Пошук по сайту


Лекція: Країни Північної Америки. Сша, Канада

Лекція: Країни Північної Америки. Сша, Канада
Лекція: Країни Північної Америки. США, Канада.


  1. США: географічне положення, природні умови та природні ресурси.

  2. США: населення та господарство.

  3. Канада: географічне положення, природні умови та природні ресурси, населення, господарство.

  1. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ


Офіційна назва - Сполучені Штати Америки.

Площа - 9,4 млн. км2 (4-те місце у світі, 2-ге - в Америці).

Населення - 307,9 млн. чол. (3-тє місце у світі, 1-ше - в Америці).

Столиця - Вашингтон.

Тип країни - високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

ВВП на душу населення — $ 46 954.

Державний устрій - президентська республіка, федеративна держава.

Склад території - 50 штатів і Федеральний округ Колумбія.

Член міжнародних організацій — ООН, НАТО, НАФТА та ін.

Офіційна мова - англійська.

Релігія – християнство (протестантизм, католицтво). Валюта - долар.


Економіко-географічне положення

Сполучені Штати Америки - високорозвинена держава Північної Америки, на яку припадає 1/3 світового промислового виробництва. Територія країни складається з трьох частин: Континентальних штатів, Аляски та Гавайських островів. Під контролем США перебуває також низка островів Карибського моря (Пуерто-Рико, Віргінські острови) та Океанії (Американське Самоа, острів Гуам та ін.). Країна межує зі своїми політичними та економічними партнерами: на пів­ночі — з Канадою, на півдні - з Мексикою. США мають вихід до двох океанів, через які підтримують активні зв'язки з багать­ма країнами світу. Держава близька до важливих мінерально-сировинних баз Ла­тинської Америки та Канади, які активно використовує у своєму господарстві.
Природні умови та природні ресурси

Природні умови США сприяють господарському освоєнню території. У рельєфі переважають рівнини, які займають центральну та південну частини країни. Найбільшими з них є Центральні та Великі рівнини, Примексиканська низовина. На заході розміщені високі сейсмічно активні гори Кордильєри, на сході - давні низькі Аппалачі. На території США переважають помірний і субтро­пічний клімат. Температури повітря сприяють вирощуванню більшості сільськогосподарських рослин. Зволоження зменшується з просуванням углиб материка. В центрі країни часто трапляються потужні торнадо, які завдають значної шкоди господарству.

Країна багата на мінеральні ресурси. З паливних корисних копалин США мають великі поклади нафти і природного газу (басейни Техаський, Аляскинський, Мексиканської затоки та Каліфорнійський), а також кам'яного вугілля (Аппалацький та Іллінойський басейни). Власні нафтові родовища США консервують, заощаджуючи їх на майбутнє. Тому використовується 45 % імпортної нафти. Є значні запаси рудної сировини: залізної руди (Приозерний басейн), мідних, поліметалевих, уранових руд та срібла (в Кордильєрах), золота (на Алясці). Видобуток нерудних корисних копалин також істотний, зокрема фосфоритів (Флорида), самородної сірки (Примексиканська низовина), калійної солі (штат Нью-Мексико). Багата мінерально-сировинна база загалом забезпечує роботу власної переробної

промисловості.

Водні ресурси в країні розміщені нерівномірно: 60 % їх при­падають на східну частину (Міссісіпі з притоками, Великі озера). Тут річки та озера використовуються для судноплавства, зрошення, водопостачання промисловості. Річки заходу багаті на гідроенергію. На них збудовано кас­кад ГЕС. США мають багаті земельні ресурси. Найкращі чорноземні ґрунти - на Центральних та Великих рівнинах, на південному сході - ро­дючі червоноземи та жовтоземи, на північному сході - бурі лісові ґрунти. Країна має значні лісові ресурси. Основні лісонадлишкові райони знаходяться на північному заході, південному сході та Алясці. Є багато цінних порід дерев. США відомі своїми рекреаційними ресурса­ми, що забезпечує значний розвиток туризму. США відвідують майже 47 млн. туристів щороку (четверте місце у світі). Прибутки від туризму становлять $56,5 млрд. (перше місце у світі). В країні є всесвітньовідомі райони пляжного (Флорида, Гаваіїі, Каліфорнія), грального (ЛасВеґас, Атлантік-Сіті) та пізнавального(Вашингтон, Філадельфія, Нью-Йорк) туризму. У список ЮНЕСКО «Всес­вітня Спадщина» внесено 18 охоронних об'єктів, що знаходяться у США. Зокрема це: Мамонтова Печера, гаванські вулкани, Єллоустонський національний парк, каньйон річки Колорадо, Статуя Свободи у Нью-Йорку та інші.
2. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ: НАСЕЛЕННЯ

ТА ГОСПОДАРСТВО

Населення

Для більшої частини населення США характерний перший тип відтворення. Природний приріст невисокий: 3,2 чол./тис. Відбувається «старіння нації». Значно вищий показник природного приросту в афро­американців - 22 чол./тис. Тому їх частка в населенні країни неухильно зростає. США протягом кількох століть має додатне сальдо міграцій. Люди приїздять до країни переважно з економічних причин. Однак у наш час гео­графія іммігрантів істотно змінилася. Якщо раніше більшість їх прибувала з Європи, то нині - з країн Латинської Америки, Азії та Африки, що роз­виваються. Є багато нелегальних мігрантів, які працюють на низькооплачуваних роботах. США також переманюють найкращих фахівців з усього світу, спричиняючи «відплив умів», особливо з країн, що розвиваються.

Сполучені Штати Америки - багатона­ціональна країна. Понад 3/4 населення вва­жають себе американцями США. Це нація, яка сформувалася в результаті консолідації іммігрантів з різних частин світу. Чверть населення належить до пере­хідних груп — іммігрантів останньої хвилі. Є в США велика українська діаспора (близько 1,5 млн. осіб), яка проживає переважно у Приозерних штатах. Корінні жителі Америки — індіанці, ескімоси та алеути - становлять разом менше 1 % населення країни. У США є представники всіх релігійних конфесій світу, проте переважають християни, більшість з яких - протестанти.

США має невисокий показник середньої густоти населення - 32,8 чол./км2, який істотно коливається по території. Найгустіше за­селені східні частини країни (100-400 чол./км2), тоді як гірські райони та Аляска заселені мало (0,3-11 чол./км2). Рівень урбанізації високий - 76 %. У країні є 10 міст-мільйонників, з яких найбільші - Нью-Йорк (8,1 млн. чол.), Лос-Анджелес (4,1 млн. чол.) та Чикаго (2,9 млн. чол.). Уна­слідок явища субурбанізації виникли великі міські агломерації. Лише 1/3-1/4 їх мешканців живе у місті - ядрі агломерації, а решта - у перед­містях. Зростаючись, агломерації утворюють мегаполіси: Приатлантичний (50 млн. чол.), Приозерний (40 млн. чол.) та Каліфорнійський (25 млн. чол.).

Господарство

США - найпотужніша постіндустріальна країна світу. 72 % її населення працюють у невиробничій сфері. Американська еконо­міка і далі розвивається високими темпами, що зміцнює позиції країни як провідної економічної держави світу. Активне запровадження новітніх технологій на основі широкої комп'ютеризації сприяє подальшому стрім­кому зростанню продуктивності праці. Неухильно знижується безробіття. Зберігає високі оберти зовнішня інвестиційна діяльність. Щорічно обсяг американських інвестицій за кордоном зростає в середньому на 11-12 %. Активно ведеться пошук нових ринків збуту американських товарів.

Сфера послуг — основна галузь американської економіки. Вона розвинена у всіх її напрямах. Більшу, ніж у США, частку сфери послуг у структурі виробництва ВВП мають лише Нідерланди та Ізраїль. Традиційними галузями сфери по­слуг США є туризм, «індустрія роз­ваг» (Лас-Вегас, Атлантик-Сіті), банківська справа, торгівля, освіта, медицина. З другої половини 90-х pp. XX ст. у США почали активно розви­ватися нові види послуг: консалтингові (консультативні), маркетингові (вивчення ринку), управлінські, хай-тек (нові технології, що швидко розвиваються). Сфера послуг забезпечує 80 % усього приросту зайнятості в країні. Паралельно відбувається вивільнен­ня робочих місць у промисловості у зв'язку зі зростанням продуктивності праці, механізації та автоматизації роботи.

Промисловість країни працює як на власній, так і на імпортній сировині. Особливе значення мають новітні наукомісткі виробництва: точне і транспортне машинобудування, хімічна промисловість, кольорова металургія, електроенергетика. Традиційно важливу роль відіграють старі галузі - текстильна та харчова.

Паливна промисловість представлена багатьма галузями. Основну роль у ній відіграє нафтопереробка, яка значною мірою працює на імпортній сировині. її найбільшими центрами є Лос-Андже­лес, Сан-Франциско, Корпус-Крісті, Батон-Руж. Вугільна промисловість має експортне значення. В електроенергетиці провідну роль відіграють теплові електростанції, на які припадає 69 % усієї виробленої електроенергії. Вони працюють біля найбільших промислових центрів. У країні багато атомних електростанцій, вони дають 22 % електроенергії. Більшість їх роз­міщена у Приозерних штатах, Каліфорнії, на Північному Сході та Північному Заході. Частка гідроелектростанцій невелика - 9 %. Найбільші ГЕС збудовані на гірських річках Кордильєр (Колумбія, Колорадо) та Аппалачів (Теннессі). Чорна металургія - одна з найстаріших галузей американської промисловості, використовує як власну, так й імпортну сировину: залізні руди довозять з Канади, марганець - з африканських країн. У США склалися такі металургійні бази: Приозерна (Чикаго, Детройт, Буффало), Північноаппалацька (Піттсбург, Янгстаун), Приатлантична (Філадельфія, Балтимор) та Південна (Хьюстон, Даллас). Американська кольорова металургія дуже потужна. З власної сировини тут виплавляють мідь, свинець, цинк (Кордильєрські штати), з імпортної, біля джерел електроенергії, — алюміній (Північний Захід, Примексиканська низовина).

Машинобудування є серцевиною промисловості країни. Провідну роль у ньому відіграє автомобілебудування, яке особливого розвитку набуло у Приозерних штатах. «Автомобільною столицею» США заслужено називають Детройт, в якому розташовані штаб-квартири найбільших автомобільних компаній країни. Великий центрами автомобілебудування є також Флінт, Толідо, Понтпіак. США складає 1/8 автомобілів світу. Важливе значення має авіакосмічна пром: словість, ЇЇ основними центрами є міста Тихоокеанських штатів, зокре» Лос-Анджелес та Сіетл. У штаті Флорида на мисі Канаверал знаходите американський космодром, у місті Х'юстон - центр керування космічними польотами. Значного розвитку також набули верстатобудуваш (Приозер'я), суднобудування (Новий Орлеан), сільськогосподарське машинобудування (центральні штати), електроніка (мегаполіси).

Новітні галузі промисловості США одержали свій розвиток у технополісах - містах науки, в межах яких поєднані науково-дослідницькі установи, вищі навчальні заклади та виробництво.

Лісова промисловість розвинута переважно у районах лісоза­готівлі на північному заході та південному сході. Країна виготовляє багато пиломатеріалів та паперу.

Традиційно велику роль в економіці відіграє легка промисловість США. Серед галузей текстильної промисловості першочергове значення ма­ють шовкова, бавовняна та вовняна. Більшість підприємств галузі працюють на сході країни. Добре розвинута швейна промисловість. Входить у практику виготовлення одягу за кордоном за американськими ліцензіями.

Високоінтенсивне сільське господарство США не лише забез­печує країну продовольством та сировиною, а й експортує значну частину продукції. В АПК країни досягли ефективного поєднання науки, сіль­ського господарства, транспорту та переробних галузей. США є лідером у застосуванні гормонів для годування худоби та птиці. Країна посідає перше місце у світі за посівами генетично модифікованих культур. 25 % кукурудзи та 70 % бавовнику - трансгенні різновиди.

У галузевій структурі сільського господарства переважає тваринництво. М'ясо-молочне скотарство, свинарство та птахівництво розвиваються на місцевих концентрованих кормах у центральних на південно-східних час­тинах країни. Молочне скотарство переважає у передмістях Приозер'я та Каліфорнії. США вирізняється поголів'ям свиней (друге місце у світі після Китаю), корів (четверте місце після Індії, Бразилії та Китаю), курей (перше ч місце у світі). Вівчарство дістало невеликого розвитку в Кордильєрах.

Для рослинництва характерні високий рівень механізації та чітка зональна спеціалізація. За вирощуванням та експортом багатьох ськогосподарських рослин країні немає рівних у світі. 2/3 ріллі зайнято під зерновими культурами. Кукурудзу та пшеницю вирощують у централь­них частинах країни, рис — на зрошуваних землях Півдня. З технічних культур переважають бавовник (у долині Міссісіпі), соя та соняшник (на Центральних рівнинах), цукрова тростина (у дельті Міссісіпі, у Флориді та на Гавайях), цукрові буряки (на північному сході, в Каліфорнії), тютюн та арахіс (на південному сході). Найбільшим районом овочівництва та садівництва є Каліфорнія, яка дає половину світового збору лимонів і третину апельсинів. Добре розвинуте картоплярство.

Велика площа США та зовнішні економічні зв'язки зумовлюють потре­бу в розгалуженій транспортній мережі. Головну роль у вантажопотоках відіграють залізниці, у пасажиропотоках — автомобільний транспорт. Зов­нішні зв'язки забезпечують потужні морський та повітряний транспорт. У країні працюють кілька універсальних морських портів-велетнів. Серед них: Лос-Анжелес, Лонг-Біч, Філадельфія, Х'юстон, Батон-Руж та ін. До найбільших аеропортів світу належать Атланта, О'Хара (Чикаго), ЛосАнджелес, Даллас, Денвер, імені Кеннеді (Нью-Йорк).

У територіальній структурі господарства США помітні певні відмінності. У країні виділяють три головні економічні райони: Північ, Південь та Захід. На Півночі зосереджена майже половина населення, виробляється більше половини різноманітної промислової та сільськогосподарської продукції. Південь спеціалізується на добувній, хімічній і текстильній промисловості, а також окремих галузях сільського господарства. Захід є районом більш пізнього освоєння. Тут переважають добувна промисловість, лісове господарство, вівчарство і туризм.

Сполучені Штати Америки активно підтримують різноманітні форми зовнішніх економічних зв'язків з багатьма країнами світу. Основними торговельними партнерами країни є Канада, Мексика та країни Європи. 2/3 вартості експорту припадають на продукцію обробної про­мисловості: машини та обладнання, хімікати, тканини. Водночас велику частку експорту становить сільськогосподарська продукція: пшениця, кукурудза, рис, соя, бавовна, тютюн тощо. США імпортують мінеральну сировину (нафту, руди металів), сталь, кольорові метали, електроні­ку, газетний папір. Важливе значення має вивезення американського капіталу.


  1. КАНАДА


Офіційна назва — Канада.

Площа — 10 млн кмг (2-ге місце у світі, 1-ше — в Америці).

Населення — 34,4 млн чол. (37-ме місце у світі, 5-те — в Америці).

Столиця — Оттава.

Тип країни — високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

ВВП на душу населення — $47 066. Державний устрій — країна у складі Співдруж­ності (Брит.), федеративна держава.

Склад території — 10 провінцій, 3 території. Член міжнародних організацій — ООН, НАТО, ОАД та ін.

Офіційна мова — англійська, французька. Релігія — християнство (протестантизм, католицтво). Валюта — канадський долар.
Економіко-географічне положення.

Канада — високорозвинута держа­ва Північної Америки, велика переселенська країна. По суходолу межує із США — головним економічним та політичним партнером. Державний кор­дон між двома країнами умовний. Важливу роль відіграють прикордонні території в організації спільних виробництв, зокрема автомобілебудування, туризму. Канада має вихід до трьох океанів, але через складні природні умови 90 % берегів не використовуються в господарстві.
Історія формування території.

Перші колонії європейців на території сучасної Канади з'явилися в X ст., коли вікінги висадилися на берегах острова Ньюфаундленд та півострова Нова Шотландія. Згодом їхні поселення зникли. Нова хвиля європейської колонізації Північної Америки розпочалася з XV ст., коли англійські мореплавці досягли Ньюфаундленда. З часом тут виникли поселення англійських, фран­цузьких, іспанських та португальських моряків. Заселення та дослідження Канади почалися із середини XVI ст., коли французи заснували свої колонії вздовж річки Святого Лаврентія. На північ та захід від неї виникли англійські володіння. У XVII-XVIII ст. територія Канади стала ареною запеклої боротьби між Великою Британією і Францією, в яку були залучені й індіанці. У 1763 р. після тривалої війни Франція втратила всі свої володіння і Канада стала британською колонією. Степові та західні гірські землі Канади були освоєні і приєднані на межі ХІХ-ХХ ст. Повна незалежність країни була визнана в 1931 р. В сучасних межах Канада існує з 1949 р.

Природні умови та природні ресурси.

Природні умови Канади дуже різноманітні. У рельєфі переважають рівнини: Лаврентійська височина та Внутрішні рівнини. На заході тягнуться високі сейсмічно активні гори Кордильєри, на сході — давні низькі Аппалачі. Клімат країни суворий. Більша її частина лежить в арктичному та субарктичному поясах, де можлива лише обмежена людська діяльність. Тільки південні території Канади простягаються в помірному кліматичному поясі. Тут, з просуван­ням углиб материка, зменшується зволоження та зростають річні амплі­туди коливань температур повітря. У центральній частині зими суворі, літо спекотне. Це - головний район землеробства Канади.

Країна багата на мінеральні ресурси, що історично визначило її сировинну спеціалізацію на світовому ринку. З паливних корисних копалин Канада має великі поклади нафти і природного газу, зосереджені в Західноканадському басейні. Значні запаси кам'яного вугілля містяться у Західному басейні та дуже виснажені — у Східному. З рудної сировини є значні запаси залізної руди в Приозерному басейні; мідних, нікелевих, поліметалевих, уранових руд та платини - на Лаврентійській височині; золота і срібла — в горах на північному заході. Видобуваються також не­рудні корисні копалини, зокрема калійна сіль у провінції Саскачеван та азбест у провінції Квебек.

Водні ресурси Канади дуже значні: на країну припадає 15 % прісної води світу. Річки Лаврентійської височини та Кордильєр порожисті, мають великий гідроенергопотенціал. У країні є значні площі родючих ґрунтів.

Найкращі з них - чорноземи - у центральній, степовій, частині Канади. На сході та крайньому заході переважають родючі бурі та сірі лісові ґрунти. Країна дуже багата на лісові ресурси. Половина її території зайнята лісами. Тут багато цінних хвойних порід дерев: ялиця, модрина, ялина. Канада також вирізняється багатством рибних ресурсів, зокрема, це стосується океанічних узбереж та Великих Канадських озер.

Населення

Для демографічної ситуації в Канаді характерний перший тип відтворення населення. Природний приріст невисокий (4 чол./тис), що призводить до «старіння нації». Протягом тривалого часу країна має додатне сальдо міграцій. Завдяки цьому забезпечується 1/3 приросту населення. Порівняно з минулими століттями географія іммігрантів змінилася. Раніше до Канади прибували переселенці майже виключно з Європи. Нині зросла частка вихідців з Латинської Америки та Азії. Водночас частина канадців емігрує до США.

Канада - типова двонаціональна країна. 45 % її населення становлять англоканадці і близько 30 % - франкоканадці. Націо­нальне питання в країні не розв'язане і стоїть дуже гостро. Багато в Канаді національних меншин: німців, італійців, китайців. Велика українська діаспора (близько 1,2 млн. осіб) зосереджена переважно в степових провінціях. Корінні жителі Америки - індіанці та ескімоси - становлять разом трохи більше ніж 1,5 % населення країни. Вони живуть переважно на півночі та північному заході. Серед віруючих переважають християни: майже половина з них є протестантами, понад 40 % — католиками.

Канада має вкрай низький показник середньої густоти населен­ня - 3,4 чол./км2, який істотно коливається по території. З природних причин понад 90 % населення концентрується на кордоні із США. Рівень урбанізації високий - 77 %. В країні є 4 міста-мільйонники: Торонто (4,3 млн. чол.), Монреаль (3,3 млн. чол.), Ванкувер (2 млн. чол.) та Оттава (1 млн. чол.). Унаслідок субурбанізації виникли великі міські агломерації.
Господарство

Канада - одна з найбільш високорозвинених постіндустріальних країн світу. Понад 50 % її населення працюють у невиробничій сфері. Однак у зв'язку з колоніальним минулим держава зберігає свою аграрно-сировинну спеціалізацію: вивозить на світовий ринок мінеральну, лісову та сільськогосподарську сировину. Провідною галуззю промисло­вості залишається гірничодобувна, яка експортує близько 80 % видобутої сировини. Особливе значення має вивезення нікелю, свинцю, урану, цинку, азбесту, золота.

Паливна промисловість представлена багатьма галузями і має експортне значення. Нафтопереробка зосереджена у ве­ликих портах: Монреалі, Ванкувері, а також поблизу місць видобування сировини — в Едмонтоні. В електроенергетиці провідну роль відіграють гідроелектростанції, на які припадає 61 % усієї виробленої електроенергії. Теплові електростанції працюють біля великих міст і дають 22 % електро­енергії. Атомні електростанції забезпечують потреби в електроенергії центральних провінцій і виробляють 17 % її загальної кількості. Збудовано перші припливні станції.

Чорна металургія Канади представлена комбінатами у містах Гамільтон та Сідні. Вона використовує власні залізні руди і коксівне вугілля та імпортний марганець. Кольорова металургія дуже потужна. З власної сировини тут виплавляють мідь, нікель, свинець, цинк, а з імпортної, біля джерел електроенергії, - алюміній.

Машинобудування є важливою галуззю промисловості країни. Провідну роль у ньому відіграє автомобілебудування, яке розвинуте в Приозер'ї та часто спирається на технології США (Торон­то, Уїнсор, Оттава). Важливе значення мають також залізничне машино­будування, суднобудування, сільськогосподарське машинобудування, електроніка. Найбільшим центром канад­ського машинобудування є Монреаль.

Основний район хімічної промис­ловості - південь провінції Онтаріо, де ви­готовляють різноманітні полімерні матеріали та вироби з них. Калійні добрива синтезують неподалік від сировини - у місті Калгарі. Завдяки багатству ресурсів лісова промисловість Канади набула великого розвитку. Країна експортує багато пиломатеріалів та газетного паперу.

Високоінтенсивне сільське господарство Канади розвинуте переважно в степових провінціях. Воно не тільки забезпечує потреби країни у продовольстві та сировині, а й експортує деякі види продукції. У його галузевій структурі переважає тваринництво: м'ясо-молочне скотарство, свинарство та птахівництво поширені на півдні центральних провінцій. У приатлантичних та західній провінціях важливу роль віді­грає рибальство. Для рослинництва США характерний високий рівень механізації. Головні площі зайняті під пшеницею, за експортом якої Канада поступається тільки США. Основними районами садівництва та картоплярства є східні частини країни.

Південь Канади має розвинуту транспортну мережу. Головну роль у вантажопотоках у межах країни відіграють залізниці, в паса-жиропотоках - автомобільний транспорт. Майже всі магістралі прохо­дять паралельно із кордоном США. Зовнішні зв'язки забезпечуються морським та повітряним транспортом. Найбільшим універсальним морським портом Канади є Ванкувер. Важливу роль відіграють також порти Монреаля, Квебека та Галіфакса. Найбільший аеропорт країни - Монреаль.

У територіальній структурі господарства Канади є істотні відмінності. Майже вся господарська діяльність зосереджена на півдні країни. Найбільш розвинутими є центральні провінції — Онтаріо та Квебек. Північні території лише починають освоювати. Тут розпочато видобування корисних копалин.

Канада активно залучена у міжнародніекономічні зв'язки. Основними торговельними партнерами країни є США, на які припадає по­над 70 % товарообігу. Триває процес інтеграції канадського господарства з американським, перетворення його на складову частину єдиного пів­нічноамериканського економічного простору. Величезна роль в економіці Канади належить капіталу США. Він посів провідні позиції в канадському автомобілебудуванні та нафтохімії. Зростають економічні зв'язки країни з Японією та Мексикою. ЗО % вартості експорту припадають на міне­ральну сировину (нафту, природний газ, кам'яне вугілля, руди металів, калійні солі, азбест). Країна вивозить багато лісу, пиломатеріалів, паперу, пшениці, а також деякі машини та обладнання, а імпортує машини та об­ладнання, тропічні фрукти, глинозем, тощо.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Країни Північної Америки. Сша, Канада
Дайте господарську оцінку природним умовам США. Порівняйте природні умови різних частин країни: Півночі, Півдня, Заходу

Лекція: країни латинської америки
Географічне положення, природні умови І природні ресурси країн. Латинської Америки

Лекція: Країни Європи: Франція, Італія
Особливості егп країни. Населення, галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай
Японія. Егп, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Галузева І територіальна структура господарства....

Лекція : Країни Європ и
Фрн. Географічне положення. Населення І міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство....

1. Лекція Ресурсний потенціал країни та його використання. Актуальність вивчення теми
Актуальність вивчення теми. Вивчення ресурсного потенціалу країни та його використання дає уявлення про структуру, проблеми розвитку...

Лекція: країни азії
Загальна характеристика азіатського регіону. (Географічне положення. Природні умови І природні ресурси)

Тема уроку: Сполучені Штати Америки
Сполучені Штати Америки; формування уявлень про країну через набуті знання; вивчення нових лексичних одиниць; реалізація інтелектуальних...

Республіки Молдова
Бэлэнешть +430 м північна точка 48o 28' Північної широти (Наславча, Единецкий район) південна точка 45o 28' Північної широти (Джуржулешть,...

“Політико-геграфічний аналіз сша”
Генрі”. Вірш став дуже популярним в Америці І композитор Джон Стеффорд Сміт поклав його на музику. Згодом пісня, яку назвали “Прапор...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка