Пошук по сайту


Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому - Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек

Сторінка2/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому


20г Історія природничих наук в цілому. Життя та діяльність учених

20я92 Цікаве природознавство

  1. Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому

Взаємодія людини з природним середовищем і середовищем, створеним людиною. Соціальна екологія. Урбоекологія. Сільськогосподарська екологія в цілому. Інженерна (промислова) екологія в цілому. Глобальна екологія, глобальні кризові явища в екології: опустелювання Землі, зникнення багатьох видів рослин і тварин, деградація річок та озер та ін. Екологічні катастрофи (Чорнобильська катастрофа). Ноосфера.


  1. Раціональне природокористування. Охорона природи

Забруднення та моніторинг довкілля, охорона природи в цілому, рекреаційне використання природи та ін.

  1. Аномальні явища у довкіллі. Уфологія

Неопізнані літаючі об'єкти (НЛО), проблема позаземних цивілізацій, райони з аномальними властивостями та явищами (Бермудський трикутник та ін.), полтергейст та ін.
 1. Фізико-математичні науки


  1. Математика

Математична логіка. Теорія множин.

22.1я92 Цікава математика

  1. Теорія чисел. Арифметика

  2. Алгебра

Пропорції та прогресії, логарифми. Елементи комбінаторики. Біном Ньютона. Багаточлени.

  1. Геометрія. Топологія

  1. Планіметрія. Стереометрія. Тригонометрія

  1. Математичний аналіз. Функціональний аналіз

Диференційне, інтегральне, операційне обчислення, теорія функцій.

  1. Теорія ймовірності. Математична статистика. Дискретний аналіз (дискретна математика)

Комбінаторний аналіз, теорія графів та ін.

  1. Математична кібернетика

Дослідження операцій: теорія корисності та прийняття рішень, теорія ігор, математичне програмування та ін.

  1. Механіка (наука про рух тіл)

Статика, кінематика, динаміка, теорія удару, теорія коливань та ін.

  1. Фізика

Теоретична фізика: математична фізика, теорія відносності, квантова теорія, термодинаміка.

22.3н Техніка безпеки під час проведення фізичних дослідів

22.3с Фізичні прилади

  1. Акустика (наука про звук)

  2. Електрика та магнетизм

  3. Оптика (наука про світло)

22.36 Молекулярна фізика. Будова матерії

  1. Фізика твердого тіла

  2. Ядерна фізика (фізика атомного ядра та елементарних часток)

  1. Астрономія (наука про небесні тіла)

  1. Астрометрія. Час. Літочислення. Календар

  1. Астрофізика

  1. Сонячна система. Міжпланетне середовище

  1. Сонце

  1. Планети і супутники. Планетна астрономія

22.655 Малі тіла Сонячної системи

  1. Зірки і міжзоряна дифузна матерія. Зоряна (галактична) астрономія

  2. Зоряні системи
 1. Хімічні науки


24н Техніка безпеки під час проведення хімічних дослідів

24я92 Цікава хімія

  1. Загальна і неорганічна хімія

  2. Органічна хімія

  1. Фізична хімія. Хімічна фізика

 1. Науки про Землю (геодезія, геофізика, геологія і географія)

  1. Геодезія (наука про визначення форми та розмірів Землі та про виміри на місцевості). Картографія (наука про складання та використання карт)

  2. Геофізика (фізика Землі)

  1. Фізика надр Землі

  2. Гідрологія (наука про природні води)

  3. Метеорологія (наука про атмосферу). Погода та її передбачення

26.3 Геологія (наука про склад, будову та історію земної кори)

  1. Географія

Література, яка охоплює всі або декілька галузей географії.

Окремі галузеві географії див. у відповідних підрозділах класифікації. Наприклад: економічна географія див. 65.04; історична географія див. 63.2.

26.8г Історія географії та географічних відкриттів. Біографії географів та мандрівників

Література загального характеру з історії географічних відкриттів в цілому та за окремі періоди.

Описи мандрівок та експедицій збираються в підрозділах індексу 26.89.

Описи експедицій та мандрівок, пов'язані з географічними відкриттями, збираються під індексом 26.8г за рахунок повторного відображення з відповідних підрозділів 26.89.

26.8л5 Географічні гуртки, товариства, об'єднання

26.8л6 Географічні музеї, виставки

26.8л8 Географічні експедиції, екскурсії

26.8н Техніка безпеки під час проведення географічних досліджень

26.8п Професія географа

26.8р Спеціальна географічна освіта

26.8с Техніка та організація експериментальної роботи і практичної діяльності з географії

26.8я1 Бібліографічні посібники з географії

26.8я2 Довідкові видання з географії

26.8я6 Географічні карти та атласи

26.8я7 Навчальні видання з географії

26.8я72 Для середньої школи

26.8я72-1 Підручники

26.8я72-3 Хрестоматії, книги для читання

26.8я72-5 Посібники для лабораторних робіт та інших практичних занять (контурні карти)

26.8я72-7 Наочні посібники

26.8я72-8 Прилади, апарати, інструменти

26.8я72-9 Інше (зошити з географії)

26.8я92 Цікава географія

  1. Фізична географія

26.87 Рекреаційна географія

  1. Географія окремих територій. Країнознавство. Краєзнавство

Підрозділяти за Таблицею територіальних типових ділень.

Всебічна характеристика країни, регіону або материка, комплексні краєзнавчі описи окремих територій. Експедиції, мандрівки, путівники.

26.89(0) Весь світ. Всі країни

26.89(4Укр) Географія України

26.89(4Укр-2) Міста України

26.89(4Укр-2Київ) Київ

26.89(4Укр-2Київ)я2 Путівники по Києву

26.89(4Укр-4) Області України

26.89(4Укр-4Киї) Київська область

26.89(4Укр-6Крм) Республіка Крим

26.89(2Рос) Росія та СРСР

26.89(4) Європа

26.89(5) Азія

26.89(6) Африка

26.89(7) Америка

26.89(8) Австралія та Океанія

26.89(9) Океани та моря. Світовий океан

  1. Краєзнавство

Краєзнавча робота в школі та в позашкільних закладах. Краєзнавчі музеї.

28 Біологічні науки (науки про живу природу)

 1. Загальна біологія

Життя, його походження та розвиток в цілому. Еволюційна біологія. Загальна генетика, цитологія, морфологія, гістологія. Загальна біофізика. Біокібернетика. Загальна біохімія. Загальна фізіологія. Імунологія.

  1. Загальна екологія. Біогеографія

28.082 Гідробіологія ( наука про організми, що мешкають у водному середовищі, та їхня взаємодія з середовищем перебування)

28.088 Охорона живої природи

Охорона та раціональне використання біологічних ресурсів. Відновлення видів рослин і тварин, що зникають. Червона книга. Заповідники. Заказники. Національні парки.

  1. Ботаніка (наука про рослини)

28.5л6 Ботанічні сади

28.5с Збирання та складання колекцій, гербаріїв та ін.

  1. Зоологія (наука про тварин)

28.6л6 Зоологічні парки, сади, музеї

28.6с Збирання та складання колекцій

Виготовлення чучел (таксидермія), консервація. Ловля та перевезення тварин. Утримання тварин в неволі: живі куточки, тераріуми, віварії та ін.

 • Акваріуми див. 28.082

  1. Біологія людини. Антропологія

  1. Біологія людини

  1. Анатомія та гістологія людини
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...

Всту п
Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів І картотек шкільних бібліотек

Об’єднана робоча схема таблиць ббк для організації систематичного...
Об’єднана робоча схема таблиць ббк для організації систематичного каталогу для вікових груп 8-9 та 10-15 років

Та підручників для рівнів стандарту та профільного. Пропонуємо їх перелік у таблиці
Школа не тільки надає учням певну суму знань, але І формує у них потребу в безперервному самостійному І творчому підході до оволодіння...

2. зміст І порядок здійснення робочого проектування
Робочі землевпорядні проекти пов'язані з упорядкуван­ням, докорінним поліпшенням І охороною земель, раціональ­ним їх використанням...

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми корекційних...
Методичні рекомендації призначені для класних керівників та шкільних психологів щодо розробки індивідуальної програми корекційних...

«Літосфера»
Завдання Складання понятійної таблиці «Характеристика частин внутрішньої будови Землі»

Варіант 1 машинобудування. Хімічна промисловість
Дайте характеристику літакобудування І лакофарбової промисловості України у вигляді таблиці

Варіант 1 загальна характеристика господарства
Дайте характеристику атомної електроенергетики та газової промисловості України у вигляді таблиці

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка