Пошук по сайту


Робоча програма навчальної дисципліни культурологія

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира винниченка

Кафедра філософії та політології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
КУЛЬТУРОЛОГІЯ

напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.020204 Музичне______

(шифр і назва напряму підготовки)

мистецтво*, 6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.020202 Хореографія, _6.010102 ____

(шифр і назва напряму підготовки)

Початкова освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030103Практична психологія, ____

(шифр і назва напряму підготовки)

6.020302 Історія*,6.030401 Правознавство, 6.020303 Філологія* (українська мова і______

(шифр і назва напряму підготовки)

література), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.020303 Філологія* (мова і___

(шифр і назва напряму підготовки)

література англійська) , 6.020303 Філологія* (мова і література німецька), 6.020303____

(шифр і назва напряму підготовки)

Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 6.020303 Філологія.___

(шифр і назва напряму підготовки)

Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови),6.040201 Математика*, 6.040205

(шифр і назва напряму підготовки)

Статистика, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика, , 6.010103 Технологічна освіта,

(шифр і назва напряму підготовки)

6.040104 Географія*, 6.040102 Біологія*, 6.040101 Хімія*_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)додаткова спеціальність/

спеціалізація_______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет_історії та права, іноземних мов, філології та журналістики, педагогіки та психології, мистецький, фізичного виховання, фізико-математичний, природничо-географічний____ ______________________ _______________________________________

(назва факультету)
Кіровоград – 2012 рік

Робоча програма з Культурології для студентів за напрямом підготовки напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання, 6.010202 Спорт, 6.020204 Музичне мистецтво*, 6.020205 Образотворче мистецтво*, 6.020202 Хореографія, _6.010102 Початкова освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030103Практична психологія, 6.020302 Історія*,6.030401 Правознавство, 6.020303 Філологія* (українська мова і література), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.020303 Філологія* (мова і література англійська), 6.020303 Філологія* (мова і література німецька), 6.020303 Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 6.020303 Філологія Прикладна лінгвістика (англійська та німецька мови),6.040201 Математика*, 6.040205 Статистика, 6.040203 Фізика*, 6.040302 Інформатика, 6.010103 Технологічна освіта,6.040104 Географія*, 6.040102 Біологія*, 6.040101 Хімія*

спеціальністю

„29” серпня, 2012 року

Розробник: викладач кафедри філософії та політології Люта О.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Протокол від “ 29 ” серпня 2012 року № 1
“ 29 ” серпня 2012 року Завідувач кафедри _______________________ (доц. Харченко Ю.В.)

(підпис)


Схвалено методичною комісією Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за напрямом підготовки 6.030401 Політологія
Протокол від “ 31 ” серпня 2012 року № 1
“ 31 ” серпня 2012 року Голова _______________ (доц. Харченко Ю. В.

(підпис)

Люта О.М., 2012 рік

 __________, 20__ рік


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка