Пошук по сайту


План роботи заступника директора з навчальної роботи

План роботи заступника директора з навчальної роботи

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Затверджую

Директор школи

Рибачук О.А.

План роботи

заступника директора

з навчальної роботи

Швець О.М.

2014 – 2015 н.рФункціональні обов’язки заступника директора з НВР
Функціональні обов’язки

Види діяльності

Періодичність, термін виконання

1

Організація НВП на основі Статуту школи, навчальних планів, нормативних документів МОН України

 1. Складання розкладу навчальних занять.

 2. Складання розкладу індивідуальних занять.

 3. Складання розкладу факультативів.

 4. Складання розкладу для учнів, які навчаються вдома.

 5. Підготовка проектів навчальних планів.

 6. Складання графіка чергування вчителів.

 7. Складання графіка шкільного контролю.

 8. Складання графіка контрольних робіт.

 9. Підготовка режиму роботи школи.

 10. Підготовка режиму роботи учнів.

11.Підготовка авторських і адаптованих програм варіативної складової навчального плану на наступний рік.

2 рази на рік (вересень, січень) Вересень, січень Вересень, січень 2 рази на рік 2 рази на рік 2 рази на рік Раз на рік Раз на рік Раз на рік Коли потрібно

2

Забезпечення виконання навчальних програм

 1. Перевірка календарного планування

 2. Індивідуальна співбесіда з учителями з питання виконання навчальних програм

 3. Підготовка карток обліку виконання навчальних програм на наступний рік

 4. Заповнення облікових карток з виконання навчальних програм

Вересень, січень

2 рази на рік Червень Червень, серпень

3

Керівництво і контроль за роботою вчителів

1. Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи

Серпень - вересень

4

Керівництво і контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з окремих предметів

 1. Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи.

 2. Засідання педради з питання рівня викладання і навчальних досягнень з _____________

Серпень – вересень Згідно з річним планом

5

Керівництво і контроль за успішністю і поведінкою учнів

Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи

Серпень - вересень

6

Керівництво і контроль за роботою предметних гуртків

Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи

Серпень - вересень

7

Керівництво і контроль за роботою факультативів

Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи

Серпень - вересень

8

Керівництво і контроль за проведенням індивідуальних занять

Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи

Серпень - вересень

9

Керівництво і контроль за роботою з учнями, які навчаються вдома

 1. Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи

 2. Анкетування батьків із проблеми організації навчання вдома

Серпень – вересень

Серпень - вересень

10

Організація роботи із забезпечення навчальних кабінетів наочністю і технічними засобами навчання

 1. Аналіз матеріальної бази кабінетів у поточному навчальному році

 2. Аналіз забезпечення навчальних кабінетів наочністю

 3. Консультація щодо складання плану роботи навчального кабінету

 4. Контроль за складанням планів роботи навчальних кабінетів

 5. Внесення пропозицій щодо дообладнання навчальних кабінетів

Раз на семестр Раз на рік Серпень Вересень Травень

11

Поповнення шкільної бібліотеки, методичного кабінету

 1. Аналіз бібліотечного фонду шкільної бібліотеки і методичного кабінету

 2. Поповнення картотеки « Документи про освіту»

Травень Постійно

12

Організація роботи з узагальнення й поширення ППД

 1. Узагальнення досвіду вчителів школи, які атестуються (підтверджують) на вищу категорію, педагогічне звання

 2. Підготовка тематичних методичних альманахів

 3. Робота з поповнення картотеки ППД школи, міста…

 4. Організація творчих звітів учителів

 5. Складання графіка проведення відкритих уроків

Протягом року

Жовтень Протягом року Лютий, березень Жовтень

13

Організація методичної роботи з предметів

 1. Аналіз роботи вчителів з методичної проблеми

 2. Аналіз роботи МО вчителів предметників

 3. Консультації з планування роботи МО на наступний навчальний рік

 4. Консультації вчителів з питань планування самоосвіти на наступний рік

 5. Контроль за заповненням вчителями інформаційних карток з методичної проблеми

 6. Індивідуальні співбесіди з питань методичних утруднень учителя

 7. Засідання методичних об’єднань

 8. Аналіз роботи МР школи

 9. Планування роботи МР школи

Березень Червень Червень Серпень

Квітень, травень

Раз на семестр 4-5 раз на рік Червень Червень

14.

Регулювання навчального навантаження учнів

 1. Складання графіків проведення к/р і тематичної атестації відповідно до розкладу занять

 2. Перевірка обсягу д/з

Вересень

Січень

15.

Складання проекту навчального плану

 1. Аналіз рівня реалізації навчального плану за поточний рік

 2. Вивчення нормативних документів на наступний рік

 3. Вивчення освітніх запитів замовників освітніх послуг

 4. Аналіз реалізації Концепції розвитку школи в поточному році

 5. Аналіз використання варіативної складової плану

 6. Анкетування учнів з метою виявлення освітніх потреб

Лютий Лютий-березень Лютий – квітень Лютий-березень Лютий – квітень Лютий – квітень

16.

Контроль за правильністю оцінювання навч. досягнень учнів

 1. Аналіз об’єктивності оцінювання т/а

 2. Аналіз об’єктивності оцінювання н/д за семестри і рік

 3. Аналіз об’єктивності оцінювання н/д лід час ДПА

Постійно 2 рази на рік Травень-червень

17.

Організація і проведення ДПА

 1. Вивчення нормативних документів МОНУ

 2. Підготовка заходів щодо організованого закінчення навчального року

 3. Аналіз організації повторення навчального матеріалу

 4. Складання розкладу передекзаменаційних консультацій

 5. Складання розкладу ДПА

Постійно Березень-травень 1 раз у ІІ семестрі Березень – квітень Квітень

18.

Звітно-аналітична документація про стан НВП

 1. Аналіз діяльності школи за навчальний рік

 2. Підготовка статистичних звітів 1. Аналіз моніторингових відстежень

Травень Вересень, січень, червень

Постійно

19.

Ведення документації з НВП

 1. Підготовка організаційних та аналітичних наказів

 2. Аналіз стану кл. журналів, журналів факультативів, інд. занять тощо

 3. Аналіз стану учнівських зошитів та щоденників

 4. Ведення обліку пропущених та заміщених уроків

 5. Проведення методичної наради щодо ведення шкільної документації та дотримання орфографічного режиму

Постійно Щотижня 2 рази на рік Постійно 2 рази на рік


Як правило, завучі повинні здійснювати 6-8 контрольних процедур у тиждень.

Серпень

Провести

Скласти.

Оформити

ВШК:


Перевірити

Прийняти участь

Накази, довідки

-перше засідання школи молодого вчителя

-інструктивно-методичну нараду з учителями з питань: методики проведення першого уроку;

вимоги до заповнення класного журналу;

єдині педагогічні вимоги до учнів.


- розклад

-графік чергування вчителів по школі на перший семестр

-педагогічне навантаження вчителів

-методичний кабінет

-табель на зарплату вч.

- Організація відвідування уроків у 4 класі вчителями основної школи.
-підготовленість навчально-методичного обладнання до перших уроків.

-робочі місця вчителя та учнів

-готовність навчальних кабінетів до но­вого навчального року

-навчальні плани та програми

-календарно-тематичні плани учи­телів школи

-у доборі і розстановці педкадрів

-у підготовці і проведенні педагогічної ради

-у серпневих методичних заходах ра­йону

- у роботі оперативної наради при директорі

-організова­ний початок нового навчального року

- зарахування до школи учнів 10-го класу

- призначення класних керівників - призначення комісії з

прийняття кабінетів

 • ОП, дотримання норм ТБ

 • створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків.

 • дотримання вимог протипожежної безпеки

 • надання дозволу (акти прийняття кабінетів)

оформлення ос. справ учнів 1 кл.

- призначення комісії з прийняття кабінетів

 • закріплення кабінетів за класними колективами

 • проведення роботи щодо паспортизації навчальних кабінетів та тарифікації їх оплати

- забезпечення підготовки спортивних споруд

-створення комісії з проведення тарифікації

-розподіл педагогічного навантаженняВересень.

Провести

Скласти .

Оформити

ВШК:

Перевірити

Прийняти участь,

відвідати уроки

Накази, довідки
-вхідну діагностику у класах з метою виявлення рівня знань учнів.
-Інструктивно-методична нарада для нових учи­телів, індивідуальна робота з ними.
-Загальний оглядовий контроль з метою пере­вірки організованості початку нового навчально­го року
- Засідання методичної ради
- вступні інструктажі:

•для новопризначених працівників;

первинний інструктаж:
- Методична оперативна нарада-розклад додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором

-графік проведення контрольних, лабораторних робіт на І семестр..

-статистичні звіти

. -уточнені списків учнів

-табель на зарплату вч.

-уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів.
- викладання варіативної частини
-план наступності ДНЗ


-Аналіз стану метод.забезпечення виклад.варіативної складової
-Предм.декади

фізк. і спорту
Адмінтиждень, ГПД

-КУК 1 кл, 5 кл – .

-банк даних обдарованих учнів

- оформлення маршрутних листів учнів

- нормативна база вчителя

- плани самоосвіти


-особові справи учнів.
-організація і комплектування ГПД.
-забезпечення учнів підручниками
- техніку читання молодших школярів (кінець вересня).

-Оформлення журналу обліку інструктажів з техніки безпеки для учнів.

-Оформлення журналу обліку інструктажів з техніки безпеки для вчителів.

- Стан самоосвітньої роботи вчителів.

-Щоденики 3 – 11 кл.

--класні журнали

-у складанні тарифікації.
-надання допомоги керівникам методоб'єднань

- у роботі оперативної наради при директорі

-організація групи продов. дня

- створення атестаційної комісії

-вимоги щодо ведення шкільної документації

- підсумки і організація методичної роботи

 • про проведення зондуючих контрольних робіт

до 15.09 -про проведення предметних тижнів -про організацію роботи зі здібними до 20 .09 -про проведення 1 етапу олімп. Створення оргкомітету і журі -про організацію та проведення екскурсій -Про підсумки проведення діагностичних контрольних робіт  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...

План проведення районної серпневої наради заступників директорів...
Керівники: Волок Л. П., методист методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації, Нємцева М. В., керівник районного методичного...

Звіт директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з
Знз, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної...

План роботи первомайського будинку дитячої та юнацької творчості...
Аналіз діяльності педагогічного колективу у 2012/2013 та основні напрями роботи у 2013/2014 навчальному році

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

План роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

Досвід роботи директора Количівської зош І-ІІІ ступенів Теплухи В. М. з проблеми
Громадсько-активна школа як один із шляхів оптимізації навчально-виховного процесу”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка