Пошук по сайту


Наказ

НаказХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАКАЗ16.06.2017 111


Про підсумки науково-методичної роботи у 2016/2017 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 № 462, наказами та листами Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації, інших нормативно-правових документів та з метою підвищення результативності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами була здійснена самоекпертиза методичної роботи з педагогічними працівниками, аналіз виконання запланованих заходів з вищезазначеного питання.

У 2016/2017 навчальному році на рівні гімназії та на районному рівні було вивчено досвід роботи учителя музичного мистецтва Євсєєвої Тетяни Борисівни «Формування національної свідомості засобами музичного мистецтва». Основна ідея полягає у тому, що шляхом використання засобів музичного мистецтва відбувається формування національної свідомості як складової ключової загальнокультурної компетентності особистості. Мета досвіду - формування гармонійної, соціально активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової культури. Портфоліо вчителя зберігається у Харківській гімназії № 1 Харківської міської ради Харківської області.

У 2016/2017 навчальному році було опубліковано:

статті:

 • Гордієнко Валентина Валеріївна «Засоби удосконалення трудової дисципліни в навчальному закладі», Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 2017 рік;

 • Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Грінченко Семен «Впровадження сталих форм роду кінського каштана в систему озеленення міст України», науково-методичний журнал «Біологія», № 22-24 (502-504)серпень 2016 року;

 • Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна «Возможные направления и методика работы со школьниками на ООПТ», збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції школярів «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы», 27 квітня 2017 року;

 • Роппе-Тенеїшвілі Ольга Василівна, Курмаз Олександра «Комплексний вплив основних та додаткових засобів індивідуальної гігієни на стан ротової порожнини», збірник наукових праць Чернігівського національного технологічного університету «Педагогіка здоров’я», том 1, 2017.

У 2016/2017 навчальному році було проведено педагогічні ради за темами: «Аналіз роботи за 2015/2016 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік», «результати участі учнів у ЗНО 2016. Підготовка учнів до ЗНО у 2017 році», «Виховна система школи як умова творчого розвитку особистості. Самоврядування – шлях до соціалізації учнів», «Використання інноваційних технологій на уроках початкової школи». Семінари практикуми: «Розвиток креативної особистості шляхом використання інноваційних технологій», «Самостійна робота учнів як засіб активізації творчої пізнавальної діяльності», «Художньо-естетичне виховання учнів у середній школі», «Національно-патріотичне виховання в навчальному закладі та родині», «Адаптація учнів 1-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини», «Адаптація учнів 5-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини», семінар-практикум з питань використання інтерактивних прийомів під час навчально-виховного процесу для молодих та малодосвідчених учителів; конференція «Стан науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності вчителів гімназії, його вплив на якість навчально-виховного процесу». Організовано роботу постійно діючого семінару «Самоаналіз педагогічної діяльності, як інструмент підвищення якості освіти» (двічі на семестр). Семінари для вчителів гімназії: «Про результати навчального – виховної діяльності закладу у 2016/ 2017 і завдання на 2017/2018 навчальний рік», «Формування національно самосвідомої особистості, громадянина - патріота України», "Пошуки і впровадження ефективних технік сучасного уроку: реформування підходів до вивчення іноземних мов у навчальному закладі». На базі гімназії проведено районні заходи: у І засіданні Школи молодого вчителя за темою «Перші кроки до педагогічної майстерності», 10.11.2016, семінар для вчителів музичного мистецтва «Формування національної свідомості засобами музичного мистецтва», 16.12.2016; засідання методичної студії вчителів екології, 17.05.2017.

У рамках роботи методичних об’єднань було проведено наступні заходи:

 • майстер-клас для вчителів шкільного методичного об’єднання вчителів розвивального циклу «Удосконалення взаємодії в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»;

 • семінар для вчителів шкільного методичного об’єднання вчителів розвивального циклу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів розвивального циклу»;

 • засідання круглого столу «Застосування комп’ютерних технологій у процесі фізичного виховання школярів як засобу методичної підтримки навчального процесу на уроках фізичної культури та Захисту Вітчизни»;

 • семінар для вчителів шкільного методичного об’єднання вчителів розвивального циклу «Використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі»;

 • засідання круглого столу «Національно-патріотичне виховання на уроках фізичної культури, Захисту вітчизни, музики та технологій»;

 • засідання круглого столу в рамках роботи методичного об’єднання вчителів української мови «Підготовка учнів до ЗНО»;

 • семінар «Використання сучасних технологій на уроках»;

 • семінар «Організація самостійної роботи учнів на уроках»;

 • майстер-клас «Підготовка учнів до захисту МАН»;

 • засідання круглого столу «Як організувати роботу зі здібними учнями з метою підготовки до турнірів, олімпіад, конкурсів тощо»;

 • тренінг для вчителів початкової школи та майбутніх класних керівників школи ІІ ступеню «Особливості адаптації учнів 4-го класу до навчання в школі ІІ ступеню»;

 • засідання круглого столу «Організація міжнародної діяльності в початковій школі»;

 • засідання круглого столу ««Цілеспрямоване навчання школярів у світлі сучасної наукової парадигми на уроках природничих дисциплін».

Проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»:

 • Литвиненко Зінаїда Борисівна, «Початкове навчання», січень-лютий 2017;

 • Печериця Тетяна Олексіївна, «Початкове навчання», січень-лютий 2017;

 • Євсєєва Тетяна Борисівна, «Музичне мистецтво», січень-лютий 2017;

 • Захарова Ганна Валентинівна, «Фізична культура», березень 2017;

За період 2016/2017 навчального року в гімназії для зміцнення науково-методичної бази було передплачено комплект фахових видань «Основа», газета «Освіта України», «Інформаційний збірник МОНУ». Вчителями у рамках роботи методичних об’єднань створено стенди: «Компоненти дій», «Одиниці виміру», «Типи хімічних реакцій», «Хімічні знаки та атомні маси важливих елементів», стенди з підготовки до ЗНО, з рівнями володіння іноземною мовою, інформація про міжнародні іспити з іноземних мов та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, тематичні плакати, мапи і таблиці, роздатковий матеріал для використання при розв’язуванні різних видів завдань, дидактичні та роздавальні матеріали з усіх граматичних, лексичних та фонетичних тем, які вивчаються за програмою, рахунковий матеріал для вивчення усного рахунку в межах 20, навчальні таблиці «Природознавство», «Українська мова», комплект наочності з природознавства для 3-4-х класів, комплект наочності з математики для 3-4-х класів; набір диків для уроків природознавства; комплект наочності та дидактичної літератури для 4-го класу; книги для позакласного читання тощо. Для зміцнення матеріально-технічної бази було придбано кільце баскетбольне, замінено двері у їдальню, установлено двері вхідні ліві, придбано та установлено дверну коробку; проведено заміну радіаторів, замінено крани для зливу води, комп’ютерний клас забезпечено 5 комплектами комп’ютерів, придбано Свіч та Ліцензоване програмне забезпечення "Сходинки до інформатики "Плюс", придбано та встановлено рецепцію, замінено плитку у вестибюлі гімназії тощо.

У 2016/2017 навчальному році вчителі гімназії активно підвищували рівень своєї професійної майстерності: участь в ХІХ Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» (Бурма Н.Г., Молодика О.В., Кузьменко В.М.); участь в вебінарах видавництва «Основа» та КВНЗ «ХАНО», участь у конференції «Інноваційні методики щодо удосконалення роботи з підготовки учасників 4 етапу МАН та затвердження тематик екологічних проектів» на кафедрі прикладної екології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (Роппе-Тенеїшвілі О.В., участь у проекті «Вчимося жити разом» (Гурко Т.П., Єрусалімцева С.М.., Єрмоленко В.Г.); участь у Кембриджських іспитах з англійської мови: Зміст та шляхи підготовки (від Young Learners do English First) (Макаревич І.І.); участь у Macmillan Education Summer Conference: Grammar Ideas: Hi Tech, Low Tech, No Tech (Макаревич І.І.); участь у ХV науковій конференції з «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. 2016-й – рік англійської мови» (Логінова Н.В.).

Вчителі закладу у 2016/2017 навчальному році нажаль не брали участь в Міжнародних проектах, конкурсах.

У 2016/2017 навчальному році вчителі гімназії брали участь в наступних районних заходах:

 • заняття постійно діючого семінару для вчителів-предметників, які викладають свої предмети українською мовою "Удосконалення рівня володіння українською мовою" (15.09.2016) на базі ХСШ № 134;

 • міський семінар для методистів районних методичних центрів управлінь освіти адміністрацій районів міста Харкова та заступників директорів навчальних закладів, відповідальних за атестацію педагогічних працівників на базі ХЗОШ № 132, 16.11.2016:

 • дводенний навчальний семінар-практикум з метою підвищення рівня володіння ІКТ (20-21.10.2016);

 • семінар для вчителів фізичної культури на базі ХЗОШ № 158;

 • районний семінар для учителів української мови та літератури за темою "Виховний потенціал уроків української мови та літератури", 23 листопада 2016 року на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області;

 • районний семінар для вчителів географії і вчителів біології з питань екологічної освіти учнів, 23 листопада 2016 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.Бекетова;

 • методична студія для вчителів російської мови та літератури за темою "Самореалізація особистості учня шляхом створення оптимального освітнього середовища на уроках російської мови та літератури", 25 листопада 2016 року на базі Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області;

 • семінар для вчителів математики за темою "Діяльнісний підхід та шляхи формування математичної компетентності учнів", 09.12.2016 року у Харківському технологічному ліцеї № 9 Харківської міської ради;

 • районний семінар для керівників ЗНЗ за темою " Використання комп'ютерних технологій в управлінні навчальним закладом", 13.12.2016 на базі ХНАУ "ХАІ";

 • семінар-тренінг щодо вивчення спецкурсу «Харківщинознавство», 26.12.2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»;

 • семінар для вчителів географії з питань роботи з оновленими програмами, підручниками та дидактичними матеріалами, 17 березня 2017 року на базі ХЗШ № 5;

 • семінар-практикум з української мови вчителів нефілологічних спеціальностей на базі Харківського приватного академічного ліцею Харківської області, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 12.05.2017 тощо.

Результатом участі вчителів гімназії у вищезазначених заходах є підвищення рівня фахової майстерності.

У 2017/2018 навчальному році пропонуємо вивчення досвіду роботи на рівні району Єрусалімцевої Світлани Миколаївни, спеціаліста вищої категорії, старшого учителя.

Моніторинг успішності знань, умінь, навичок учнів в гімназії здійснюється за допомогою квадрант–аналізу та кваліметричних досліджень. Використання таких форм аналізу дає можливість вивчення стану, тенденцій розвитку, об’єктивну оцінку результатів педагогічного процесу та вироблення на цій основі рекомендацій щодо упорядкування системи або переводу її у більш якісний стан.

Методична тема, над якою колектив працював у 2016/2017 навчальному році: «Удосконалення трудової дисципліни в гімназії як управлінська проблема». Методична тема, над якою буде працювати у 2017/2018 навчальному році: «Удосконалення трудової дисципліни в гімназії як управлінська проблема».

На думку педагогів гімназії, необхідно висвітлити протягом року на методичних заходах районного рівня з метою підвищення їхньої професійної компетентності наступні теми: «Нові стандарти в освіті», «Робота з обдарованими учнями», «Використання ІКТ», «Національно-патріотичне виховання в умовах сучасної школи», «Іновація, новація – впровадження в навчально-виховний процес», «Міжнародне співробітництво – перспективи та планування» тощо.

У 2016/2017 навчальному році за кошти загального фонду заплановано роботу таких гуртків:

 • «Фольклорний», «Навчальні програми з позашкільної освіти, художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, музичний, театральний, цирковий профілі), Київ 2016, рекомендовано Міністерством освіти і науки України – лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №1/11-4657;

 • «Рукопашний бій», програму затверджено Міжнародною асоціацією карате;

 • «Захисник Вітчизни», програму затверджено МОН України.

У зв’язку з викладеним,
НАКАЗУЮ:


 1. Визначити стан науково-методичної роботи у 2016/2017 навчальному році на достатньому рівні

 2. Відмітити результативну роботу вчителя музичного мистецтва Євсєєвої Т.Б., учителя біології Роппе-Тенеїшвілі О.В.

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гордієнко В.В.:

3.1. Створити необхідні умови для діяльності методичних підрозділів, координації їх роботи, сприяти активізації роботи ШМО над науково-методичною проблемою.

Протягом 2017/2018 навчального року

3.2. Внести необхідні корективи до плану курсової перепідготовки вчителів на 2017/2018 навчальний рік.

Вересень 2017 року

4.Керівникам ШМО:

4.1. Доповісти на черговому засіданні МО про підсумки роботи об’єднання за 2016/2017 навчальний рік.

Травень-Червень 2017 року

4.2. Спланувати роботу МО на 2017/2018 навчальний рік, погодити плани роботи з керівником методичної ради.

Серпень 2017 року

4.3. Оновити індивідуальні методичні проблеми, над якими працюють вчителі, виходячи із загальношкільної проблеми.

Серпень 2017 року

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор гімназії О.В.Романова
З наказом ознайомлені:

Гордієнко В.В.

Рязанцева Т.В.

Білоновська Л.Л.

Литвиненко З.Б.

Половіков В.А.

Сотник В.М.

Кузьменко В.М.

Логінова Н.В.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової перепідготовки
Херсонської обласної державної адміністрації (наказ 32-к від 11. 02. 2013 р.), Почесна грамота департаменту освіти І науки, молоді...

Наказ
Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі

Наказ
У школі було створено оптимальні умови для якісного проведення олімпіад, роботи членів журіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка