Пошук по сайту


7. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї - Соціологія

Соціологія

Сторінка2/30
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

7. СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї


 1. Поняття соціології сім’ї. Сім’я як соціальний інститут..............................98

 2. Структура сім’ї та її соціальні функції.......................................................102

 3. Тенденції розвитку сучасної сім’ї...............................................................1038. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ


 1. Соціологія молоді в системі соціологічного знання, основні поняття

і категорії...........................................................................................................109

 1. Проблеми соціального самовизначення молоді..........................................116

 2. Державна молодіжна політика в Україні.....................................................119


9. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 1. Економіка як соціальний інститут, її структура і функції........................120

 2. Економічна соціологія: об’єкт, предмет та основні етапи розвитку.......122

 3. Соціологія праці і управління......................................................................124

10. Cоціологія політики


 1. Політика як соціальний інститут. Об’єкт і предмет соціології

політики........................................................................................................125

 1. Структура політики як соціального інституту, її функції........................128

 2. Електоральні дослідження в соціології політики......................................130

 3. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні......................132


11. Соціологія культури

 1. Культура як соціальна система: основні елементи, види і функції.......136

 2. Предмет, об’єкт і категорії соціології культури......................................139

 3. Соціокультурна ситуація в сучасній Україні...........................................142

.

12. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

1.Становлення соціології релігії, її предмет і об’єкт.....................................145

2.Сутність і соціальна природа релігії, її структура.....................................148

3.Соціальні функції і роль релігії в житті суспільства..................................151

4.Релігійна ситуація в сучасній Україні.........................................................153
13. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

1.Соціологія освіти як спеціальна соціологічна теорія,

її предмет і об’єкт.........................................................................................156

2.Структура та функції соціології освіти.......................................................159

3.Освіта в Україні – шлях до національного відродження..........................163


14. СОЦІОЛОГІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

15. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Соціологічні дослідження: сутність, види, етапи проведення..............177

 2. Методи зібрання первинної соціологічної інформації...........................186

 3. Обробка, аналіз та узагальнення результатів соціологічного

до­слідження, їх практичне використання................................................194
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК..............................................199

ПРЕДМЕТНИЙ ТА ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК..................................................205

Список рекомендованих джерел та літератури...........................................207

Додаток 1.Взірці соціологічних анкет

Додаток 2 Взірець контольної роботи з соціології.

ПЕРЕДМОВА

„Одним з найбільших досягнень суспільної думки ХІХ ст. є виникнення соціології”, - зазначав свого часу відомий американський вчений Дж. Морено. Соціологія в Україні довела своє право на існування як самостійна наукова дисципліна і міцно зайняла своє місце серед інших наук. Зростає її роль у розв’язанні назрілих проблем соціально-економічного і культурного розвитку, національного відродження України, у проведенні економічних і соціально-політичних реформ.

Соціологічні знання сьогодні потрібні не лише соціологам. Вони стають ознакою загальної освіченості, а особливо – є корисними для професійних груп, що працюють з людьми, у соціумі. Це – і менеджери, і соціальні працівники, і політики, і, звичайно, педагоги. Поєднання професійних навичок із соціологічними знаннями відкриває нові перспективи фахової діяльності. Значення соціології полягає в її здатності формувати у людей соціологічну культуру, соціологічне мислення, навчити правильно сприймати і аналізувати соціальні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві.

Матеріал, вміщений до курсу лекцій, дасть змогу студентам детально розглянути фундаментальні проблеми соціології та їх прояви у сучасному суспільстві. Він охоплює ключові проблеми соціологічної науки, а саме: загальні, спеціальні та галузеві теорії з соціології, основні етапи розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки, методологію і методику конкретно-соціологічних досліджень.

Основна мета курсу “Соціологія” – виробити цілісне уявлення про соціологію як науку та суспільство з погляду цієї науки, сформувати у майбутніх фахівців соціальне мислення, виробити основи соціологічного підходу до осмислення суспільних явищ. Слугувати реалізації цього завдання покликаний пропонований навчальний посібник.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Соціологія
Поняття “соціальний” має кілька значень: від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв*язку....

1. Соціологія як наука
Передумови виникнення соціологічної думки в Україні

1. Соціологія як наука
Але далі ситуація ускладнюється, бо суспільство можна вивчати з різних позицій. «Два підходи до розуміння суспільства І людини»

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Реферат з дисципліни «Соціологія» на тему: «Соціальні проблеми молоді...
Розділ молодь: особливості соціально-демографічної групи в минулому та в наш час

1. Соціологія як наука Питання Поняття соціології
Не можна сказати, що в історії людського мислення дослідники не зверталися до проблем суспільства, його соціальних груп, проблематики...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо...
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка