Пошук по сайту


Учись учитись

Учись учитись

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


ВІДДІЛ ОСВІТИ

ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВОДЯНСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

УЧИСЬ УЧИТИСЬ
Довідник для учнів

с.ВОДЯНЕ

2008 рік

РУДЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА - вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 27 років.


УЧИСЬ УЧИТИСЬ
ДОВІДНИК ДЛЯ УЧНІВ

Даний посібник – порадник для учнів, містить пам’ятки, які допоможуть у підготовці до уроків української мови, української та зарубіжної літератури. Вміщені в пам’ятках рекомендації допоможуть вдосконалити і відпрацювати уміння учнів з розвитку усного і писемного мовлення, формувати навички аналізу художніх творів, літературних персонажів, створювати власні висловлювання. Це своєрідні «дороговкази» на шляху школярів до подальшої самоосвіти.

Посібник призначений для учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл.

УЧИСЬ УЧИТИСЬ
«ВЧИТИСЬ, ЩОБ ЗНАТИ; ЗНАТИ, ЩОБ ДІЯТИ»

Дорогі учні!

Найважливіша ваша праця сьогодні – навчання. Тож ставтеся до нього відповідально, сумлінно, будьте вимогливими до себе. А ще – обов’язково розвивайте свої здібності й пам’ятайте, що не талановитих людей немає, що кожен з вас володіє певними здібностями, а тому треба зробити все для того, щоб розвинути їх повною мірою. Тільки працьовиті й сумлінні досягають найвищих результатів.

Ми віримо у вас і бажаємо успіхів та вагомих здобутків. А дані в посібнику пам’ятки допоможуть вам у розвитку культури мовлення.
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ – це система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності (усній і писемній).
Належна культура мовленняце свідчення розвиненого інтелекту і високої культури особистості.

Посібник допоможе вам навчитися логічно викладати свої думки, писати перекази, твори, розповіді, міркувати, створювати власні висловлювання (реферати, доповіді), а також аналізувати свої письмові роботи, аналізувати різні за жанрами художні твори.

Знання мовного етикету дозволить вам впевненіше вести розмови, уникати непотрібних суперечок, обґрунтовувати свою думку, працювати над виразністю мови, бути приємним співрозмовником.

Успіхів вам!

МОВНІ ОБОВ’ ЯЗКИ ГРОМАДЯН
«Усі головні європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя»

Вольтер
1.Володіння рідною мовою – не заслуга, а обов’язок патріота. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ.

2.Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ. Розмовляй рідною мовою скрізь, де її розуміють ( НЕ ВМІЄШ - УЧИСЬ); не поступайся своїми мовними правами заради вигоди, привілеїв, лукавої похвали – це зрада свого народу.

3.Стався до рідної мови, як до рідної матері: її люблять не за якісь принади чи вигоди, а за те, що вона – МАТИ.

4.Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови. У твоїй хаті завжди мають бути українські книжки, журнали, газети.

5.Літературна мова – то найголовніший двигун розвитку духовної культури народу, то найміцніша основа її.

6.Уживання в літературі тільки говіркових мов шкодить культурному об’єднанню нації.

7.Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис.

8.Головний рідномовний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати для збільшення культури своєї літературної мови.

9.Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше з культури його літературної мови.

10.Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також виконувати рідномовні обов’язки свого народу. ( Іван Огієнко).

«Коли я молюся чужою мовою, вуста мої моляться, а серце спить»(апостол Павло).

11.Вивчай інші мови. Це дасть можливість об’єктивно оцінити свою мову, її сильні і слабкі сторони.
Золоті правила уроку
Більше як 10000 раз за 10 років навчання в школі кличуть вас дзвінки на уроки, щоб розкрити перед вами таємниці природи і розвитку суспільства.

1.До приходу вчителя приготуй всі необхідні до уроку посібники, зошити тощо. Вчителя зустрічай стоячи в знак поваги до нього.

2.Розвивай на уроці мислення, пам’ять, спостереження і навички, без яких знання втрачають свою силу.

3.Пам’ятай, що загублені хвилини ведуть до втрати годин, днів, років.

4.Твій обов’язок – уважно слухати і спостерігати, осмислювати і виділяти головне, запам’ятовувати навчальний матеріал, коротко записувати.

5.Не забудь, що уважно вислухавши відповідь товариша, проявиш до нього свою повагу. Рецензуючи відповідь товариша, зверни увагу не тільки на якість знань, а і на навчальні уміння і навички.

6.Силою волі відлучись від стороннього, повторюй матеріал, перевіряй свої знання, оцінюй їх.

7. Відчувши втому, зроби невелику зарядку.

8.Навчись переключати увагу з одного об’єкта на інший.

9.Слухаючи вчителя, не піддавайся спогадам, стороннім думкам, вчись виділяти головну думку.

10При необхідності складай простий або складний план.

11.Записуй визначення, наукові терміни, складай таблиці, малюй схеми.

12.Якщо не встиг щось записати – залиш місце, щоб потім дописати.

13. Пам’ятай, що найбільша продуктивність праці настає через 20-30 хвилин після початку уроку.

14.Знання здобуваються в основному на уроці. Не залишай нічого незрозумілого, недовивченого, недоробленого на уроці.

15.Якомога більше і частіше передавай свої знання іншим: це благородно, це зробить твої знання більш осмисленими і міцними.
Умій правильно відповідати
«Мова повинна бути точною, чіткою, зрозумілою, короткою, щоб словам було тісно, а думкам просторо»

1.Перш за все, знання повинні бути міцними, а щоб міцно засвоїти матеріал, треба знати відповіді на контрольні питання, виконати необхідні завдання підручника, переказати прочитане, зробити висновки.

2.Відповідь повинна складатись з основних фактів, прикладів, висновків.

3.Уважно слухай запитання вчителя, щоб зрозуміти його суть.

4.Поступово покращуй словниковий запас, знай чітко визначення, значення термінів, знаходь значення незрозумілих слів у необхідних словниках, довідниках. Заведи свої словнички термінів, понять.

5.Прислухайся до кращих відповідей товаришів, вчись правильно відповідати на поставлене запитання: висловлюй думку логічно, аргументовано.

6.Умій не тільки відповідати на питання, а й правильно формулювати свої запитання.

7.До відповіді будь готовим завжди. Вислухай запитання, швидко подумай, як на нього відповісти. Відповідь повинна бути повною, послідовною, стислою.

8.Не обов’язково бути оратором, але вільно володіти своєю мовою повинен кожен, для покращення словникового запасу багато читай, веди читацький щоденник, виписуй мудрі думки, афоризми.

9.Відповідаючи, слідкуй за своєю мовою: речення повинно виражати закінчену думку, не допускай частого повторення однакових слів типу е, ну, так, тощо.

10.Систематично переказуй вголос, працюй над дикцією.

11.Пам’ятай : «Повторення – мати навчання».
Як працювати з книгою
1.Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:

а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік видання;

б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;

в) уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;

г) прочитати передмову або вступ.

2. Під час читання звернути увагу на :

а) назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.;

б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (р о з р я д к о ю, курсивом, пів жирним та ін.);

в) з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;

г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:

а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;

б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.
Як працювати з підручником
1.Памятай: читання підручника без напруженої думки – марна трата часу.

2.Працюй завжди з олівцем у руках.

3.Привчай себе до самоконтролю: обов’язково переказуй вголос або про себе заданий матеріал, спочатку по частинах за складеним планом, а потім у цілому весь параграф. Завжди давай відповіді на питання в кінці параграфа. Завжди виконуй домашні завдання.

4.Бійся механічного запам’ятовування, воно відбирає багато часу, а користі від нього мало.

5.Робота з підручником дозволяє використовувати зорову пам'ять, забезпечує точність і чіткість.

6.Зверніть увагу на таблиці, схеми, контрольні запитання, формулювання законів, висновків.

7.Висновки і визначення, які треба знати дослівно, виділені в тексті жирним шрифтом. Вивчи їх.

8.Не пропускай місця, надруковані дрібним шрифтом, в них є цікавий матеріал, який доповнює і розширює програму.

9.Навчіться використовувати всі види ілюстрацій підручника. Звертайтесь до них під час читання тексту. За ілюстраціями можна повторити матеріал, не читаючи повторно тексту.

10.В роботі з підручником дотримуйтесь таких правил:

а) прочитайте завдання і контрольні запитання в кінці параграфу, щоб знати завдання, яке стоїть перед вами;

б) згадайте, що розповідав на уроці по цій темі учитель;

в) відкрийте підручник і читайте текст;

г) при читанні звертайтесь до малюнків, таблиць;

д) завчіть тільки правила, визначення, формулювання законів, формули, а решту розповідайте своїми словами.
Як треба працювати
1.Провітрюй кімнату за будь-якої погоди і частіше. Підтримуй температуру 18-20 градусів. Домашнє завдання починай виконувати після обіду і півгодинної прогулянки на повітрі. Спочатку продумай досконало всю роботу.

План.

2.Приготуй все необхідне для виконання завдання.

Підготовка навчальних посібників.

3.Прибери з робочого місця все зайве.

Чистота.

4.Навчальні посібники розташовуй в строгому порядку.

Порядок.

5.Під час роботи шукай зручного положення, відповідно до вимог гігієни. Сиди прямо, зручно. Не впирайся грудьми на край столу (між грудьми і столом повинен влазити кулак).

6.Розпочавши роботу, не поспішай.

Входження в роботу.

7.Якщо робота потребує великих зусиль, то спочатку пристосовуйся, а потім берися з усіх сил. Виключай телевізор, музику , все, що відволікає твою увагу.

8.Не працюй до повної втоми, роби рівномірні відпочинки. Працюй ритмічно. Через кожні 45 хвилин занять роби розминку.

9.Під час роботи не їж, не пий. Роби це під час перерви.

10.Не треба відриватися від роботи для іншої справи.

11.Працюй рівномірно. Чергуй розумову працю з фізичною. Виконуй спочатку важкі уроки, потім легкі.

Режим.

12.Якщо щось не виходить, не хвилюйся, треба зробити перерву, заспокоїтися і продовжувати роботу.

13.Корисно у разі невдачі роботу перервати, навести порядок, прибрати робоче місце і лише тоді знову приступити до праці.

Витримка.

14.Вдало виконавши роботу, не хвались.

15.В разі повної невдачі спробуй стримати себе і знову почати роботу.

16.Закінчив роботу – прибери навчальні посібники, впорядкуй робоче місце. Склади все в портфель, перевір все по щоденнику, чи не забув нічого? Ще раз – чистота і порядок.


Правила гігієни розумової діяльності
1.Стіл, за яким ти працюєш, повинен мати прямий край, висота має бути на рівні ліктів зігнутих рук або 5-6 см. вище.

2.Сидіння стільця майже горизонтальне, довжина його на 4-5 см. коротша, ніж стегна, інакше стискуватимуться підколінні кровоносні судини і нерви. Бажано, щоб поверхня сидіння була пружною. Сидіння і спинка повинні утворювати невеликий тупий кут. Висота стільця має бути такою, щоб ноги стояли на підлозі, а не висіли в повітрі.

3.Пишучи, слід обов’язково класти обидва передпліччя на стіл так, щоб лікті були на одній лінії, спина залишалася рівною, а шия і голова трималися майже прямо.

4.Під час читання не слід схилятися до книжки, а трохи її піднести і тримати на краю стола. Ще краще користуватися невеликим пюпітром.

5.Домашні завдання доцільно виконувати після обіду та відпочинку з 15-16 годин.

6.Складні завдання корисно виконувати по черзі з легкими.

7.Тим, хто працює розумово, бажано робити фізкультурні паузи, вони підвищують продуктивність.

8. Настільну лампу треба ставити з лівого боку і прикривати абажуром, щоб світло не било в очі. Для освітлення робочого місця достатня електролампочка 40-60 ват.
П’ять доріг до сили волі
1.Доводь почату справу до кінця.

2.Роби не тільки те, що хочеться, а й те, що треба.

3.Із двох справ спочатку роби ту, яка складніша.

4.Не падай духом, якщо щось не виходить, починай спочатку.

5.Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.

«Незнанням ніколи не слід хвалитися: незнання є безсилля»

( М.Чернишевський ).
Заучування напам’ять


 1. Прочитайте вірш чи прозовий уривок «про себе».

 2. Прочитайте вірш чи прозовий уривок вголос.

 3. Розділіть вірш на смислові частини (можна використати поділ на строфи).

 4. Заучуйте по одній частині, повторюючи одразу раніше вивчене + нову заучену частину.

 5. Розкажіть вірш напам’ять.

 6. Повторіть вивчене перед сном та зранку.


Анотація
Анотація – гранично короткий виклад змісту книги чи статті. Мета – вироблення навичок короткої і місткої характеристики літературного твору.

 1. Випишіть відомості про автора.

 2. Наведіть відомі вам дані про творчу історію твору (час, історію створення, місце твору в творчості автора). Суспільна значимість книги.

 3. У декількох фразах передайте зміст твору.

 4. Дайте коротку оцінку твору.

 5. Відомості про цільове і читацьке призначення.


Бібліографія
Бібліографією називають цілеспрямоване передавання читачам інформації про твори друку, інакше кажучи, це – книгоопис.

Бібліографічний опис передбачає повідомлення необхідних фактичних даних про твір:

1) автор (прізвище, ім’я, по батькові);

2) заголовок (назва твору);

3) підзаголовок (якщо він є);

4)вихідні дані (місце видання, видавництво, рік видання)

5) у якому томі, на яких сторінках (якщо багатотомне видання).

Наприклад: Мельниченко О.І. Українська мова: комунікативні вправи. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.

Грушевський М.С. Лаврський гурток і його книжна продукція // Історія української літератури: Зб. творів в 9 т. – К.: Либідь, 1998. – т. 1. – с. 294-302.

Бібліографічний посібник (список літератури) складається за алфавітом. Слова скорочуються згідно з Державним стандартом.
Рецензія
Рецензія – відгук, розгляд та оцінка прочитаної книги. Мета – вироблення навичок самостійної оцінки літературного твору.

 1. Складіть бібліографічний опис книги.

 2. Наведіть короткі відомості про автора (які дозволяють краще зрозуміти твір, його місце у творчості письменника).

 3. Визначте тему твору.

 4. Коротко викладіть зміст, визначте проблематику.

 5. Визначте головні думки твору (у тезисній формі).

 6. Коротко охарактеризуйте героїв (головних і другорядних), розмірковуючи про їх вчинки, характери, стосунки з іншими персонажами.

 7. Перекажіть чи згадайте найбільш цікаві епізоди.

 8. Визначте ставлення автора до розказаного.

 9. Охарактеризуйте зображувально-виражальну своєрідність твору.

Рецензія не має певної заданої форми.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка