Пошук по сайту


План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І іі ступенів дошкільного закладу»

План роботи івано Шийчинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітнього навчального закладу І іі ступенів дошкільного закладу»

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
01 - 13
ПЛАН РОБОТИ

Івано - Шийчинського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітнього навчального закладу

І – ІІ ступенів – дошкільного закладу»

Богодухівської районної ради

Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради НВК

протокол від «29» серпня 2016 № 7

Голова ради НВК ____________С.Г.Череденко


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради НВК

протокол від «29» серпня 2016 № 7

Голова педагогічної ради ____________ Л. Ольховська
ЗМІСТ


Розділ 1

Загальні відомості про навчальний заклад…………………………………………………………………

Вступ…………………………………………………………………………………………………………..
1.1.

Аналіз роботи НВК за 2015/2016 навчальний рік……………………………………………….5 - 44


Розділ 2

Виконання Законів України

2.1. Організація роботи щодо початку навчального року……………………………………………45 - 46
2.2.

2.3.

2.4.

Організація роботи щодо закінчення навчального року………………………………………. 47 – 48

Організація діяльності закладу………………………………………………………………….. 48 - 49

Соціальний захист дітей…………………………………………………………………………...50 - 51

Розділ 3

Розділ 4

Організація роботи дошкільного підрозділу……………………………………………………………..52 - 56

Управління діяльністю педагогічного колективу………………………………………………………..
4.1.

Педагогічні ради……………………………………………………………………………………64 - 66
4.2.

Наради при директорові……………………………………………………………………………67- 70

Розділ 5

Виховна робота в навчально – виховному комплексі……………………………………………………71 - 74

Розділ 6

Методична робота. Підвищення кваліфікації вчителів…………………………………………………
6.1.

Атестація педагогічних працівників……………………………………………………………..75 - 76

Робота з обдарованими дітьми……………………………………………………………………77 - 77

Організація позашкільної освіти…………………………………………………………………78 - 78

6.2.

6.3.

Розділ 7

Цивільний захист. . ………………………………………………………………………………………..79 - 79

Розділ 8

Організація контрольно-аналітичної діяльністі………………………………………………………….
8.1.

Контроль документації………………………………………………………………....... ………80 - 808.2.

Контрольно-аналітична діяльність……………………………………………………………….80 -87

Розділ 9

Діяльність Ради школи. Робота з батьками, громадськістю……………………………………………

9.1. Робота Ради НВК………………………………………………………………………………….88- 89

9.2. Робота з батьками і громадськістю………………………………………………………………90 -92

Розділ 10

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці.
10.1.

Охорона здоров’я та життя дітей………………………………………………………………..93 - 95
10.2.

10.3.

Охорона праці……………………………………………………………………………………..96 - 98

Організація літнього оздоровлення дітей……………………………………………………….98 - 98

Розділ 11

Фінансово-го Фінансово - господарська діяльність……………………………………………………………………99 - 100Розділ І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Візитна картка комплексу:

Юридична адреса закладу

62120

вул. Шкільна, буд.1

село Івано - Шийчине

район Богодухівський

область Харківська

Заклад засновано у 1914 році
Чинний Статут закладу затверджено рішенням ХХІХ сесії Богодухівської районної ради від 30.08.2013 року № 572-VІ
Ідентифікаційний код 26451519
У закладі:

- учнів – 71 особа, у т.ч. :

  • вихованців дошкільного підрозділу – 16 осіб;

- школа І ступеня – 26 учень,

- школа ІІ ступеня – 29 учні;

- працює 25 працівників , у т.ч. педагогічних – 15, на постійній основі – 22, адміністративного персоналу – 2 одиниці.
Директор навчально-виховного комплексу: Ольховська Лариса Павлівна, педагогічний стаж – 30 років, на посаді директора - з 1 вересня 2013 року.
ВСТУП

1.1. Аналіз роботи НВК за 2015/2016 навчальний рік
У 2015/2016 навчальному році робота НВК була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту навчального закладу.

Перед колективом було поставлено такі завдання:


  1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.
  1. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.
  1. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.
  1. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.
  1. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.
  1. Подальше впровадження експериментальної моделі моніторингу якості освіти у трьох рівнях: шкільному /районному/, обласному.
  1. Виконання комплексу заходів з поширення функціонування державної мови у сфері освіти, формування національної самосвідомості учнів.Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»
На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку (5 років), які проживають у мікрорайоні навчального закладу. Проводиться відповідна роз’яснювальна, організаційно-інструктивна та методична робота щодо реалізації конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

В системі роботи закладу створені необхідні умови для виконання ст. 53 Конституції України, п. п. 1, 2 ст. 35 Закону України „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про освіту”, іншого чинного законодавства України щодо забезпечення обов’язкового охоплення дітей та молоді шкільного віку різними формами повної загальної середньої освіти. Для забезпечення системності, контролю за здобуттям неповнолітніми повної загальної середньої освіти, впорядкованості, своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку наказом по закладу щороку призначаються уповноважені для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків віком від 5 до 18 років включно, сільські ради закріплюють території обслуговування за загальноосвітнім навчальним закладом. Вулиці та окремі частини мікрорайону діляться і закріплюються за членами робочої групи.

З метою реалізації конституційного права неповнолітніх щодо забезпечення здобуття ними повної загальної середньої освіти щорічно в межах мікрорайону проводиться облік дітей і підлітків шкільного віку.

Обліком охоплені діти і підлітки віком від 6 до 18 років та діти від 0 до 6 років та ті, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років і які проживають на території мікрорайону НВК.

Згідно вимог ч. 2 п. 5 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку систематично, в період з 25 квітня до 15 травня проводиться інструктивна нарада для відповідальних за складання списків дітей і підлітків шкільного віку.

В період з 15 травня по 15 серпня уповноваженими проводиться складання списків дітей 5-річного віку, від 0 до 6 років та на тих дітей і підлітків віком від 6 до 18 років, які прибули на проживання в мікрорайон, закріплений за НВК.

Всі списки складаються в двох примірниках згідно форми додатку 1 на дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, а також на дітей та підлітків, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 6-18 років. Списки складаються на кожний рік окремо, на підставі списків первинного обліку громадян органів місцевого самоврядування, тобто Івано – Шийчинської сільської ради, а також на основі звірки безпосередньо шляхом обходу уповноваженими шкільних робочих груп всіх вулиць та можливих місць проживання населення з метою перевірки наявності дітей в сім’ях та уточнення анкетних даних і місця їх навчання.

До 5 вересня на підставі списків адміністрація провела перевірку явки дітей і підлітків до загальноосвітнього навчального закладу і до 10 вересня повернула ці списки у відділ освіти з відмітками-записами у графах 6,7 відповідно до їх назв, про прибуття учнів на навчання, а також довідки з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах.

У закладі згідно пунктів 13-15 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку ведеться встановлена документація.

За здобуттям повної загальної середньої освіти здійснюється активний і систематичний контроль з сторони органів місцевого самоврядування, відділу освіти та адміністрації закладу. Щоденний оперативний контроль за відвідуванням навчальних занять всіма дітьми і підлітками, які проживають на закріпленій за навчальним закладом території обслуговування здійснює особисто директор, а також з’ясовує причини відсутності учнів.

До учнів, що не відвідують заняття та їх батьків застосовуються заходи психологічного, виховного та організаційного впливу щодо продовження навчання їх дитини. За допомогою вчителів, кращих учнів усуваються прогалини в навчанні, проводиться система заходів психолого-педагогічного впливу з метою корекції поведінки учня, соціальної реабілітації, адаптації та недопущення пропусків навчальних занять повторно.

Результатом кваліфікованого та в повному обсязі виконання навчальним закладом Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку є те, що впродовж п’яти років, від часу дії Інструкції, в мікрорайоні закладу належно реалізовується конституційне право дітей і підлітків шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти, внаслідок чого всі діти та підлітки охоплені навчанням, забезпечується їх інтелектуальний та фізичний розвиток.

Усі випускники 9 –го класу працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:


Клас

Усього випускників

Навчаються в 10 кл.

Навчаються в ПТНЗ

Навчаються в ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Працюють

9

6

0

3

3

0Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення
На початок 2015/2016 навчального року до роботи стали 13 вчителів та 2 вихователі дошкільного підрозділу.


Кількість педагогічних працівників

2010/ 2011

2011/

2012

2012/

2013


2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

До 30 років

-

-

-

-

1

2

31-40 років

6

5

2

2

3

2

41-50 років

4

4

4

4

4

4

51-55 років

2

2

2

1

1

0

Понад 55 років

2

3

2

3

5

7  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу
Про розподіл обов’язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу

Організація та зміст навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну...

Робочий навчальний план івано Шийчинського навчально виховного комплексу...
ДСанПіН 008-01, Державних санітарних правил устрою та утримання дитячих дошкільних установ,затверджених постановою головного державного...

Модуль Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Музей загальноосвітнього навчального закладу як «територія» культурно-освітньої...

План роботи закладу
Комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр...

Міністерство освіти І науки україни
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики

Робочий навчальний план крисинського навчально-виховного комплексу “
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”

Програма розвитку школи
Необхідність удосконалення якості навчально-виховного процесу, удосконалення виховної та позакласної роботи, інноваційний розвиток...

Робочий навчальний план рокитненського навчально-виховного комплексу...
ДСанПіН 008-01), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка