Пошук по сайту


Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл

Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл

Перелік навчальних програм курсів за вибором для суспільно-гуманітарного напряму допрофільної підготовки та профільного навчання

Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Громадянська освіта

Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти і науки України  (лист МОНУ від 12.03.2010 №1/11-1652)

 

Трипільська протоцивілізація. Програма курсу за вибором для 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму. Автор М. Відейко (17 годин) 

Міфологія. Програма до профільного курсу 6-7 класи. Автор І. Нікітіна (68 годин)
Українська культура середини XVI – XIX століть. Програма до профільного курсу для 8-9 класів. Автор С. Загребельна (70 годин).

 

Видатні постаті України середини XVI – XVIII століття. Програма до профільного курсу. 8 клас. Автор Н. Лівун, В. Островський (35 годин).

Розбудова демократії. Програма з курсу «Основи демократії. Громадянська освіта». 11 клас. (34 години)

Видатні постаті України кінця XVIII – початку ХХ століть. Програма до профільного курсу. 9 клас. Автори н. Лівун, В. Космірак (35 годин).

Історія держави і права України. Програма курсу за вибором для профільних 10-11 класів. Автор А. Кульчак (35 годин)

Досліджуємо історію України (новітня історія України). 10 клас. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму. Автор Ю. Малієнко (35 годин).

Українське відродження в ХХ столітті. 11 клас. Навчальна програма курсу за вибором. Автор Т. Мацейків (35 годин).

Історія України першої половини ХХ століття в особах. Програма курсу за вибором для 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму. Автор Т. Чубукова (70 годин).

Історія українського кінематографу ХХ століття. Програма курсу за вибором для 11 класу. Автор А. Приходько (35 годин)

Еволюція влади. Програма курсу за вибором для 11 класів. Автори А. Горлов, С. Лавринюк (17 годин).

Програму рекомендовано до використання у навчально-виховному процесі (лист МОНУ від 31.07.2009 р. №1/9-508) 

ДОСЛІДЖУЮЧИ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11кл. (17 год) 

МИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10 кл. (35 год 

ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів. 7(8 кл.) (35 год)

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. (10-11 кл.) (35 год)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ XX ст. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год)

Олена Пометун, Людмила Пилипчатіна, Ігор Сущенко, Володимир Дюков. Основи критичного мислення. Програма курсу за вибором. Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010.)

Програма елективного курсу рекомендована для викладання в 10-ому або 11-ому класі.Може бути реалізована в обсязі 35 годин(1година на тиждень)або 51 година(1,5 години на тиждень протягом навчального року).Курс можна викладати також в межах 70 годин(2години протягом року) або 2 років (35-10-ий клас + 35 -11-клас).

Тетяна Ремех. Права людини в Україні. Програма курсу за вибором. . Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010.

Програма елективного курсу рекомендована для викладання в 10-ому або 11-ому суспільно-гуманітарному класі. Реалізується в обсязі 17 годин. Структурований курс за проблемами і передбачає опрацювання такого кола питань: «Що таке права і свободи людини»; «Як пов’язані громадянське суспільство і правова держава»; «Які документи закріплюють права і свободи людини»; «Які громадянські і політичні права та особисті свободи гарантуються в Україні»; «Які конституційні економічні , соціальні та культурні права закріплює Конституція України»; «Чому права дітей і жінок є окремими категоріями прав»; «Як захистити свої права , свободи та законні інтереси».

Тамара Бакка, Тетяна Ладиченко, Любов Марголіна, Сергій Рябов. Основи демократії(10-11 класи).Програма курсу за вибором. Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010.)

Програма курсу розрахована на 35 годин для учнів 10(11) класу. Грунтується на набутих знаннях з інших шкільних предметів: історії, основ правознавства, біології, української і зарубіжної літератури, географії, основ економіки. Тому вивчення цього курсу слід організувати в органічному поєднанні з іншими шкільними предметами. Запропоновані такі теми для вивчення : «Соціогенеза особистості», «Права, свободи і відповідальність», «Соціум-суспільство людей», «Держава» і «Демократія».

Тамара Бакка, Раїса Євтушенко, Тетяна Мелещенко, Віктор Семиколєнов, Олена Семиколєнова. Основи культури гендерної рівності: ми різніми рівні (9-11класи). Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010.)

Головне завдання курсу - розвінчати стереотипні уявлення про жінок і чоловіків у родині та суспільстві, сформувати світогляд учнів, вільний від гендерних упереджень і пересудів. Курс розрахований на 30 годин.

Олена Пометун, Тетяна Ремех. Права людини. Програма курсу за вибором.(10-ий клас) (35 годин).Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Курс для профільних класів спрямований на поглиблення реалізації завдань громадянської освіти та виховання учнів.

Тетяна Ремех. Живи за правилами. Програма курсу за вибором. (35 годин).Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Курс «Живи за правилами» розрахований на формування правосвідомості, правової культури учнів, і входить до системи безперервної правової освіти школярів. Пропонується вивчати курс у 7(8) класах. Окремі розділи й питання курсу можуть використовуватися для проведення факультативних, гурткових занять та виховних годин з учнями 5-8 класів.

Марія Галенко, Ольга Куцакова. Конституційне право України.(10/11 класи) (35 годин) Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Курс спрямований на поглиблення знань з констиуційного права України в 10 або 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів.

Юлія Василюк, Михайло Семикіфяш, Валерій Островський. Міжнародні відносини в другій половині ХХст.(11клас) (17 годин). Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Програма розрахована на 17 годин для учнів суспільно-гуманітарного профілю.Учимтель може змінювати їх кількість на вивчення різних тем , не порушуючи логіки перебігу історичного процесу. Курс має світоглядно-політичне, практичне та виховне значення.

Юлія Василюк, Валерій Островський.Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни (10-11класи). Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Програма розрахована на два роки навчання : у 10-11класах.Загалом її зміст реалізується впродовж 70 годин: 35- на першому році вивчення (10-й клас) і 35-другому (11клас).ЇЇ можна використовувати як окремий профільний курс за рахунок годин варіативної частини, так і в класах з поглибленим вивчення історії.

Ігор Гирич. Визначні постатті України . Програма курсу за вибором (10-11класи)

Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Програма розрахована на 70-годин (35- в 10-ому класі та 35- в 11класі).Українську історію від ІХ до ХХ століття уособлено в 34 історичних постаттях.

Віталій Власов. Історія української культури: від середньовіччя до початку новітньої доби(10-11 класи). Рекомендовано МОН України (лист №1/11-1652 від 12.03.2010).

Програма передбачає викладання курсу за вибором в 10-11 класах суспільно-гуманітарного профілю.Курс розрахований на 35 годин в 10 та 11 класах. Побудована програма за історико - хронологічним принципом.

Курси морально-духовного спрямування

Курс «Етика.6 клас » в 2013-2014 навчальному році входить до інваріантної частини Типового навчального плану. Курс «Етика.5 клас» може вивчатися в школі за рахунок варіативної складової плану.

Інформуємо також, що МОН рекомендує серед інших курсів вивчати курс за вибором «Культура добросусідства» (автори Араджионі М.А., Смірнов О.К.), що сприяє поглибленню знань учнів з питань багатокультурності, історії, географії, культури та традицій народів рідного краю. Курс має позитивний вплив на розвиток міжкультурної освіти, виховної роботи, профілактику ксенофобії й зниження конфліктного потенціалу в освітньому середовищі.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Вступ. Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової (основної) середньої освіти, згідно...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Програми для 5-6 класів спеціальних загальноосвітніх
Новим навчальним планом для спеціальних навчальних закладів ( II ступінь) для розумово відсталих дітей подовжено термін вивчення...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Зміст курсів ґрунтується на знаннях, набутих учнями в основній школі. Профілізація забезпечується не лише поглибленим вивченням хімії,...

Підручники для учнів 4 класів № з/п Назва підручника Автор(и) Видавництво 1 «Математика»
Перелік підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів загальноосвітніх навчальних...

Навчальна програма (з варіативними модулями) для 5-9 класів спецiальних...
Максимально можливий розвиток може бути досягнуто тільки при дотриманні ряду умов: застосування адекватної програми І методів навчання,...

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
«Сонечко» та для учнів 5-6 класів, 7-8 класів, 10-х класів, відповідно до поданих заяв вчителями предметниками про організацію навчальної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка