Пошук по сайту


Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Дніпропетровська обласна державна адміністраціяМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, тел/факс (056) 732-48-48

e-mail: doippo.adm@gmail.com WEB: www.doippo.dp.ua___19.09.2014_____ № __557___ Начальникам управлінь, відділів освіти

______________________________ міських та районних рад Дніпропетровської області
Про проведення турніру

юних географів
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10 вересня 2014 року № 544/0/212-14 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році» відбудеться турнір юних географів.

Дата проведення турніру – 12 жовтня 2014 року. Місце проведення – Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Початок о 900.

Просимо надіслати заявки (згідно Положення) команд, бажаючих взяти участь у турнірі до 05 жовтня 2014 року на ел. пошту math.pr2010@gmail.com (тема листа «Географічний турнір»).

Питання та регламент турніру подані у додатку.

Ректор інституту М.І. Романенко

Скоробогатов АВ

056-732 09 13

Додаток 1

до листа ДОІППО від 19.09.2014 № 557
Питання на

IX обласний турнір юних географів
1. Чи вічною є вічна (багаторічна) мерзлота? Порівняйте перші карти багаторічної мерзлоти з сучасними. Охарактеризуйте природні та соціально-економічні наслідки танення багаторічної мерзлоти. Чи доцільно освоювати райони нашої планети, де залягають гірські породи, що перебувають постійно у мерзлому стані?

2. Експерти аналітичного підрозділу британського журналу «Economist» регулярно визначають найбільш комфортні для проживання міста світу. Відомо, що під час визначення рейтингу міста враховують ЗО показників. Спробуйте назвати й обґрунтувати 10 з них. Що є, на вашу думку, найважливішими для визначення комфортності проживання у містах. Назвіть міста світу з найбільш комфортним рівнем проживання.

3. Відомий мандрівник середньовіччя Марко Поло є автором «Книги про різноманіття світу». Про що йдеться в цій пращ? Чому й досі її зміст є актуальним?

4. Земля має по два полюси в Північній і Південній півкулі: географічний та магнітний. Що б змінилося в географічній науці, якби вчені прийняли рішення поєднати їх в одній точці планети, а саме - в точці магнітних полюсів?

5. У межах якого промислового вузла в Україні зосереджені всі основні типи електростанцій? Яку роль вони відіграють в ефективному функціонуванні цього вузла?

6. Розкрийте суть концепції світових міст. Назвіть критерії поділу міст за рівнем світового значення на Альфа, Бета, Гамма, Дельта. Враховуючи ці критерії, складіть та обґрунтуйте перелік Альфа-міст для кожного століття, починаючи з епохи Великих географічних відкриттів. Проаналізуйте цей перелік та спрогнозуйте Альфа-міста XXII ст. Які позиції посідають українські міста в цій класифікації?

7. У 1848 p. Т. Г. Шевченко входив до складу наукової експедиції. Частину шляху експедиція пройшла на шхуні «Константан». Опишіть територію, яку досліджувала ця експедиція, та оцініть участь у ній Тараса Григоровича. У яких творах відтворені враження Кобзаря про подорож?

8. Складіть прогноз стану тропічних лісів на XXI ст., враховуючи, що, за даними IX Світового лісового конгресу, темпи зведення тропічних лісів сягають 11 млн гектарів на рік за лісовідновлення 10 % цієї площі. Як, на вашу думку, скорочення лісового фонду планети по­значиться на глобальних проблемах людства?

9. Які географічні та історичні передумови, на вашу думку, відіграли важливу роль у тому, що Київ став столицею України? Для яких столиць, яких країн, характерні такі самі географічні передумови?

10. «Народи багато в чому повторюють долі окремих людей. Вони також мають свій дім, працюють, живуть краще або гірше, але головне, - як і люди, є неповторними особистостями зі своїми звичками і характером. Зі своєю манерою розуміти речі», - зазначав відомий російський філософ І. О. Ільїн. Використовуючи вплив географічних факторів, доведіть або спростуйте цей вислів філософа.

11. Морська крига - наймолодший елемент кріосфери Землі. Розкрийте причини появи морської криги в Північній півкулі, умови її існування і роль у формуванні сучасного клімату.

12. США і Канада - країни, що входять до групи економічно розвинутих країн світу. В обох міжнародний туризм досить розвинутий і є провідною галуззю економіки. Загальна річна сума доходів від міжнародного туризму в США майже у 10 разів перевищує надходження : від цієї галузі в Канаді. Поясніть географічні чинники, і що зумовлюють ці відмінності у розвитку міжнародного туризму в зазначених країнах.

13. Існують різні види механічних коливань та хвиль. Як на основі спостережень відбитих і заломлених хвиль сейсмічних (вимірювальних) приладів можна визначати та контролювати сейсмічну обстановку на території України, земної кулі, а також визначати координати вогнищ та енергетичні параметри землетрусів?

14. У сучасному світі широких масштабів набули міграційні процеси. Зокрема це стосується міжнародної трудової міграції. В окремих країнах з'явився термін «трудовий мігрант у власній країні». Які шляхи розв'язання цієї проблеми? Чи набуде цей процес міжнародного поширення?

15. У XX ст. на території України замість природних з'явилися рукотворні об'єкти. Окремі з цих територій були осередками історичних подій. Це призвело до змін на земній поверхні, а також на фізичних картах. Проведіть реконструкцію змін і відтворіть їх на порівняльній картосхемі. Спростуйте або доведіть необхідність цих змін.

16. Відомо, що Україна пристала на пропозиції американської компанії Royal Dutch Shell добувати сланцевий газ на своїй території. Проаналізуйте позитивні й негативні наслідки видобування сланцевого газу в Україні. Схарактеризуйте можливий негативний вплив на здоров'я населення інтенсивного видобутку сланцевого газу.

17. У Великому Бар'єрному рифі, розташованому на північному сході Австралії, трапляються так звані канали (прориви), через які можуть проходити судна. За якими ознаками можна визначати розміщення цих «каналів»?

18. Однією з найважливіших економічних і геополітичних проблем України є зменшення залежності від імпорту енергоносіїв. Які, на вашу думку, заходи є найбільш ефективними для забезпечення енергетичної безпеки України? Обґрунтуйте її та наведіть конкретні приклади.

19. Сейсмічність України характерна для переважно західних, південно-західних та південних районів. Виділяють два основні сейсмічні райони - Карпатський і Кримсько-Чорноморський. Проаналізуйте сейсмічну ситуацію в Україні та ймовірність, а також силу цього природного явища у вашому регіоні.

20. Уявіть собі, що закінчилася дія міжнародного Договору про Антарктику. Спрогнозуйте економічні, політичні й військово-стратегічні наслідки його припинення.

Регламент турніру
Турнір буде складатися з двох частин:

  1. Відбірковий раунд передбачає виконання командою ролі доповідача по одному з питань турніру.

  2. У фінальній частині команди обговорюють питання, виконуючи ролі доповідача, опонента, рецензента та спостерігача.


Буде передбачено харчування за рахунок учасників команд. Вартість буде оголошено.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
«Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації з екології у 2012/2013 навчальному році». Просимо довести до...

Україна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Теплична, 5, смт. Ювілейне, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52005 тел/факс 27-10-41

Україна донецька обласна рада донецька обласна державна адміністрація
Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти

Дослідження стану громадянського суспільства в Україні
Колодій А. Ф., Черниш Н. Й. Громадянське суспільство І політична система України напередодні виборів 1998 року7— у книзі: Вибори–98:...

ЗапорізькА обласнА державнА адміністрація департамент освіти І науки нака з
Кт та Smart-технологій у навчальний процес; сприяння ефективному обміну досвідом з використання ікт; поповнення бази навчального...

Чернівецька обласна державна адміністрація департамент освіти І науки
«Про вжиття профілактичних та протиепідемічних заходів з недопущення поширення гострих респіраторних вірусних захворювань, в тому...

Полтавська обласна державна адміністрація
«Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», від 10. 10. 2013 р. №1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства...

Теребовлянська районна державна адміністрація
Адреса: 48100 Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. І. Франка, Тел. 2-18-05, факс 2-16-93

Скадовська районна державна адміністрація
Затвердити План розвитку опорного навчального закладу Лазурненської загальноосвітньої школи (додаток 1)

Білоцерківська районна державна адміністрація київської області в І д д І лосв І т и нака з
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наукБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка