Пошук по сайту


5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ - Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Організаційні основи системи вищої освіти в Україні

2

2

Педагогічна культура викладача вищої школи

2

3

Організація процесу навчання у вищій школі

2

4

Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі

2

5

Активізація процесу навчання у вищій школі

2

6

Організація науково-дослідної роботи студентів у вищій школі

2

7

Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі

26. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Назва теми

Кількість

годинМетодологічні основи педагогічного процесу у вищій школі

2Організаційні основи системи вищої освіти в Україні

2Філософія освіти ХХІ століття

2Психологічні особливості типології студентів і формування студентського колективу

4Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи

2Організація процесу навчання у вищій школі

2Основні суб’єкти процесу навчання у вищій школі

4Зміст освіти у вищій школі і вимоги до неї. Закони, закономірності й принципи навчання

2Методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі

2Форми організації навчання у вищій школі

4Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів у вищій школі

2Психолого-педагогічні засади організації науково-дослідної роботи студентів у вищій школі

2Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі

2Сучасні технології навчання у вищій школі

2Керівництво і контроль навчальної роботи студентів

4Система післядипломної освіти

4Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі

1Куратор академічної групи

1
Разом

44
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Урокв 9 клас І тема
Мета : Познайомити учнів з новими поняттями «галузь», «галузь господарства», «інфраструктура». Показати необхідність розвивати господарство...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка