Пошук по сайту


Урок №34 Тема уроку. Фізико-географічне районування

Урок №34 Тема уроку. Фізико-географічне районування

Урок № 34

Тема уроку. Фізико-географічне районування.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати одиниці фі­зико-географічного районування; аналізувати карту фізико-географічного районування України; робити висновки щодо проявів широтної зональності на території України, необхідності застосування зональних природоохорон­них заходів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, карта фізико-географічного районування, підручник географії, схема «Взаємозв'язки компонентів природи фізико-географічних зон».

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань учнів

Географічний диктант

Учитель зачитує твердження, а учні позначають, яким типам ландшафтів, формування яких обумовлене широтною зональністю, вони відповідають: мішаних лісів (1), широколистяних лісів (2), лісостеповий (3), степовий (4). Залежно від того, яка передбачається відповідь, учні мають написати певну цифру.

 1. Для цього типу ландшафту характерний коефіцієнт зволоження менше ніж 0,6.

 2. Цей тип ландшафту сформувався в умовах помірно теплого й вологого клімату на водно-льодовикових, льодовикових і давніх річкових суг­линкових і піщаних відкладах.

 3. Цей тип ландшафту сформувався в умовах помірно теплого клімату з близьким до оптимального співвідношенням тепла й вологи.

 4. Цей тип ландшафту сформувався під дібровами, буковими, буково-дубовими та грабовими лісами.

 5. У межах цього типу ландшафту виділяють три підтипи. .

 6. Цей тип ландшафту сформувався під дібровами й лучними степами. Відповіді: 4, 1, 2, 2,4, 3.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя

Вам уже відомо, що будь-який великий природно-територіальний ком­плекс складається з більш дрібних природних комплексів. Серед них є зо­нальні (що обумовлені широтним розподілом сонячної радіації по земній поверхні) та азональні (що обумовлені геолого-геоморфологічними чинни­ками). Для систематизації знання про природно-територіальні комплекси використовують поняття «фізико-географічне районування». Під ним ро­зуміють виявлення та дослідження системи підпорядкованих один одному природних регіонів (країн, зон, провінцій, областей, районів).

 1. Пояснення нового матеріалу

Розповідь учителя

Фізико-географічне районування передбачає виділення та описання великих територій, для яких характерна певна єдність і неповторність компонентів природи. Провідним чинником, що визначає різноманітність природних комплексів, є кліматичний процес. Оскільки клімат має добре виражені зональні особливості, то й природні територіальні комплекси, які утворюються під їх впливом, підпорядковані закону широтної зональності. Інший підхід полягає в тому, що визначальним чинником формування ланд­шафтів уважаються геолого-геоморфологічні умови території. Цей чинник не пов'язаний із широтною зональністю, його називають азональним. При цьому за найбільшу одиницю районування береться фізико-географічна країна.

Робота за підручником

Учні опрацьовують матеріал підручника [1, § 28]. їхнє завдання — ознайомитися з трьома основними чинниками, які обумовлюють зональні й азональні риси природи.

Розповідь учителя

Фізико-географічна країна являє собою велику територію, що виділяєть­ся за положенням у межах великих геологічних структур, приналежністю до великих форм рельєфу й природних умов. Вона характеризується відо­мою єдністю геологічної структури, спільністю макрорельєфу, атмосферних процесів, специфічними проявами географічної зональності або висотної поясності (певним набором природних зон або висотних поясів). У межах фізико-географічної країни переважає один клас ландшафтів (рівнинний або гірський). Україна розташована в межах трьох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнини, Українських Карпат і гірського Криму.

Величезні території, які за площею можна порівняти з найбільшими материками, займають географічні пояси. У їх складі розрізняють великі частини з подібними кліматичними умовами, однорідними ґрунтами, рос­линним і тваринним світом. їх назвали фізико-географічними (природними) зонами. На території України (у межах Східноєвропейської рівнини) виділя­ють природні зони мішаних лісів, лісостепів і степів.

У межах фізико-географічної зони за переважанням ландшафтів того або іншого підтипу виділяються фізико-географічні підзони (у природній зоні степів території України — це північностепова, середньостепова та півден-ностепова підзони).

Фізико-географічна провінція (край) — частина природної зони (або підзони), що виділяється за морфоструктурними особливостями рельєфу й континеитальністю клімату; у горах — за характером висотної поясності. У складі провінції (краю) виділяються області.

Нижча одиниця районування — фізико-географічний район. У його межах переважає один вид ландшафту. На рівнинах фізико-географічний район відрізняється однорідною геологічною будовою, переважанням одного типу рельєфу, подібним кліматом, однотипним поєднанням гідротермічних умов, ґрунтів, рослинних і фауністичних комплексів.

Робота за підручником

Учні працюють із матеріалом підручника [1, § 28] та картою фізико-географічного районування. їхнє завдання — визначити особливості розміщен­ня основних одиниць фізико-географічного районування на території України.

Розповідь учителя

Фізико-географічне районування використовується при описанні певних територій, оскільки показує взаємозв'язки між компонентами природи. Вивчення геосистем має важливе значення при розробці проектів раціонального й ефективного використання природних ресурсів, обґрунтуванні спе­ціалізації сільськогосподарського виробництва (насамперед рослинництва), проведенні меліоративних робіт.

Робота в групах

Учитель об'єднує учнів у групи й дає завдання протягом тижня підготу­вати опис одного з дрібних природно-територіальних комплексів, розташо­ваних у їхній місцевості.

 1. Підсумки уроку

Завдання

Учні відповідають на запитання 1—3 в підручнику [1, § 28].

 1. Домашнє завдання

Прочитати матеріал підручника [1, § 28], усно відповісти на запитання 4, 5.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №35 Тема уроку. Природа Українського Полісся
Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: показувати на карті природну зону мішаних лісів І межі областей; характеризувати...

Урок гографії 7 клас учитель Шептицька О.Є. Т ем а: Фізико-географічне...
Виявити особливості фізико-географічного положення Африки та з’ясувати їх вплив на природу материка. Актуалізувати вміння визначати...

Урок №54 Тема. Географічне положення Євразії. Історія відкриття І...
Як найбільший за площею материк Землі, особливості її фізико-географічного положення та берегової лінії; визначити хронологію основних...

Тема уроку: «Євразія найбільший материк Землі. Географічне положення» Мета уроку
Сформувати знання про особливості географічного положення та берегової лінії Євразії

Уроку. Тема уроку
Тема уроку "Масштаби зображень та їх позначення на кресленнях. Нанесення розмірів" являється однією із початкових тем вивчення креслення,...

Уроку Тема уроку
...

Урок №36 8 клас Тема. Зона лісостепу. Географічне положення, межі, розміри
України; вдосконалювати практичні навички та вміння учнів характеризувати взаємозв’язки між компонентами природи в зоні лісостепу,...

Кобернік С. Г. Географія материків І океанів: Підруч. Для 7 кл загальноосвіт...
Обладнання: фізична карта світу; фізична карта Євразії; атласи школярів; контурні карти; підручники; комп’ютерна презентації ppt...

Урок «Фізична географія Дніпропетровської області. Географічне положення,...
Курило Л. В. Формування компетентностей креативної особистості школярів через впровадження ефективних методик І технологій географічного...

Урок 1 Тема І як проводити дослідження
Методично-дидактичне забезпечення уроку: підручник «Довкілля» 4 клас, В. Р. Єльченко, К. Ж. Гуз, путівники, щоденники спостережень,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка