Пошук по сайту


1. Основні відомості про будову Всесвіту

1. Основні відомості про будову Всесвіту

1. Основні відомості про будову Всесвіту.

2. Рельєф України.

3. Земля – планета Сонячної системи.

4. Гірські породи, що складають земну кору.

5. Корисні копалини.

6. Загальна характеристика та будова Галактики.

7. Правильне використання природних ресурсів та охорона природи.

8. Географічне положення, кордони України.

9. Склад і будова атмосфери.

10. Сонячна система, її будова та склад.

11. Сучасні уявлення про біосферу.

12. Зоогеографічні області земної кори.

13. Поняття про клімат.

14. Зовнішні сили Землі.

15. Сонце – джерело життя на Землі.

16. Географічні пояси і природні зони Землі.

17. Форми і розміри Землі.

18. Обертання Землі навколо своєї осі.

19. Поняття про погоду.

20. Річки України.

21. Загальні відомості про рослини.

22. Огляд причин і сезонних змін у житті тварин.

23. Горизонт. Сторони горизонту. Орієнтування на місцевості.

24. Загальна характеристика класу комах.

25. Кругообіг води в природі.

26. Вимірювання відстаней. Масштаб.

27. Нагрівання атмосфери. Тиск повітря. Вітри.

28. Загальні відомості про ссавців.

29. Рух Землі навколо Сонця.

30. Атмосфера – повітряна оболонка Землі.

31. Місяць як супутник Землі.

32. Вчення В.І. Вернадського про біосферу.

33. Населення України за природними зонами.

34. Загальні відомості про птахів.

35. Біогеоценоз і фітоценоз у природі.

36. Клімат України.

37. Гідросфера – водна оболонка Землі.

38. Ґрунти. Склад і будова.

39. Характеристика ланцюга: джерело – річка – озеро – море – океан.

40. Скарбниця корисних копалин України.

41. Загальні відомості про риб.

42. Загальні відомості про плазунів.

43. Літосфера – внутрішня оболонка землі.

44. Квітка, запилення, запліднення.

45. Особливості будови нашої Землі.

46. Характеристика хребетних тварин.

47. Види розмноження рослин.

48. Характеристика материків та океанів нашої планети.

49. Характеристика підземних вод.

50. Характеристика тварин класу членистоногих.

51. Процеси гороутворення.

52. Загальні відомості про земноводних

53. Характеристика вулканів і землетрусів.

54. Плоди та насіння.

55. Характеристика безхребетних тварин.

56. Форми поверхні суші.

57. Основні типи ґрунтів на Україні.

58. Огляд причин і характеристика сезонних змін у рослинності.

59. Класифікація рослин та їх характеристика.

60. Характеристика Світового океану.

61. Загальні відомості про тварин.

62. Рослинництво України

63. Характеристика підземних вод.

64. Використання рослин людиною.

65. Болота. Луки. Загальний огляд.

66. Характеристика рослинних угрупувань.

67. Тваринництво України.

68. Материки та континенти планети.

69. Сучасні досягнення у сфері освоєння космічних просторів.

70. Заходи щодо охорони природи України.

71. Кругообіг речовин у природі.

72. Походження та теорії виникнення Всесвіту.

73. Особливості функціонування українських заповідників. Заказників, національних парків.

74. Екосистеми планети.

75. Екологічний стан країни.

Контрольні практичні завдання з курсу

“Основи природознавства ”

1. Скласти логічно-структурну схему взаємозв’язку живої та неживої природи на прикладі рослин.

2. Скласти порівняльну таблицю з теми “ Природні зони України”.

3. Виконати графічне зображення корисних копалин України.

4. Скласти схему невидимого ланцюга живлення в живій природі.

5. Скласти схему невидимої піраміди живлення в живій природі.

6. Пояснити закономірності розвитку природи.

7. Скласти зміст топографічного диктанту.

8. Запропонувати шляхи вирішення екологічних проблем Буковини.

9. Скласти екологічні ігри з метою виховання бережливого ставлення до природи.

10. Схематично зобразити внутрішню будову Землі.

11. Визначити масштаб (на карті*.

12. Виміряти географічну широту і довготу заданого об’єкта.

13. Скласти список тварин занесених до Червоної Книги.

14. Схематично зобразити утворення складчастих гір.

15. Схематично зобразити будову річки.

16. Схематично зобразити рух підземних вод.

17. Охарактеризувати річкову систему Буковини.

18. Схематично зобразити кругообіг води в природі.

19. Скласти перелік лікарських рослин Буковини.

20. Схематично зобразити біологічний кругообіг в природі.

21. Накреслити екологічну схему взаємозв’язку людини і природи.

22. Схематично зобразити різні кореневі системи рослин.

23. Скласти перелік зимуючих і перелітних тварин.

24. Схематично зобразити види стебел рослин.

25. Пояснити, чому відбувається листопад?

26. Скласти перелік рослин занесених до Червоної Книги.

27. Схематично зобразити будову Сонячної системи .

28. Схематично зобразити основні та допоміжні сторони горизонту.

29. Схематично зобразити топографічний диктант.

30. Накреслити схему будови гори.

31. Схематичну зобразити діяльність вулкану.

32. На контурній карті позначити кордони та сусідів держави.

33. Читати задані об’єкти фізичної карти України.

34. За допомогою телурія пояснити причини зміни пір року та зміни дня і ночі.

35. Схематично зобразити внутрішню будову тварини (заданого класу*.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Планети земної групи
Привертає увагу не лише астрономів, а й спе­ціалістів інших профілів: геологів, геофізиків, топографів, радіо-інженерів та ін. Вони...

Чому астрономи, спостерігаючи в телескоп за далекими галактиками, бачать минуле Всесвіту?

Уроку: «Незвичайні подорожі з Жулем Верном»
Короткі відомості про життя та творчість французького письменника Жуля Верна. Роман П’ятнадцятирічний

Назвіть найтвердішу речовину. (Алмаз)
Хімія — наука про речовини та їх перетворення. Вона вивчає склад І будову речовин, залежність їхніх властивостей від складу й будови,...

Урок 35 Клас 6
Сформувати основні поняття про атмосферний тиск, про вітер І причини його утворення

Михайло Васильович Ломоносов Викладач Куца Л.І
Перший російський академік Петербурзької академії наук. Розвивав атомно-молекулярні уявлення про будову речовини. Сформулював принципи...

Золотоніська центральна районна бібліотека
Біобібліографічний покажчик «Сузір’я письменників Золотоніщини», випуск 2 продовжує узагальнювати відомості про письменників, уродженців...

Блистівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської районної...
Мета: поглибити знання про геологічну будову, закономірності розміщення основних форм рельєфу та родовищ корисних копалин; сформувати...

О. С. Бібко Київський національний лінгвістичний
У даній статті здійснено спробу розглянути основні принципи організації навчального процесу в середній школі Японії, а також зміст...

Тема. Болота
Мета: Освітня: ознайомити учнів з природою утворення боліт, географією розміщення, надати відомості про значення боліт у природі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка