Пошук по сайту


Наказ

Наказ

Сторінка1/4
  1   2   3   4

УКРАЇНА

БУДЬОННІВСЬКА РАЙОННА У М. ДОНЕЦЬКУ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

16.08.2012 № 317

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2012-2013

навчальному році

Відповідно до Положення про районний методичний кабінет, з метою виконання Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України «Про освіту»
(1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14), «Про
дошкільну освіту» (2628-14), «Про позашкільну освіту» (1841-14 ), «Про інноваційну діяльність» (40-15), «Про місцеве самоврядування» (280/97-ВР), координації науково – методичного та навчального забезпечення системи загальної середньої та дошкіль­ної освіти в районі, удосконалення спеціальної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, реалізації пріоритетних напрямків діяльності обласних та міських методичних служб та згідно аналізу методичної роботи районного методичного кабінету у 2011-2012 н.р. з урахуванням діагностики та анкетування педпрацівників з метою розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадження в практику роботи інноваційних та педагогічних технологій

НАКАЗУЮ:
1. Розпочати :

1.1.Роботу над методичною проблемою: „ Науково – методичний супровід професійного розвитку педагогічних кадрів району на засадах диференційованого підходу ” (І етап);

1.2. Розробку програми роботи над методичною проблемою району.

2. Продовжити:

2.1.Створювати умови щодо неперервного удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої активності, підвищення компетентності та відповідальності педагогів за результати своєї праці;

2.2. Впровадження інноваційних форм організації роботи з педкадрами для забезпечення нових підходів та якості організації навчально – виховного процесу;

2.3. Створення умов для розкриття творчого потенціалу обдарованої та здібної молоді;

2.4. Забезпечення методичного супроводу організації роботи мережі позашкільних навчальних закладів;

2.5. Роботу над реалізацією державних, регіональних, міських, районних програм;

2.6. Роботу районної «Академії удосконалення фахової майстерності педагогів» з метою підвищення їх професійного рівня;

2.7. Роботу районного центру для обдарованих учнів «Лідер»;

2.8. Методичний супровід щодо забезпечення процесу впровадження дистанційної освіти та комп’ютерно-інформаційних технологій навчання в навчально – виховний процес, підготовки вчителів до їх викладання;

2.9. Удосконалення роботи закладів освіти щодо покращення діяльності методичних об’єднань педагогічних працівників та РМО;

2.10. Створення єдиного освітнього простору засобами мережі Internet та за допомогою сайтів відділу освіти та закладів освіти району.

2.11. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу; спрямування роботи на гуманізацію виховання, утвердження здорового способу життя, формування патріотичної самосвідомості та духовного світу дітей.

2.12. Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів.

2.13. Забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію прав дитини .

2.14. Пропагувати досвід роботи навчальних закладів району, які широко впроваджують інноваційні педагогічні технології.

2.15. Забезпечувати випереджальний характер підвищення фахової майстерності педагогів району відповідно до сучасних вимог.

2.16. Підтримувати створену методичну структуру взаємодії усіх методичних структур, її інформаційне забезпечення.

2.17. Забезпечувати методичний супровід дошкільної освіти, навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами.

2.18. Удосконалювати модель профільного навчання.
3. Затвердити :

3.1. Структуру методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами (додаток 1).

3.2. Склад та тематику засідань методичної ради (додаток 2).

3.3. Керівників районних предметних методичних об’єднань (додаток 3).

3.4. Тематику проблемних та постійно-діючих семінарів (додаток 4).

3.5. Тематику роботи творчих груп (додаток 5).

3.6. Тематику та керівників факультетів „ Академії удосконалення

педагогічної майстерності” (додаток 6).

3.7. Тематику роботи та склад учителів - наставників КП «Молодого вчителя» (додаток № 7).

3.8. Тематику роботи « Школи бібліотекаря » ( додаток 8).

3.10. Тематику роботи школи майбутнього керівника ЗНЗ « Мій шанс» (школа резерву керівних кадрів) (додаток 9).

3.11. Опорні школи з визначених проблем (додаток 10).

3.12. Методичні дні (додаток 11 ).

4. Районному методичному кабінету (Гороховік С.В.):

4.1. Здійснювати методичний супровід та координацію роботи на І етапі впровадження методичної проблеми району - „ Науково – методичний супровід професійного розвитку педагогічних кадрів району на засадах диференційованого підходу ” .

4.2. Пропагувати досвід роботи навчальних закладів району, які широко впроваджують інноваційні педагогічні технології.

4.3. Забезпечувати випереджальний характер підвищення фахової майстерності педагогів району відповідно до сучасних вимог.

4.4. Підтримувати створену методичну структуру взаємодії усіх методичних структур, її інформаційне забезпечення.

4.5. Забезпечувати методичний супровід дошкільної освіти, навчального процесу дітей з особливими освітніми потребами.

4.6. Забезпечувати моніторинговий супровід управління якістю освіти та подальше вдосконалення механізму контролю за діяльністю навчальних закладів.

4.7. Удосконалювати модель профільного навчання.

4.8.Затвердити форми методичної роботи з педкадрами:

- міжшкільні педагогічні виставки ( 1 раз на рік);

- методичні об’єднання (4 рази на рік);

- проблемні семінари (3-4 рази на рік);

- постійно діючі семінари (протягом 2-3 років);

- школи : «Школа бібліотекаря», „Академія удосконалення педагогічної майстерності” , « Школа майбутнього керівника»;

- консультаційний пункт „ Молодого вчителя ” (2 - 3 рази на рік );

- творчі групи;

- консультування;

- гостевий обмін досвідом педагогів;

- педагогічна гостинна.

4.9. Протягом навчального року провести:

4.9.1. Виставку методичних матеріалів «Таланти рідного краю».

Термін : серпень 2012р.

4.9.2. Виставку «Я атестуюсь» серед педагогів району.

Термін : березень – квітень 2013р.

4.9.3. Предметні тижні з навчальних предметів.

Термін: протягом року

4.9.4. Єдиний методичний тиждень « Сучасні педтехнології та їх роль у підвищенні якості навчально – виховного процесу».

Термін: лютий

5.1. Взяти участь:

5.1.1. - у Всеукраїнському конкурсі „ Учитель року” ;

5.1.2. – у обласному конкурсі «Кращий працівник року»;

5.1.3. - у міському конкурсі методичних розробок «Подарунок першокласнику».
6. Керівникам навчальних закладів:
6.1. Забезпечити науковий системний підхід щодо організації методичної роботи, координувати діяльність усіх форм організації методичної роботи з педкадрами в закладі освіти, спираючись на виконання заходів спланованих у програмі реалізації методичної теми навчального закладу.

6.2. Визначити структуру методичної роботи з педкадрами на підставі аналізу рівня підготовки всього педагогічного колективу та кожного працівника окремо.

6.3.Забезпечувати активну участь педпрацівників у роботі обласних, міських та районних заходах з метою удосконалення професійної майстерності педагогів.

6.4. Вжити необхідні заходи щодо удосконалення діяльності предметних методичних об’єднань для забезпечення якості освіти учнів.

6.5. Забезпечувати участь кожного педагога у роботі шкільних (міжшкільних) предметних методичних об’єднаннях.

6.6. Вжити заходи щодо удосконалення організації самоосвітньої діяльності педпрацівників у міжкурсовий період.

6.7. Використовувати відповідні форми та методи щодо стимулювання про-

фесійної майстерності та творчої активності педпрацівників, заохочення їх за результатами праці.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача РМК

Гороховік С.В.
Начальник відділу освіти В.М. Шохіна
Гороховік 3382418

Надіслано :

до справи – 1

ЗНЗ – 13

ДНЗ – 17

Гороховік – 1

Додаток 1
Структура

методичної роботи

з керівними та педагогічними кадрами


РМК

Рада РМК

Районні методичні об’єднання

Академія удосконалення педмайстерності

Факультет заступника

директора НВР


Факультет

заступника директора з ВР, педагогів - організаторів
Факультет

удосконалення фахової майстерності

вихователів ДНЗСектор практичної психології


Психологічна консультація

Діагностика , моніторинг


Дослідження

Педагог

Додаток 2

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
Голова - Гороховік Світлана Вікторівна, завідувач РМК

Заступник голови – Черносова Оксана Миколаївна, методист РМК

Секретар - Моргуненко Анна Сергіївна , ЗДНВР ЗНЗ № 132
Члени:

- Сілкіна Валентина Петрівна, методист РМК

- Савченко Наталя Володимирівна, методист РМК

- Андрюшина Людмила Сергіївна, методист РМК

  • Бойко Надія Дмитрівна, методист РМК

  • Томашевська Світлана Анатоліївна, керівник РМО вчителів української мови та літератури, ДПГ № 122

  • Халабаджах Інна Михайлівна, керівник РМО вчителів російської мови, ДПГ № 122

  • Семикіна Олена Дмитрівна, керівник РМО вчителів початкових класів ,НВК № 119

  • Нагорна Лариса Станіславівна, керівник РМО вчителів хімії, ДПЛ № 135

  • Журавльова Світлана Олександрівна, керівник РМО вчителів географії, НВК № 119

- Борисова Тетяна Павлівна, керівник РМО вчителів математики,
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової перепідготовки
Херсонської обласної державної адміністрації (наказ 32-к від 11. 02. 2013 р.), Почесна грамота департаменту освіти І науки, молоді...

Наказ
Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі

Наказ
У школі було створено оптимальні умови для якісного проведення олімпіад, роботи членів журіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка