Пошук по сайту


11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7
11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Конспект лекцій; практичні завдання; тексти модульної контрольної

роботи; індивідуальні завдання; ілюстративні матеріали, основна та додаткова література.

Нормативні документи:

Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. - №6.
– С. 3-8.

Національна доктрина розвитку України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29. – С.4–6.

Про Національну доктрину розвитку освіти: указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/151.html

Національна програма виховання молоді в Україні // Книга класного керівника : довідково-методичне видання / упоряд. С. В. Кириленко,
Н. І. Косарева. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України: Програма : Затверджено МОН України / Наказ № 1133 від 17.12. 2007. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 80 с.
Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи, складений доц. Друзь З.В., Під Грифом МОН України:

Друзь З. В. Термінологічний словник з теорії та методики виховання /
З. В. Друзь. – 2-е вид. стер. – К., 2010. – 147 с.

Друзь З .В. Виховні технології в сучасній школі / З. В. Друзь. – 2-е вид. стер. – К., 2009. – 260 с.

Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 1: Загальні питання теорії і методики виховання особистості у контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівця : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2008. – 656 с. – (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2.: Ч. 1: Методична конкретика основних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2008. – 525 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 2. : Ч. 2: Методична конкретика пріоритетних напрямів виховання за кредитно-модульного підходу : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2010. – 737 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 3. : Ч. 1: Теорія і практика виховання в умовах інноваційних технологій взаємодії «особистість вихователя – родинне виховання – учнівське самоврядування» : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2011. – 721 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)

Друзь З. В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тт. - Т. 3. : Ч. 2: Сучасні технології компетентного ставлення до власного здоров’я та саморозвитку особистості : Навч.-метод. видання / З. В. Друзь. – Київ, 2012. – 657 с. - (Навчально-методичний комплекс з методики виховної роботи)
Кондрашова Л. В. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва,
Н. І. Зеленкова [Електронний ресурс] Режим доступу : http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf.

Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 102 с.
Методичні рекомендації до окремих занять і тем курсу:

Довідник вожатого дитячого оздоровчого табору / Н. В. Долгая.  – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. - 250 с.

Кондрашова Л. В. Формирование эмоциональной культуры старшеклассников средствами учебно-воспитательного процесса / Л. В. Кондрашова, Л. Е. Соколова. – Кривой Рог, 1994. – 80 с.

Методика виховної роботи з використанням народних традицій : Методичні рекомендації /укл. Л. Є. Соколова, І. В. Соколова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2000. – 50 с.

Методика проведения подвижных игр (методические рекомендации) / сост. Л. Е. Соколова. – Кривой Рог : КГПИ, 2000. – 45 с.

Методичні рекомендації щодо проведення літньої педагогічної практики студентів ІІІ курсу / авт.-укл. Н. В. Долгая. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 64 с.

Методичні рекомендації із проведення просвітницької роботи щодо безпечної поведінки у контексті ВІЛ/СНІД / [О. П. Крупський, О. О. Лаврентьєва]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – 36 с.

Организация работы по формированию ответственного отношения школьников к учению в классном коллективе (методические рекомендации в помощь классному руководителю) / авт.-сост. В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах, Ю. В. Рева, Г. А. Ромная. – в 2-х ч. – Кривой Рог : КГПИ, 1990.

Пермяков А. А. Подвижные игры в летнем лагере / А. А. Пермяков,
Л. В. Кондрашова, Н. И. Зеленкова. – Кривой Рог : КГПУ, 2002. – 90 с.

Пермяков О. А. Рухливі ігри в групі продовженого дня / О. А. Пермяков. - Кривій Ріг : КДПУ, 2007. - 120 с., іл.

Формирование ответственного отношения школьников к учебному труду в процессе уроков и воспитательной работы по предмету (методические рекомендации) / авт.-сост. В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах, Ю. В. Рева, Г. А. Ромная. – Кривой Рог : КГПИ, 1990. – 45 с.

Формы взаимодействия семьи и школы в нравственном воспитании школьника (методические рекомендации) / сост. Л. В. Кондрашова, Л. Е. Соколова, О. В. Щекина. – Кривой Рог : КГПИ, 1998. – 41 с.

Формы и методы совместной работы семьи и школы по подготовке старшеклассников к семейной жизни (методические рекомендации) / Е. Я. Сычева, Л. Е. Соколова. – Кривой Рог : КГПИ, 1990. – 45 с.

Шевченко П. І. Трудове виховання в історії розвитку школи: курс лекцій / П. І. Шевченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 178с.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка