Пошук по сайту


Соціологія

Соціологія

Сторінка1/30
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ІВАНА ФРАНКА

кафедра правознавства, соціології та політології
СОЦІОЛОГІЯ

Курс лекцій

Дрогобич - 2007

УДК 301 (075.5)

ББК 60.5 р

Р69

Соціологія: навчально – методичний комплекс / За ред. Щудло С.А., Романіва Т.М., Мірчук І.Л.– Дрогобич: Вимір, 2007. -


Навчальний посібник укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Соціологія” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” педагогічних спеціальностей, затвердженої Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Посібник містить лекційний матеріал з курсу соціології, широку джерельну базу для організації самостійної роботи, взірці контрольних завданьтаін. Включені теми охоплюють найважливіші проблеми соціологічної науки: загальну і спеціальні соціологічні теорії, етапи розвитку соціологічної думки, методологію і методику емпіричних соціологічних досліджень.

Посібник адресований студентам стаціонарної та заочної форм навчання, які вивчають соціологію як загальноосвітню дисципліну гуманітарного циклу, та усім, хто цікавиться проблемами соціології.


Рекомендовано до друку Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №, від р.)

Науковий редактор: доцент Щудло Світлана АндріївнаРедактор: Невмержицька Ірина Михайлівна
Рецензенти:

Мовчан Віра Серафимівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Савка Віктор Євгенович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету “Львівська політехніка”

ISBN ©ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...........................................................................................................5

1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО


 1. Соціологія як система знань про суспільство, її об’єкт і предмет дослідження.......................................................................................................6

 2. Структура соціологічного знання, функції соціології................................10

 3. Місце соціології в системі суспільних і гуманітарних наук......................12


2. ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ СОЦІОЛОГІЇ

 1. Становлення і основні напрямки соціологічної науки ХІХст....................17

 2. Класична соціологія кінця ХІХ початку ХХ століття............................27

 3. Сучасні соціологічні теорії............................................................................31

 4. Розвиток соціологічної науки в Україні.......................................................38


3. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

1. Соціологічний аналіз суспільства як соціальної системи, його вну-

трішня будова, основні ознаки та історичні типи........................................50

2. Поняття соціальних спільнот і груп, механізми їх функціонування.........56

3. Соціальні інститути і соціальні організації як елементи суспільства.......59
4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

 1. Соціальна структура і стратифікація суспільства.......................................65

 2. Динамічність соціальної структури, соціальна мобільність, маргі-налізація суспільства......................................................................................69

 3. Становлення нового типу соціальної структури в Україні........................74

5. ОСОБИСТІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

 1. Поняття особистості в соціології................................................................76

 2. Соціальна типологія особистості. Процес соціалізації особистості,

його основні етапи........................................................................................78

 1. Механізми соціальної діяльності і соціальної поведінки особистості....84

6. ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

 1. Історичні форми етнічних спільнот. Генеза нації як форми етно-соціальної спільності......................................................................................89

 2. Соціально-економічні, політичні, культурні та психологічні чинники функціонування націй у сучасному суспільстві..........................................92

 3. Міжнаціональні взаємини в Україні: сучасний стан і перспективи..........93
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Соціологія
Поняття “соціальний” має кілька значень: від позначення самої сутності суспільного життя до розуміння сутності соціального зв*язку....

1. Соціологія як наука
Передумови виникнення соціологічної думки в Україні

1. Соціологія як наука
Але далі ситуація ускладнюється, бо суспільство можна вивчати з різних позицій. «Два підходи до розуміння суспільства І людини»

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків
Мирський Р. Я., доктор філософських наук, професор Національного університету “Львівська політехніка”

Реферат з дисципліни «Соціологія» на тему: «Соціальні проблеми молоді...
Розділ молодь: особливості соціально-демографічної групи в минулому та в наш час

1. Соціологія як наука Питання Поняття соціології
Не можна сказати, що в історії людського мислення дослідники не зверталися до проблем суспільства, його соціальних груп, проблематики...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

1. Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо...
Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціологіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка