Пошук по сайту


Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук - Сторінка 4

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка4/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


6-й клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Текстуальне вивчення творів — 54 год.

Позакласне читання — 4 год.

Виразне читання — 2 год.

Резервний час — 8 год.


К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

1

ВСТУП
Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Книги в Київській Русі. Ярослав Мудрий — великий шанувальник освіти, книжкової мудрості. Сучасний читач і його роль у новому “житті” твору.

Знати про рукописні книги часів Київської Русі, про автора “Повісті минулих літ” Нестора Лiтописця. Розуміти роль книжки в житті людини; складність і особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в “житті” художнього тексту.
Вміти аргументувати індивідуальні читацькі інтереси.
Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

Культура часів Київської Русі (історія України).

(13)4

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ
Календарно-обрядові пісні
Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.
Пісні літнього циклу: “У ржі на межі”, “Ой бiжить, біжить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” (русальні); “Заплету віночок”, “Ой вінку мій, вінку”, “Купайло, Купайло!” (купальські); “Маяло житечко, маяло”, “Там у полі криниченька” (жниварські) — на вибір.
Пісні зимового циклу: “Ой хто, хто Миколая любить”, “Засівна”, “Нова радість стала”, “Добрий вечір тобі, пане господарю!”, “Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).
Веснянки: “Ой весна, весна — днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “А в кривого танця”.
ТЛ: народна пісня, повтори (рефрен), анафора.

Знати про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди.
Вміти розповідати про головні календарні обряди українців.
Розуміти магічну силу обрядових пісень для наших предків.
Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Вміти виразно і вдумливо читати їх, коментувати їхній зміст. Виділяти і пояснювати художні засоби, використані в українських народних піснях.
Вивчити напам’ять: 1 пісню літнього циклу; 3 колядки і щедрівки; 1 веснянку (на вибір).
Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу.
Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ.

Фольклорна спадщина інших слов’янських народів (зарубіжна література).
К. Стеценко, “Колядки”, М. Леонтович, “Щедрик” (музичне мистецтво).
А. Петрицький, “Різдвяний ранок” (образотворче мистецтво).
М. Лисенко. Музичні обробки українських веснянок (музичне мистецтво).
С. Васильківський, “Весна в Україні” (образотворче мистецтво).

1

Народні колискові пісні
“Ой ти, коте, коточок”, “Ой ну, люлі, дитя, спать”
Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових пісень. Вияв у них материнських почуттів і побажань. Їхні лексичні особливості.
ТЛ: колискова.

Виразно, вдумливо читати колискові. Вміти прокоментувати їхній зміст, пояснити лексичні особливості. Розвиток уміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.
Виховання почуття любові до своїх рідних.

“Колискова” Лесі Українки.

М. Лисенко, “Колискова пісня”, Я. Степовий, “Колискова” (музичне мистецтво).

2

Пісні літературного походження
“Ще не вмерла Україна” П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави.
Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, “Молитва” О. Кониського.
“На долині туман” В. Діденка — пісня, що стала народною.
ТЛ: пісня-гімн.

Розуміти і вміти пояснити специфіку пісні лiтературного походження.
Переказувати історію створення національного гімну.
Розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, з “Молитвою” О. Кониського.
Виразно і вдумливо читати пісні. Визначати і коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у них.
Вивчити напам’ять: “Ще не вмерла Україна”; “Молитва”.
Осмислення почуття патріотизму, віри у щасливе майбутнє свого народу.

М. Лисенко, “Боже Великий, Єдиний...” (“Молитва”) (музичне мистецтво).

1

Стрілецькі пісні
“Ой, у лузі червона калина похилилася” С. Чарнецького і Г. Труха, “Гей, видно село” Л. Лепкого
Патріотичні мотиви, героїчний, стверджувальний пафос пісень.

Знати про січових стрільців. Розуміти особливості виникнення стрілецьких пісень. Вміти пояснити їхні символи. Відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень; визначати провідний мотив творів, їхній ідейно-художній зміст.
Вивчити напам’ять: “Ой, у лузі червона калина похилилася”.
Усвідомлення трагічної української історії та героїзму нашого народу.

Відомості про січових стрільців (історія України).

2

Микола Вороний. “Євшан-зілля”
Коротко про письменника.
Поема про необхідність повернення людині історичної пам’яті, усвідомлення своєї національної приналежності.
ТЛ: ліро-епічний твір, поема.

Виразно і вдумливо читати твір.
Вміти розповідати про історичну основу поеми, визначати її головну думку. Характеризувати образ юнака-половця. Співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю. Висловлювати власне розуміння почуття патріотизму.
Усвідомлення значення історичної пам’яті для кожної людини, національної свідомості, вірності Батьківщині.

Літописна легенда про євшан-зілля.

Історія України княжої доби.

3

Тарас Шевченко. “Думка” (“Тече вода в синє море...”), “Іван Підкова”, “Тарасова ніч”
Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.
ТЛ: ліричний твір, строфа.

Знати і розповідати основні відомості про життя Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно і осмислено читати їх.
Вміти визначати провідний мотив вірша “Думка”, пояснювати роль художніх засобів.
Розкрити історичну основу поеми “Іван Підкова”, риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою. Характеризувати образ народного співця, його роль у житті українців часів Шевченка (“Тарасова ніч”).
Вивчити напам’ять: “Думка”.
Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.

Л. Жемчужников, “Кобзар на шляху” (образотворче мистецтво).

Відомості про козацтво (історія України).

(19)
2

Я І СВІТ
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Мрії”, “Як дитиною, бувало...”, “Тиша морська”
Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні.
Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

Розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість.
Усвідомлювати і вміти пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками.
Характеризувати образ ліричної героїні. Висловлювати власні роздуми про неї.
Вивчити напам’ять: “Як дитиною, бувало...”.
Виховання почуття любові до батьків, родини, формування стоїчних рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість).

Поезії Лесі Українки, вивчені в попередніх класах (“Мамо, іде вже зима”, “Казка про Оха-чародія” та ін.).

2

Володимир Винниченко. “Федько-халамидник”
Цікава історія з життя письменника.
Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: епічний твір, головний герой, другорядні герої.

Розповісти цікаві епізоди з життя письменника. Знати зміст оповідання. Виразно і вдумливо читати найбільш вражаючі епізоди. Вміти проаналізувати епічний твір. Виділити риси характеру Федька, що вирізняють його з кола друзів-однолітків. Вміти прокоментувати їх.
Аналізувати роль художніх засобів у творі, знаходити портрет, пейзаж, діалоги. Вміти сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного.
Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

“Чесна бідність” Р. Бернса (зарубіжна література)

2

Спиридон Черкасенко. “Маленький горбань”
Твір про красу і незахищеність людської душі. Вміння прощати й вірити в добро. Образ Павлика — душевно красивого і щедрого хлопчика.

Переказувати зміст оповідання. Вміти розкрити характер Павлика, його поведінку, вчинки, стосунки з іншими дітьми, ставлення до нього автора, інших персонажів. Складати план до характеристики цього образу. Вміти висловлювати міркування про красу зовнішню і красу людської душі (внутрішню). Вміти написати про це твір-роздум.
Осмислення ролі високих моральних якостей для формування власної особистості.
1

Станіслав Чернілевський. “Теплота родинного інтиму...”, “Забула внучка в баби черевички...”
Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

Виразно і усвідомлено читати вірші. Розвивати вміння прокоментувати відчуття, висловлені в цих творах. Вміти співвіднести їх із власними, пережитими особисто.
Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.
3

Олександр Довженко. “Зачарована Десна” (фрагменти)
Видатний український кінорежисер і письменник. Великий і чарівний світ дитинства в “Зачарованій Десні”, опис вражень малого Сашка. Історія з левом — поєднання реальності життя та уяви хлопчика.

Знати найголовніші факти з біографії О. Довженка.
Виразно і вдумливо читати найяскравіші фрагменти. Розповідати про родину Сашка, про колядників, коней, історію з левом, коментувати поєднання в ній реального і уявного. Знаходити в тексті описи вражень хлопчика про довкілля (хмари, небо, птахи), коментувати їх. Розвиток уміння проводити власні спостереження навколишнього світу і описувати їх.
Виховання оптимізму, життєрадісності, любові до батьків, до рідної природи. Розвиток творчих здібностей людини, її естетичного смаку.

Малюнки “Маленький Сашко” О. Довженка, “Грішник у дідовій шапці” П. Пустовойта (образотворче мистецтво).

2

Ліна Костенко. “Дощ полив...”, “Пісенька про космічного гостя”, “Кольорові миші”
Коротка розповідь про письменницю.
Уявне, фантастичне і реальне в поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в “Кольорових мишах”. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

Виразно, вдумливо читати і коментувати поезії, визначати їхні основні мотиви.
Пояснювати умовність ситуації, зображеної в поезії “Кольорові миші”, алегорію образу кольорових мишей. Характеризувати образ Анни, причину її відокремленості від загалу. Вміти висловлювати власні роздуми, що виникли під час прочитання поезій.
Формування неординарної особистості, розвиток творчої уяви, фантазії. Прищеплення прагнення зберегти в собі ці якості.
1

Євген Гуцало. “Олень Август”
Ідея неординарного, власного погляду на світ. Образ незвичайного хлопчика Жені, його вміння фантазувати, уявляти.

Розуміти поєднання в оповіданні реального і уявного, багатство фантазії Жені та його неординарний погляд на світ.
Переказати пригоду Жені, коментуючи її. Характеризувати образи хлопчика і режисера Альтова. Порівнювати Женю з аналогічними героями прочитаних раніше книжок.
Усвідомлення ролі незвичайного, романтичного у житті людини. Розвиток уміння відстоювати власний погляд на світ і свої переконання, вміння зберегти свою сутність.

Твори Є. Гуцала, вивчені в попередніх класах (“Лелеки”, “Жайворонкові пісні”, “Лось” та ін.).

1

Ірина Жиленко. “Жар-Птиця”, “Підкова”, “Гном у буфеті”
Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

Розуміти, що світ дитинства — вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій. Виразно і усвідомлено читати поезії. Вміти прокоментувати їхній зміст, знайти і пояснити художні засоби.
Вміти висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі.
Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

П. Холодний, “Казка про дівчину та паву” (образотворче мистецтво).

3

Ігор Калинець. “Писанки”, “Дивосвіт” (фрагменти), “Хлопчик-фігурка, який задоволений собою”
І. Калинець — один із талановитих українських поетів, що пише і для дітей. Цікавий епізод із його життя.
Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини — мами. Відчуття, навіяні великодньою поезією “Писанки”.

Розуміти метафоричність поезій І. Калинця.
Вміти прокоментувати роль метафори й порівняння у поезії “Писанки”, реальне та уявне в ній. Схарактеризувати образ мами. Виразно і вдумливо читати вірші з циклу “Дивосвіт”. Прокоментувати образне бачення світу, явищ природи у них. Пояснювати поєднання у творі уявного, фантастичного і реального. Висловлювати власне бачення стежки, дощу, сонця, вітру тощо. Знайти елементи казкового у творі “Хлопчик-фігурка, який задоволений собою”. Пояснити назву твору. Схарактеризувати образ хлопчика-фігурки на основі його поведінки і пригод у реальному світі людей. Вміти вигадувати нові пригоди цього казкового героя.
Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Формування естетичного сприйняття світу природи, розвиток творчої уяви, фантазії.

Українське писанкарство.
Учнівські малюнки до циклу “Дивосвіт” (образотворче мистецтво).

2

Емма Андієвська. “Казка про яян”
Українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині. Її казки-притчі. Прихований повчальний зміст твору. “Я” і зовнішній світ, “Я” та інші люди.
ТЛ: притча.

Розуміти поняття притчевості в мистецтві.
Виразно і вдумливо читати казку, виділяти її фантастичні елементи.
Вміти визначити головну думку твору, відшукавши в ньому ключові фрази. Сформулювати власні висновки про цей твір і про його ідеї.
Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити і розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

Картини Е. Андієвської (образотворче мистецтво).
“Різдвяна пісня у прозі” Ч. Діккенса (зарубіжна література)

(12)
4

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА
Всеволод Нестайко. “Тореадори з Васюківки” (фрагменти)
В. Нестайко — відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його творах.
ТЛ: повість, пригодницький твір.

Розуміти поняття романтичного і пригодницького.
Самостійно ознайомитися зі змістом фрагментів. Вміти аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. Характеризувати улюбленого героя, аргументувати свій вибір, розкрити риси його вдачі.
Виділяти, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту.
Формування активної життєвої позиції, позитивних рис характеру.
Вміння толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію.

Пригоди і романтика у творах Д. Дефо, Ж. Верна, М. Твена (зарубіжна література).

4

Віктор Близнець. “Звук павутинки” (скорочено)
Коротко про митця. Романтичність, ліричність — невід’ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє доросле життя. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки). Образ допитливого і здібного хлопчика Льоньки, його мрії й фантазії. Значення у творі образу вченого Адама, його трагічної історії.
ТЛ: підтекст (прихований зміст).

Переказувати найцікавіші фрагменти повісті. Вміти схарактеризувати світ, у якому живе хлопчик Льонька, прокоментувати його мрії й фантазії, місце в ньому вченого Адама. Складати план характеристики образу Льоньки та описувати за ним героя. Знаходити у тексті образи, що передають різні ідеї, емоції, почуття. Дискутувати про прихований зміст образів: звуку павутинки, Ніни, кораблика. Написати про це твір-роздум.
Осмислення понять безсмертя, добра, вічності та краси, буття людини на землі.

Учнівські малюнки-ілюстрації до твору (образотворче мистецтво).

4

Ярослав Стельмах. “Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера” (фрагмент)
Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків — головних героїв.

Переказувати зміст уривка повісті. Визначити кульмінаційний епізод. Характеризувати образи Сергія і Митька, їхню поведінку у складній ситуації. Висловлювати власні роздуми про уяву, фантазію, романтичність у житті сучасної людини.
Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства в житті людини.

М. Твен “Пригоди Тома Сойєра” (зарубіжна література).

(7)
2

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.
Леонід Глібов. “Щука”, “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”
Визначний український байкар, поет.
Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Розуміти роль гумору в житті українців. Вміти назвати жанри гумористичних творів. Розповісти про особливість побудови байки.
Виразно і вдумливо читати твори Л. Глібова, коментувати їхній прихований зміст. Вміти виділити основну думку кожної байки, пояснити алегоричні образи.
Вміти зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям.
Вивчити напам’ять: “Щука”.
Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини. Формування життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

Гумор у житті інших слов’янських народів.

Байки Езопа, І. Крилова, Жана де Лафонтена (зарубіжна література).

Твори Л. Глiбова, вивчені в попередніх класах (“Лебідь, Щука і Рак”, “Чиж та Голуб”, “Коник-стрибунець”, “Химерний, маленький...”, “Що за птиця?” та ін.).

1

Степан Руданський. “Пан та Іван в дорозі”, “Козак і король”, “Запорожці у короля”
Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: співомовка, інверсія.

Розуміти викривальний пафос співомовок. Виразно і усвідомлено читати твори. Тлумачити термін інверсія. Вміти виділити основну думку кожної співомовки, пояснювати її. Характеризувати героїв і порівнювати їх.
Поглиблювати вміння проводити паралелі з сучасним життям.
Усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров’я людини.

Побут, звичаї, характери українських козаків (історія України, народознавство).

2

Степан Васильченко. “Басурмен”, “Свекор”
Турбота С. Васильченка про українських дітей.
Доброзичливий гумор у творах про дітей і для дітей. Атмосфера в українській родині — світ добра, любові, взаємоповаги й турботи.

Розуміти, що добро, любов, взаємна турбота батьків і дітей — важливі цінності в українській родині.
Вдумливо читати оповідання. Вміти виділяти основні думки в них.
Характеризувати образи хлопчиків, аналізувати їхню поведінку. Міркувати (дискутувати) про моральний вибір героїв.
Виховання почуття любові, взаємоповагу в родині.
2

Степан Олійник. “Ля-ля-ля”, “Чудо в черевику”
Павло Глазовий. “Тарас Бульба в Києві”, “Найважча роль”, “Заморські гості”
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
ТЛ: гумор, сатира.

Виразно і вдумливо читати твори. Вміти видiляти основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.
Вивчити напам’ять: одну з гуморесок (на вибір).
Розвиток уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе.

Гумор в інших народів світу.

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення із найцікавішими письменниками-земляками, їхніми творами.

Запам’ятати імена і твори письменників-земляків.
Вдумливо читати їхні твори, розглядати зміст та основні ідеї.
Висловлювати власну думку про доробок письменників-земляків.
Виховання шанобливого ставлення до митців рідного краю.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка