Пошук по сайту


5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ - Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ


5.1. Теми лекцій денного відділенняз/п

Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1. Теоретичні основи виховного процесу в школі – 8 годин

1

Предмет та зміст курсу МВР. Завдання виховної роботи в сучасній школі та її планування.

2
*Методика і техніка вивчення окремих учнів та учнівського колективу, використання його результатів у виховній роботі

2

2

Методика організації морального виховання учнів

2
*Методика організації громадянського виховання учнів та учнівське самоврядування

2

3

Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі

2

4

Педагогічне спілкування. Особистість вихователя

2
Модуль 2. Технологія організації виховного процесу – 8 годин

1

Методика організації екологічного виховання

2

2

*Методика організації естетичного виховання учнів

2
*Методика формування емоційної культури учнів

2

3

*Методика організації взаємодії школи та сім’ї

2
*Методика підготовки майбутнього сім’янина

2

4

Методика організації КТС

2* - заняття за вибором, з урахуванням специфіки факультету.

5.2. Теми лекцій заочного відділенняз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Предмет та зміст курсу МВР. Завдання виховної роботи в сучасній школі та її планування

2

2

Технології морального розвитку особистості у виховному процесі школи

2

3

Методика реалізації основних напрямів виховної роботи в сучасній школі

2

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


6.1. Теми практичних занять денного відділенняз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступне заняття. Методика організації виховної роботи в сучасній школі

2

2

Методика планування виховної роботи

2

3

Методика вивчення окремих учнів та учнівського колективу

2

4

Методика організації морального виховання учнів

2

5

Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського самоврядування

2

6

*Методика організації виховної роботи у школах нового типу

2

6

*Методика роботи з виховання розумової культури учнів

2

7

Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі

2

8

Облік та оцінювання результатів виховної роботи

2

9

Підсумкове заняття за Модулем 1

2

10

Методика організації екологічного виховання

2

11

Методика організації трудового та економічного виховання учнів

2

12

*Методика організації естетичного виховання учнів

2

13

*Методика формування емоційної культури учня

2

14

*Методика організації взаємодії школи та сім’ї

2

14

*Методика підготовки майбутнього сім’янина

2

15

Методика організації колективних творчих справ

2

16

Методика організації виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах

2

17

Залікове заняття

2


* - заняття за вибором, з урахуванням специфіки факультету
6.2. Теми практичних занять заочного відділенняз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методика організації виховної роботи в сучасній школі

2

2

Методика реалізації основних напрямів виховної роботи в сучасній школі

2

3

Облік та оцінювання результатів виховної роботи

21   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка