Пошук по сайту


Нашого тренінгу - Сторінка 3

Нашого тренінгу

Сторінка3/3
1   2   3
Тема уроку: «Розв’язування задач на додавання й віднімання десяткових дробів».

На попередньому уроці клас слід поділити на команди; обрати капітанів команд, вид транспорту для подорожі. Під час уроку карта подорожі країною Математики, наочність прикріплені на дошці. На карті зображено міста: Теоретичне, Загадкове, Невідоме, Кома, Логічне, Задачне, Швидкісне. Для того, щоб перебратися з одного міста в інше, слід розв’язати завдання, умови яких відповідають назвам міст. Команда, яка швидше впорається із завданням, отримує кружечок. Перемагає та команда, яка має найбільшу кількість кружечків.

Щоб пізнати нове, необхідне бажання. Тому на уроках слід створити такі умови, щоб учень з задоволенням приймав активну участь і творчо працював.


ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ

Відома в наш час думка, що учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, а факел, який слід запалити, завоювала широке визнання. Прагнучи запалити цей факел, домогтися глибоких, міцних знань, а головне – стійкого інтересу до предмету, творчі педагоги випробують багато нестандартних форм та методів навчання.

У сучасному педагогічному процесі значного розвитку набула ідея предметної інтеграції. Втілюють її шляхом інтегрованих уроків, підготовка до яких передбачає:

а) аналіз річного календарного планування;

б) зіставлення матеріалу різних предметів для визначення споріднених тем;

в) «конструювання» заняття;

г) визначення завдань уроку, написання плану-конспекту.

Інтегрованим можна назвати урок, метою якого є «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми та систематизувати його. Тоді учні пізнають явища, поняття, закономірності природи з різних боків.

Методика інтегрованих уроків потребує витрат часу на підготовку, а це не сприяє збільшенню їх кількості. Та якщо такі нестандартні заняття відбуваються в системі, то ця робота вносить у звичайне шкільне життя новизну, певною мірою знімає чіткі межі предметного викладання, допомагає дітям емоційно і системно сприйняти деякі поняття, закони та явища природи, дає відчутні результати в розвитку пізнавальних здібностей школярів, виховує гармонійно розвинену особистість, розвиває почуття прекрасного і вміння насолоджуватися навколишньою красою.

Доречно виокремити кілька предметів, з якими найлегше інтегрувати практично будь-який предмет шкільного курсу. Це інформатика, географія, біологія, хімія, музика та образотворче мистецтво, література.
Приклад інтегрованого уроку.

Для учнів 7-х класу, після вивчення теми «Атмосферний тиск», проводиться інтегрований позакласний захід на тему «Газообмін у легенях і тканинах», в якому беруть участь різні вчителі-предметники. Наприклад:

 • учитель хімії – ознайомлює учнів з властивостями оксисену, окисненням;

 • учитель фізики – нагадує про явище дифузії, ознайомлює з поняттям парціального тиску, аналізує зміну тиску газів під час дихання;

 • учитель біології – пояснює суть дихання, зміну складу повітря під час дихання, парціальний тиск, газообмін, перенесення газів кров’ю, закон збереження енергії (з висловлювань Тімірязєва про фотосинтез), сполучення оксисену з залізом в еритроцитах, вплив оксисену на рівень гемоглобіну в крові, вплив шкідливих речовин на рівень оксисену в крові, джерела поповнення оксисену на нашій планеті;

 • учитель літератури – ознайомлює з повчальною казкою Ф. Кривіна «Окиснення», уривком із детективу «Точки і лінії» (дія отрути на дихання), віршем Л. Мартинова «Повітря»;

 • учитель математики – розв’язує практичну задачу: скільки потрібно кисню для дихання на хвилину, годину, добу?

 • учитель фізичної культури – роз’яснює зв’язок гіподинамії та гіпоксії, обговорює процес відновлення дихання в спортсмена і не спортсмена на фініші, наголошує на необхідності занять фізкультурою;

 • медична сестра – пояснює причини кесонної хвороби, можливості людини в екстремальних ситуаціях, випадки з медичної практики;

 • учитель історії – обговорює факт загибелі людей на повітряній кулі «Зеніт» у 1862 році;

 • учитель географії – аналізує елементний склад різних оболонок Землі, ознайомлює з фактами забруднення атмосфери;

 • учитель екології – роз’яснює екологічну ситуацію на Донеччині, ознайомлює учнів з картами забрудненості повітря на території області.

Отже, за мінімальних затрат можна досягти високого і стійкого пізнавального інтересу, сформувати глибокі знання учнів, створити ситуацію наукового пошуку, коли учень сам стає першовідкривачем відомих істин. Проведення нестандартних уроків відповідає тенденціям сучасного уроку, зокрема таким, як відмова від авторитетного стилю навчання, курс на ініціативу учнів, увага до вироблення вміння самостійно працювати, обґрунтовано приймати рішення, набувати необхідних життєвих компетенцій


УРОКИ – ЗМАГАННЯ

Суть уроків-змагань полягає в тому, щоб у нетрадиційній ігровій формі залучити учнів класу до отримання певної суми знань або перевірити сформований рівень знань, умінь та навичок, отриманих на попередніх уроках. Уроки-змагання швидше покликані узагальнити, систематизувати і перевірити знання учнів.

Мета таких уроків – навчити школяра швидко орієнтуватися в особистих знаннях, використовувати їх на практиці, розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати, узагальнювати певні поняття і явища; прищепити любов до певного предмета, бажання вчитися й підвищувати колективізм, відповідальне ставлення до доручення тощо.

Підготовка до такого уроку починається задовго до самого заняття. Найкраще така форма проведення уроку зарекомендувала себе на підсумкових уроках з певної теми. Приступаючи до вивчення нового розділу, вчителю слід повідомити учням, що наприкінці теми заплановано урок-змагання. Тоді до підготовки його залучиться весь клас на чолі з учителем. Це стимулюватиме краще засвоєння учнями знань.

Учитель здійснює спостереження за учнями на різних уроках і в позаурочний час, щоб виявити рівень знань учнів з досліджуваної теми, рівень зацікавленості тим чи іншим навчальним поняттям, активність чи неактивність учнів під час традиційних уроків, постійно мотивуючи необхідність знань для навчальних командних змагань.

Під час спостережень здійснюють тестові опитування, анкетування з метою виявлення лідерів класу через відповіді дітей на запитання, щоб навколо них сформувати команди гравців, які були б приблизно рівносильні за інтелектом, за кількістю хлопчиків і дівчаток, за типом темпераменту учнів, за стилем навчання, за бажаннями гравців.

До змагань слід підготувати кількох асистентів (ними можуть бути і старшокласники), які б стежили за дисципліною в командах, дотриманням певних правил, записувати бали у турнірній таблиці, що створювало б загальну позитивну налаштованість на гру.

Якщо урок-змагання є підсумковим уроком з певної теми, то на попередніх уроках цю тему розігрують на відповідних ігрових навчальних ситуаціях, дітей залучають до роботи з додатковою літературою, вони отримували певну інформацію самостійно в позаурочний час. За такої інформації навчальної діяльності діти швидко орієнтуватимуться в завданнях і зводитиметься до мінімуму велика різниця між командними результатами наприкінці змагань.

До складу журі можна ввести інших вчителів, заступника директора школи, педагога-організатора, батьків, медпрацівника. Перед початком змагань голова журі має чітко роз’яснити критерії оцінювання.

Щодо критеріїв, то їх можуть розробляти самі учні в період підготовки до змагань. Чим більше школярі будуть залучені до підготовки турніру, тим кращий результат вони покажуть під час гри.

Виготовлення наочності: емблеми, назви команд, девізи, музичне оформлення уроку – також велика ділянка роботи в підготовчий період, до якої слід максимально залучати учнів.

Фрагмент уроку-змагання з економіки

Тема уроку: «Людина та її потреби. Що необхідно для задоволення основних потреб людини?»

На попередніх уроках було детально розглянуто фізіологічні, духовні, матеріальні та психічні потреби людини.

Клас поділено на 4 динамічні групи. Чим менша команда, тим більша активність кожного гравця зокрема. Усі завдання уроку мають узагальню вальний характер.

Завдання 1. Перелічити потреби новонароджених і дорослих (завдання на правильність). Висновок: «Росте людина – ростуть потреби. Усі потреби можна задовольнити працею, спільнотою людей та за допомогою грошей».

Завдання 2. Класифікувати потреби людей за різними заняттями (завдання на швидкість і точність). З переліку потреб вибрати потреби журналіста і водія. Перед гравцями на столі є картки з написами: автомобіль, ручка, блокнот, водійські права, мікрофон, карта шляхів, аптечка, магнітофон, комп’ютер, вогнегасник, запаска, портфель, відеокамера, набір інструментів, уміння вести бесіду тощо. Висновок: «Кожна професія має свої потреби».

Завдання 3. Скласти перелік потреб перукаря, лікаря, вчителя, бухгалтера тощо. Або дати однакове завдання всім командам, хто з них краще впорається з поставленим завданням (завдання на правильність).

Завдання 4. Оскільки всі потреби люди задовольняють в праці, учням пропонують скласти прислів’я з набору окремих слів. Наприклад:

 • Бджола мала, а й працює.

 • Були б руки та охота – буде зроблена робота.

 • Ану вставай, чоловіче, - третій півень кукуріче.

 • Без діла день роком стає.

Дуже важливо під час уроку зберегти свій спокій у класі, щоб діти не пересварилися, могли радіти не тільки за свою команду, а й за загальний позитивний рівень знань класу, вміли співчувати невдачам своїх суперників.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК
Аглютинація – поєднання того, що не поєднується.

Акмеологія – наука про найвищі досягнення в життєдіяльності та розвитку людини.

Гностика – наука про особистісні риси, що забезпечують людині, з одного боку, швидке й точне розпізнавання предметів, явищ, а з другого – успішне оперування відображеними образами дійсності (знаками, поняттями, ідеями).

Емпатія – розуміння емоційного стану іншої людини, що дозволяє зрозуміти її переживання.

Інверсія – принципово протилежне, альтернативне рішення.

Синектика – один із методів підвищення творчої продуктивності, спрямований на подолання стереотипів у мисленні. Метод рішення задач і пошуку нових ідей з використанням різних типів аналогій.

Продуктивне навчання – це навчання на основі продуктивної діяльності в реально соціальних ситуаціях.1   2   3

Схожі:

Разом з ідеєю організації Музею історії колегіуму з’явилася ще одна...
Музеї історії колегіуму, як міні-підручник з історії колегіуму, інформатор для гостей нашого закладу та як книга приємних спогадів...

Комбінаторика нашого життя
«Шкільні вчителі мають таку владу, про яку лише мріють прем’єр міністри». Черчилль

Нашого уроку
Мета: сформувати уявлення учнів про металургійну промисловість України як галузь спеціалізації в господарстві країни; показати особливості...

Золотоніська центральна районна бібліотека
Біобібліографічний покажчик «Сузір’я письменників Золотоніщини», випуск 2 продовжує узагальнювати відомості про письменників, уродженців...

Відкрите засідання шкільного євроклубу
Ведуча. Добрий день, шановні гості, вас вітає євро клуб «крок». Сьогодні ми проводимо відкрите засідання нашого клубу

Вступ
Однією з основних видів діяльності підприємства є забезпечення збуту продукції. Загострення конкурентної боротьби вимагає від виробників...

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Основне завдання у вчителів нашого методичного об’єднання – максимальне подолання дефектів розвитку учнів, підготовка їх до посильної...

Від вузьких ексклюзивних програм до встановлення контролю над епідемією
Оксані Матіяш, Дмитру Вознюку, Ярославу Матусану, Борису Скворцову та Ользі Кравченко; та водієві Сергію Безбердому. Маленька Кемден...

Пишеться «велика книга нашого народу»
Рср ім. Т. Г. Шевченка 1987 року за історичний роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку поезій «Неповторність». Міжнародна премія...

Нашого сьогоднішнього заняття: “Вузли необхідні для подолання перешкод....
Навчальна. Вивчити вузли необхідні для подолання перешкод. Вміти користуватись страхувальною системою, вусом, карабіном, в'язати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка