Пошук по сайту


План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних дисциплін, викладачів та майстрів в/н з професії «Оператор комп’ютерного набору, адміністратор» на 2015-2016 н р

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних дисциплін, викладачів та майстрів в/н з професії «Оператор комп’ютерного набору, адміністратор» на 2015-2016 н р

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
На засіданні методичної ради директор Березнегуватського

професійного ліцею

Протокол № ___

____________ Л.С. Павліченко

«___» ___________ 20__року

План роботиметодичного об’єднання викладачів природничо-математичних дисциплін, викладачів та майстрів в/н з професії «Оператор комп’ютерного набору, адміністратор»

на 2015-2016 н.р.


Розглянуто і схвалено

на засіданні МО

Протокол № ______від _______

Голова методичного об’єднання:
_______________ О.В. Косяковська
Предмети


 1. Математика

 2. Астрономія

 3. Фізика

 4. Технології

 5. Хімія

 6. Біологія

 7. Екологія

 8. Географія

 9. Інформатика


Проблема, над якою працює навчальний заклад:«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

Проблема, над якою працює методична комісія:


«Продуктивне навчання

як засіб розвитку творчих здібностей на уроках природничо-математичних дисциплін та виробничого навчання»

1. Робота з поліпшення матеріально-технічної бази


з/п

Заходи

Термін

Відпові-дальні

1


Підготовка кабінетів № 4, 8, 9, 10 до навчального рокусерпень-вересень

зав. кабінетами

2


Систематизувати роздатковий матеріал за темами та уроками


вересень

зав. кабінетами

3


Поповнення кабінетів підручниками, наочними посібниками, додатковою літературою


протягом року

викладачі


4


Поповнення кабінету новими муляжами та навчальними стендами


протягом року

викладачі

5


Оформлення стенду підготовки до тематичних атестацій та державної підсумкової атестації


березень

зав. кабінетами

6


Методичне забезпечення тем критеріями тематичного оцінювання


березень

викладачі

7


Поновлення паспорту комплексно-методичного забезпечення


протягом року

зав. кабінетами

8


Оснащення навчальних кабінетів згідно з нормативами стандартів

протягом року

зав.

кабінетами

9


Забезпечення навчальних кабінетів комп’ютерними дисками за програмним матеріалом

протягом року

зав. кабінетами


2. Робота з підвищення професійної та педагогічної майстерності викладачів


з/п

Заходи

Термін

Відпові-дальні

1

Брати активну участь у проведенні обласних семінарів-практикумів при НМЦ ПТО

протягом року

члени МО

2

Чергове проходження курсової перепідготовки

згідно з графіком
3

Брати активну участь у роботі школи молодого викладача та майстра в/н, школі передової педагогічної майстерності

згідно з планами роботи

члени МО

4

Брати участь у педагогічних читаннях, педрадах

Згідно з графіком

члени МО

5

Брати участь у педагогічних тренінгах

протягом року

члени МО3. Робота з підвищення рівня професійної підготовки учнів


з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

1


Провести опитування учнів з метою удосконалення навчально-виховної діяльності


вересень

члени МО

2


Організувати роботу з проведення додаткових занять і консультацій


протягом року

члени МО

3


Продовжити роботу з обдарованими дітьми та заходи з виявлення здібних учнів на І курсі


вересень - жовтень

члени МО

4


Організувати підготовку учнів до участі в конкурсах


протягом

року

члени МО

5


Відвідування учнів, які мешкають в гуртожитку, та проведення там додаткових занять


протягом року

члени МО

6


Організувати активну участь учнів у внутрішньоліцейних заходах:

 • предметних тижнях;

 • олімпіадах тощо.
за графіком

члени МО

4. Організаційна робота


з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

1


Проведення профорієнтаційної роботи


протягом року

члени МО

2


Обговорення, складання та затвердження:

 • плану роботи методичного об᾽єднання;

 • тем методичних робіт викладачів та майстрів;

 • тем відкритих уроків;

 • переліку тем кваліфікаційних випускних робіт
серпень-вересень

голова МО

3


Проводити засідання методичного об’єднання


протягом року за графіком

голова МО

4


Брати активну участь у проведенні внутрішньоліцейних заходів: педрад, ІМН, семінарів, педагогічних читань


протягом року за графіком

члени МО

5


Вивчення нормативних документів

протягом року

голова МО

6


Організувати виставку дидактичного матеріалу, створеному у цьому навчальному році


червень

голова МО


Орієнтовна тематика засідань МО


 • ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та інструктивно-методичних матеріалів, програм і вироблення рекомендацій щодо їх впровадження у навчально-виробничий процес;

 • ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх впровадження в навчально-виробничий процес, звіти про апробацію підручників;

 • дискусії з приводу нових методичних посібників і новинок педагогічної літератури; розподіл доручень між членами МО для забезпечення систематичного короткого огляду літературних новинок і періодики; огляди «Радимо прочитати»;

 • ознайомлення, вивчення й аналіз програмно-педагогічних засобів навчання: комп’ютерних програм, електронних підручників та вироблення рекомендацій щодо їх впровадження в навчальний процес; звіти про апробацію ППЗН;

 • теорія і методика вивчення предметів;

 • проведення відкритих уроків; обговорення вимог до сучасного уроку; методика проведення нетрадиційних уроків;

 • моніторинг та аналіз рівня навчальних досягнень учнів у динаміці (за 2-3 роки навчання), труднощі в опануванні програмовим матеріалом; типові помилки, прогалини в знаннях і способи їх корекції, поточний, тематичний, семестровий, річний контроль знань учнів;

 • аналіз причин відставання деяких учнів у навчанні, подолання елементів формалізму у роботі; корекція знань учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, диференціація та індивідуалізація навчання, корекція методики викладання предметів;

 • розвиток творчих здібностей учнів; робота зі здібними учнями; проведення громадських оглядів знань учнів, підготовка до олімпіад, конкурсів, презентацій учнівських проектів, виставок наочних посібників, виготовлених учнями тощо; аналіз результатів участі учнів в ліцейних, обласних, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, МАН;

 • робота з питань організації роботи учнівських об’єднань, гуртків, клубів за інтересами, планування проведення предметних тижнів, декад, місячників;

 • розробка заходів щодо підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, дотримання державних стандартів освіти; підготовка учнів до ДПА та ЗНО;

 • популяризація і шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду області, України, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій;

 • виявлення, вивчення, узагальнення і пропаганда кращого досвіду педагогів навчального закладу; відгуки про впровадження педагогічного досвіду;

 • аналіз взаємовідвідування уроків, висновків і пропозицій колег;

 • бесіди за «круглим столом» за певною тематикою;

 • розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджаюче ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку або фрагмента, розв’язування завдань державних підсумкових атестацій;

 • професійно-практична спрямованість навчання математики, фізики, хімії, біології;

 • розробка та впорядкування збірників різнорівневих завдань, збірників тестів, методичних розробок, програмно-педагогічних засобів навчання тощо;

 • комплексне методичне забезпечення предметів; оновлення, поповнення, паспортизація, ефективність використання можливостей кабінетів, виготовлення педагогічних засобів навчання;

 • організація самоосвіти викладачів, звіт про роботу над навчально-педагогічною проблемою, звіт про курсову підготовку;

 • вимоги до введення облікової і плануючої документації, тематичного оцінювання, обговорення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів;

 • ознайомлення з новинками фахової педагогічної преси, методичної літератури;

 • звіти про роботу творчих груп, робота динамічних груп, творчі звіти (портрети) педагогів, що атестуються;

 • визначення матеріалів, які протягом навчального року кожен викладач має подати до методичного кабінету (доповіді, методичні розробки, дидактичний матеріал, аналітичні таблиці тощо);

 • проведення презентацій педагогічних наробок педагогів ─ членів МО;

 • підготовка до обласних методичних заходів; участь у проведенні круглих столів, конференцій, педагогічних читань.


Основні завдання МО:


- Підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичної компетентності викладачів та майстрів в/н;
- Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчальний процес для розвитку творчо обдарованої особистості;
- Впровадження в навчальний процес стандартів нового покоління, інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;
- Впровадження в навчальний процес основ енергозбереження.

Шляхи реалізації завдань:


- Брати участь у роботі міжнародної програми INTEL щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі;
- Систематично вивчати та аналізувати стан викладання, якості знань за кінцевими результатами;
- Покращити роботу щодо розробки навчальних посібників, комп'ютерних тестів;
- Покращити роботу з обдарованими та слабко встигаючими учнями;
- Продовжувати практику проведення предметних олімпіад серед учнів.

ПЛАН засіданЬ методичноГО ОБ᾽ЄДНАННЯ за темАтикою:

з/п

Термін виконання

Зміст роботи

Відповідальний

1

СЕРПЕНЬ

1. Затвердження голови МО, обрання секретаря

члени МО

2. Підсумки роботи методичної комісії за 2014-2015 н. р. Основні напрямки методичної роботи в 2015-2016 н. р.

голова МО

3. Вибір індивідуальних методичних тем, тем відкритих уроків членами МО та їх затвердження

голова МО

4. Обговорення та затвердження плану роботи МО

голова МО

5. Про стан навчальних кабінетів до нового навчального року

голова МО, зав.кабінетами

6. Затвердження навчальних програм та поурочних планів з предметів

голова МО,

заст. дир. з НВирР

2

ВЕРЕСЕНЬ

1. Обговорення питання про організацію роботи з учнями, які не встигають

члени МО

2. Аналіз проведення діагностичних та зондуючи контрольних робіт

члени МО

3. Робота з учнями I курсу: їх адаптація в навчальному закладі

члени МО

4. Проведення профорієнтаційної роботи

голова МО

5 Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО

3

ЖОВТЕНЬ

1. Обговорення індивідуальних методичних тем членів МО та вимоги до їх оформлення

голова МО

2. Планування роботи з обдарованими учнями та підготовка їх до участі в олімпіадах

члени МО

3. Взаємовідвідування уроків

голова МО,

члени МО

4. Цікаво знати: корисні програмні засоби

голова МО

5. Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО

4

ЛИСТОПАД

1. Стан роботи з підготовки до оновлення КМЗ

голова МО

2. Взаємовідвідування уроків викладачами

голова МК, ПІБ викладачів

3. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою (Носик О.В.)

голова МО

4. Затвердження адміністративних контрольних робіт з предметів за підсумками роботи І семестру

голова МО

5. Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО

5

ГРУДЕНЬ

1. Огляд методичної літератури на допомогу викладачам

голова МО,

члени МО

2. Організація індивідуальної роботи з учнями, які не встигають, (складання тестових завдань, розробка опорних планів-конспектів уроків)

голова МО,

члени МО

3. Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО

4. Взаємовідвідування уроків викладачами

голова МО,

ПІБ викладачів

5. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою (Галинкіна Н.О.)

голова МО

6. Про участь у роботі педагогічних читань

голова МО7. Розгляд,погодження та затвердження детальної програми виробничої практики

майстер в/н

6

СІЧЕНЬ

1. Обговорення підсумків роботи методичного об’єднання у I семестрі

голова МО, викладачі

2. Підготовка до участі в роботі педради: «Звіт про роботу педколективу над проблемами, закріпленими за членами МО, та над єдиною методичною проблемою»

голова МО

3. Підготовка учнів до ДПА

голова МО

4. Стан роботи предметних гуртків

голова МО

5. Обговорення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків викладачами

голова МК, ПІБ викладачів

6. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою

(Сидоренко С.Л.)

голова МО

7. Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО8. Методика організації контролю за виробничою практикою

майстер в/н

7

ЛЮТИЙ

1. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації (ДПА)

голова МО

2. Обговорення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків викладачами

голова МК, ПІБ викладачів

3. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою (Гордієнко С.В.)

голова МО

4. Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО

5. Погодження переліку тем дипломних і творчих робіт по гр.6(інформація, звіт)

викладач, майстер в/н

6. Огляд інтернет ресурсів з питань оновлення дидактичного матеріалу для уроків виробничого навчання(повідомлення)

Майстер в/н гр.6

8

БЕРЕЗЕНЬ

1. Підготовка до педради

голова МО

2. Обговорення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків викладачами

голова МО, ПІБ викладачів

3. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою (Косяковська О.В.)

голова МО

4. Підготовка та надання інформації до ІМН

голова МО

9

КВІТЕНЬ

 1. Про підсумки ДПА учнів

голова МО

2. Участь у роботі педради щодо допуску учнів до ДПА

голова МО

3. Форми і методи позаурочної роботи з учнями

голова МО, викладачі

4. Обговорення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків викладачами

голова МО, ПІБ викладачів

5. Підготовка до ЗНО

голова МО

10

ТРАВЕНЬ

1. Стан відвідування занять учнями та організація проведення додаткових занять та консультацій

голова МО

2. Студія «Педагогічні відкриття»

Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

голова МО, члени МО

3. Стан профорієнтаційної роботи

члени МО

4. Звіт завідуючих кабінетів і лабораторій про хід виконання планів роботи кабінетів

зав.кабінетами

5. Обговорення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків викладачами

голова МК, ПІБ викладачів

11

ЧЕРВЕНЬ

1. Обговорення підсумків ДПА

голова МО, члени МО

2. Аналіз роботи методичної комісії за 2015-2016 н.р

голова МО, члени МО

3. Обговорення результатів моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з предметів, моніторингу діяльності педагогів, самого методичного об’єднання

голова МО

4. Обговорення проекту плану роботи МО на 2016-2017 н.р

голова МО, члени МО5.«Аукціон педагогічних ідей»- презентації дидактичних матеріалів,виготовлених членами методоб᾽єднання

голова МО, члени МО

Робота між засіданнями
Серпень - вересень

1. Скласти план самоосвіти.

2.Взяти участь у проведенні діагностичних та зондуючих контрольних робіт.

3.Налагодити роботу предметних гуртків. Скласти плани роботи, списки, розпочати роботу.

4.Проблеми педагогічної адаптації учнів І курсу, шляхи вирішення.

5. Скласти плани робіт кабінетів.

6. Підготувати перелік рекомендованих для виготовлення наочних посібників, стендів, плакатів, макетів тощо.
Жовтень-листопад

1.Робота ліцейних предметних гуртків. Члени МК

2.Обговорення відвіданих відкритих уроків.

3.Опрацювання нової методичної та педагогічної літератури, робота із фаховими журналами.
Листопад – грудень

1.Виготовлення дидактичного та методичного матеріалу.

2.Впровадження мультимедійних технологій на уроках і позаурочний час
Квітень – травень

1.Оперативка: «Особливості проведення державної атестації у 2015-2016 н.р.»

2.Підготовка до ЗНО

3.Оформлення екзаменаційних куточків та підготовка екзаменаційної документаціїподілитися в соціальних мережахСхожі:

Склад методичного об'єднання вчителів природничо- оздоровчих дисциплін...
Семінарів, ділові ігри, педагогічні ради, індивідуальні консультації для вчителя тощо

План роботи міжшкільного методичного об’єднання вчителів географії на 2015-2016 н р. Вступ
У 2014/2015 навчальному році мшмо вчителів географії через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над...

Методичний посібник м. Миколаїв
...

План роботи
Розділ І. Аналіз результатів діяльності методичного кабінету у 2015/2016 нав навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний...

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Основне завдання у вчителів нашого методичного об’єднання – максимальне подолання дефектів розвитку учнів, підготовка їх до посильної...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

План роботи методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток

План проведення районної серпневої наради заступників директорів...
Керівники: Волок Л. П., методист методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації, Нємцева М. В., керівник районного методичного...

План роботи
Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

План роботи чупирянського навчально-виховного об’єднання “загальноосвітня...
Аналіз навчально-виховної роботи Чупирянського нво “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок” в 2015/2016 навчальному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка