Пошук по сайту


Донецької області

Донецької області

Сторінка1/3
  1   2   3
Відділ освіти Шахтарської райдержадміністрації

Грабівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Донецької області


Матеріали

претендента на участь

у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року - 2013»

в номінації «Світова література»

Поліводи Катерини Олексіївни

2013 рік
Відділ освіти Шахтарської райдержадміністрації

Грабівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Донецької області

Рік народження 1984
Місце роботи Грабівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Освіта вища
Навчальний заклад Слов’янський державний педагогічний університет
Рік закінчення 2007
Спеціальність вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури
Педагогічний стаж 7 років
Категорія ІІ
Курсова перепідготовка 2012 рік

Проблема, над якою працюю «Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та літератури, світової літератури»Фотовернісаж


Висновок про педагогічну та методичну діяльність

Полівода Катерина Олексіївна працює в Грабівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з 2005 року вчителем української мови та літератури, з 2010 року викладає ще і світову літературу. Має кваліфікаційну кате­горію спеціаліст ІІ категорії. За цей період зарекомендувала себе як творчий, ініціативний педагог. Катерина Олексіївна постійно працює над вдоскона­ленням своєї педагогічної майстерності. Вчитель виявила ґрунтовний рівень професіоналізму, добре володіє ефективними формами і методами педагогіч­ної діяльності, досягла значних результатів у вирішенні навчально-виховних завдань.

Катерина Олексіївна бере участь у районних та обласних кон­курсах. Її учні були учасниками і перемож­цями районних та обласних конкурсів учнівської творчості ім. Т.Шевченка, «Патріот» та ін. У своїй роботі користується сучасними комунікаційними технологіями. Діяльність педагога базується на методах розвивального та інтерактивного навчання: групової і парної творчої справи, моделювання мовленнєвих та літературних ситуацій, навчання у грі. Завдяки такому методичному підходу її учні завжди зацікавлені роботою, уміють відчувати навколишній світ, вступати в дискусію, робити висновки, здатні виявляти свої особистісні ресурси, володіють навичками колективного, групового навчання. Уроки різноманітні за формою проведення: уроки-семінари, диспути, зустрічі, подорожі. Вони да­ють змогу учням глибоко засвоїти вивчений матеріал, зацікавитись тим чи іншим твором, що приваблює дітей до героїв творів та читання взагалі. Вчи­тель працює над проблемою, щодо впровадження інтерактивних технологій на уроках, заохочує до самоосвітньої діяльності.

Як класний керівник багато приділяє уваги вихованню дітей, роботі з батьками, підготовці позакласних та позашкільних заходів. За старанність, наполегливість та уміння зацікавити, користується по­вагою у дітей, батьків та колег.


Педагогічний досвід
Китайський філософ Конфуцій сказав більш як 2400 років тому: “Те, що я чую я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію”. Ці три прості твердження обґрунтовують потребу людини в активному навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання: “Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я бачу, обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром”.

По-перше, я б хотіла спробувати дати визначення, що таке інтерактивне навчання? Інтерактивне навчання – це навчання, яке занурене у спілкування. При цьому «занурене» не означає «замінене» спілкуванням. Інтерактивне навчання зберігає кінцеву мету і основний зміст навчального процесу, але взаємозамінює форми з передаючих на діалогові, тобто засновані на взаєморозумінні та взаємодії.

Інтерактивні навчальні технології не призначені для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат.

Інтерактивне навчання сприяє формуванню умінь і навичок, створює атмосферу співпраці, взаємодії, розвиває мову і мислення, формує культуру спілкування: вміння запитувати і відповідати, вислухати іншого і поважати його думку, вміння поступатися своїми принципами, узгоджувати дії тощо.

Це навчання передбачає застосування методів і прийомів, які стимулюють пізнавальну активність. Учень виступає «суб’єктом» навчання, вступає в діалог з учителем, однокласниками, виконує творчі завдання. Основними методами і прийомами є самостійна робота, проблемні і творчі завдання, запитання учня до вчителя і навпаки.

Для застосування інтерактивних технологій учитель повинен зрозуміти їхню суть, різновиди, особливості організації навчальної діяльності залежно від тієї чи іншої технології тощо.

Щоб інтерактивні вправи приносили бажані результати, були ефективними, слід практикувати їх щоуроку, тоді учні звикають до них. Починати слід з простих інтерактивних технологій: «мікрофон», «мозковий штурм», робота в парах, у малих групах.

Для підготовки таких занять не обов’язково залучати додатковий матеріал, можна використовувати вправи підручника.

Інтерактивні уроки мають особливу структуру, що складається з 5 етапів:

 1. мотивація навчальної діяльності;

 2. оголошення теми уроку й очікуваних результатів;

 3. надання необхідної інформації;

 4. інтерактивні вправи – центральна частина уроку;

 5. підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Уроки світової літератури – це напружена, організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Ось чому, я вважаю, що саме ця тема є актуальною. Завдання, які я вирішую протягом своєї роботи над цією проблемою:

- з'ясувати загальну суть інтерактивного навчання;

- розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку світової літератури завдяки інтерактивним технологіям;

- розглянути структуру і методику інтерактивного навчання;

- оглянути наукові праці з даного питання та поділитися досвідом проведення уроків з використання інтерактивних технологій навчання (фрагменти уроків), які є джерелом формування духовно багатої творчої особистості, будівника майбутнього нашої країни.

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів у великій мірі залежить від умінь і стилю роботи.На своїх уроках я впроваджую такі інтерактивні методи, як: сенкан, «мозковий штурм», мікрофон, складання асоціативного куща (гроно), інтерв’ю з письменником, робота в малих групах та ін.

Метою своєї роботи вважаю дати учневі не тільки певну суму знань, а й навчити вчитися, розвивати інтерес до навчання. Вважаю за необхідне організувати навчальний процес так, щоб він забезпечував не тільки сприятливі умови для досягнення усіма школярами базового рівня підготовки, відповідного Державному Стандарту освіти, а й засвоєння учнями, які проявляють інтерес до предмета навчального курсу на більш високому рівні.

Основне завдання, що ставлю перед собою – розкрити здібності дітей, інтелектуальний, творчий і моральний потенціали кожного учня, прищепити навички самостійної роботи з орієнтацією на подальше навчання в різних закладах освіти.

Контингент учнів у сільській школі неоднорідний, багато учнів не можуть, в силу своїх здібностей, засвоїти базовий рівень підготовки з літератури. Часто відсоток знань залежить від підбору учнів у класі. Щоб не стримувати учнів у розвитку, підбираю диференційовані завдання, що дозволяють однаково просуватися вперед і сильним, і слабким учням. Намагаюся розвивати і підтримувати інтерес до предмета. На середньому рівні навчання намагаюся включати до уроку ігри, цікаві завдання. Часто даю домашнє завдання, що містить самостійну діяльність: складання кросвордів, написання повідомлень, складання тестових завдань.

У своїй діяльності керуюся демократичним стилем спілкування. Психологічна атмосфера в класі доброзичлива, базується на взаємоповазі, довірі та відкритості.

Як класний керівник намагаюсь долучити батьків до виховання в дітях відповідального ставлення до навчання, розвитку усвідомленої потреби у вивченні предмета. З учнями проводжу різні форми роботи, спрямовані на розвиток моральних, етичних принципів. Професійну майстерність підвищую за допомогою занять на курсах підвищення кваліфікації, проблемних семінарах, районних та шкільних МО, відвідую уроки своїх колег, вивчаю різні педагогічні технології.
Творчий доробок

Світова література 5 клас
Тема: Брати Грімм «Пані Метелиця». Моральні цінності в казці.

Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити творчою спадщиною братів Грімм; удосконалювати навички виразного, вдумливого читання, переказу фольклорних творів; розвивати усне мовлення школярів; виховувати працелюбність та доброту, шанобливе ставлення до культури інших народів.

Обладнання: ілюстрації до казки «Пані Метелиця»

Хід уроку

І.Організація

II. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Сьогодні на уроці ми з вами будемо мандрувати сторінками казкової країни, пригадаємо зміст казки «Пані Метелиця», розкриємо образи цієї казки, зануримось у світ краси, доброти, щедрості та любові.

III. Актуалізація опорних знань

Пригадайте епізоди, в яких є такі предмети, істоти:

 • починок — його падчерка випадково втопила у криниці;

 • яблука — їх добра дівчина зібрала на прохання яблуні;

 • хліб — його пасербиця вийняла з печі, щоб не згорів;

 • зуби — великі зуби були в старої пані Метелиці;

 • подушки — треба було добре збивати, щоб ішов сніг;

 • золото — отримала пасербиця за старанну службу;

 • півень — сповіщав про прихід дівчат;

 • терен — ним рідна донька вдови вколола собі палець;

 • брама — пані Метелиця виводила дівчат через браму;

 • смола — полилася на ледачу дівчину;

 • криниця — у неї стрибали дівчата, щоб потрапити в чарівну країну;

 • пір'я — коли летіло пір'я з подушок, надворі йшов сніг.

ІV. Формування вмінь та навичок

1. Літературний диктант

1) У казці йдеться про дівчат із родини... (вдови).

2) Падчерка виконувала всю хатню роботу, і її тримали в домі за... (попелюшку).

3) Доки падчерка пряла нитки? (Поки не врізалася)

4) Мачуха, коли дівчина розповіла про загублений починок, почала... (лаяти

її, примусила лізти діставати).

5)Коли дівчина опритомніла після падіння в криницю, то опинилася... (на луках).

6)Першою дівчина зустріла й допомогла їй... (піч).

7)Кого наступного побачила падчерка? (Яблуню)

8)Хто визирав у віконце невеличкої хатинки? (Стара баба)

9)Про що треба було дбати дівчині найбільше? (Про постіль старої)

10)Дівчині в пані Метелиці жилося дуже добре, ситно, але не вистачало... (рід­ної домівки).

11)Із брами на пасербицю посипався... (золотий дощ).

12) На мачушину дочку із брами перекинувся... (казан зі смолою).

2. Інтерактивна вправа «Сонечко»

Охарактеризуйте падчерку, героїню казки

Лпрямая со стрелкой 77прямая со стрелкой 78прямая со стрелкой 79юбить рідну домівку працьовита розумна

овал 76


Упрямая со стрелкой 74прямая со стрелкой 75міє прощати кмітлива

прямая со стрелкой 72прямая со стрелкой 73


Бпрямая со стрелкой 70прямая со стрелкой 71оязка покірна

прямая со стрелкой 69


Чесна слухняна

Готова всім допомогти

3. Проблемні питання

*Які з названих рис характеру падчерки ви віднесли б до позитивних, які до негативних? Чому?

*Яка, на ваш погляд, роль півня у казці? (Півень – на боці добра, добрий вісник для гарної дівчини).

*Які моральні цінності автори уславлюють в цій казці? (добро, щирість, готовність допомогти, працьовитість, щедрість, виховність, старанність).

4. Знайдіть в тексті приклади антитези.

Антитеза – це художнє протиставлення.

Гарна – гидка, роботяща – лінива, золото – смола, заплакала – раділа, лаяти – хвалити.
V. Підсумок уроку

*На дошці епізоди казки, але вітер переплутав їх порядок. Встановіть порядок цих епізодів. (див. додаток 1).

* Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжте речення

«Я б на місці пдчерки…»

VI. Домашнє завдання

Читати й переказувати казку «Бременські музиканти»; зробити ілюстрації до казки «Пані Метелиця»

Додаток 1Світова література 6 клас

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт з роботи базової експериментальної Донецької спеціальної загальноосвітньої...
Донецької обласної ради з проблеми «Проектування та науково-методичне забезпечення компетентно спрямованого інноваційного розвитку...

Добропільська міська рада
Донецької області ( наказ №550 від 1 жовтня 2012 року), наказу мон україни №918 від 08. 08. 2014р. «Про проведення Всеукраїнських...

Анотований – бібліографічний покажчик Укладач завідуюча бібліотекою...
Аксельруд В. В. Організація позакланої роботи з фізики в умовах реалії сільської школи/ В. В. Аксельруд.//Фізика в школах України....

Нака з
На виконання наказу департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 24. 10. 2016 року №416 «Про проведення ІІ етапу...

Економічна характеристика господарства Тернопільської області
Населення області складає 1639 млн чол, що становить 3% від населення України

Економічна характеристика господарства Тернопільської області
Населення області складає 1639 млн чол, що становить 3% від населення України

Економічна характеристика господарства Тернопільської області
Населення області складає 1639 млн чол, що становить 3% від населення України

Економічна характеристика господарства Тернопільської області
Населення області складає 1639 млн чол, що становить 3% від населення України

До єдиного Дня інформування населення області
Про роботу центрів надання адміністративних послуг з обслуговування громадян І суб’єктів господарювання області. Національний Шевченківський...

Україна київська районна у м. Донецьку рада
Міністерства освіти І науки України від 02 вересня 2013 р. №1255 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка