Пошук по сайту


Вступ 7 фонетика й вимова 10

Вступ 7 фонетика й вимова 10

Сторінка1/41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Олександр Пономарів

Культура слова: мовностилістичні порадиПОРАДНИК НА ЩОДЕНЬ 6

ВСТУП 7

ФОНЕТИКА Й ВИМОВА 10

ВИМОВНІ НОРМИ 10

ВИПАДНІ ЗВУКИ 13

ЧЕРГУВАННЯ О, Е З І 13

Запорізька (не Запорозька) Січ 14

НАГОЛОС 15

ЛЕКСИКА 18

СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 18

Багаточисленний, малочисленний чи численний, нечисленний 19

Баня, маківка, склепіння, шатро, а не купол 20

Барва і фарба 20

Безпечний і безжурний, безтурботний, недбалий 20

Бібліотека, книгозбірня 20

Бігун, біженець, утікач 20

Близько, біля 21

Блюдо й страва 21

Вагання і коливання 21

Вантаж, а не груз 21

Варто і досить 22

Великдень, Пасха, Трійця 22

Великий та крупний 22

Веслування і гребля 22

Визволення і звільнення 23

Виняток і виключення 23

Вираз і вислів 23

Вищий, нижчий, а не вищестоящий, нижчестоящий 23

Відміняти (відмінювати) і скасовувати 24

Відтак, потім, після того 24

Вітрило, парус 24

Вояк, солдат 24

Вродливий (уродливий) і потворний 25

Гадати і ворожити 25

Галузь, царина, ділянка, область 25

Головка і качан 26

Грецький горіх чи волоський горіх 26

Громада і община 26

Дев'яносто і дев'ятдесят 26

Доля і частка 26

Древній чи стародавній, прадавній, предковічний та ін. 27

Дурний і поганий 27

Дякуючи і завдяки 27

Займатися і працювати, робити, навчатися 27

Заставляти і змушувати, примушувати, силувати 28

Збігатися, зіставляти, а не співпадати, співставляти 28

Звертатися і поводитися 28

Здібний і здатний 28

Змінювати (зміняти) і зраджувати 29

Інакодумець, а не інакомислячий 29

Кепкувати і жартувати 29

Лише і тільки 29

Любий і будь-який, усякий 30

Масло і олія 30

Місто і містяни (замість городяни) 30

Навчальний, а не учбовий, виш, а не вуз 30

Наказувати і карати 30

Накалятися, закалятися і розпалюватися, гартуватися 31

Наречений і жених 31

Незаможний, малозабезпечений, низькооплачуваний, а не малоімущий 31

Незважаючи і не дивлячись 31

Одержувати, отримувати, діставати, здобувати, набувати 31

Останні і (всі) інші, решта 32

Палац, палацовий і двірець, двірцевий 32

Пара і пар 32

Парубок, а не холостяк 32

Підодіяльник чи підковдра 33

Площа і майдан 33

Позитивний, додатний, ствердний і негативний, від'ємний, заперечний 33

Поступ і хода 34

Поширювати і розповсюджувати 34

Пристрасний, безпристрасний і небезсторонній, безсторонній 34

Річище і русло 34

Робочий і робітничий 35

Родина, сім'я, сімейство 35

Розв'язувати і вирішувати 35

Свійський і домашній 35

Скарб і майно 35

Скарбниця, державна скарбниця, а не казна, казначейство 36

Складати і становити 36

Спілка і союз 36

Стакан, підстаканник чи склянка, підсклянник 37

Суперечність, а не протиріччя 37

Суспільство, громада, товариство, світ 37

Торкатися і рушати 37

Тривати і продовжуватися 38

Цукор і сахар 38

Часопис, журнал і газета 38

Що і який, котрий 38

Відроджувані синоніми 39

ПРИВАБЛИВІСТЬ І ПІДСТУПНІСТЬ ПАРОНІМІВ 39

Банкрот чи банкрут 40

Болільник чи вболівальник (уболівальник) 41

Вид і краєвид 41

Вихідний і висхідний 41

Військовий і воєнний 42

Гречанка (турчанка, німка) чи грекиня (туркеня, німкеня) 42

Гривня і гривна 42

Данець, данка, данський, а не датчанин, датчанка, датський 42

Дивний і дивовижний 43

Дощовий і дощовитий 43

Духівництво і духовенство 43

Жертовний, а не жертвенний 43

Житловий і жилий 43

Завдання і задача 44

Загальний, а не всезагальний 44

Звичайно і зазвичай 44

Замерзнути і змерзнути 45

Змішаний і мішаний 45

Знімання, знімальний, а не зйомка, зйомочний 45

Зрівняти і порівняти 45

Індійці й індіанці 45

Італійський та італьський 46

Казармовий, фірмовий, а не казармений, фірмений 46

Казка і каска 46

Кампанія і компанія 46

Качка і хитавиця 46

Ласиця, самиця, палиця, полиця, а не ласка, самка, палка, полка 47

Людний і людяний 47

Міркування і розмірковування 47

Морквяний, а не морковний 47

Належність, а не приналежність 47

Натхнений, недоторканий, нездійснений і натхненний, недоторканний, нездійсненний 48

Оаза і оазис 48

Особа і лице 48

Особовий і особистий 48

Пам'ятка і пам'ятник 48

Поверховий і поверхневий 49

Пожежник і пожежний 49

Попит і пропонування (а не пропозиція) 50

Постачальник, а не поставщик 50

Приморозки і заморозки 50

Причинний і причиновий 50

Просвітитель чи просвітник? 50

Рублевий, а не рубльовий 51

Свідоцтво і свідчення 51

Усмішка і посмішка 51

Утаємничений (втаємничений) і таємничий 51

Фатальний, а не роковий 52

Чотириногий, а не четвероногий 52

Якович, Яківна, а не Яковлевич, Яковлівна 52

Міжмовна паронімія 52

ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА 53

ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ 56

ДЕЩО З ОНОМАСТИКИ 57

Відтопонімічні назви 59

Про астрономічні назви 59

ЛЕКСИКА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 60

НЕВМОТИВОВАНІ РОСІЯНІЗМИ 62

ПРО МОВУ РЕКЛАМИ 64

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ СЛОВОВЖИВАННЯ 65

ФРАЗЕОЛОГІЯ 66

А хура й досі там, а віз і нині там 69

Впадати (а не кидатися) в око (очі, вічі) 69

Грати роль і відігравати роль 69

Гривня і копійка 69

Давати згоду, схвалювати, підтримувати, погоджуватися, а не давати добро 69

Давати спокій, а не залишати в спокої 70

Довкілля, навколишнє, довколишнє (а не оточуюче) середовище 70

Доводити до відома, а не ставити у відомість 70

Завдавати удару, а не наносити удар 70

Здавати собі справу (а не звіт) 70

З дощу та під ринву та ін. (а не тільки з вогню та в полум'я) 70

Знічев'я, а не від нічого робити 70

Квартира з усіма вигодами (не зручностями) 71

Мати рацію, а не бути правим 71

Моя хата скраю, а не моє діло сторона 71

На тобі, небоже (а не Боже), що мені негоже 72

Не в тім'я битий, а не не ликом шитий 72

Робити внесок і вносити вклад 72

Сміятися на кутні. Кутній (а не корінний) зуб 72

Становити інтерес і представляти інтереси 73

Тягар (а не вантаж) обов'язків 73

Форми вітання й прощання 73

Фразеологічні й нефразеологічні відповідники рос. следовать 73

Як учитель, а не в якості учителя 74

МОРФОЛОГІЯ І СИНТАКСИС 76

АКТИВНІ ТА ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ 76

СЛОВОТВОРЧІ ТА ВІДМІНКОВІ ОСОБЛИВОСТІ 77

Батькові — давальний відмінок Батьку! — кличний відмінок 77

Біблійний, міліційний (а не біблейський, міліцейський) 77

Біль — болю (не болі) і біль — білі 78

Болгари — болгар, але поляки — поляків, кияни — киян, але одесити — одеситів 78

Бубон — бубна, але бюлетень — бюлетеня 78

Буряківник, картопляр, кукурудзівник, лісівник, луківник, рисівник, рослинник, садівник, хмеляр, а не буряковод і под. 78

Вісь, осі (не вісі) 79

Віче — іменник відмінюваний 79

Два студенти, два чоловіки і два чоловіка 79

Діяч і діячка, кореспондент і кореспондентка, лікар і лікарка, поет і поетка, поетеса 79

Золоте (не золоті) колосся 80

Кахлі, меблі, а не кахель, мебля 80

КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК 80

МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ 82

Компостувати, а не компостирувати 82

Малина й полуниці, ожина й суниці, смородина й порічки 82

Міць, родовий відмінок моці, а не міці 83

Нежить — нежитю (не нежиті) 83

Очі, очима (не очами) плечі, плечима (не плечами) 83

Пан, пані, панна, добродій, добродійка, товариш, товаришка 83

Чорнило, а не чорнила 84

Шевченків край — Шевченкового (не Шевченкова) краю 84

Безособові й активні конструкції 84

ВИБІР СИНТАКСИЧНОЇ ПОБУДОВИ 85

В Україні і на Україні 85

Дні й місяці 86

Згідно з опитуванням, а не згідно опитування 86

Конструкції з прийменником по 86

Котра година? 86

На адресу і за адресою 87

ФОНЕМИ Г ТА Ґ 87

Слова з фонемою Ґ
Загальні назви 90

Іншомовні антропоніми 97

Українські прізвища 98

Географічні назви 99

Слова грецького походження
(де не слід уживати проривного ґ) 99

РОЗДУМИ Й КОМЕНТАРІ 107

НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА Й ДЕРЖАВНА МОВА 107

ЗОРЯ НАШОЇ МОВИ 110

НЕВИЧЕРПНІСТЬ МОВНИХ СКАРБІВ 112

«КАСКИ» З «ТЕЛЕРАДІОКАМПАНІЇ 114

ГРАМАТИЧНІ Й НЕГРАМАТИЧНІ ДУМКИ ПРО УКРАЇНУ 116

НЕПЕРЕКОНЛИВІ РЕПЛІКИ ЗАПАЛЬНИХ РОЗДУМІВ 119

ПІСЛЯСЛОВО 120
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План Вступ Сучасні світові демографічні проблеми Динаміка чисельності...
Одночасно змінювалося місце природи у житті людини. На сучасному рівні розвитку людства під його безпосереднім впливом знаходяться...

Основи
Вступ

Література
Вступ

Література
Вступ

Роботи
Вступ

Вступ – 5
Висновки до розділу

Література Тема: «Буквар»
Вступ

Всеукраїнський студентський архів
Вступ

Вступ
Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш. О. Амонашвілі

Вступ
Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музикиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка