис. 2.2 показана система виробництва на підприємстві від сировинних матеріалів на вході до готової продукції на виході. За цією схемою також можна простежити необхідні складові та черговість виробництва деталей вище перерахованими підрозділами.

  Наведемо перелік деякої продукції ВАТ „Іскра”

  Лампи розжарення:

  • Лампи розжарення загального призначення:

  • Лампи світлофорні:

  • Лампи розжарення місцевого освітлення:

  • Залізничні лампи:

  • Лампи розжарення різного призначеня (холодильникові):

  • Рефлекторні лампи:

  • Декоративні лампи краплеподібні:

  • Декоративні лампи розжарення (свічка):

  • Мініатюрні лампи:

  • Ялинкові лампи мініатюрні:

  • Автомобільні лампи розжарення:

  • Лампи – фари літакові:

  • Лампи – фари для басейнів:

  • Лампи – фари різного призначення:

  • Кварцево-галогенові лампи розжарення:

  • Кварцево-галогенові малогабаритні лампи розжарення:

  • Прожектори: „Рута”, „Рута-2Прожектори „Пін – Спот”:

  Лампи ВАТ „Іскра” вдало конкурують з аналогічною продукцією інших виробників (закордонних), оскільки по якості вони не поступаються іноземним аналогам, а ціни на продукцію ВАТ „Іскра” є нижчими. На підприємстві ведеться строгий контроль за якістю продукції, відповідністю її ДСТУ. У встановлені законодавством терміни проводиться сертифікація продукції.

  Є категорія ламп, на які підприємство дає гарантію (компактні люмінесцентні лампи з інтегрованим ПРА та без ПРА). Якщо протягом гарантійного терміну така лампа виходить з ладу, її можна принести і обміняти на справну або замінити несправні частини.

  Впровадження системи управління якістю є стратегічним рішенням організації і в свою чергу змусить організацію по-новому оцінити свою діяльність, методи роботи, підходи до вирішення поставлених цілей. Це сприятиме покращенню ефективності керування організацією, стратегією бізнесу.

  ВАТ "ІСКРА" має на меті підвищувати задоволення вимог споживачів за допомогою ефективного застосування системи через управління процесами, які функціонують на підприємстві та встановленими для них критеріями оцінки.
  2.3. Аналіз результатів діяльності ВАТ „Іскра”

  Охарактеризуймо результати діяльності підприємства за останні роки з метою наявного представлення даних про потужність підприємства.

  Таблиця 2.3

  Основні показники діяльності ВАТ „Іскра” за 2004 – 2006 роки


  Показник


  2004

  2005

  Відхилення від попереднього року

  2006

  Відхилення від попереднього року

  Абсол., грн..

  Відн.%

  Абсол., грн..

  Відн.%

  1.Обсяг реалізації продукції, тис. грн..

  24760,2

  32689,4

  7929,2

  32,02

  52956,8

  20267,4

  62,0

  2.Собівартість, тис. грн..

  15381,0

  16910,6

  1529,6

  9,94

  32361,3

  15450,7

  91,37

  3.Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

  тис, грн

  1576,6

  4938,1

  3361,5

  213,2

  6238,6

  1300,5

  26,3

  4.Чистий прибуток (збиток), тис. грн..

  1119,1

  3724,3

  2605,2

  232,8

  4678,6

  954,3

  25,6

  5.Рентабельність продукції, %

  7,28

  22,02

  14,74

  202,47

  14,45

  -7,57

  -34,38

  6.Витрати на 1 грн. реаліз. продукції, грн

  0,62

  0,52

  -0,1

  -16,1

  0,61

  +0,09

  +17,3


  Використовуючи форму №2 „Звіт про фінансові результати” за 2004-2006 роки проаналізуймо основні показники господарської діяльності ВАТ „Іскра”: обсяг реалізації продукції, собівартість виготовлення продукції, чистий прибуток (збиток) діяльності підприємства, рентабельність та витрати на виробництво 1 грн. реалізованої продукції. Останні два показники обчислювались за допомогою вищенаведених формул:

  (2.1)

  (2.2)

  В 2005 році спостерігається значне нарощення обсягів продаж, так зокрема абсолютний приріст реалізації продукції в порівнянні з 2004 роком склав 7929,2 тис. грн., тобто відбулось зростання обсягів на 32%. Також варто зазначити позитивний момент: хоч і відбулось збільшення собівартості виготовлення продукції (закономірне явище, це відбулось за рахунок зростання обсягу виробництва), проте вартість виробництва 1 грн. продукції суттєво знизилась: на 10 коп.


  Рис. 2.3. Динаміка обсягу реалізації продукції ВАТ „Іскра” в 2004 – 2006 роках

  в порівнянні з 2004 роком. Цей показник досить суттєвий адже зважаючи на загальний обсяг виробництва відбуваються значні заощадження в процесі виробництва продукції.

  В 2006 тенденція до зростання обсягу реалізації продукції збереглася, і якщо так можна ск4азати посилилася. Так в порівняні з 2005 роком обсяг реалізації продукції збільшився на 20267,4 тис. грн., або ж на 62%. Якщо ж взяти порівняння з 2004 роком то відбулося збільшення обсягів реалізації продукції на 28196,6 тис. грн., або ж 113%, тобто підприємство за два роки діяльності зуміло більше ніж у 2 рази збільшити обсяги реалізації продукції. Це зокрема пов’язано з входженням Іскри на словацький та угорські ринки. Проте слід зауважити більше зростання собівартості продукції, адже вартість виробництва зросла на 15450,7 тис. грн., або ж 91%. Це добре помітно на показнику вартості виготовлення 1 грн. товарної продукції адже цей показник в порівнянні з попереднім роком зріс на 0,09 коп., або ж 17%. Це пояснюється насамперед тим, що саме в цей період була суттєво піднята ціна на газ промисловим споживачам.

  Рис. 2.4. Динаміка чистого прибутку (збитку) ВАТ „Іскра” за 2004 – 2006 роки

  Загалом у 2006 році Іскра отримала 4678,6 тис. грн., чистого прибутку що на 954,3 тис. грн., більше у порівнянні з попереднім роком або ж можна сказати що чистий прибуток зріс на четвертину. Якщо порівняти цей показник з 2004 роком то відбулось абсолютне зростання у розмірі 3559,5 тис. грн., а відносне у розмірі 318,06% тобто за останні два роки прибуток зріс більше ніж у 3 рази. Що ж до показника рентабельності то в 2006 році вона склала 14,45%, варто зауважити що у порівнянні з 2005 роком показник знизився на -7,57 пунктів, проте він перебуває на доволі прийнятному рівні, тим більше зважаючи обсяги діяльності ВАТ „Іскра”.  Рис. 2.5. Динаміка показника рентабельності ВАТ „Іскра” в 2004-2006 рр.

  Як бачимо з результатів проведеного аналізу динаміки основних фінансових показників, загалом на підприємстві спостерігається позитивна тенденція. Підприємству за рахунок впровадження нових технологій вдалося домогтись зниження витрат на виробництво продукції. Щоправда в кінцевому результаті це дещо мало помітно. Справа в тому що за аналізований період також спостерігалось дещо стрімке зростання вартості енергоресурсів та сировинних матеріалів, і відповідно ці два фактори частково компенсують одне одного. Якщо б підприємство не вжило інноваційних заходів, то без сумніву, що зараз воно би опинилося „поза грою”, адже продукція ВАТ „Іскра” була б не конкурентоспроможною.

  2.4. Організування збутової діяльності на ВАТ „Іскра”

  Керівництво підприємства розуміє про важливість діяльності маркетингового відділу на підприємстві, і всілякими методами стимулює та мотивує його діяльність.

  Так як підприємство має достатньо широкий асортимент продукції, яка призначається одночасно для кількох сегментів, ми охарактеризуємо кожний з них окремо в табл. 2.4
 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  План Вступ Сучасні світові демографічні проблеми Динаміка чисельності...
  Одночасно змінювалося місце природи у житті людини. На сучасному рівні розвитку людства під його безпосереднім впливом знаходяться...

  Основи
  Вступ

  Література
  Вступ

  Література
  Вступ

  Роботи
  Вступ

  Вступ – 5
  Висновки до розділу

  Вступ 7 фонетика й вимова 10

  Література Тема: «Буквар»
  Вступ

  Всеукраїнський студентський архів
  Вступ

  Вступ
  Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. О. Амонашвілі  База даних захищена авторським правом © 2017
  звернутися до адміністрації

  g.lekciya.com.ua
  Головна сторінка