Пошук по сайту


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою курсу «Методика виховної роботи» є надання студентам теоретичних основ та навичок управління процесом виховання учнів; усвідомлення та практичне використання законів, закономірностей, принципів, технологій, інноваційних методів та прийомів у здійсненні педагогічного керівництва вихованням учнів сучасної школи.

Основними завданнями вивчення є:

  • поглиблення, розширення, закріплення знань, умінь та навичок студентів з теорії і методики виховання на основі комплексного підходу до організації та проведення виховного процесу у сучасній школі;

  • формування у студентів стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності, використання передового педагогічного досвіду;

  • опанування методикою та технологією організації виховного процесу;

  • засвоєння способів, прийомів, технологій інноваційної виховної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: ключові поняття теорії виховання, основні закони і закономірності виховання, провідні концепції виховання в загальноосвітній школі; технології організації виховного процесу; основи моніторингу виховного процесу;

вміти: визначати рівень вихованості учнів та розвитку учнівського колективу з використанням комплексу психолого-педагогічних методів; аргументовано висувати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і дитячого колективу; планувати систему позакласної виховної роботи; доцільно обирати та використовувати різноманітні форми, методи, засоби організації та згуртування учнівського колективу; володіти уміннями залучати учнів до творчої колективної діяльності; допомагати роботі дитячих та юнацьких громадських організацій; спрямовувати діяльність учителів, батьків, вихователів груп подовженого дня, громадськості у вихованні дітей; встановлювати доцільний стиль відносин з дітьми, батьками та учителями.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи виховного процесу в школі

Тема 1.1 Основи організації виховної роботи в сучасній школі.

Тема 1.2 Методика організації морального та громадянського виховання учнів.

Тема 1.3 Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі .

Тема 1.4 Фактори результативності виховного процесу .

Змістовий модуль 2. Технологія організації виховного процесу

Тема 2.1 Методика формування політехнічної культури особистості.

Тема 2.2 Методика формування емоційно-оцінних рис учня.

Тема 2.3 Методика організації та проведення спільної виховної роботи сім’ї та школи.

Тема 2.4 Методика колективних творчих справ.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р.

л

п

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. Теоретичні основи виховного процесу в школі

1.1. Основи організації виховної роботи в сучасній школі

12,5

2

6

4,5

11

2

1

8

1.2. Методика організації морального та громадянського виховання учнів

23,5

2

6

15,5

6,5

2

0,5

4

1.3. Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі

6,5

2

2

2,5

8,5
0,5

8

1.4. Фактори результативності виховного процесу

11

2

4

5

11

0,5

0,5

10

Усього годин

53,5

8

18

27,5

37

4,5

2,5

30

Модуль 2. Технології організації виховного процесу

2.1. Методика формування політехнічної культури особистості

15

2

4

9,0

16,5
0,5

16
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.2. Методика формування емоційно-оцінних рис учня

8,5

2

4

2,5

16,5
0,5

16

2.3. Методика організації та проведення спільної роботи сім’ї та школи у вихованні школярів

11

2

4

5

17

0,5

0,5

16

2.4. Методика колективних творчих справ

20,0

2

4

14,0

9

1
8

Усього годин

54,5

10

18

26,5

59

1,5

1,5

56

Разом

108

16

34

58

108

6

4

98


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Організація І методика
Розділ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка