Пошук по сайту


Орієнтовні напрями наукових досліджень

Орієнтовні напрями наукових дослідженьОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Секція географії

Вибір теми є найвідповідальнішим моментом у діяльності юного науковця, оскільки саме це визначає характер, спрямування та результат всього майбутнього процесу його наукового дослідження. Вважаємо за доцільне в подальшому:

 • розширити поле наукової діяльності учнів за рахунок розробки науково-дослідницьких проектів в таких цікавих і перспективних галузях географії як політична, сакральна, медична географія, географія культури, біогеографія;

 • в економіко- та соціально-географічних дослідженнях більше уваги приділяти вивченню особливостей розвитку і територіальної організації перспективних галузей народного господарства Кіровоградщини (машинобудуванню, харчовій промисловості, агропромисловому комплексу тощо), впливу несприятливих геоекологічних процесів на демографічну ситуацію в області та Україні, розгляду етнічної, вікової та інших структур населення.

Секція фізики та астрономії

 1. Керована дифракційна гратка.

 2. Вуглецеві нанотрубки.

 3. Спектральні дослідження молодої Ае зірки Хербіга НБ179218.

 4. Модель руху супутника на орбіті навколо Землі.

 5. Електричні розряди у високочастотному електромагнітному полі.

 6. Використання нанотехнологій.

 7. Великий андронний колайдер - перспективи пізнання Всесвіту.

Секція математики

 1. Математичне моделювання як засіб пізнання навколишнього світу.

 2. Математичне моделювання у задачах механіки, фізики, економіки, екології та інших галузях.

 3. Функціональні рівняння на дискретних множинах.

 4. Застосування теорії ймовірностей в житті людини.

 5. Застосування ланцюгових дробів до розв'язування лінійних діофантових рівнянь.

 1. Комплексні числа.

 2. Діофантові рівняння та їх практичне використання.

 3. Інверсія.

Секція української мови та літератури

 1. Антропоніми у місцевому розмовному мовленні.

 2. Годоніми м. Єлисаветграда - Зінов'євська - Кіровограда.

 3. Бджільницька лексика в розмовному мовленні.

 4. Назви одягу та прикрас у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки с. Добре Кіровоградської області).

 5. Назви страв та продуктів харчування у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки села Деріївки Онуфрієвського району).

 6. Неологізми сучасної української мови(на матеріалі газети "Знам'янські вісті" за 2008 рік).

 7. Фразеологізми у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки с. Марково Добровеличківського району).

 8. Повні та неповні речення. Стилістичні функції неповних і номінативних односкладних речень у творчості Т. Шевченка, Л. Костенко та С. Барабаш.

 9. Афоризми у поемі "Енеїда" Івана Котляревського.

 10. Біблійні мотиви в творчості Т.Г. Шевченка.

 11. Художнє відображення дитячої психології у збірці В. Винниченка "Намисто".

 12. Деградація особистості за повістю Б. Антоненка-Давидовича "Смерть".

 13. Образ сильної людини в романі І. Багряного "Тигролови".

 14. Особливості любовної лірики Л. Костенко.

 1. Образ неординарної дитини на матеріалі творів Івана Франка, Григора Тютюнника та Ліни Костенко.

 2. Порівняльна характеристика новели М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" та М. Хвильового "Я (Романтика)".

 3. Проблема самотності дітей у повістях Віктора Близнеця "Мовчун" та "Звук павутинки".

 4. Проблема впливу мистецтва та життя людини в оповіданнях О.Жовни.

Секція історії

 1. Політичний портрет Івана Мазепи.

 2. Діяльність Б. Хмельницького в центральній Україні.

 3. Болгарські поселення на території Вільшанського району

 4. Зміни у розвитку мережі дитячих дошкільних закладів на Кіровоградщині в 90-х рр. XX ст.

 5. Роксолана - національна гордість, міф чи реальність.

 6. Переселення селян в Єлисаветградський повіт 1861-1900.

 7. Олександрійська земська управа в кінці XIX - на поч. XX ст.

 8. Топоніміка Маловисківського краю.

 9. Історія розвитку Кіровоградського водопроводу.

 10. Остарбайтери Кіровоградської області.

 11. Військове мистецтво Наполеона Бонапарта.

 12. Лицарство як культурно-суспільне явище Середньовіччя.

Секція хімії

 1. Фізико-хімічні методи визначення шкідливих речовин в атмосфері повітря.

 2. Якісний аналіз ґрунтів смт. Петрове.

 3. Визначення якісного та кількісного вмісту нітратів та нітритів у природних водах.

 4. Визначення хімічного складу природних вод Новоукраїнського району.

 5. Вплив дієт на біохімічні показники крові.

 6. Аналіз питної води водопроводу «Дніпро-Кіровоград».

 7. Розробка програми забезпечення радіаційної безпеки на території м. Кіровограда.

 8. Літосфера та її проблеми. Ґрунти Кіровоградщини та Нової Праги.

 9. Аналіз складу мінеральної води.

 10. Чисті джерела нащадкам.

Секція біології

 1. Видовий склад рослин Чередничкового лісу. ,

 2. Лікарський флорофонд Новоукраїнського району . Кіровоградської області.

 3. Вплив агротехнічних методів на вирощування проса в умовах лісостепової зони.

 4. Особливості культивування грибів. Глива звичайна.

 5. Лікарські і отруйні рослини Нової Праги.

 6. Лісове господарство Червоно-Нерубаївського лісництва.

 7. Настання фенофаз у сортів сої Кіровоградської селекції. Вплив дії антибіотиків на проростання сої.

 8. Ріпак - рослина третього тисячоліття.

 9. Орнітофауна Чорного лісу та особливості гніздування деяких видів птахів.

 10. Біологічна різноманітність класу земноводних на Кіровоградщині.

 11. Роль підшлункової залози в регуляції гомеостазу.

 12. Вплив Чорнобильської аварії на здоров'я дітей.

 13. Цукровий діабет.

 14. Попередження наркотичної залежності ВІЛ/СНІДу серед старшокласників.

 15. Бактерії - збудники хвороб.

 16. Хвороботворні бактерії.

 1. Екологічне громадське здоров'я: від теорії до практики.

 2. Вплив зовнішніх факторів та шкідливих звичок на внутрішньоутробний розвиток дитини.

 1. Виразкова хвороба шлунку.

 2. Бактеріальні хвороби спільні для людей і тварин на території Кіровоградської області.

 3. Дослідження причин виникнення алкоголізації підлітків та їх взаємозв'язок із вживанням наркотичних речовин.

 4. Дослідження впливу економічних та соціальних факторів на поширення туберкульозу.

 5. Вплив куріння на ріст і розвиток організма підлітка.

 6. Захворювання дихальних шляхів людини. Туберкульоз та пневмонія.

 7. Способи покращення зору у дітей за системами Брегга і Бейтса.

 8. Дослідження впливу економічних і соціальних факторів на поширення туберкульозу серед репродуктивного населення Знам'янського району.

Секція іноземних мов

 1. Англо-американізми в сучасній німецькій мові.

 2. Вимова та творення звуків.

 3. Виникнення казки в Німеччині.

 4. Еволюція німецької байки.

 5. Мартін Лютер і його роль у розвитку німецької мови.

 6. Вплив класичної музики на людину на прикладі творчості Иоганна Себастьяна Баха.

 7. Свята і традиції в Німеччині.

 8. Англійські прислів'я та їх аналоги в українській мові.

 9. Артикль в поетичному тексті.

 10. Асиміляція запозичених слів в англійській мові.

 11. Використання молодіжного сленгу в романі Дж. Селінджера "Над прірвою у житті".

 12. Інфінітив, інфінітивні конструкції та засоби перекладу на українську мову.

 13. Лексичні трансформації при передачі лексико-стилістичних особливостей художнього твору.

 14. Неологізми англійської мови у складі сучасної лексичної системи.

 15. Особливості перекладу та виявлення типологічно важливих структурних подібностей у англійській та українській мовах.

 16. Сучасне англійське складнопідрядне речення (на матеріалі преси).

 17. Вічна загадка Вільяма Шекспіра.

 18. Вплив історії США на американську літературу 17, 18 століть,

 19. Метафори, їх види і вживання в англійській літературі (Дж. Байрон "Мазепа").

 20. Порівняльний аналіз перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет.

 21. Специфіка відтворення логічних і мовних парадоксів у п'єсах Оскара Уальда та Бернарда Шоу.


Поради майбутнім науковцям щодо захисту науково-дослідницьких робіт

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Секція історії

(розмір шрифта -14)

„РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КІРОВОГРАДЩИНИ У 80-90-1 РОКИ XX СТ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ".

(18 шрифт Times New Roman, усі великі букви)

Роботу виконала:

Винницька Марта Ярославівна,

учениця 11 -В класу Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Науковий керівник: Віденко Наталія Іванівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

(14 шрифт Times New Roman)

Кіровоград - 2010

(14 шрифт Times New Roman)

Загальні вимоги до оформлення наукової роботи

Наукову роботу друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203 х 288 до 210 х 297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату A3.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє -

Максимальна кількість балів - 100.

Оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

№ з/п

Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника

70

2.

чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

30

3.

компетентність учасника, вичерпність відповідей

30

4.

етикет та культура спілкування учасника

10

5.

активна кваліфікована участь у веденні дискусії

10

Максимальна кількість балів - 150.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.

При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

Під час захисту науково-дослідницької роботи потрібно добре володіти матеріалом та вміти відстояти свою точку зору та презентувати результати дослідження.
Пам'ятки

Як готуватись до захисту науково-дослідницької роботи

 1. Заздалегідь підготуйте матеріал, із яким будете виступати.

 1. Пам'ятайте: Ваше завдання - не просто проінформувати про щось, а переконати в правильності ваших поглядів на те чи інше питання.

 2. Згрупуйте матеріали, які у Вас є, відповідно до плану захисту, який складаєте в першу чергу.

 3. Узагальніть основні положення кількох джерел, внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше та переконливіше.

 4. Ви можете захищати свою роботу, пояснюючи, описуючи, розповідаючи чи доводячи, відповідно до форми захисту, яку Ви обрали для свого виступу:

 • усне повідомлення;

 • доповідь з використанням стендів або плакатів;

 • презентація роботи за допомогою новітніх мультимедійних технологій.

 1. Напишіть повний текст свого виступу під час захисту наукової роботи і декілька разів прочитайте його самостійно або комусь зі знайомих, оскільки це допоможе уточнити зміст, знайти потрібні слова, тон, інтонацію.

7. Під час захисту обов'язково зазначте практичне застосування праці.

не менше 20 мм, з використанням шрифту Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка друкарської машини чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.

Текст основної частини наукової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за. винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину наукової роботи треба починати з нової сторінки.

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН учнівської молоді складається з трьох розділів.

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 350 балів.

 1. Заочне оцінювання науково - дослідницьких робіт. Максимальна кількість балів -100.
1. Складність, проблемність та науковість
Максимум 20 балів

2. Актуальність теми дослідження
Максимум 20балів

3. Новизна отриманих результатів
Максимум 20

4. Системність і повнота у розкритті теми
Максимум 20

5. Аргументованість висновків
Максимум 10

6. Грамотність викладу та культура оформлення
Максимум 10

Разом балів:
Максимум 100 балів
 1. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін. Для перевірки знань з предмету даються тести окремо для учнів 9-го, 10-го та 11-го класів. Всі вони мають таку структуру:

 • першого рівня складності - три завдання. Кожна правильна відповідь оцінюється у 10 балів;

 • другого рівня складності - два завдання. Кожна правильна відповідь оцінюється у 20 балів;

 • третього рівня складності - одне завдання.- Правильна відповідь оцінюється у 30 балів.

8. Не стверджуйте нічого такого, чого не можете довести.

Поведінка під час захисту наукової роботи

1. Не слід поспішати, але й не забувайте, що Вас слухатимуть не більше

10 хвилин. Тому заздалегідь розподіліть час.

2. Не стійте нерухомо, допомагайте собі жестами.

 1. Зважте на міміку: заклякле або скам'яніле обличчя не викликає довіри, а навпаки, залишає відчуття напруги.

 2. Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не нахиляючи голови.

 3. Під час захисту намагайтеся стежити за слухачами: якщо Вас перестали слухати, змініть тон мовлення; не прагніть підвищувати голос.

 4. Відповідаючи на питання, які Вам обов'язково поставлять після закінчення виступу, спочатку подякуйте за питання, а далі -відповідайте.

Як володіти мовленням під час захисту наукової роботи

 1. Використовуйте найрізноманітніші можливості мови, вибирайте нейтральні міжстильові, емоційно не забарвлені слова.

 2. Не просто називайте якійсь факт, а висловте до нього своє ставлення.

 3. Правильно вживайте в мовленні відмінкові форми числівників, ступені порівняння прикметників; уникайте діалектних слів, неправильного прийменникового слововживання, нагромадження синтаксичних конструкцій.

 4. Пам'ятайте: мовлення збагачують односкладні речення, відокремлені члени речення.

 5. Інтонація - головний виразник вашого мовлення.

 6. Стежте за своїм мовленням: уникайте слів-паразитів, не заповнюйте паузи звуками («е-е-е», «ну-ну...») та іншими.

Як володіти голосом під час захисту наукової роботи

 1. Пристосовуйте свій голос до обстановки, де відбувається захист (не говоріть надто голосно), адже це справляє враження агресивної людини.

 2. Не говоріть занадто тихо: тоді складається думка, що Ви не вірите у свої сили.

 3. Постійно тренуйте свій голос, а найкращий спосіб для цього - читання вголос (добре перед дзеркалом), під час якого контролюється правильність вимови.

 4. Підвищуйте голос, коли ставите питання; понижуйте - якщо необхідно когось переконати або відповісти на питання.

 5. Моделюйте голос, щоб він не звучав монотонно.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с

Екологія І природокористування, 2005, Випуск 8
В статті викладено різні підходи до аналізу проблем сталого розвитку в Україні, визначено закономірності розвитку держави на засадах...

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного центру „Мала академія наук України”

Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень...
Розгорнуто концепцію системологічного розвитку регіональних туристичних комплексів в рамках рекреаційних територій, обґрунтовано...

Про результати моніторингових досліджень природничо-математичної...
...

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань дпа в 11 класі в...
«Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
Людину, націю, пріоритети духов­ної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного процесу

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5...
Орієнтовні скорочення пз – практичне завдання, спр – самостійна пошукова робота, хп – художній проект

Курсової роботи «Основні напрями сучасної психології релігії»
Дослідження з психології релігії в радянській релігієзнавчій літературі та їх подальший розвиток

“Місце географії у сучасному науковому пізнанні світу”
Внаслідок цього виникають нові напрями І га­лузі науки з гучними, що викликають мимовільну повагу, назва­ми: молекулярна біологія,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка