Пошук по сайту


Нака з начальника генерального штабу

Нака з начальника генерального штабу

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
30.06.1999 № 43 м. Київ
Про затвердження Переліку

конфіденційної інформації

Збройних Сил України
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік конфіденційної інформації Збройних Сил України, якій надається гриф обмеження доступу “Для службового користування” (ПКІ-99), що додається.
2. “Перечень сведений о Вооруженных Силах СССР, запрещенных к открытому опубликованию”, затверджений начальником Генерального штабу Збройних Сил СРСР 31 липня 1986 року та "Перечень образцов вооружения и военной техники, разрешенных к опубликованию в несекретных изданиях”, затверджений начальником Генерального штабу Збройних Сил СРСР 10 лютого 1989 року, вважати таким, що не застосовуються у Збройних Силах України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Восьмого центрального управління Генерального штабу Збройних Сил України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.


Начальник Генерального штабу

Збройних Сил України

генерал-полковник В.П.ШКІДЧЕНКО

ЗМІСТ

Стор.
1. Загальні положення 3

2. Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування військ 4

3. Мобілізаційні питання, військове будівництво, комплектування

військ і кадрові питання 5

4. Організація, чисельність і дислокація військ 6

5. Розвідка 7

6. Зв`язок та автоматизовані системи управління 8

7. Радіоелектронна боротьба 12

8. Топогеодезична (гідрографічне) забезпечення військ (сил) 13

9. Морально-психологічне забезпечення військ (сил) 14

10. Служба військ 15

11. Територіальна оборона 15

12. Охорона інформації з обмеженим доступом 15

13. Технічне забезпечення військ 15

14. Тилове, медичне та фінансове забезпечення 16

15. Військове співробітництво з іноземними державами 17

16. Наукова і науково-технічна діяльність 18

17. Різне 18

Додаток до наказу начальника

Генерального штабу Збройних Сил України

від 30.06.1999 № 43
ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації Збройних Сил України, який надається гриф обмеження доступу “До службового користування” (ПКІ-99)
1. Загальні положення
1.1. Перелік розроблено на підставі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 і визначає конфіденційну інформацію Збройних Сил України, що є власністю держави і який надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”.

Конфіденційна інформація, що міститься у цьому Переліку – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Збройних Сил України.

1.2. Обмеження Переліку не поширюються на інформацію, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та таку, приховування якої загрожує життю і здоров`ю людей.

Інформація про Збройні Сили України мирного часу, техніку та озброєння, що надається Україною згідно з договорами у галузі контролю над озброєннями, обмеженню не підлягає, за винятком відомостей, які не підлягають розголошенню відповідно до міжнародних зобов`язань України.

1.3. Опублікування відомостей про збройні сили інших держав дозволяється за умови, що вони запозичені з іноземних чи вітчизняних публікацій, складених за відкритими іноземними джерелами і розміщуються під рубриками (або мають посилання) “За матеріалами іноземної преси”, “В іноземних арміях” і т.і. При цьому не допускається публікація відомостей про мобілізаційні можливості , плани, ступені готовості до війни іноземних держав, розгортання їх збройних сил, а також висновки фахівців України про організацію , озброєння, військову техніку, бойовий склад збройних сил цих держав та оцінку поглядів їх командування на характер наступної війни і спосіб ведення операції (бою).

1.4. Переклади статутів, настанов, порадників, інструкцій та інших документів збройних сил іноземних держав, довідників іноземних армій та флотів публікуються після узгодження з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Також довідники, які видаються в оперативних командуваннях, публікуються після узгодження з розвідувальним управлінням відповідного оперативного командування .

1.5. Гриф обмеження доступу “Для службового користування” на нетаємні зразки озброєння та військової техніки надається у наказі Міністра оборони України про прийняття на озброєння (експлуатацію, постачання) конкретного зразка і вказується в документації на вироб (технічні вимоги, інструкція з експлуатації, формуляр, паспорт і т.і.).

У відкритих виданнях заборонено:

  • друкувати (публікувати) довідкові дані про зразки озброєння та військової техніки, які мають гриф обмеження доступу “Для службового користування” та грифи секретності;

  • розкривати оперативно-тактичне призначення, діапазони хвиль (робочі частоти) військової радіолокаційної, гідроакустичної, радіонавігаційної техніки та засобів зв`язку;

  • згадувати про наявність таємних вузлів, приладів, озброєння та обладнання у нетаємних зразках;

  • публікувати технічні вимоги, а також креслення на виробництво і прийняття озброєння та військової техніки.

1.7. Опублікування відомостей, які підлягають під дію Переліку, дозволяється у виключних випадках за згодою начальника Генерального штабу Збройних Сил України – першого заступника Міністра оборони України.

1.8. Відтворення раніше опублікованих відомостей про Збройні Сили України, які підпадають під дію Переліку, дозволяється в межах раніше опублікованого у пресі, яка поступає у відкритий продаж.

1.9. При визначенні можливості відкритого опублікування матеріалу необхідно виходити із сукупності всіх обмежень, які відносяться до його змісту. Не допускається, щоб окремі відомості при їх накопиченні призводили до розголошення інформації з обмеженим доступом.

1.10. Оформлення дозволу на публікацію матеріалів (знімків) з військових питань у пресі та інших засобах масової інформації здійснюється Восьмим центральним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України та його структурами на місцях.

1.11. Вимоги Переліку підлягають безумовному виконанню всіма посадовими особами Збройних Сил України.
2.Бойова готовність, оперативна, бойова підготовка та застосування військ (сил)
2.1. Відомості, що розкривають покладені завдання і повсякденну діяльність Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України та його структурних підрозділів.

2.2. Відомості, що містяться в проектах нормативно-правових актів України, які готуються у Збройних Силах України, наказів і директив Міністра оборони України, директив, наказів і розпоряджень начальника Генерального штабу Збройних Сил України стосовно бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил).

2.3. Відомості про склад укомплектованість, забезпеченість, бойові можливості, положення і дії (характер діяльності) військ (сил) до батальону (дивізіону, ескадрильї, корабля) включно.

2.4. Відомості про удосконалення структур, складу, чисельності військ (сил) до батальону (дивізіону, ескадрильї, корабля) включно.

2.5. Відомості, які містяться у пропозиціях, матеріалах з питань воєнного будівництва, стратегії, оперативного мистецтва і тактики Збройних Сил України.

2.6. Відомості, що містяться в матеріалах аналізів збройних конфліктів на територіях інших держав розвідки збройних сил іноземних держав, їх організацію, озброєння і техніку, а також погляди на їх застосування в сучасних операціях (бойових діях).

2.7. Відомості про взаємодію Міністерства оборони України та Національного космічного агентства України під час проведення космічної діяльності.

2.8. Листування з питань державного розпізнавання об’єктів з управліннями центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, військовими формуваннями та невійськовими організаціями (крім питань, що стосується виробів 6110)

2.9. Відомості про організацію та несення оперативного чергування (за військову частину, з’єднання, об’єднання).

2.10. Відомості, що розкривають порядок і зміст тренувань за надзвичайними обставинами (за військову частину, з’єднання, об’єднання).*

2.11. Відомості, що містять розклад занять з командирської (професійної) підготовки на місяць (за військову частину).

2.12. Плани проведення командно-штабних тренувань і тактико-стройових занять у військовій частині.

2.13. Відомості, що містять дані календарного планування підготовки військ, основні заходи на місяць та витяг з них (від військової частини і вище).*

2.14. Відомості про порядок та періодичність залучення офіцерів до несення бойового (оперативного) чергування, участі їх в тренуваннях, перевірках підпорядкованих частин (за з’єднання, об’єднання).*

2.15. Відомості про планування та результати перевірок стану бойового чергування, а також про організацію, хід і результати виконання ліквідаційних заходів, без посилання і розкриття відомостей про систему та інформацію, яким надано грифи секретності (за військову частину, з’єднання, об’єднання).

2.16. Відомості про методику підготовки і проведення заходів бойової підготовки, в яких не розкривають тактичні можливості озброєння (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

2.17. Зведені відомості про збори оперативного складу.

2.18. Добові плани бойової підготовки (за полк, окремий батальон (дивізіон) корабель 1-3 рангу).

2.19. Учбові плани та учбові програми підготовки слухачів (курсантів), найменування таємних дисциплін і курсів лекцій у військово-навчальних закладах.*

2.20. Відомості про порядок оповіщення особового складу при приведенні військових частин у вищі ступені бойової готовності.

2.21. Відомості про розподіл особового складу по пунктах управління.

2.22. Відомості про результати повсякденної діяльності військ за тиждень, місяць (за вид Збройних Сил України, оперативне командування, корпус, з’єднання, окрему військову частину)

2.23. Відомості про підготовку військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

2.24. Картки результатів проведення контрольних занять з управління ракетними ударами, вогнем артилерії, артилерійською розвідкою.

2.25. Відомості про стрільбу штатними пострілами, водіння бойових машин та виконання програм тактичної підготовки (узагальнені чисельні показники за з’єднання і вище).

2.26. Відомості про планування розвитку та удосконалення учбових об’єктів бойової підготовки.

2.27. Відомості про стан полігонів, наявність учбового обладнання та навчально-тренувальних засобів.

2.28. Відомості про облік бойової підготовки особового складу (за оперативне командування, корпус, з’єднання, окрему військову частину).

2.29. Відомості про заходи оперативного маскування на мирний час, що проводяться чи плануються.

2.30. Відомості про польоти та перельоти (крім урядових та спеціальних), із зазначенням та без зазначення вправ і видів польотів (за військову частину, з’єднання).

2.31. Зведені відомості про стан безпеки польотів (кількість інцидентів і передумов щодо них, їх класифікація, середній наліт на один інцидент (передумов).

2.32. Відомості про результати розслідування авіакатастроф і небезпечних передумов щодо авіаційних подій.

2.33. Відомості, які розкривають курси бойової підготовки за родами авіації.

2.34. Відомості про підготовку особового складу авіаційних підрозділів.

2.35. відомості, що містять місячні плани підготовки військової частини, розширені матеріали аналізу результатів підготовки військової частини за місяць, півріччя і рік, журнали обліку професійної підготовки.

2.36. Функціональні обов’язки посадових осіб керівного складу, плани особистої роботи при приведенні військ у вищі ступені бойової готовності.
3. Мобілізаційні питання, військове будівництво, комплектування військ і кадрові питання
3.1. Відомості про чисельний склад військовозобов`язаних, які підлягають призову, та поставки автомобілів, що будуть подаватися для посилення Збройних Сил України за ступенями бойової готовності (для районних (міських) військових комісаріатів*.

3.2. Відомості про кількість військовозобов`язаних – спеціалістів для Збройних Сил України, які проходять чи пройшли військову підготовку у військах, а також підготовлених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.3. Відомості про кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських і річкових суден, залізничного рухомого складу, що виділяються для забезпечення мобілізаційного розгортання військ (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.4. Відомості про кількість військовозобов`язаних, які призначені за мобілізаційним планом і залишки вільних ресурсів військовозобов`язаних, які перебувать на військовому обліку у запасі Збройних Сил України, за військово-обліковими спеціальностями та посадами (для районних (міських) військових комісаріатів).**

3.5. Відомості про чисельний склад офіцерів запасу, які призначені за мобілізаційним планом, і залишки вільних ресурсів офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку у запасі Збройних Сил України, за військово-обліковими спеціальностями та посадами (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.6. Відомості про кількість військовозобов`язаних, які заброньовані за народним господарством (знаходяться на спеціальному обліку) (для районних (міських) військових комісаріатів)**.

3.7. Відомості про кількість військовозобов`язаних за військово-обліковими спеціальностями, яких необхідно призначити для укомплектування частини, згідно з мобілізаційним планом (розрахунки комплектування, замовлення і наряди на приписку та призов особового складу запасу) (для районних (міських) військових комісаріатів)*.

3.8. Відомості про автотракторну, дорожньо-будівельну та підйомно-транспортну техніку за кількістю, типами і марками машин, запасом ходу, яка необхідна для укомплектування військової частини згідно з мобілізаційним планом (розрахунки комплектування, замовлення і наряди на приписку техніки народного господарства) (для районних (міських) військових комісаріатів)*.

3.9. Узагальнені відомості про військову підготовку студентів цивільних вищих навчальних закладів за військово-обліковими спеціальностями (за навчальний заклад і вище).

3.10. Відомості про чисельність підготовлених офіцерів запасу і тих, які готуються (за навчальний заклад і вище).

3.11. Відомості про спеціальні набори і дострокові випуски із військово-навчальних закладів у зв`язку з проведенням організаційних заходів.

3.12. Відомості та переліки основних документів з мобілізаційних питань (за з`єднання, окрему військову частину).

3.13. Відомості про організацію перевірок та оцінки мобілізаційної готовності (за з`єднання, окрему військову частину).

3.14. Відомості про організацію мобілізаційної підготовки офіцерського складу.

3.15. Відомості про організацію прийому мобресурсів, обладнання пунктів прийому особового складу і техніки.

3.16. Відомості про організацію і результати вивчення військовозобов`язаних запасу та про перевірку техніки.

3.17. Відомості про підготовку та проведення командно-штабних мобілізаційних навчань і сумісних штабних мобілізаційних тренувань (за з`єднання, окрему військову частину).

3.18. Відомості про планування основних заходів з мобілізаційної підготовки (за окрему військову частину).

3.19. Відомості про планування основних заходів мобілізаційного тижня.

3.20. Відомості про проведення практичних заходів з групами контролю та адміністраціями пунктів прийому мобресурсів.

3.21. Відомості про створення груп контролю та призначення адміністрації пунктів прийому мобресурсів у частинах тилу (за з`єднання, окрему військову частину).

3.22. Відомості про систему зовнішнього постачання електричною та тепловою енергією підприємств , що випускають оборонну продукцію, їх місцезнаходження.

3.23. Відомості оперативного обліку офіцерів та прапорщиків (за окрему військову частину, з`єднання, об`єднання).

3.24. Особова справа офіцера, прапорщика (мічмана), військовослужбовця за контрактом.

3.25. Подання про призначення, подальше проходження служби, звільнення і т.і. генералів, офіцерів, прапорщиків (мічманів), що відпрацьовуються у військових частинах, закладах та установах, які не заявлені згідно з угодою про звичайні збройні сили в Європі.

3.26. Накази по особовому складу (крім наказів про відрядження генералів, офіцерів, прапорщиків (мічманів) до Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України і наказів, у змісті яких є відомості про військові частини, які не заявлені згідно з угодою про звичайні збройні сили в Європі).

3.27. Відомості про резерв офіцерського складу, який планується для просування на вищі посади (з`єднання).

3.28. Відомості про розподіл випускників військово-навчальних закладів.

3.29. Відомості про результати роботи комісій по відбору, прийому і випуску слухачів (курсантів)*.

3.30. Відомості про роботу з офіцерськими кадрами, прапорщиками (мічманами), які містять в собі узагальнені дані результатів підготовки військ (за полк, окремий батальйон (дивізіон), корабель 1-3 рангу).

3.31. Відомості мирного часу про укомплектованість солдатами та сержантами за окремими військово-обліковими спеціальностями (за військову частину, установу і вище).

3.32. Положення про управління, відділ, службу (від оперативного командування і вище).

3.33. Відомості про чисельність і склад офіцерських кадрів, які були притягнуті до карної та дисциплінарної відповідальності.

3.34. Відомості про кількість і перелік з`єднань, військових частин та установ на мирний час за умовними найменуваннями та з позивними вузлів зв`язку.

3.35. Відомості укомплектованості посад прапорщиками, сержантами, солдатами за військово-обліковими спеціальностями (від окремої військової частини і вище).

3.36. Відомості про плани комплектування військ особовим складом строкової служби (від окремої військової частини і вище).

3.37. Відомості про загальну укомплектованість особовим складом (від окремої військової частини і вище).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про підготовку та проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі
Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу — заступника начальника Цивільної оборони України від 19....

Наказ начальника
Про проведення у 2013-2014 навчальному році районного туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2014”

Повідомлення
Внесення змін до проекту генерального плану м. Боярка Київської області виконується дп удндіпм «Діпромісто» на замовлення виконкому...

Аналіз Генерального плану міста Миколаєва з точки зору застосування...
Підготовлено А. Галкіною, головою Миколаївського клубу сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства "Спільні...

Погоджено погоджено затверджую в о. начальника Голова пк директор Чупирянського
Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні...

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Затвердити склад атестаційної комісії відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації, що додається

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році

Нака з
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013–2014 навчальному році

Нака з
Нагородити переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, згідно списку (додаток 1)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка