Пошук по сайту


Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай

Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай

Сторінка1/3
  1   2   3


Лекція: Країни Азії: Індія, Японія. Китай



  1. Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.

  2. Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної полiтики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації.

  3. Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.



  1. ЯПОНІЯ

Офіційна назва - Японія.

Площа - 872,2 тис. км2 (61-ше місце у світі,19-те - в Азії).

Населення - 127,5 млн. чол. (10-те місце у світі,6-те - в Азії).

Столиця - Токіо.

Тип країни - високорозвинута держава, країна «Великої сімки».

ВВП на душу населення - $38 096.

Державний устрій - конституційна монархія (імперія), унітарна держава.

Склад території - 47 префектур.

Член міжнародних організацій - ООН, АТЕС та ін.

Офіційна мова - японська.

Релігії - буддизм, синтоїзм.

Валюта - єна

Економіко-географічне положення.

Японія - країна-архіпелаг у Схід­ній Азії, що простягається дугою з півночі на південь майже на 3,5 тис. км. До її складу входять чотири великі острови, їх японці називають «основною землею»: Хоккайдо, Хонсю, Сікоку та Кюсю. Крім них, налічується ще майже 7000 дрібних островів. Острівне положення далеко на сході у минулому зумовлювало ізоляцію країни від зовнішнього світу. Тепер море є головним засобом економічних зв'язків зі світом, що особливо важливі для країни, вкрай бідної на природні ресурси. На південно-східному узбережжі держави виникло 8 велетенських морських портів: Кобе, Тіба, Нагоя та ін. Японія розташована у центрі Азіатсько-Тихоокеанського регіону, роль якого у світі зростає. Це дає їй широкі можливості для участі в міжнародному географіч­ному поділі праці. Користуючись зручністю свого транспортно-географічного положення, вона веде активне співробітництво з країнами-сусідами.

Японія не бере участі у жодних військових блоках. Росія і Китай на своїй території утримують ядерну зброю. З Росією політичне співробіт­ництво ускладнюється через територіальні претензії, пов'язані з Куриль-ськими островами, що були відторгнуті в Японії в 1945 р.
Природні умови і природні ресурси.

Японія - країна-архіпелаг, тому море в її житті відіграє особливу роль. Воно з'єднує острови між собою, а державу - з материком. Море для японців - це також морепродукти, які здавна є основою їхнього харчування. Але океан - це і жахливі цуна­мі, і потужні урагани, що завдають жителям чимало лиха.

Японія є також країною гір. Близько 80 % території займають молоді середньовисотні гори - Японські Альпи, найвищою точкою яких є вулкан Фудзіяма (3777 м). Гори мають круті скелясті важкодоступні схили. До того ж вони сейсмічно активні. Щорічно реєструються близько 1000 під­земних поштовхів різної сили: від ледь відчутних до катастрофічних. У Японії близько 150 вулканів, з них 15 діючих. Околиці деяких із них перетворені на національні парки. На рівнини припадає лише 20 % тери­торії, проте на них проживають 80 % населення країни. Найбільшою є рів­нина Канто, що простяглася вздовж Токійської затоки. Щоб збільшити придатні для існування території, японці з середини XIX ст. створюють штучні території: осушують мілководдя та роблять острови з пресованих відходів, які використовують під промислові та портові споруди.

Клімат Японії мусонний. Він утричі вологіший та значно тепліший, ніж на материку. Зима в країні посушлива, літо вологе. У липні-серпні над островами проходять тайфуни, які приносять тривалі зливи та ура­ганні вітри. Температурні контрасти різних частин країни дають змогу вирощувати різноманітні сільськогосподарські рослини: на півночі - швидкостиглі зернові культури, у центрі країни - за 2 роки збирати З врожаї теплолюбних культур помірного поясу, на півдні - вирощувати за рік 2-3 врожаї рису, чаю та цитрусових, а в найтепліших районах культивувати навіть банани та цукрову тростину.

Японія бідна майже на всі види природних ресурсів. Хоча в надрах країни міститься багато різних хімічних речовин, вона мало забезпечена мінеральними ресурсами. Більшість родовищ є невеликими і не мають промислового значення. Тому японська промисловість працює майже повністю на імпортній сировині. Завдяки новіт­нім технологіям для Японії стає рен­табельним використання мінеральних ресурсів Океану, зокрема залізо-марганцевих конкрецій з великих глибин та урану з морської води.

Через великі виробничі потреби країна недостатньо забезпечена водними ресурсами. Річки порожисті, бурхливі, непридатні для судноплавства, але ма­ють великий гідроенергопотенціал, використовуються для сплавляння лісу, а на півдні в сухий сезон - для зрошення. Озера невеликі, завдяки мальовни­чості служать місцями відпочинку і туризму. Для водопостачання міст часто застосовують підземні води, що спричиняє просідання великих територій. Украй обмеженими є й земельні ресурси. Понад третина території зайнята малородючими підзолистими ґрунтами. Оброблювані землі становлять лише 16 % усієї території країни. Це переважно бурі лісові ґрунти та червоноземи і жовтоземи. Показник ріллі на одну особу в Японії - один з найнижчих у світі: 0,04 га/чол. Особливу цінність становлять ліси, які вкривають майже 2/3 площі. Але більшість з них у горах мають ґрунтозахисне та водозахисне значення, і тільки менше третини лісових масивів дає промислову деревину. Японія - велика морська держава, багата на рибні ресурси. Щоправда, рибою тут називають усі дари моря: молюсків, крабів, кальмарів, морських їжаків, медуз і навіть водорості.
Населення

Демографічна ситуація в Японії істотно відрізняється від ін­ших азіатських країн. Це єдина держава в регіоні, що перейшла від другого типу відтворення населення до першого. За останні півстоліття народжува­ність знизилася в 3,5 раза. Водночас у 2,5 раза зменшилася смертність. Японія вийшла на перше місце в світі за середньою тривалістю життя - 81,8 року.

А досягнення у скороченні дитячої смертності навіть назвали «японським дивом»: вона зменшилася в 15 разів! Багато фахівців аналізували ці зміни у відтворенні населення Японії, які діс­тали назву «демографічної революції». Основою їх є активна демографічна політика держави.

Водночас швидко відбувається процес «старіння нації». Якщо у 50-х pp. XX ст. частка літніх людей становила 5 %, то тепер -17 %. Темпи японського «старіння нації» найвищі у світі. Дехто з фахівців прогнозує, що японцям недовго і до депопуляції.

Трудові ресурси країни вирізня­ються дуже високим рівнем кваліфікованості, який забезпечується доско­налою освітою, а також вихованням у молоді працьовитості та трудової дисципліни, Цінуються ті наукові роз­робки, що мають прикладне значення. Широко застосовується як чоловіча, так і жіноча праця. Рівень безробіття агломерації низький - близько 2 %.

Японія - однонаціональна держава. 99,7 % становлять японці, мова яких настільки специфічна, що не належить до жодної з мовних сімей. Японці сповідують дві релігії одночасно: світову - буддизм та власну національну - синтоїзм. Ці два вірування мирно співіснують і не викликають конфліктів, хоча є дуже різними.

Японія є однією з густозаселених країн світу. Середня густота на­селення становить майже 342,7 чол./км2. Але через природні умови вона різко коливається: на рівнині Канто зростає до 2,5 тис.чол./км2, у міс­тах - до 10 тис. чол./км2; а в горах знижується до 40 чол./км2.

Рівень урбанізації дуже високий - 80 %. Порівняно з повоєнними роками він зріс майже втричі, що було названо «міським вибухом». У країні близько 660 міст, серед яких 10 міст-мільйонників. Найбільшими серед них є Токіо (15,6 млн.чол.), Йокогама (3,6 млн.чол.), Осака (2,6 млн.чол.) та Нагоя (2,2 млн.чол.). Міста об­росли супутниками, утворивши разом великі міські агломерації: столичну Кейхін (скла­дається з Токіо, Йокогами, Кавасакі та Тіба), Хансін (Осака, Кобе, Кіото) і Тюньо (Нагоя та її супутники). Зростаючись, вони утворили мегаполіс Токайдо, в якому живуть понад 70 млн. чол. - більш як половина населення країни.

Господарство

Японія - високорозвинена постіндустріальна країна, яка нині посідає друге місце після США за економічною потужністю і дає понад 10 % ВВП світу. А за доходами на одну особу держава випередила США.

Зруйнована війною Японія здійснила «економічне диво» у 50-60-х pp. XX ст. Причин того багато: залучення у виробництво найкращих науково-технічних надбань країн Заходу, порівняно дешева робоча сила, раціональне, майже безвідхідне, комплексне використання сировини, низькі військові витрати (лише 1 % ВВП), великий приплив іноземного капіталу (особливо із СІЛА). І все це стало можливим також завдяки працьовитості та дисципліно­ваності японців. З 80-х pp. XX ст. Японія стала найбільшим кредитором серед високорозвинених країн. Загальна сума її зарубіжних активів перевищує 1 трлн доларів. Від початку 90-х pp. XX ст. у зв'язку з наростанням конку­ренції збоку нових індустріальних країн Японія веде структурну перебудову економіки, спрямовану на розширення внутрішнього ринку, зростання сфери послуг та інформатики, розвиток власного науково-технічного потенціалу. Японія робить великі капіталовкладення у наукові дослідження та розробки, створюючи технополіси - міста науки з університетами, науково-дослідними інститутами та підприємствами наукомістких галузей, у які запроваджують­ся досягнення науки. Розвивається біотехнологія.

Промисловість країни працює переважно на імпортній си­ровині Основу електроенергетики становлять теплові електростанції, які виробляють 58 % електроенергії. Більш як половина енергобалансу припадає на імпортну нафту. Широкого розвитку набула атомна енергетика. Тепер у країні працюють близько п'яти десятків атом­них реакторів, які дають 28 % електроенергії. Оскільки Японія лежить у зоні підвищеної сейсмічності, під час будівництва АЕС застосовуються дорогі додаткові заходи безпеки. Частка гідроенергетики скоротилася до 12 %. Тепер гідроелектростанції працюють лише у години пік. Японія приділяє велику увагу розвитку альтернативних джерел енергії: геотермальних та сонячних електро­станцій, які вже виробляють близько 2 % електроенергії.

Чорна металургія - одна із старих галузей промисловості країни. Протягом останніх десятиліть Япо­нія залишалася світовим лідером за виплавлянням сталі та її великим експортером. Лише останнім часом Японію випередив Китай. Комбінати оснащені новітнім обладнанням, знач­но кращим, ніж у США та країнах Європи. Плавлення ведеться лише прогресивними способами. Усі комбі­нати чорної металургії Японії працю­ють у морських портах. Деякі з них навіть були споруджені на спеціально намитих для цього ділянках.

Кольорова металургія стрім­ко розвивається у зв'язку із зростанням попиту на її продукцію в літакобуду­ванні, ракетобудуванні та електроніці. Зокрема, це стосується мідної, свинцево-цинкової, алюмінієвої, титанової галузей. Частина найбрудніших виробництв виноситься в країни, що розви­ваються. Японія - великий експортер рідкісних металів (кадмію, селену, телуру, індію, германію, талію, ренію), які дістає, утилізуючи відходи.

Машинобудування є серцевиною японської економіки. Країна дає 15 % світового виробництва машин, а це кілька тисяч їх найменувань. Експорт машин у 9 разів перевищує їх імпорт. У складі машинобудівних фірм працюють наукові та конструкторські підрозділи. Фірми мають безліч зарубіжних філій. Широко застосовується роботизація підприємств.

Основними галузями японського машинобудування є електроніка та робототехніка (виробництво роботів, обладнання для обслуговування торговельних закладів та готелів, контрольної апаратури для залізниць, автотранспорту та метрополітену, машин для стеження за станом навко­лишнього середовища, побутової техніки, медичної апаратури, електрон­них навчальних систем), автомобілебудування (понад 1/4 автомобілів світу дають концерн «Тойота», компанії «Нісан», «Хонда», «Мазда»), суднобудування (країна виробляє більш ніж половину світових морських суден), верстатобудування (дає половину світового виробництва верстатів з числовим і програмним керуванням). Головні центри машинобудування сформувалися в агломераціях Токіо, Осаки та Нагої.

Хімічна промисловість Японії розвиває як старі, так і новітні галузі. Величезного розвитку набула хімія органічного синтезу. За виробни­цтвом та експортом пластмас, етилену, синтетичного каучуку, хімічних во­локон Японія посідає одне з провідних місць у світі. Найбільшими центрами хімічної промисловості є морські порти: Нагоя, Кавасакі, Йокогама, Токіо.

Істотне значення у промисловості зберігають легка й харчова про­мисловість. Легка промисловість виробляє тканини (здебільшого шовкові), віяла, кімоно, парасольки, іграшки. Харчова дає рибні консерви, зелений чай, цукор, тютюнові вироби тощо.

Лісова промисловість базується на раціональній безвідхідній переробці імпортної деревини. Вона набула високого розвитку. Наприклад, за виробництвом дикту Японія стоїть на рівні Фінляндії, поступаючись лише СПІА і Канаді. Виробляють дерев'яний посуд, японське дерев'яне взуття (гета), люльки з бамбуку тощо.

Сільське господарство забезпечує 3/4 потреб населення у про­довольстві. Його основою є дрібні господарства, а головною галуззю - високоінтенсивне рослинництво. Але в ньому значною залишається частка ручної праці. Майже 50 % ріллі - під рисом, ще 25 % - під овочами. Роз­винуте також садівництво. Країна цілком забезпечує свої потреби в рисі, овочах і фруктах. Збільшується виробництво цукрових буряків і чаю. Тваринництво — нова для Японії галузь. Розвивається воно на імпортних кормах (особливо кукурудзі). Головні постачальники м'яса - свинарство та птахівництво. Новим напрямом є молочне скотарство, яке розвивається на спеціальних фермах на острові Хоккайдо. Старими традиційно важливими галузями залишаються шовківництво, рибальство та добування перлин.

В Японії набули розвитку всі види транспорту, крім річкового і трубопровідного. У внутрішніх перевезеннях вантажів домінує авто­мобільний і морський транспорт, а пасажирів - залізничний. Японські залізниці мають високий технічний рівень. Усі головні магістралі електрифіковані. Широко застосовуються монорельсові дороги та на магнітній підвісці. Зовнішні зв'язки здійснюються за допомогою морських перевезень. Японія має найчисленніший серед високорозвинених країн торговельний морський флот. За розвитком повітряного транспорту Японія перебуває на одній із перших позицій у світі. Найбільші міжнародні аеропорти - у Токіо («Ханеда» та «Наріта»).

У територіальній структурі економіки помітні нерівно­мірності розміщення господарських об'єктів. 80 % промислової та поло­вина сільськогосподарської продукції виробляються в Тихоокеанському промисловому поясі, на який припадає лише 1/3 території країни, але в якому сконцентровано 2/3 її населення. За його межами - Периферійна зона, де переважають лісозаготівля, добувна промисловість і туризм.

Зовнішні економічні зв'язки

В Японії розвиваються всі форми зовнішніх економічних зв'язків, проте основною залишається зовнішня торгівля. За обсягами експорту країна поступається лише США та Німеччині. У його структурі 98 % становлять промислові товари, в тому числі машини та обладнання - 75 %. Провідну роль в імпорті посідають мінеральна сировина і паливо. На відміну від багатьох розвинених дер­жав, для японської зовнішньої торгівлі велике значення мають країни, що розвиваються. Це стосується як експорту, так й імпорту. Особлива увага приділяється зв'язкам з державами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Крім них, Японія веде активну торгівлю з США, країнами ЄС та Китаєм.

Велике значення має експорт японського капіталу, що пов'язано зі зростанням золотовалютних резервів країни, за якими вона є безпере­чним світовим лідером. У Японії сконцентровані найбільші банки планети. Нині 40 % інвестицій держави припадають на США, по 15 % — на країни Європи та Латинської Америки.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Лекція: країни азії
Загальна характеристика азіатського регіону. (Географічне положення. Природні умови І природні ресурси)

Лекція: Країни Європи: Франція, Італія
Особливості егп країни. Населення, галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності

Лекція : Країни Європ и
Фрн. Географічне положення. Населення І міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство....

Людмила Скирда Подих Китаю 柳德米拉 · 斯吉尔达 中 国 的 呼 吸
Китай китайською мовою. Хочу відзначити, що цей проект досить унікальний. Китай зараз є однією з найпопулярніших країн в інформаційному...

Країни африки
Тут проживають 890 млн чол., тобто майже 14 населення світу. За площею та чисельністю населення Африка поступається лише Азії. Нині...

Китай
Нині за розмірами ввп та економічним потенціалом Китай входить у першу десятку провідних країн світу. Зростання ролі в світовому...

Всеукраїнський студентський архів
Японія держава в Східній Азії, розташовано на островах Хоккайдо, Хонсю, Сікоку І кюсю І численних, що примикають до них дрібних островах....

Грецькі колонії на Україні
Україна значить «земля, що лежить скраю». Це влучна назва для країни, роз- ташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі...

Грецькі колонії на Україні
Україна значить «земля, що лежить скраю». Це влучна назва для країни, роз- ташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі...

1. Лекція Ресурсний потенціал країни та його використання. Актуальність вивчення теми
Актуальність вивчення теми. Вивчення ресурсного потенціалу країни та його використання дає уявлення про структуру, проблеми розвитку...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка