Пошук по сайту


( додаток 1 ) - Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка2/15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

( додаток 1 )

А К Т

про відсутність вкладень у конверті ( пакеті)

від________№________

____________________

( місце складання )

Цей акт складений на підставі інструкції про порядок зберігання і використання документів,

справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну

інформацію, що є власністю держави, завідуючим канцелярією ( найменування організації ,

прізвище та ініціали ), у присутності ( посада, прізвище, ініціали ) про те , що під час

розкриття конверта ( пакета ), надісланого ( найменування організації, що надіслала пакет )

не виявлено таких вкладень ( назви і номери документів, яких не виявлено ) .

Завідуючий канцелярією ( підпис ) Прізвище та ініціали
Документи з грифом “ Для службового користування ”, які надійшли помилково, повертаються відправнику або пересилають адресатові.

У разі надходження документів з грифом “ Для службового користування ” у неробочий час вони приймаються черговим працівником, який, не розкриваючи цю кореспонденцію, передає її під розписку до канцелярії.

Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом “ Для службового користування ”. Їх обліковують за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) – за кількістю примірників, при цьому до реєстраційного номера додається позначка "ДСК" .

Усі документи, що надійшли до установи, після реєстрації підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередньо розглядає документи керівник канцелярії установи або інша уповноважена особа відповідно до розподілу обов’язків між працівниками.


прийом документів

реєстрація

документів

доповідь керівнику про отримання документів

Прийняття рішення керівником установи
відправлення документів до справи

Прийняття рішення про подальше використання


направлення на виконання документів

виконання

документів
Облік документів та видань з грифом “ Для службового користування ” ведуть у журналі обліку документів та видань з грифом “ Для службового користування ” або на картці обліку документів та видань з грифом “ Для службового користування ” зазвичай окремо від обліку іншої кореспонденції ( додаток 2). додаток 2


Дата

надход-ження та індекс доку-мента

Дата та індекс доку-мента

Звідки надійшов або

куди надісланий

Вид документа

та

короткий зміст

Кіл-ть сторін.

Кількість номерів

примірників

Кому надісланий

на виконання

Відмітка про контроль та термін виконан-ня

Дата і підпис

Номер справи до якої підшито документ

Відмітка про знищення

примітка

документа

документа

отримання

повернення1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Облік магнітних носіїв інформації з грифом “ Для службового користування ” ведуть окремо від обліку паперових носіїв інформації у журналі обліку магнітних носіїв інформації з грифом “ Для службового користування ” або на картці обліку магнітних носіїв інформації з грифом “ Для службового користування ” ( додаток 3).
додаток 3

Дата

надход-ження

Дата документа

Звідки надійшов або

куди надісланий

Короткий

зміст

Кількість номери примірників

магнітного носія

Кому надісланий

на виконання

Відмітка

про

контроль

та термін

виконання

Дата і підпис

Відмітка про знищення


примітка

отримання

повернення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка