Пошук по сайту


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного процесу у вищій школі галузь знань: 0101 педагогічна освіта; 0202 галузь «мистецтво»

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

усього

у тому числі

л

п

с. р.

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогіки вищої школи

1.1

Методологічні основи педагогічного процесу у вищій школі.

4

2
2

1.2

Філософія вищої освіти.

4
2

2

1.3

Європейська система вищої освіти: етапи становлення, національні відмінності

4

2
2

1.4

Система вищої освіти України: організаційно-структурні особливості

4

2
4

1.5

Інтеграція національної вищої освіти та освітніх структур ЄС

4
2

2
Разом за змістовим модулем 1

20

6

4

12

Змістовий модуль 2. Дидактика вищої школи

2.1

Навчальний процес у вищій школі (організаційно-структурні особливості)

6

2

2

2

2.2

Основні суб’єкти процесу навчання у вищій школі

44

2.3

Зміст освіти у вищій школі. Закони, закономірності й принципи навчання

4

2
2

2.4

Форми та методи навчання у вищій школі

4

2

2

2

2.5

Новітні підходи до організації навчального процесу у вищій школі (європейський та вітчизняний досвід)

44

2.6

Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи студентів у вищій школі

42

2.7

Особливості науково-дослідницької роботи студентів у вищій школі

4
2

2

2.8

Види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі

4
2

2

2.9

Сучасні технології навчання у вищій школі

4

2
2

2.10

Керівництво і контроль навчальної роботи студентів

44

2.11

Система післядипломної освіти

44
Разом за змістовим модулем 2

46

8

8

30

Змістовий модуль 3. Теорія виховання у вищій школі

3.1

Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі

5

2

2

1

3.2

Куратор академічної групи

11
Разом за змістовим модулем 3

6

2

2

2
Усього годин

72

16

14

44
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма «Географія»
...

Робоча програма «Географія»
Робоча програма «Географія» для студентів за напрямом підготовки 0202 Мистецтво, спеціальністю №02020401 Музичне мистецтво

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Урокв 9 клас І тема
Мета : Познайомити учнів з новими поняттями «галузь», «галузь господарства», «інфраструктура». Показати необхідність розвивати господарство...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка