Пошук по сайту


74. Чи дозволяється вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи до іншої ?

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну

Сторінка15/15
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

74. Чи дозволяється вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи до іншої ?

1. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої забороняється;

2. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої дозволяється з дозволу канцелярії;

3. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої дозволяється з дозволу начальника режимно-секретного підрозділу установи;

4. вилучення із справи або переміщення документів з грифом "Для службового користування" з однієї справи

до іншої дозволяється, з дозволу начальника архіву установи;

75. Чи можна виносити документи з грифом "Для службового користування "за межі службових приміщень організації?

1. забороняється;

2. у разі потреби, з дозволу керівника організації для їх погодження, підписання в організаціях, що

знаходяться у межах одного населеного пункту;

3. з дозволу начальника канцелярії установи організації для їх погодження, підписання в організаціях, що

знаходяться у межах одного населеного пункту;

76. Чи дозволяється особам, які відряджені до інших населених пунктів мати при собі матеріали з грифом " Для службового користування " ?

1. забороняється ;

2. дозволяється, у разі потреби, з дозволу керівника організації для їх погодження, підписання;

3. дозволяється, з дозволу начальника канцелярії організації для їх погодження, підписання;

77. Чи дозволяється перевезення документів з грифом " Для службового користування " до іншого населеного пункту?

1. забороняється ;

2. дозволяється, з дозволу керівника організації , за умови, що такі документи перевозяться групою в

складі двох працівників, що мають виконувати роботу з ними в іншому населеному пункті;

3. дозволяється, з дозволу начальника канцелярії організації, за умови, що такі документи перевозяться

озброєним працівником;

78. Перевірка наявності документів із грифом "Для службового користування" здійснюється:

1. щоквартально, комісією, що призначена наказом керівника організації, установи;

2. щопівроку, комісією, що призначена наказом керівника організації, установи;

3. 1 раз на два роки комісією , що призначена наказом керівника організації, установи;

4. щорічно, комісією, що призначена наказом керівника організації, установи;

79. У бібліотеках та архівних підрозділах, де зосереджена значна кількість документів із грифом

" Для службового користування " перевірка їх наявності здійснюється :

1. один раз на рік;

2. один раз на три роки;

3. один раз на п'ять років;

80. Про факти втрати документів із грифом "Для службового користування ", або розголошення відомостей, що містяться в них письмово повідомляють:

1. органи СБУ із зазначенням обставин утрати документів та вжитих заходів;

2. режимно-секретний орган організації, установи вищого рівня із зазначенням обставин утрати

документів та вжитих заходів;

3. органи МВС із зазначенням обставин утрати документів та вжитих заходів

81. Хто затверджує висновок комісії по розслідуванню факту втрати документів із грифом "Для службового користування", або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них містяться

1. начальник режимно-секретного підрозділу установи;

2. керівник установи;

3. територіальний підрозділ Служба безпеки України;

82. В який підрозділ установи передається затверджений акт комісії про втрачені справи постійного зберігання з грифом "Для службового користування"?

1. канцелярію установи;

2. режимно-секретний підрозділ установи;

3. архівний підрозділ;

83. Яку віповідальність несуть працівники установи заа порушення, що призвели до розголошення інформації " Для службового користування ", втрати, або незаконного знищення документів, а також інших вимог інструкції 1893 ?

1. згідно із законодавством;

2. дисциплінарну;

3. зідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.06 р. № 1000;
питання

відповідьпитання

відповідьпитання

відповідьпитання

відповідь

1

4

22

3

43

1

64

1

2

3

23

1

44

3

65

3

3

2

24

4

45

2

66

1

4

1

25

1

46

1

67

2

5

3

26

3

47

3

68

2

6

2

27

4

48

1

69

3

7

3

28

1

49

3

70

1

8

1

29

4

50

2

71

1

9

3

30

2

51

2

72

3

10

2

31

1

52

3

73

3

11

2

32

1

53

4

74

2

12

2

33

2

54

2

75

2

13

3

34

2

55

2

76

1

14

2

35

3

56

3

77

2

15

3

36

1

57

2

78

4

16

1

37

1

58

3

79

3

17

2

38

2

59

1

80

1

18

2

39

1

60

3

81

2

19

1

40

4

61

4

82

3

20

2

41

1

62

1

83

1

21

3

42

2

63

3
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Нака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...

Граматична форма ділових документів
При складанні документів виникають труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й у виборі відповідної граматичної форми. Найчастіше...

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів поширюється на організаційно-розпорядчі...

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Ця Інструкція регулює порядок обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, який здій­снюють уповноважені структурні підрозділи...

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...
Обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

План роботи заступника директора з навчальної роботи
Організація нвп на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів мон україни

Ведення журналів в 5 -11(12) класах. Єдині вимоги до ведення класних...
Усі записи в журналі ведуться чітко, акуратно, ручкою з чорним чорнилом. Забороняється робити в журналі виправлення коректором та...

Загальний порядок реєстрації
Термін реєстрації: 01. 01. 2012 – 20. 02. 2012 (дата подання документів визначається за поштовим штемпелем)

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітьми-сиротами І дітьми, пбп по досягненню 18-річного віку

Інструкція складена на підставі Конституції України
Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка