Пошук по сайту


Нашого тренінгу - Сторінка 2

Нашого тренінгу

Сторінка2/3
1   2   3
Тема уроку: «Людина та її потреби. Що необхідно для задоволення основних потреб людини?»

На попередніх уроках було детально розглянуто фізіологічні, духовні, матеріальні та психічні потреби людини.

Клас поділено на 4 динамічні групи. Чим менша команда, тим більша активність кожного гравця зокрема. Усі завдання уроку мають узагальню вальний характер.

Завдання 1. Перелічити потреби новонароджених і дорослих (завдання на правильність). Висновок: «Росте людина – ростуть потреби. Усі потреби можна задовольнити працею, спільнотою людей та за допомогою грошей».

Завдання 2. Класифікувати потреби людей за різними заняттями (завдання на швидкість і точність). З переліку потреб вибрати потреби журналіста і водія. Перед гравцями на столі є картки з написами: автомобіль, ручка, блокнот, водійські права, мікрофон, карта шляхів, аптечка, магнітофон, комп’ютер, вогнегасник, запаска, портфель, відеокамера, набір інструментів, уміння вести бесіду тощо. Висновок: «Кожна професія має свої потреби».

Завдання 3. Скласти перелік потреб перукаря, лікаря, вчителя, бухгалтера тощо. Або дати однакове завдання всім командам, хто з них краще впорається з поставленим завданням (завдання на правильність).

Завдання 4. Оскільки всі потреби люди задовольняють в праці, учням пропонують скласти прислів’я з набору окремих слів. Наприклад:

 • Бджола мала, а й працює.

 • Були б руки та охота – буде зроблена робота.

 • Ану вставай, чоловіче, - третій півень кукуріче.

 • Без діла день роком стає.

Дуже важливо під час уроку зберегти свій спокій у класі, щоб діти не пересварилися, могли радіти не тільки за свою команду, а й за загальний позитивний рівень знань класу, вміли співчувати невдачам своїх суперників.

МЕТОДИКА «ПРОЕКТ «САМОАНАЛІЗ УРОКУ»

Мета:

 • закріпити уявлення про форми аналізу та самоаналізу уроку;

 • формувати навички самоаналізу.

- Уявити сучасного вчителя без вміння робити самоаналіз проведеного уроку важко. Самоаналіз уроку вчителем дозволяє вирішити цілу низку важливих завдань:

 • учитель краще усвідомлює систему своєї роботи, швидше освоює на практиці методику вибору й обґрунтування оптимального варіанта навчання;

 • самоаналіз робить учителя більше психологічно захищеним та впевненішим у собі;

 • самоаналіз різко поліпшує якість планування наступних уроків, стимулює розвиток творчого мислення й діяльності вчителя, заощаджує час і папір під час планування.

- Пропоную вам опрацювати в групах 4 різних схеми самоаналізу уроку та поділитись з колегами своїми думками.

Робота в групах, презентація результатів.

СХЕМИ САМОАНАЛІЗУ УРОКУ


Схема 1Питання

Примітка-відповідь

1

Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв’язок із попередніми уроками?
2

Які особливості класу було враховано під час планування уроку?
3

Які завдання планувалося вирішувати на уроці?Чим влаштував такий вибір завдання?
4

Чим влаштував вибір структури та типу уроку?
5

Чим влаштував вибір змісту, форми та методів навчання (за елементами уроку)?
6

Які умови (навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, естетичні й тимчасові) було створено на уроці? Наскільки вони спряли успішній роботі?
7

Чи були відхилення від плану уроку? Чому? Які самі? До чого вони призвели?
8

Як можна оцінювати результати уроку? Чи вирішено його завдання? Чи не було перевантаження учнів?
9

Які висновки на майбутнє можна зробити за результатами уроку?

Схема 2Питання

Примітка-

відповідь

1

Загальна структура уроку

Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків у темі, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення кожного уроку, ефективність використання часу на уроці
2

Реалізація основної дидактичної мети уроку

Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці й даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості ЗУН, використання розділу та програм, вимоги до знань: опитування учнів – принцип виклику, диференційовані завдання, використання орієнтовних норм оцінок учнів, даних у програмах
3

Розвивальний аспект уроку

Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості зв’язку теорії з практикою, міцність знань
4

Дотримання основних принципів дидактики

Принцип наочності, свідомості й активності в роботі вчителя й учнів, доступності й посильності, систематичності й послідовності, науковості зв’язку теорії з практикою, міцність знань
5

Методи навчання

Методи ведення нового матеріалу, закріплення та вироблення вмінь та навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті, специфіці навчального предмета; залежність вибору методів навчання від матеріальної оснащеності шкіл
6

Виховний аспект уроку

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв’язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя
7

Учитель на уроці

Підготовка до уроку, роль конспектів, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд учителя
8

Робота учнів на уроці

Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, вчителя; динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися
9

Гігієнічні умови на уроці

Приміщення, його оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на цей день, тривалість і характер проведення змін, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці

Схема 3Питання

Примітка-

відповідь

1

Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як цей урок пов’язаний із попередніми, як цей урок «працює» на наступні уроки? Який тип уроку?
2

Які особливості учнів було враховано під час планування певного уроку?
3

Які завдання вирішували на уроці: освітні, виховні, розвивальні? Чи було забезпечено їхній взаємозв’язок? Які завдання були головними? Як враховано особливості класу?
4

Чи раціонально було розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічно є «зв’язка» етапів уроку?
5

Чи доведено головне, істотне на уроці?
6

Яке поєднання методів навчання обрано для розкриття нового матеріалу?
7

Яке поєднання форм навчання було обрано для розкриття нового матеріалу і чому?
8

Доцільність диференційованого підходу до учнів? як він здійснювався?
9

Як було організовано контроль засвоєння знань, умінь і навичок? У яких формах і методах реалізується?
10

Як використано на уроці навчальний кабінет, які засоби навчання?
11

За рахунок чого забезпечено в класі високу працездатність школярів упродовж усього уроку, як було підтримано сприятливу психологічну атмосферу, спілкування?
12

Чи вдалося цілком реалізувати всі заплановані завдання? Якщо не вдалося, то чому? Як учитель планує виконати нереалізоване?
Схема 4Етапи самоаналізу

Примітка-відповідь

1

Охарактеризувати клас
2

Назвати тему уроку, вказати її місце в загальній системі інших уроків і тем
3

Визначити рівень складності досліджуваної теми та її труднощі для даного класу
4

Назвати триєдину мету уроку, зіставивши її з кінцевим результатом, отриманим у ході проведення уроку (навести аргументи)
5

Висловити свою думку про тип уроку та його відповідність дидактичній меті
6

Назвати етапи та показати, яким чином було вирішено дидактичне завдання на кожному з них
7

Коротко охарактеризувати використані на початку уроку методи навчання, їх відповідність досліджуваному матеріалу та способом організації діяльності учнів, зіставивши це з отриманими результатами – якістю знань учнів
8

Визначити найкращі та невдалі місця в уроці
9

Зробити загальний висновок і поставити оцінку

МЕТОДИКА «РЕФЛЕКСІЯ»

Мета: закріпити позитивні результати тренінгу.

- Сьогодні під час заняття ми повторили теоретичні засади сучасного уроку, вправлялися у практичному застосуванні нетрадиційних уроків та уроків з ІКТ, вдосконалювали навички самоаналізу уроку. Під час тренінгу я використала інтерактивні методики. Педагогічна практика показує, що робота в інтерактивному режимі дає високу якість знань дітей незалежно від рівня знань з предмета. Ці методи навчання:

 • розвивають уміння працювати самостійно та в колективі, залучають учнів до спілкування;

 • створюють доброзичливу атмосферу на заняттях;

 • формують навички самопідготовки;

 • сприяють гармонійному розвитку якостей особистості.

- Повернемося до «ваших очікувань», і, якщо вони виправдані, помістіть ваші квіти ось у цю вазу. Як бачите, ми створили букет, і він дуже барвистий. А що може бути краще такої нагороди за працю.

Релаксація « Метелик»

Сядьте зручніше, обіпріться на спинку свого стільця, заплющте очі й …уявляйте.

Світає…Ранок…Перші промені сонця ніжно цілують Вас. Час прокидатися.

Запашна мелена кава з карамеллю шепоче Вам , що вже потрібно вирушати до школи, На вулицях ще нікого, і Ви, вперше за останній рік, не поспішаючи йдете на роботу.

Заходите у свій улюблений клас. Відчиняєте вікно. Сонячні зайчики разом із пахощами весняних квітів замайоріли по всій кімнаті. Ви сіли за стіл, і в голові зашумів рій. Ви знаєте, що перед Вами нелегка стежина злетів та падінь, посмішок та образ, успіхів і заздрощів. Та ви міцний горішок, Ви не з тих, хто здається та швидко відступає. Вас нелегко зламати. Ви все зможете. Ви найкращий учитель, вами пишаються Ваші рідні та друзі, Ваші колеги, а найголовніше Ваші учні. У вас бурлить «молода кров», пронизана творчістю та любов’ю до обраної професії, нескінченною енергією й ентузіазмом. Усередині Вас живуть райдужні метелики. Зараз вони ще сплять, але перші дитячі кроки пробуджують їх. «Доброго дня, Вчителю! Ой, на вашому волоссі метелик…»

Один, два, три – розплющуйте очі.
Додаток 1

СУЧАСНИЙ УРОК. ЯКИЙ ВІН?
1. Для сучасного уроку характерними ознаками є:

  • гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;

  • варіативність і гнучкість структури уроку;

  • спрямованість уроку на особистість учня;

  • системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;

  • спрямованість уроку на головне – генералізацію навчання;

  • повне засвоєння нового матеріалу на уроці;

  • оптимізація форм роботи на уроці;

  • економія часу в шкільному навчанні.

2. У підготовці до уроку визначають три етапи:

  • діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їхній рівень підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу;

  • прогнозування, яке передбачає вибір найоптимальнішої стратегії навчання учнів та оцінку різних варіантів уроків у контексті обраної стратегії;

  • планування, що має на меті створення плану та програми управління навчальною діяльністю учнів.


3.Складання плану уроку передбачає три стадії:

  • визначення мети;

  • розробку дидактичної моделі процесу навчання;

  • визначення структури уроку.


При цьому враховуються такі функції:

 • конструктивна;

 • організаційна;

 • комунікативна;

 • гностична;

 • когнітивна;

 • розвивальна;

 • аксіологічна;

 • мобілізаційна;

 • дослідницька.

4. Креативні методи навчання:

  • метод придумування;

  • метод «Якби…»;

  • метод образної картини;

  • метод гіперболізації;

  • метод аглютинації;

  • метод «мозкового штурму»;

  • метод синектики;

  • метод інверсії;

  • метод складання матриці;

  • метод «морфологічного аналізу»;


Методи продуктивного навчання:

  • когнітивні методи;

  • метод емпатії;

  • метод змістовного бачення;

  • метод символічного бачення;

  • метод евристичного спостереження;

  • метод конструювання понять;

  • метод гіпотез.


Додаток 2

СХЕМИ САМОАНАЛІЗУ УРОКІВ


Схема 1

Питання

Примітка-відповідь

1

Яке місце цього уроку в темі, розділі, курсі? Його зв’язок із попередніми уроками?
2

Які особливості класу було враховано під час планування уроку?
3

Які завдання планувалося вирішувати на уроці? Чим влаштував такий вибір завдання?
4

Чим влаштував вибір структури та типу уроку?
5

Чим влаштував вибір змісту, форми та методів навчання (за елементами уроку)?
6

Які умови (навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-психологічні, естетичні й тимчасові) було створено на уроці? Наскільки вони спряли успішній роботі?
7

Чи були відхилення від плану уроку? Чому? Які самі? До чого вони призвели?
8

Як можна оцінювати результати уроку? Чи вирішено його завдання? Чи не було перевантаження учнів?
9

Які висновки на майбутнє можна зробити за результатами уроку?Схема 2Питання

Примітка-

відповідь

1

Загальна структура уроку

Основна дидактична мета уроку: його місце в системі уроків у темі, основні моменти уроку, дозування часу, дотримання основних вимог до оформлення кожного уроку, ефективність використання часу на уроці
2

Реалізація основної дидактичної мети уроку

Виконання вимог програми, співвідношення матеріалу, поясненого на уроці й даного на самостійну роботу, організація сприйняття, уваги, пізнавального інтересу, організація первинного закріплення матеріалу, перевірка якості ЗУН, використання розділу та програм, вимоги до знань: опитування учнів – принцип виклику, диференційовані завдання, використання орієнтовних норм оцінок учнів, даних у програмах
3

Розвивальний аспект уроку

Залучення учнів до здійснення основних розумових операцій, подолання посильних труднощів, розвиток пізнавальної самостійності й послідовності, науковості зв’язку теорії з практикою, міцність знань
4

Дотримання основних принципів дидактики

Принцип наочності, свідомості й активності в роботі вчителя й учнів, доступності й посильності, систематичності й послідовності, науковості зв’язку теорії з практикою, міцність знань
5

Методи навчання

Методи ведення нового матеріалу, закріплення та вироблення вмінь та навичок, контролю; відповідність методів загальної спрямованості навчання дидактичній меті, специфіці навчального предмета; залежність вибору методів навчання від матеріальної оснащеності шкіл
6

Виховний аспект уроку

Використання виховних можливостей змісту навчального матеріалу, формування світогляду, зв’язок із життям, виховання сумлінного ставлення до праці, навчання, використання виховної можливості оцінки, виховний вплив особистості вчителя
7

Учитель на уроці

Підготовка до уроку, роль конспектів, види діяльності на уроці, контакт із класом, індивідуальний підхід до учнів, значення предмета, захопленість ним, зовнішній вигляд учителя
8

Робота учнів на уроці

Підготовка учнів до уроку, активність на різних етапах уроку, види діяльності, культура мови, дисципліна, ставлення до предмета, вчителя; динаміка працездатності, моменти найвищої активності, зниження працездатності, їхні причини, рівень сформованості вміння вчитися
9

Гігієнічні умови на уроці

Приміщення, його оснащеність, меблі, дотримання принципу розташування, розклад на цей день, тривалість і характер проведення змін, вплив гігієнічних умов на динаміку працездатності на уроці
Схема 3Питання

Примітка-

відповідь

1

Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як цей урок пов’язаний із попередніми, як цей урок «працює» на наступні уроки? Який тип уроку?
2

Які особливості учнів було враховано під час планування певного уроку?
3

Які завдання вирішували на уроці: освітні, виховні, розвивальні? Чи було забезпечено їхній взаємозв’язок? Які завдання були головними? Як враховано особливості класу?
4

Чи раціонально було розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічно є «зв’язка» етапів уроку?
5

Чи доведено головне, істотне на уроці?
6

Яке поєднання методів навчання обрано для розкриття нового матеріалу?
7

Яке поєднання форм навчання було обрано для розкриття нового матеріалу і чому?
8

Доцільність диференційованого підходу до учнів? як він здійснювався?
9

Як було організовано контроль засвоєння знань, умінь і навичок? У яких формах і методах реалізується?
10

Як використано на уроці навчальний кабінет, які засоби навчання?
11

За рахунок чого забезпечено в класі високу працездатність школярів упродовж усього уроку, як було підтримано сприятливу психологічну атмосферу, спілкування?
12

Чи вдалося цілком реалізувати всі заплановані завдання? Якщо не вдалося, то чому? Як учитель планує виконати нереалізоване?
Схема 4Етапи самоаналізу

Примітка-відповідь

1

Охарактеризувати клас
2

Назвати тему уроку, вказати її місце в загальній системі інших уроків і тем
3

Визначити рівень складності досліджуваної теми та її труднощі для даного класу
4

Назвати триєдину мету уроку, зіставивши її з кінцевим результатом, отриманим у ході проведення уроку (навести аргументи)
5

Висловити свою думку про тип уроку та його відповідність дидактичній меті
6

Назвати етапи та показати, яким чином було вирішено дидактичне завдання на кожному з них
7

Коротко охарактеризувати використані на початку уроку методи навчання, їх відповідність досліджуваному матеріалу та способом організації діяльності учнів, зіставивши це з отриманими результатами – якістю знань учнів
8

Визначити найкращі та невдалі місця в уроці
9

Зробити загальний висновок і поставити оцінку
Додаток 3

МОДЕЛІ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ
КОМП’ЮТЕРНИЙ УРОК
1. Основними частинами комп’ютерного уроку є:

  • вступ;

  • організаційна частина;

  • актуалізація зон актуального та найближчого розвитку (засвоєння опорних ЗУН);

  • закріплення матеріалу, повторення та застосування;

  • контроль засвоєння;

  • корекція;

  • узагальнення;

  • домашнє завдання.

 1. Вид комп’ютерного уроку залежить від загальної дидактичної структури уроку, варіанта використання ІКТ, обсягу делегованих комп’ютеру функцій учителя, виду використовуваних комп’ютерних засобів (текстові, відео, аудіо).

 2. Для плану конкретного комп’ютерного уроку вчитель:

 • складає тимчасову структуру уроку;

 • із резервів комп’ютерного забезпечення відбирає найбільш ефективні засоби, розглядає доцільність їх застосування;

 • відібрані матеріали слід оцінити і в часі, адже їхня тривалість не повинна перевищувати санітарних вимог і норм;

 • запланувати резерв часу;

 • зі знайдених матеріалів (файлів) скласти презентаційну програму;

 • при плануванні досягнення визначених цілей передбачити їх поетапну діагностику.

УРОКИ – МАНДРІВКИ

Одним із найцікавіших нетрадиційних уроків упродовж усіх етапів вивчення матеріалу є уроки – мандрівки.

Особливість цих занять полягає в тому, що їх можна проводити як в умовах класного приміщення (заочні мандрівки: урок-екскурс, урок-подорож, урок-«картинна галерея»), так і поза ним (очні мандрівки: урок-екскурсія, урок-марафон).

Педагогічний досвід підтверджує наявність наступних етапів у структурі уроку-мандрівки:

І. Організаційний момент.

 1. Привітання та побажання гарного настрою.

 2. Перевірка готовності учнів до заняття.

ІІ. Ознайомлення з темою та правилами проведення уроку-мандрівки.

ІІІ. Постановка мети і завдань.

ІV. Систематизація, узагальнення засвоєних знань, умінь та навичок.

 1. Фронтальне опитування.

 2. Елементи дискусії. Відповідь на проблемне запитання.

Фізкультхвилинка.

 1. Індивідуальна робота учнів.

 2. Робота в групах. Виконання завдань творчого або дослідного характеру.

 3. Дидактична гра з елементами змагання.

V. Підсумок уроку.

 1. Підсумкова бесіда.

 2. Оцінювання роботи учнів на уроці.

 3. Загальна оцінка діяльності класу.

VІ. Домашнє завдання практичного характеру.

Мета таких уроків: зацікавити всіх учнів; створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей; стимулювати до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви; швидко орієнтуватися в особистих знаннях, використовувати їх на практиці.

Ефективність такої нетрадиційної форми організації навчальної діяльності учнів залежить від підготовки вчителя та учнів до уроку. Спочатку треба визначити тему, мету, тип уроку-мандрівки, скласти логічну послідовність уроку, продумати організаційні заходи і шляхи підготовки учнів до уроку.

Для очних мандрівок це:

  1. ознайомлення учнів з темою, метою і місцем екскурсій (марафонів);

  2. актуалізація знань про правила дорожнього руху, правила дорожнього руху, правила поведінки на природі й на вулиці;

  3. поділ класу на групи;

  4. ознайомлення учнів із проблемно-пізнавальними завданнями;

  5. добір наочності.

Якщо це урок-марафон, то слід підготувати кабінети-зупинки, таблички з назвами станцій, маршрутні завдання.

Для уроків-мандрівок слід виготовити карту або план, за яким триватиме подорож країною Математики (математичним океаном, до замку Логіки тощо).

Під час проведення таких уроків дуже важливо підбити підсумок заняття, визначити переможця, вказати недоліки.
Фрагмент уроку-подорожі з математики за картою

1   2   3

Схожі:

Разом з ідеєю організації Музею історії колегіуму з’явилася ще одна...
Музеї історії колегіуму, як міні-підручник з історії колегіуму, інформатор для гостей нашого закладу та як книга приємних спогадів...

Комбінаторика нашого життя
«Шкільні вчителі мають таку владу, про яку лише мріють прем’єр міністри». Черчилль

Нашого уроку
Мета: сформувати уявлення учнів про металургійну промисловість України як галузь спеціалізації в господарстві країни; показати особливості...

Золотоніська центральна районна бібліотека
Біобібліографічний покажчик «Сузір’я письменників Золотоніщини», випуск 2 продовжує узагальнювати відомості про письменників, уродженців...

Відкрите засідання шкільного євроклубу
Ведуча. Добрий день, шановні гості, вас вітає євро клуб «крок». Сьогодні ми проводимо відкрите засідання нашого клубу

Вступ
Однією з основних видів діяльності підприємства є забезпечення збуту продукції. Загострення конкурентної боротьби вимагає від виробників...

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Основне завдання у вчителів нашого методичного об’єднання – максимальне подолання дефектів розвитку учнів, підготовка їх до посильної...

Від вузьких ексклюзивних програм до встановлення контролю над епідемією
Оксані Матіяш, Дмитру Вознюку, Ярославу Матусану, Борису Скворцову та Ользі Кравченко; та водієві Сергію Безбердому. Маленька Кемден...

Пишеться «велика книга нашого народу»
Рср ім. Т. Г. Шевченка 1987 року за історичний роман у віршах «Маруся Чурай» та збірку поезій «Неповторність». Міжнародна премія...

Нашого сьогоднішнього заняття: “Вузли необхідні для подолання перешкод....
Навчальна. Вивчити вузли необхідні для подолання перешкод. Вміти користуватись страхувальною системою, вусом, карабіном, в'язати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка