Пошук по сайту


Нікопольська міська рада відділ освіти І науки методичний кабінет план роботи

Нікопольська міська рада відділ освіти І науки методичний кабінет план роботи

Сторінка1/3
  1   2   3
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання Завідувач методичним кабінетом

методичної ради відділу освіти і науки

№ _____ від ___________ Нікопольської міської ради

______________В.В.Сафонова

“_____”__________2013 р.
НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА


ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ

Методичний кабінет

ПЛАН РОБОТИміського методичного об’єднання

вчителів хімії

на 2013-2014 навчальний рік

Керівник ММО: Попова Н.М.,

вчитель хімії вищої

категорії, вчитель-методист

КЗ «НСШ № 5»


м. Нікополь

2013 р..

РОЗДІЛ ІІ

АНАЛІЗ РОБОТИ


МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ”ЄДНАННЯ

вчителів хімії

за 2012 – 2013 навчальний рік
Соціально-економічні та духовно-культурні тенденції розвитку українського суспільства зумовлюють нову парадигму розвитку освіти, яка покликана стати базою сталого людського розвитку.

Згідно з проектом Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті головна мета української освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формувати покоління, здатне навчатися в процесі життя створювати й розвивати цінності громадянського виховання. Домінуючою ідеєю на сучасному етапі має стати ідея впровадження в навчально-виховний процес навчальних технологій особистісно-орієнтованого навчання. В умовах реформування системи освіти, в якій людину визначено найвищою цінністю суспільства, метою шкільної хімічної освіти стає не тільки засвоєння мови природничої науки, найважливіших фактів, понять, законів, теорій, доступних узагальнень світоглядного характеру, але й розвиток особистості засобами природничих дисциплін.

Вчителі хімії м. Нікополя зазначають, що сучасна освітня ситуація характеризується тим, що метою освіти є не просто загальний розвиток дітей, а розкриття креативного начала кожної конкретної дитини, орієнтація вчителя на особистість кожного учня. Посилити інтерес школярів до вивчення природничих наук можна шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів, організації предметних блоків, інтеграції змісту природничо-наукової освіти та інших активних методів навчання.

Активізація пізнавальної діяльності у великій мірі залежить від вмілої організації вчителем самостійної пошукової діяльності учнів, використання альтернативних підручників та інноваційних технологій, комп’ютерного моделювання та залучення викладачів вищої школи до роботи зі школярами.

У 2012-2013 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії працювало над провідною методичною проблемою “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”.

На засіданнях міського методичного об’єднання розглядалися питання, пов’язані з обговоренням психолого-педагогічного забезпечення навчально - виховного процесу, удосконалення методики проведення уроків хімії, створення умов для особистісно-орієнтованого навчання.

Для вчителів природничого циклу протягом навчального року були організовані практичні конференції «Вернадський В.І. та проблеми людської цивілізації» та педагогічні читання «Володимир Вернадський. Погляд крізь століття» , відкриті семінари – практикуми для вчителів природничого циклу, на яких висвітлені основні етапи його наукової, громадської та педагогічної діяльності великого вченого та визначена роль в формуванні світогляду сучасної людини. 150 – річчю В.І.Вернадського були присвячені науково-практичні конференції шкільних наукових товариств, які відбулися у навчальних закладах по розвитку творчої обдарованості ) КЗНЗ «Гімназії № 7» та « Гімназія № 15», КЗ «Нікопольська спеціалізована школа № 5» та КЗ «Спеціалізована природничо –математична школа при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара», КЗ НСЗШ № № 4, 6, 10, 13, 20 та 22.

В закладах під час проведення тижня хімії організовані відповідні конкурси, турніри юних знавців хімії тощо. Роботи школярів були презентовані під час проведення круглого столу з питань розвитку хімічної освіти в місті (березень 2013 року). Найкращі роботи учнів КЗ НСЗШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 13, 19, 20, 23, гімназія № 15, СПМШ .були відібрані для участі у міській науково – практичній конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського.

Протягом року проведені засідання методичних об’єднань: “Концептуальні основи використання нових технологій при вивченні хімії”, “Завдання вчителів хімії щодо впровадження основних положень Національної доктрини розвитку освіти “, “ Концепції хімічної освіти”, “Особливості блочно-залікової системи викладання хімії”, “Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-виховного процесу”, “Екологічна освіченість учнів в умовах профільного навчання хімії”, “Самоосвіта вчителя – головна умова безперервності післядипломного навчання та росту фахової майстерності”.

Проведений круглий стіл “Удосконалення форм та методів розвитку творчого потенціалу школярів”.

Для вчителів хімії у 2012 - 2013 навчальному року були організовано два семінара – практикума:

 • на базі КЗ «НСЗШ № 6» проведений семінар – практикум “Інноваційні аспекти організації навчальної діяльності школярів на уроках хімії”,

 • на базі КЗНЗ «Гімназія № 15» - семінар – практикум «Використання сучасних комп’ютерних та комунікативних технологій при проведенні експериментальної діяльності учнів на уроках хімії, під час якого вчитель хімії Трегуб Г.П. продемонструвала власні наробки з проведення віртуальних лабораторних та практичних робіт

. На відкритих уроках, проведених вчителями, які атестувалися у 2011-2012 навчальному розглядалися питання індивідуалізації навчання, формування творчої особистості в умовах національної школи, психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-виховного процесу при викладанні хімії, використання міжпредметних зв’язків при викладанні природничих наук.

Під час атестаційної експертизи та методичних виїздів надавалася методична допомога вчителям природничих дисциплін.

Аналіз рівня сформованості навчальних досягнень дозволяє стверджувати, що більшість вчителів забезпечують засвоєння школярами програми шкільного курсу хімії. В цілому учні розуміють сутність хімічних понять та вміють застосовувати набуті знання на практиці.

Це підтвердили і міські та обласні олімпіади з хімії. Найбільш високі показники продемонстрували школярі комунальних закладів «НСШ № 5» (вчитель Попова Н.М.), «НСЗШ № 6» (вчитель Каряка Л.Г.), КЗ «НСЗШ № 19» (вчитель Живиця О.О.), СПМШ ( вчителі Шаповалові Н.І., Шершавець І.В.).. Усі члени міської команди юних хіміків стали переможцями ІІІ етапу (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, виборовши 8 призових місць та зайнявши третє загальнокомандне місце серед учнівських команд Дніпропетровської області.

Багато уваги приділяється міським методичним об’єднанням роботі з обдарованими дітьми. Продовжено навчання школярів міста на хімічному факультеті Дніпропетровського відділення Малої Академії наук України та Всеукраїнській заочній біологічній школі талановитої молоді.

Разом з тим, в роботі вчителів хімії є певні недоліки, які знижують ефективність роботи. Морально зношена та застаріла база хімічних кабінетів загальноосвітніх шкіл, відсутність хімічних реактивів не дозволяють на належному рівні забезпечувати практичну спрямованість змісту курсу, якісно проводити хімічний експеримент.
РОЗДІЛ ІІІ.

Пріоритетні напрямки роботи міського методичного

об’єднання вчителів хімії на 20123-2014 н. р.

На новий навчальний рік міське методичне об’єднання ставить такі завдання:

1.. Визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків в роботі

створення умов для розвитку творчих здібностей учителя.

 1. Продовжити роботу по створенню “скарбнички педагогічних ідей” та

“школи педагогічної майстерності” з метою вивчення досвіду

найкращих вчителів.

3.Опрацювати державні стандарти з біології і вивчити шляхи їх впровадження.

Орієнтувати вчителів на осмислення ними результатів педагогічних

мовотворень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.

 1. Посилити практичну спрямованість змісту курсу.

 2. Працювати над створенням банку діагностичних методик для виявлення індивідуальних особливостей учнів.

 3. Використовувати тренінгові методики для розвитку комунікативної сфери особистості учнів.

 4. Практикувати презентації кращого педагогічного досвіду, залучення вчителя до фахових конкурсів.

 5. Реалізувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачених стандартами освіти, об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів.

 6. Враховувати в процесі навчання психологічні особливості учнів різних вікових груп.

 7. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

 8. Стимулювати створення умов для вчителя біології з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

13. Продовжити теоретичне вивчення новітніх освітніх технологій і

технік з метою вироблення моделі сучасного уроку біології.

 1. Забезпечити широке використання тестового контролю рівня навчальних досягнень учнів з метою підготовки до незалежного зовнішнього тестування з біології.

15. Організувати роботу щодо ефективної підготовки школярів до

незалежного зовнішнього оцінювання.

16. Посилити роботу щодо профілактики захворювань дітей та формування

навичок здорового способу життя серед учнівської молоді.

Пріоритетні напрямки роботи ММО вчителів хімії:

 • Детально вивчити рекомендації щодо роботи над етапом обласної науково-методичної проблеми

 • Проаналізувати сучасний зміст шкільного навчання з хімії з метою розвитку індивідуальності школярів.

 • Посилити практичну спрямованість змісту курсу, хімічний експеримент поєднувати з іншими засобами навчання.

 • Реалізувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, передбачених стандартами освіти , об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів

 • Враховувати в процесі навчання психологічні особливості учнів різних вікових груп.

 • Направити організацію навчально-виховного процесу на уроці на розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих школярів.


Перспективи розвитку природничої освіти до 2015р.


  1. Розширення мережі класів з поглибленим і профільним навчанням предметів природничого циклу.

  2. Вдосконалення роботи міжшкільних факультативів з предметів природничого циклу.

  3. Пропагування серед вчителів природничого циклу новітніх освітніх технологій, методик та програм.

  4. Ознайомлення вчителів природничого циклу з новими сучасними підходами до організації навчально-виховного процесу згідно до державних стандартів освіти

  5. Забезпечення підвищення фахової майстерності вчителів природничого циклу засобами залучення їх до конкурсів “Вчитель року”, роботі творчих груп, підвищення кваліфікації.

  6. Організація семінарів –практикумів, круглих столів, педагогічних читань вчителів з питань вдосконалення природничої освіти.

  7. Пропаганда передового перспективного педагогічного досвіду. Внесення кращого педагогічного досвіду вчителів природничого циклу до обласного та міського каталогів передового педагогічного досвіду.

  8. Зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів по забезпеченню виконання практичної частини навчального плану з предметів природничого циклу.

  9. Проведення конкурсу-огляду навчальних кабінетів з метою пропаганди передового педагогічного досвіду.

  10. Впровадження в практику роботи вчителів природничого циклу сучасних інформаційних технологій.

  11. Залучення школярів до науково-дослідницької, експериментальної роботи в шкільних наукових товариствах..


Форми роботи

 • Обмін досвідом роботи.

 • Семінари, конференції.

 • Робота творчої групи вчителів.

 • Мобільний майстер-клас (вивчення і впровадження інноваційних технологій, поширення ППД міста)

 • Організація роботи з обдарованими дітьми (олімпіади, конкурси, дослідна та науково-пошукова робота учнів, науково-практичні учнівські конференції, предметні тижні, інтелектуальні ігри)

 • Робота школи прогресивного педагогічного досвіду та школи молодого вчителя.

 • Методичний дискусійний клуб, психолого-педагогічні семінари тощоРОЗДІЛ ІУ.

План роботи та засідань ММО вчителів хімії
1. Заходи по вдосконаленню професійної майстерності

вчителів хімії


  1. Продовжити роботу творчої групи вчителів хімії над проблемами:


1. Попова Н.М. - НСШ № 5 - Інноваційні форми та методи роботи з обдарованими учнями на уроках хімії

2. Каряка Л.Г. - НСЗШ № 6 – Розвиток творчих здібностей на уроках хімії

3. Серпокрилова З.Г- НСЗШ № 8 – Інтерактивні технології навчання

4. Ісаєва Н.М. - НСЗШ № 10- Інноваційні методи навчання хімії

5. Павличенко О.А - НСЗШ № 20 – Інтерактивні технології навчання на уроках хімії

6. Трегуб Г.П. - гімназія № 15 – Робота з обдарованими учнями у закладах нового типу

7. Новопольська Т.Л. - НСЗШ № 9 – Активізація пізнавальних інтересів на уроках хімії

1.2. Організаційні заходи

№ п/п

Що необхідно зробити

Хто проводить

Термін виконання

Виконання

1.

Продовжити роботу консультативних пунктів “Виникло питання “ членами творчої групи:

Підшефні школи:

№ 4, 12, 13, 17,

№ 2,8,14,16,17,20,24

№ 5,13,19,21,22,23,25


КЗ СЗШ № 9
КЗ СЗШ № 10
Міська гімназія № 15

З С Е Р П Н Я
2.

Вивчити:

А) Нормативні документи по вивченню хімії в новому навчальному році

Б) Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у 2012-2013 н. р

В) Шкільна хімічна освіта у 2012-2013 н. р.- методичні рекомендації

Г) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

К О Ж Е Н В Ч И Т Е Л Ь

З С Е Р П Н Я
3.

Вивчити досконально програми та методичні рекомендації щодо викладання курсів Природознавство” 5 –6 кл., ”Хімія”.

КОЖЕН ВЧИТЕЛЬ

СЕРПЕНЬ
4.

Продовжити роботу на базі КЗСЗШ № 15 школи молодого вчителя

Трегуб Г.П.

.

На протязі року
5.

Створити банк даних ППД міста

Керівник ММО

З вересня
6.

Продовжити роботу методичного дискусійного клубу ММО з метою обліку досвідом та поповнення банку ідей ММО

(на базі КЗ СЗШ № 20)

Павличенко О.А.

З вересня
7.

Провести апробацію підручника “Хімія” 8-11 кл,

Керівник ММО

Творча група

З вересня
8.

Організувати роботу консультативного центру з методичної допомоги вчителям з питань підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії на базі КЗ СЗШ № 9

Новопольська Т.Л.

З жовтня
9.

Надання методичної допомоги вчителям хімії при здійсненні методичних виїздів

Керівник ММО

Згідно плану містквно

2. Заходи з вивчення, узагальнення й упровадження

прогресивного педагогічного досвіду


№ п/п

Що необхідно зробити

Хто проводить

Термін виконання

Як виконано завдання

1

На базі школи № 10 продовжує працювати школа прогресивного педагогічного досвіду з метою надання практичної методичної допомоги вчителям.

Ісаєва Н.М.

З жовтня
2

Надавати практичну методичну допомогу вчителям шкіл під час проведення методичних тижнів, олімпіад, конкурсів, підготовки до державної атестації

Попова Н.М.


Вересень –травень
3

Дати аналіз якості знань учнів за результатами проведення олімпіад, державної підсумкової атестації, тестів у 9 класах.

Керівник ММО

Січень

Травень
4

Провести семінари-практикуми:

 • «Метод проектів – шлях до формування креативного мислення школярів при вивченні хімії»

 • «Інноваційні аспекти урока хімії»

КЗ СПМШ

КЗ «НСЗШ № 8

Грудень

Березень
5

Продовжити взаємовідвідування уроків вчителями, керівниками шкіл ППД та молодого вчителя.

Керівник ММО

Протягом року
6

Продовжити практику проведення предметних тижнів, КВН, конкурсів з метою вдосконалення методів та форм роботи в позакласний час.

Кожен вчитель

Протягом року
7

Знаходити можливість для відвідування всіх відкритих заходів, що проводяться методоб”єднанням

Кожен вчитель

Згідно плану


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Запорізька міська рада департамент освіти І науки територіальний...
Уральська, 3Б, м. Запоріжжя, 69068, тел. (0612) 65-16-25, e-mail: zbl, код єдрпоу 20529062

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Про хід, науково-методичний супровід районного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015»

Сєвєродонецька міська рада відділ освіти
Міністерства освіти І науки України від 28 січня 2014 №1/ 9 – 74) та орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Відділ освіти Запорізької райдержадміністрації Районний методичний...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11...

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Запорізька районна державна адміністрація Відділ освіти Районний...
Без неї не можна сформулювати проблему, правильно оцінити ситуацію, визначити цілі управління, прийняти виконання

Відділ освіти Сокальської рда методичний кабінет Системний підхід...
Системний підхід до реалізації науково-методичної теми у знз (методичні рекомендації). Методичний кабінет. – Сокаль. 2011

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Положення про атестацію педагогічних кадрів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 06. 10. 2010 №930, згідно...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 25. 04. 2012 №241, зареєстрованим у Головному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка