Пошук по сайту


Наказ

Наказ

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012

N 651

Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684


Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI, підпункту 64 пункту 4, підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, наказую:

1. Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2 цього наказу, які набирають чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

М. Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.05.2012 N 651
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2012 р. за N 1372/21684

Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила заповнення граф митних декларацій (далі - МД) на бланках єдиного адміністративного документа форми МД-2 (далі - ЄАД), додаткових аркушів до нього форми МД-3 (далі - додаткові аркуші), специфікації форми МД-8 (далі - специфікація), порядок унесення відомостей до доповнення форми МД-6 (далі - доповнення), випадки застосування специфікації, а також порядок оформлення, розподілу та використання аркушів МД форм МД-2, МД-3, МД-6, МД-8.

Передбачені цим Порядком правила також поширюються на застосування МД на бланках ЄАД, додаткових аркушів, доповнення і специфікації, виготовлених за допомогою комп'ютера, та електронних МД.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

активний транспортний засіб - моторний транспортний засіб, який приводить до руху або перевозить розміщені на ньому інші транспортні засоби в разі, якщо перевезення товарів здійснюється комбінацією з декількох транспортних засобів;

відправник - особа, яка передала або має передати заявлені у МД товари в розпорядження перевізника відповідно до договору про перевезення для доставки одержувачу та яка зазначена в транспортному документі або така, що самостійно доставляє ці товари одержувачу, не користуючись послугами перевізника;

вага брутто - загальна вага товару, що включає в себе вагу всієї упаковки (включаючи піддони), за винятком контейнерів та іншого транспортного обладнання;

вантажобагаж - товари, що переміщуються залізничним транспортом у багажних вагонах у встановленому порядку;

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує транспортний засіб комерційного призначення від свого імені незалежно від того, чи є вона власником такого транспортного засобу, чи використовує його на інших законних підставах;

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

міжнародне перевезення - перевезення товарів з перетином державного кордону з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України;

одержувач - зазначена в транспортному документі особа, якій перевізник згідно з транспортними документами або за дорученням відправника (відправник, що доставляє товари самостійно, не користуючись послугами перевізника) має передати товари;

ордерні поставки - поставки товарів для купівлі-продажу чи товарообміну, при яких на момент вивезення товарів ще не укладено зовнішньоекономічні договори (контракти). Після фактичного вивезення товарів за межі митної території України й укладення таких договорів (контрактів), але не пізніше строку, установленого законодавством, повинна бути одержана оплата за відвантажені товари та проведено митне оформлення цих товарів у відповідний митний режим;

первинна тара (упаковка) - тара (упаковка), що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу;

переміщення товарів митною територією України - переміщення товарів під митним контролем:

від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до митного органу, розташованого на митній території України;

від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України;

від одного пункту, розташованого на митній території України, до іншого пункту, розташованого на митній території України, у тому числі якщо частина цього переміщення проходить за межами митної території України;

прохідним транзитом від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України (в тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України);

від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку;

стаціонарні засоби транспортування - трубопроводи та лінії електропередачі;

фактурна вартість - ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-фактурі, рахунку-проформі тощо) або іншому документі, що визначає вартість товару.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах з питань державної митної справи.

3. Загальні положення, що стосуються заповнення граф МД:

3.1. МД не повинна містити підчисток і помарок.

3.2. Відомості, заявлені у МД декларантом або уповноваженою ним особою (далі - Декларант), є відомостями, необхідними для митних цілей.

3.3. Графи A, C, D/J, E/J, F, G, I МД паперового примірника МД та її електронної копії або електронної МД заповнюються посадовими особами митних органів. Інші графи МД заповнюються Декларантом.

В окремих випадках, визначених цим Порядком, до зазначених граф МД частина відомостей може вноситися Декларантом, а посадові особи митних органів можуть вносити відомості, що належать до компетенції митних органів, до інших граф МД.

Графи 55, 56 МД у випадках, визначених цим Порядком, заповнюються розбірливо від руки чорнилом і великими літерами особою, що прийняла задекларовані товари до перевезення (перевізником), в аркуші з позначенням "4/5" МД на паперовому носії, що супроводжує товари, упродовж часу між тим, як товари залишили митницю відправлення, та тим, як вони прибули в митницю призначення. Усі записи засвідчуються підписом особи, що прийняла товари до перевезення. Зазначена інформація вноситься в електронну копію МД на паперовому носії посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого здійснюються такі операції.

3.4. При заповненні граф МД посилання на раніше заповнені графи не дозволяється.

3.5. Необхідність заповнення певної графи МД Декларантом визначається згідно з правилами заповнення граф, наведеними в розділі II цього Порядку, виходячи з напрямку переміщення, обраного митного режиму, наявності чи відсутності опису цієї графи у відповідній главі розділу II цього Порядку та наявності застережень у тексті опису цієї графи. Графа не повинна заповнюватись Декларантом, якщо умови переміщення товарів відповідають зазначеним в описі цієї графи застереженням або глава розділу II цього Порядку, що відповідає напрямку переміщення товарів, не містить опису цієї графи.

3.6. Відомості, заявлені в МД на паперовому носії, засвідчуються підписом особи, яка склала МД:

у графі 54 ЄАД;

у будь-якому вільному місці (за винятком граф, що заповнюються посадовими особами митних органів) додаткових аркушів;

у правому нижньому куті в спеціально виділеній графі доповнення;

у правому нижньому куті на всіх аркушах специфікації. Підпис завіряється печаткою Декларанта, яка містить код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті)).

3.7. Викладені в цьому Порядку правила декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, поширюються на випадки декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, та відповідно до Митного кодексу України та Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення про митні декларації), декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств.

3.8. Викладені в цьому Порядку правила декларування консолідованих вантажів при переміщенні їх через митні склади та вільні митні зони комерційного типу поширюються лише на консолідовані вантажі, що переміщуються утримувачем відповідного митного складу або вільної митної зони комерційного типу.

3.9. Викладені в цьому Порядку правила декларування комплектних об'єктів поширюються на товари, що переміщуються через митний кордон України в розібраному чи незібраному стані декількома партіями протягом певного періоду, оскільки за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе, та митний контроль і виконання митних формальностей, при здійсненні митного оформлення яких здійснюються у встановленому порядку.

3.10. Правила заповнення граф додаткових аркушів відповідають правилам заповнення відповідних граф ЄАД, якщо для окремих граф додаткових аркушів цим Порядком не передбачено інше.

3.11. У невикористаних підрозділах графи 33 "Код товару" додаткових аркушів проставляється запис "ХХХХХХХХХХ" (перші вісім знаків - у першому підрозділі, дев'ятий і десятий - у другому).

3.12. Митним органам не допускається встановлювати порядок заповнення граф МД і визначати особливості заповнення граф МД, відмінні від визначених цим Порядком, а також висувати до Декларантів вимоги щодо внесення до МД інформації, не передбаченої цим Порядком.

3.13. При ввезенні товарів на митну територію України правила заповнення граф МД, передбачені для наявності міжнародного перевезення, застосовуються, якщо міжнародне перевезення здійснювалось перед розміщенням товарів у заявлений у МД митний режим, у тому числі:

у МД, за якою товари вперше поміщуються в митний режим на території України;

при зміні митного режиму товарів, увезених на митну територію України в митному режимі транзиту;

у додатковій декларації на товари, оформлені за тимчасовою, попередньою або періодичною МД.

3.14. Визнання недійсною МД на паперовому носії здійснюється шляхом перекреслення посадовою особою митного органу аркушів "1/6", "2/7" та "3/8" МД на паперовому носії та відбитків особистої номерної печатки на ній та проставлення передбачених цим Порядком відміток у графі D/J МД. Визнання недійсною електронної МД здійснюється шляхом внесення до неї відповідних відміток.

3.15. При заповненні попередньої МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, МД, заповненої у звичайному порядку, додаткової декларації до таких декларацій вносяться всі передбачені цим Порядком відомості, необхідні для застосування відповідного митного режиму.

Під час заповнення попередньої МД, що містить відомості, необхідні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення (далі - попередня МД для ввезення), періодичної МД, тимчасової МД до таких декларацій вносяться наявні у Декларанта відомості, необхідні для застосування відповідного типу декларації.

4. Порядок унесення відомостей та оформлення доповнення:

4.1. Якщо в полі будь-якої графи МД на паперовому носії не вистачає місця для внесення обов'язкових відомостей або для проставлення посадовою особою митного органу службових відміток (унесення відомостей), то відомості зазначаються у доповненні, що є невід'ємною частиною МД. При цьому у відповідній графі МД після внесених відомостей вчиняється запис: "Див. доп.".

4.2. Усі доповнення мають бути пронумеровані. У правому верхньому куті в спеціально виділеній графі кожного аркуша доповнення зазначається:

"Доповнення N

________________________________________________________________________
(вказується порядковий номер комплекту доповнення)
до МД N

____________________________________________________________________________

".
(посадовою особою митного органу зазначається реєстраційний номер МД, наведений у графі А. У доповненні, складеному Декларантом, дев'ятизначний код підрозділу митного оформлення, у якому проводиться митне оформлення, та чотири цифри поточного року можуть зазначатися особою, яка склала МД)
4.3. Якщо в доповнення виносяться відомості з граф, що стосуються всіх товарів, які декларуються в цій МД, то інформація з кожної такої графи має бути розміщена окремо одна від одної після номера відповідної графи.

4.4. У разі винесення в доповнення інформації з граф, що стосуються певного товару, зазначається порядковий номер цього товару у вигляді напису: "Товар N ___". Нижче, з посиланням на відповідну графу із зазначенням її номера, зазначаються відомості, що вносяться в цю графу.

4.5. У разі відсутності місця для внесення відомостей у доповнення використовується новий комплект аркушів доповнення. Вільне місце аркушів доповнення перекреслюється особою, яка склала МД, по всій ширині аркуша та вниз по діагоналі позначкою "Z".

4.6. Якщо доповнення складено посадовою особою митного органу, то кожен його аркуш підписується цією посадовою особою з проставленням у нижній частині кожного аркуша біля позначки "Печатка:" особистої номерної печатки посадової особи митного органу. У такому випадку використовуються бланки доповнення, виготовлені за допомогою комп'ютера.

4.7. У разі складення доповнення посадовою особою митного органу в лівому нижньому куті нижньої частини графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" аркуша ЄАД з позначенням "1/6", у лівому нижньому куті зворотного боку аркушів з позначенням "2/7", "3/8", "4/5" ЄАД посадовою особою митного органу, яка склала доповнення, учиняється напис "Складено H доповнень", де H - кількість складених такою особою комплектів аркушів доповнення, який засвідчується її підписом та відбитком особистої номерної печатки.

4.8. На всіх аркушах доповнення, що входять до складу МД, проставляється відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) під час прийняття МД до оформлення та особистої номерної печатки під час завершення оформлення. Допускається обведення посадовою особою митного органу записів, унесених до доповнення особою, яка склала МД, таким чином, щоб їх було неможливо доповнити.

4.9. Електронна копія МД має обов'язково містити відомості, наведені в доповненні. При цьому запис "Див. доп." в електронну копію не вноситься.

4.10. Аркуші доповнення розподіляються в порядку, встановленому пунктом 5 цього розділу. При розподілі аркуш ЄАД і долучений до нього аркуш доповнення повинні мати на правому краї поля однакового кольору (крім випадків застосування бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнення і специфікації, виготовлених за допомогою комп'ютера).

4.11. При вивезенні за періодичною МД товарів, що переміщуються (зокрема, в митному режимі транзиту) залізничним або автомобільним транспортом, а також якщо при вивезенні товарів, що переміщуються залізничним транспортом (зокрема, в митному режимі транзиту при перевантаженні чи заміні активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщенні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер відповідного залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, не зазначались у МД у зв'язку з відсутністю інформації, Декларант подає підрозділу митного оформлення митного органу, яким оформлено МД, Реєстр номерів транспортних засобів та товарно-транспортних документів (додаток 2 до Положення про митні декларації, далі - Реєстр).

Реєстр подається на паперовому носії разом з електронною копією або як електронний документ не пізніше ніж через дві доби з дати прийняття товарів до перевезення.

Реєстр у формі електронного документа передається електронною поштою у складі електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом Декларанта, з електронної адреси, визначеної у встановленому порядку для передавання електронних МД та інших електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Держмитслужбою України для одержання таких повідомлень.

Відповідна електронна копія невідкладно вноситься посадовою особою митного органу оформлення МД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (далі - ЄАІС Держмитслужби України).

Після прийняття Реєстру у формі електронного документа програмно-інформаційними комплексами ЄАІС Держмитслужби України в автоматичному режимі здійснюються:

внесення Реєстру до програмно-інформаційного комплексу з контролю за переміщенням товарів і постановка його на контроль;

внесення за всіма указаними в Реєстрі транспортними засобами відомостей про відправлення;

встановлення визначеного статтею 95 Митного кодексу України строку транзитного перевезення товарів, відправлених за Реєстром.

У разі необхідності коригування в Реєстрі у формі електронного документа відомостей про транспортний засіб, товарно-транспортний документ або кількість товарів Декларантом у вищезазначеному порядку подається новий (уточнюючий) Реєстр у формі електронного документа з дотриманням таких вимог:

при заповненні уточнюючого Реєстру проставляється відмітка у полі "уточнюючий";

відомості про порядковий номер Реєстру та номер МД переносяться з відповідних полів чергового Реєстру, відомості якого необхідно відкоригувати;

до одного уточнюючого Реєстру можуть бути внесені відомості про коригування лише одного чергового Реєстру;

в уточнюючому Реєстрі зазначаються номер рядка чергового Реєстру, відомості якого потребують коригування, та відкориговані й ті, що не потребують коригування, відомості відповідного рядка чергового Реєстру;

до одного чергового Реєстру може бути направлено декілька уточнюючих Реєстрів.

При цьому в програмно-інформаційному комплексі з контролю за переміщенням товарів рядок чергового Реєстру, відомості якого коригуються, знімається з контролю.

5. Розподіл аркушів МД на паперовому носії:

5.1. Після завершення митного оформлення товарів до заявленого митного режиму аркуші МД на паперовому носії розподіляються в такому порядку:

аркуші з позначенням "1/6" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) зберігаються разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення, у підрозділі митного органу, що здійснював митне оформлення;

аркуші з позначенням "2/7" та "3/8" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) повертаються Декларанту;

при розміщенні товарів у митні режими, що передбачають їх вивезення за межі митної території України, аркуші з позначенням "4/5" ЄАД, додаткових аркушів і доповнення (у разі наявності) передаються уповноваженій особі для доставлення разом з товаром у структурний підрозділ митного органу в пункті пропуску через митний кордон України, зокрема для оформлення доручення на навантаження. Після проведення процедури пропуску ці аркуші зберігаються митним органом, що здійснив пропуск товару через митний кордон України. При вивезенні товарів за періодичною або електронною МД номер відповідної МД зазначається в товарно-транспортному документі.

При оформленні попередньої МД на паперовому носії, яка містить всю необхідну для випуску товарів інформацію, після проставлення у такій попередній МД згідно з правилами заповнення графи D/J глави 4 розділу II цього Порядку відміток, що свідчать про постановку її на контроль в ЄАІС Держмитслужби України, Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення. У разі прийняття митним органом рішення про випуск відповідно до заявленого митного режиму товарів, транспортних засобів комерційного призначення за такою попередньою МД Декларанту повертаються також аркуш з позначенням "3/8" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення з проставленими в них відбитками особистої номерної печатки.

5.2. Аркуші з позначенням "4/5" ЄАД і додаткових аркушів МД на паперовому носії не використовуються:

при декларуванні товарів, що ввозяться на митну територію України (за винятком транзиту);

при декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування;

при поданні періодичної МД, додаткової декларації.

5.3. За бажанням особи, яка подає МД на паперовому носії, допускається оформлення додаткового набору копій аркушів з позначенням "3/8" ЄАД і додаткових аркушів, відповідних їм доповнень і специфікації. При цьому в нижній частині графи E/J особою, що склала МД, учиняється запис: "Складено додаткові аркуші "3/8" МД", який засвідчується печаткою Декларанта. Оформлений митним органом додатковий набір копій аркушів повертається Декларанту.

5.4. За письмовим зверненням осіб, зазначених у графах 2, 8, 9, 14, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) засвідчує ксерокопії оформлених аркушів МД на паперовому носії або копії оформлених електронних МД на папері.

Для засвідчення ксерокопій оформлених аркушів МД на паперовому носії, за якими оформлено транспортні засоби, складові частини, що мають ідентифікаційні номери та підлягають державній реєстрації, письмове звернення не вимагається.

Копія електронної МД на папері являє собою засвідчене посадовою особою митного органу в порядку, передбаченому цим підпунктом, візуальне подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної у форматі *.xps.

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша ксерокопії МД на паперовому носії або роздрукованої на папері копії електронної МД відмітки "Копія. Згідно з оригіналом", особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки.

6. Застосування специфікації:

6.1. Допускається застосування специфікації при декларуванні гуманітарної допомоги, припасів, консолідованого вантажу в митний режим митного складу або вільної митної зони для розміщення на території вільної митної зони комерційного типу, а також поміщенні товарів у митні режими:

тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України й при наступному реекспорті таких товарів;

тимчасового вивезення з умовним повним звільненням від оподаткування та без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України й при наступному реімпорті таких товарів;

транзиту без застосування заходів забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу України.

6.2. При застосуванні специфікації на паперовому носії у правому верхньому куті у верхній частині графи, що розташована над назвами колонок, цифрами проставляється позначення примірника специфікації, що має відповідати позначенню аркуша МД ("1/6", "2/7", "3/8", "4/5"), а через тире - порядковий номер аркуша в примірнику специфікації, починаючи з одиниці. У нижній частині цієї графи зазначається реєстраційний номер, наведений у графі A МД, до якої додається специфікація.

6.3. У полі "Опис та кількість товару" специфікації наводяться відомості про товари відповідно до товаросупровідних документів.

У полі "Код товару" наводиться код згідно з УКТ ЗЕД у кількості знаків, визначеній для відповідного митного режиму з урахуванням особливостей переміщення.

У поля "Вага брутто, кг", "Фактурна вартість", "Митна вартість" інформація вноситься в порядку, передбаченому описом граф 35, 42, 45 МД відповідного напрямку переміщення.

6.4. У специфікації порядковий номер товару проставляється у порядку зростання, починаючи з номера 2.

6.5. Після останнього використаного рядка специфікації на паперовому носії проводиться горизонтальна лінія, а невикористані рядки специфікації перекреслюються по всій ширині аркуша специфікації та вниз по діагоналі позначкою "Z".

6.6. Разом із специфікацією на паперовому носії подається її електронна копія. Інформація, унесена до електронної копії специфікації на паперовому носії, повинна відповідати інформації, унесеній Декларантом до оригіналу.

6.7. На всіх аркушах специфікації на паперовому носії у нижній частині проставляється відбиток штампа ПМК під час прийняття МД до оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

7. Випадки складання кількох МД на одну партію товарів та однієї МД на кілька партій товару:

7.1. Товари, що входять до однієї партії, на яку поширюється вимога щодо складання МД, обов'язково декларуються за окремими МД з поданням МД (у передбачених законодавством випадках - іншого документа, що може використовуватись замість МД) на всі товари у складі цієї партії незалежно від їх вартості, за наявності в партії:

товарів, до яких застосовані або застосовуються різні митні режими (за винятком зворотного вивезення (ввезення) контейнерів, піддонів, упаковок, етикеток, марок акцизного податку та інших подібних товарів, що відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення переміщуються в рамках торгової операції, водночас власне їх переміщення не є торговою операцією);

товарів, що переміщуються за різними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та/або на виконання різних посередницьких договорів, укладених між резидентами;

товарів, визнаних відповідною комісією з питань гуманітарної допомоги гуманітарною допомогою, і товарів, які не визнано гуманітарною допомогою;

товарів, що були оформлені за різними попередніми, тимчасовими або періодичними МД (крім випадку, визначеного частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України);

природного газу, ввезеного на митну територію України трубопровідним транспортом для зберігання в підземних сховищах газу за різними МД, при вивезенні за її межі після такого зберігання;

складових комплектних об'єктів, що належать різним комплектним об'єктам;

складових комплектного об'єкта та інших товарів.

7.2. За бажанням Декларанта товари, що ввозяться на митну територію України у складі однієї партії, можуть декларуватись за кількома МД за умови, що фактурна вартість кожної частини партії, отриманої в результаті такого розділення, перевищує суму, еквівалентну 100 євро.

7.3. За можливості заповнення відповідно до встановленого порядку граф МД, які заповнюються тільки в ЄАД, одна МД на кілька партій товару може за бажанням Декларанта оформлюватись у разі:

декларування товарів, ввезених на митну територію України від одного відправника на адресу одного одержувача на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), що поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення;

декларування машин, обладнання, механізмів, установок тощо, які згідно з УКТ ЗЕД у зібраному стані класифікуються як комплектний чи завершений товар, поміщуються у визначений митний режим, одночасно пред'являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення, але з урахуванням особливостей транспортування ввозяться на митну територію України (вивозяться за межі митної території України) розібраними на кількох транспортних засобах (за кількома товарно-транспортними документами);

подання відповідно до пункту 5 частини другої статті 15 Митного кодексу України уповноваженим економічним оператором, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, однієї МД, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі однією особою за одним зовнішньоекономічним договором;

декларування припасів, переміщених на транспортний засіб комерційного призначення, експлуатантом якого є нерезидент, за умови дотримання відповідних строків згідно з частиною першою статті 229 Митного кодексу України;

подання за умови дотримання відповідних строків згідно з частиною п'ятою статті 261 Митного кодексу України однієї додаткової декларації до кількох попередніх або тимчасових чи періодичних МД, оформлених одним митним органом у межах одного зовнішньоекономічного договору й одного митного режиму;

подання до 15 числа місяця, наступного за місяцем поміщення в митний режим реекспорту продуктів переробки товарів на митній території України, що вивозяться на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту), МД на експорт українських товарів (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки відповідних іноземних товарів, ввезених на підставі одного дозволу на переробку товарів на митній території України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової перепідготовки
Херсонської обласної державної адміністрації (наказ 32-к від 11. 02. 2013 р.), Почесна грамота департаменту освіти І науки, молоді...

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі

Наказ
У школі було створено оптимальні умови для якісного проведення олімпіад, роботи членів журі

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою належного проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка