Пошук по сайту


Погоджено погоджено затверджую в о. начальника Голова пк директор Чупирянського

Погоджено погоджено затверджую в о. начальника Голова пк директор Чупирянського

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Голова ПК Директор Чупирянського


Держпродспожив служби Чупирянського НВО “ЗОШ I-II ступенів-

в Білоцерківському районі НВО “ЗОШ I-II ступенів- дитячий садок”

Київської області дитячий садок”

______________ _______________ ________________
Довгаль Микола Петрович М.А.Кумайгородська Г.О.Федчук

03 вересня 2016 року 03 вересня 2016 року 03 вересня 2016 року


Р Е Ж И М Р О Б О Т И


ЧУПИРЯНСЬКОГО НВО “ ЗОШ I-II СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК”

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Тривалість одного заняття у різновіковій групі – 20 – 25 хвилин.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота. Розклад занять (додаток 6) враховує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». В ньому дотримано помірних віку норм тривалості занять, передбачати раціональне чергування видів діяльності на кожному з них (розумова, рухова, практично-прикладна) та доцільне використання місць для проведення занять.

Статтею 16 Закону України «Про загальну середню освіту» від 1999 року передбачено, що навчальний рік у загальноосвітньому навчальному закладі розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальні заняття в 1 – 9 класах організовуються за семестровою системою: орієнтовно І семестр — з 1 вересня по 27 грудня, ІІ семестр — з 16 січня.

Впродовж навчального року для учнів орієнтовно встановлюються такі  терміни проведення канікул:

осінні: 24 – 30.10.2016,

зимові: 28.12.2016 – 15.01.2017,

весняні: 27.03 – 02.04.2017.

  В залежності від кліматичних умов за погодженням з відділом освіти можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України „Про загальну середню освіту”: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня (1 – 4 класи) — не менше 175 робочих днів, ІІ ступеня (5 – 9 класи) — 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів). Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04. 1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Рішенням педагогічної ради школи (протокол №11 від 31.08. 2016) навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9 – 61. Для 2-4 класи, 5-6 класи, 7-8 класи протягом навчального року за окремо складеним графіком.

Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної школи. Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9 класу по завершенню ДПА в 9 класі. Групи продовженого дня для учнів школи не передбачено.

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 61 ( z0288-03 ) від 05.02.2003, N 797 ( z1400-04 ) від 15.10.2004, N 432 ( z0499-08 ) від 19.05.2008 } встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання: для учениці 6 класу (Чернишенко Олена)– 14 годин на тиждень/

В 1 класі двоє дітей потребують створення умов інклюзивного навчання. Інклюзивне навчання організовується і для учнів: 4 класу Сичевської Дарини Юріївни, 5 класу Руднєва Миколи Володимировича, Станжицького Віталія Юрійовича.

В дошкільній групі «Росинка» заняття організовані за окремим розкладом.

Поділ на групи при проведенні уроків не передбачається. Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну. Тривалість уроків : 1 клас – 35 хвилин, 2 – 4 класи – 40 хвилин, 5 – 9 клас – 45 хвилин. Груп продовженого дня в школі немає.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ ТА ПЕРЕРВ .

Дитячий садок :


8.00-8.10 – прийом дітей,

індивідуальне спілкування

8.10-8.20 – фізична зарядка

8.20-8.30 – сніданок

8.30-9.00 – підготовка до занять

9.00-9.25 – 1 заняття

9.40-10.05 – 2 заняття

10.20 – 10.45 – 3 заняття

10.45 – 11.05 – підготовка до прогулянки

11.05 – 12.05 – прогулянка

12.05 – 12.20 – обід12.20 – 12.30 – підготовка до сну

12.30 – 14.15 – сон

14.15 – 14.25 – підйом

14.25 – 14.45 – оздоровчі процедури

14.45 – 15.30 – ігрова діяльність

15.30 – 15.40 – полудник

15.40 – 16.00 – бесіди з батьками,

відправка дітей

додому

Індивідуальні заняття

в 3 та 4 класів за програмою

допоміжної школи

щодня по два уроки1 клас
1 урок 8.30 – 9.05

2 урок 9.20 – 9.55

3 урок 10.25 – 11.00

4 урок 11.15 – 11.50

5 урок 12.05 – 12.40
Індивідуальні заняття

в 6 класі за програмою

допоміжної школи

один день два уроки, чотири дні по три уроки2 – 4 класи

1 урок 8.30 – 9.10

2 урок 9.20 – 10.00

3 урок 10.10 – 10.50

4 урок 11.10 – 11.50

5 урок 12.00 – 12.405 – 9 класи

1 урок 8.30 – 9.15

2 урок 9.25 – 10.10

3 урок 10.20 – 11.05

4 урок 11.25 – 12.10

5 урок 12.20 – 13.05

6 урок 13.15 – 14.00

7 урок 14.10 – 14.55


Відповідно до п. 9.7 ДСанПіН тривалість перерв між уроками для учнів 1 класу становить 15 хвилин, для всіх інших класів – 10 хвилин

велика перерва для учнів 1 класу (після 2-го уроку) – 30 хв.,

для учнів 2- 9 класів (після 3 уроку) – 20 хв.


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Директор Чупирянського НВО

Держпродспожив служби “ЗОШ I-II ступенів – дитячий садок”

в Білоцерківському районі

Київської області
___________________ ______________

М.П.Довгаль Г.О.Федчук

Р О З К Л А Д У Р О К І В

в Чупирянському НВО “школа I-II ступенів-дитячий садок” на 2016-2017 н.р.

1 клас

2 клас

3 клас

4 класП
н


1. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (Ч)

2. МАТЕМАТИКА

3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

4. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (П)

5. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я


1. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

2. МАТЕМАТИКА

3. ІНФОРМАТИКА

4. АНГЛІЙСЬКА МОВА

5. УКРАЇНСЬКА МОВА1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3. АНГЛІЙСЬКА МОВА

4. ІНФОРМАТИКА

5. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. АНГЛІЙСЬКА МОВА

3. МАТЕМАТИКА

4. ЛІТ. ЧИТАННЯ

5. ІНФОРМАТИКА


В
т


1. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (Ч)

2. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3. МАТЕМАТИКА

4. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (П)

5.ПРИРОДОЗНАВСТВО1. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

2. АНГЛІЙСЬКА МОВА

3. МАТЕМАТИКА

4. УКРАЇНСЬКА МОВА

5.1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. МАТЕМАТИКА

3. ПРИРОДОЗНАВСТВО

4. Я У СВІТІ

5.1. ЛІТ. ЧИТАННЯ

2. МАТЕМАТИКА

3. АНГЛІЙСЬКА МОВА

4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

5.


С
р


1. ОБРАЗОТВОРЧЕ М.

2. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (Ч)

3. МАТЕМАТИКА

4. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (П)

5.


1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3. ПРИРОДОЗНАВСТВО

4. ОБРАЗОТВОРЧЕ М.

5. ПРИРОДОЗНАВСТВО1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. ОБРАЗОТВОРЧЕ М.

3. МАТЕМАТИКА

4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

5. ПРИРОДОЗНАВСТВО

6.


1. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

2. МАТЕМАТИКА

3. ОБРАЗОТВОРЧЕ

МИСТ-ВО

4. УКРАЇНСЬКА МОВА

5. ПРИРОДОЗНАВСТВОЧ
т


1. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (Ч)

2. НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (П)

3. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

4. АНГЛІЙСЬКА МОВА1. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

2. ПРИРОДОЗНАВСТВО

3. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

4. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

5.1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. МАТЕМАТИКА

3. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

4. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

5. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. МАТЕМАТИКА

3 Я У СВІТІ

4. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

5. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

6.П
т


1. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

2. МАТЕМАТИКА

3. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

4. ПРИРОДОЗНАВСТВО1. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

2. МАТЕМАТИКА

3. УКРАЇНСЬКА МОВА

4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

5. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО


1. ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

2. МАТЕМАТИКА

3. АНГЛІЙСЬКА МОВА

4. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА1. УКРАЇНСЬКА МОВА

2. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

3. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

4. ПРИРОДОЗНАВСТВО

5. ЛІТ. ЧИТАННЯ
5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 класП

н

1. УКРАЇНСЬКА

МОВА

2. МАТЕМАТИКА

3. ПРИРОДОЗН-ВО

4. ЗАРУБІЖНА

ЛІТЕРАТУРА

5. АНГЛІЙСЬКА

МОВА

6. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

1. ГЕОГРАФІЯ

2. БІОЛОГІЯ

3. МАТЕМАТИКА

4. УКРАЇНСЬКА

МОВА

5. ВСЕСВІТНЯ

ІСТОРІЯ

6. АНГЛІЙСЬКА

МОВА

7.

1. ХІМІЯ

2. АЛГЕБРА

3. УКРАЇНСЬКА МОВА

4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

5. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

6. ФІЗИКА

7. БІОЛОГІЯ

1. АНГЛІЙСЬКА

МОВА

2. ГЕОГРАФІЯ

3. ЗАРУБІЖНА

ЛІТЕРАТУРА

4. АЛГЕБРА

5. БІОЛОГІЯ

6. ІСТОРІЯ

УКРАЇНИ

7. ФІЗИЧНА КУЛЬТ.

1. АЛГЕБРА

2. УКРАЇНСЬКА

МОВА

3. ХІМІЯ

4. БІОЛОГІЯ

5. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

6. ХУДОЖНЯ

КУЛЬТУРА

7. ІСТОРІЯ УКР.В

т

1. ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ

2. ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ

3. МАТЕМАТИКА

4. АНГЛІЙСЬКА М.

5. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

6. ПРИРОДОЗН-ВО

7.

1. ІНФОРМАТИКА

2. МАТЕМАТИКА

3. ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ

4. ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ

5. ЗАРУБІЖНА

ЛІТЕРАТУРА

6. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

1. АНГЛІЙСЬКА

МОВА

2. ГЕОМЕТРІЯ

3. ГЕОМЕТРІЯ

4. ФІЗИКА

5. ГЕОГРАФІЯ

6. ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ


1. УКРАЇНСЬКА

МОВА

2. ФРАНЦУЗЬКА М

3. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

4. ГЕОМЕТРІЯ

5. ФІЗИКА

6. УКРАЇНСЬКА

ЛІТЕРАТУРА

7. ТРУДОВЕ НАВЧ.

1. ГЕОМЕТРІЯ

2. ПРАВОЗН.-ВО

3. ФРАНЦУЗЬКА

МОВА

4. ЗАРУБІЖНА

ЛІТЕРАТУРА

5. ТРУДОВЕ

НАВЧАННЯ

6. БІОЛОГІЯ

7. ФІЗИЧНА КУЛЬТ.


С

р

1. МАТЕМАТИКА

2. ЗАРУБІЖНА

ЛІТЕРАТУРА

3. ІНФОРМАТИКА

4. УКРАЇНСЬКА

МОВА

5. УКРАЇНСЬКА

ЛІТЕРАТУРА

6.

1. УКРАЇНСЬКА

МОВА

2. МАТЕМАТИКА

3. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

4. ГЕОГРАФІЯ

5.

6.


1. АЛГЕБРА

2. УКРАЇНСЬКА

МОВА

3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

4. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

6. УКРАЇНСЬКА ЛІТ.

7.

1. УКРАЇНСЬКА

МОВА

2. ГЕОГРАФІЯ

3. АЛГЕБРА

4. ФІЗИЧНА

КУЛЬТУРА

5. ІНФОРМАТИКА

6. ФІЗИКА

1. ГЕОГРАФІЯ

2. ФІЗИКА

3. УКРАЇНСЬКА

ЛІТЕРАТУРА

4. АЛГЕБРА

5. ЗАРУБІЖНА

ЛІТЕРАТУРА
Ч

т

1. УКРАЇНСЬКА

МОВА

2. МУЗИЧНЕ МИСТ.

3. ОСНОВИ ЗДОР.

4. ФІЗИЧНА КУЛЬТ.

5. УКРАЇНСЬКА ЛІТ.

6. ІСТОРІЯ


1. БІОЛОГІЯ

2. АНГЛІЙСЬКА М.

3. ФІЗИЧНА КУЛЬТ.

4. МУЗИЧНЕ МИСТ.

5. ВСЕСВІТНЯ ІСТ.

6. УКРАЇНСЬКА ЛІТ.

7. ЗАРУБІЖНА ЛІТ.

1. АНГЛІЙСЬКА М.

2. ГЕОГРАФІЯ

3. УКРАЇНСЬКА

МОВА

4. БІОЛОГІЯ

5. ФІЗИЧНА КУЛЬТ.

6.

7.

1. МУЗИЧНЕ МИСТ

2. ЗАРУБІЖНА ЛІТ.

3. АНГЛІЙСЬКА М.

4. ФРАНЦУЗЬКА М.

5. ХІМІЯ

6. БІОЛОГІЯ1. ФІЗИКА

2. ФІЗИЧНА КУЛЬТ.

3. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

4. УКРАЇНСЬКА М.

5. ФРАНЦУЗЬКА М.

6.П

т

1. МАТЕМАТИКА

2. УКРАЇНСЬКА

МОВА

3. ОБРАЗОТВОРЧЕ

МИСТ-ВО

4. АНГЛІЙСЬКА

МОВА

5.

1. АНГЛІЙСЬКА М.

2. ОБРАЗОТВОРЧЕ

МИСТ-ВО

3. МАТЕМАТИКА

4. УКРАЇНСЬКА

МОВА

5. ОСНОВИ ЗД.

6. УКРАЇНСЬКА

ЛІТЕРАТУРА

1. ОБРАЗОТВОРЧЕ

М-ВО

2. АНГЛІЙСЬКА М.

3. ВСЕСВІТНЯ ІСТ.Я

4. ЗАРУБІЖНА ЛІТ.А

5. УКРАЇНСЬКА ЛІТ.

6. ІНФОРМАТИКА

7. ОСНОВИ ЗД.


1.УКРАЇНСЬКА ЛІТ

2. ХІМІЯ

3. ІНФОРМАТИКА

4. ГЕОМЕТРІЯ

5. ВСЕСВІТНЯ

ІСТОРІЯ

6. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я


1. УКРАЇНСЬКАЛІТ.

2. ГЕОМЕТРІЯ

3. ХІМІЯ

4. БІОЛОГІЯ

5. ІНФОРМАТИКА

6. ВСЕСВІТНЯ

ІСТОРІЯ
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Директор Чупирянського НВО

Держпродспожив служби “ЗОШ I-II ступенів – дитячий садок”

в Білоцерківському районі

Київської області
___________________ ______________

М.П.Довгаль Г.О.Федчук

РОЗКЛАД №2


факультативів, індивідуальних занять та гуртків

в Чупирянському НВО “ЗОШ III ступенів – дитячий садок”

на 2016 – 2017 навчального року.


Класи

Час роботи

Пн

Вт

Ср


Чт

Пт

1 кл

5 урокІндивідуальні заняття2 кл

5 урок
Курс за вибором

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
Індивідуальні заняття
3 кл

5 урок

6 урок
Курс за вибором

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРАІндивідуальні заняття4

кл

5 урок

6 урок
Курс за вибором

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА


Індивідуальні заняття
5

кл

7 урок
Факультатив

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Індивідуальні заняття з математики (6 урок)
Індивідуальні заняття з математики

(5 урок)

6 кл

7 урок


Індивідуальні заняття з математикиІндивідуальні заняття з математики (5 урок)

Факультатив

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (6 урок)7 кл

7 урок
Індивідуальні заняття з математики


МАН (6,7 уроки)

Секція «МАТЕМАТИКА»
9 кл

6 урок


Індивідуальні заняття з іноземної мови

(6 урок)
Розклад гуртків


День і час роботи

Назва гуртка

Керівник

Класи

Кількість годин

Ср. 13.15 – 15.15

Футбол

Савченко В.А.

2 – 9

2

Чт 13.15 – 15.15

Футбол

Савченко В.А.

2 – 9

2


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Погоджено погоджено затверджую начальник Білоцерківського Голова пк директор Чупирянського
Відповідно до ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту”, п. 3 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, наказу...

З. Г. Перепелиця Держсанепідслужби у Харківській області
«Погоджено» «Погоджено» Голова пк начальник Вовчанського міжрайонного управління

«Погоджено» «Погоджено» Голова пк завідувач Вовчанської міжрайонної філії

Погоджено Затверджено Голова пк н. М. Маглей Директор школи Г. І. Шило

Погоджено з пк голова пк с.І. Лопатинська Розклад

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Погоджено Голова пк івашківської зош І-ІІІ ступенів Золочівської рда харківської області
Освіти та з урахуванням суспільних потреб. У школі трудова дисципліна грунтується на свідомому І сумлінному виконанні працівниками...

«Затверджую» Директор школи: В.І. Алексєєнко Графік проведення дпа-2013...

Пояснювальна записка Програма гуртка козацько-лицарського виховання «Джура»
Погоджено методичною радою Хмельницького обласного центру туризму І краєзнавства учнівської молоді

Ог погоджено оджено
Орджонікідзе Дніпропетровської області заплановано роботу спеціальних класів для дітей з легкою розумовою відсталістю (3-с, 7-с,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка