Пошук по сайту


Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук - Сторінка 9

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка9/19
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.
Вміти визначити і пояснити провідні ідеї поезій, аналізувати художні засоби. Висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених у віршах проблем.
Вміти розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка. Вміти розрізняти історичну і художню правди у романі. Визначати основний конфлікт твору. Пояснити роль образу Чоловіка Божого.
Вміти розкрити образи і символи твору, пояснити особливості оповіді, різноманітність засобів розкриття образів, історичний колорит.
Робити порівняльну характеристику образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Співвідносити образи твору з художніми образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.
Вміти аргументовано пояснити значення дiяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації.
Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьовитості для досягнення поставленої мети.
Усвідомлення важливості для громадянина України збереження свободи і незалежності рідного краю, його державності.

Бачення і розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини. Формування рис справедливості, колегiальності, лицарства, щирості, вірності почуттю і обов’язку.

Історичні романи В. Скотта, В. Гюго.

Перебендя Т. Шевченка, пророк В. Скотта і Чоловік Божий П. Куліша.
Народні перекази про козака Мамая.

Історичні події в Ніжині 1663 р. (“Чорна рада”); Літопис Самовидця (історія України).

2

Марко Вовчок. “Максим Гримач”
Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість “Маруся”.

Вміти прокоментувати зміст оповідання, визначити жанр твору, пояснити особливості сюжету, роль описів природи, знаходити фольклорні образи-символи. Розуміти зміст поняття

Вплив Cтендаля, О. де Бальзака, П. Меріме, Г. Флобера,
Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема).
Романтичність оповідання “Максим Гримач”, особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.
ТЛ: романтичний характер у творі.

характеру у творі. Вміти розпізнати характер романтичного типу. Розуміти причину заборони Максима Гримача на одруження Катрі з Семеном. Знати думки П. Куліша, Т. Шевченка про творчість Марка Вовчка. Висловлювати власні судження про ідейно-художні особливості оповідання.
Усвідомлення високої місії митця-гуманіста, борця проти насильства над людиною, за національне відродження і культурне збагачення суспільства. Виховання вміння за будь-яких умов зберігати власну гідність, наполегливість у досягненні мети. Формування позиції — жити власною працею. Усвідомлення переваг життя в суспільстві, де поважаються права людини, відсутнє поневолення особистості.

Е. Золя, В. Гюго, Г. К. Андерсена, І. Тургенєва, М. Некрасова на творчість Марка Вовчка.

(7)
1

З ЛІТЕРАТУРИ ХX ст.
Вступна бесіда
Література ХХ ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.
Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.

Пригадати твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше чи були прочитані самостійно. Вміти сформулювати і висловити власну думку про них.

Твори М. Стельмаха, М. Вінграновського, Гр. Тютюнника, Л. Костенко, В. Симоненка, О. Довженка та ін., вивчені в попередніх класах.

1

Іван Липа. “Мати”, “У невідому путь”
“Практичний ідеалізм” письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі “для тих, хто сам кермує власним життям”. Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець, шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий.

Знати про письменника-патріота І. Липу. Вмiти самостійно прокоментувати зміст притч, виділивши головну ідею кожної з них. Вміти проводити аналогії із власного життєвого досвіду.
Усвідомлення власної готовності до життя у прекрасному, але жорстокому світі.

Казка “Близнята” І. Липи, вивчена раніше.

3

Іван Багряний. “Тигролови” (скорочено)
Українська еміграційна література ХХ ст. І. Багряний — один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.
“Тигролови” — авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини — головний герой І. Багряного.
ТЛ: пригодницький роман.

Знати основне про письменника. Вміти аналiзувати образ Григорія Многогрішного, членів родини Сірків, майора Медвина. Визначити основні ідеї, мотиви роману, роль патріотичного мотиву в сюжеті. Вміти пояснити риси пригодницького твору. Написати твір-роздум про сильну українську людину.

Формування рис вольового характеру, непереборного оптимізму, віри в перемогу.

Образи романтичних героїв Р. Кіплінга, Джека Лондона (зарубіжна література).

1

Візуальна (зорова) поезія сьогодні
“Фенікс-птах із земель руських” М. Мірошниченка, “Стогін” В. Женченка, “Дзвін гетьмана Івана Мазепи” М. Сарми-Соколовського, паліндром “Хижих мечем мирим” А. Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.
Джерела сучасної української візуальної поезії — її барокові взірці ХVІІ—ХVІІІ ст. (курйозний вірш І. Величковського).
ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

Вміти пояснити власне розуміння змісту взірців зорової поезії, витрактовувати їхній ідейно-образний зміст.
Усвідомлення того, що мистецтво — безмежне поле втілення авторської уяви, фантазії, думки, почуттів.

“Раки літеральні” І. Величковського.

1

Василь Герасим’юк. “Чоловічий танець”, “Перший сніг”, “Жива ватра”
Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.

Виразно і вдумливо прочитати вірші, вміти схарактеризувати їхній ідейно-образний зміст, пояснити алегоричність поетичного образу. Вміти висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.
Формування естетичного смаку, вміння відчувати і бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.
2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.

Запам’ятати імена і твори найталановитіших митців, що народилися в рідному краї, вміти характеризувати і самостійно оцінювати їхні твори.
Усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до талановитих митців-земляків.
1

УРОК-ПІДСУМОК
Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

Вміти робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.
Формування вміння толерантно і переконливо обґрунтовувати свою думку.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка