Пошук по сайту


План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління освіти

Чернівецької міської ради
___________________ С.В.Мартинюк


План роботи

міського методичного центру закладів освіти

на 2016/2017 н.р.


Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються і завдання науково-методичної роботи.

В.О.Сухомлинський
І.ВСТУП
Аналіз роботи міського методичного центру закладів освіти

Чернівецької міської ради за 2015/2016 навчальний рік
Педагог, як і кожен фахівець, потребує постійного підвищений кваліфікації. Сприяти педагогові в цьому – провідна функція методичної роботи. Саме тому протягом 2015/2016 н.р. ММЦ забезпечував реалізацію науково-методичної проблеми «Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста».

Пріоритетними напрямками діяльності центру були організація методичної роботи як цілісної системи, яка спрямована на задоволення потреб педагогів у неперервному підвищенні професійної компетентності; здійснення методичної роботи на діагностичній основі; формування в педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності; впровадження в практику роботи педагогічних колективів досягнень етнопедагогіки, психології, передових методик викладання предметів.

Проведено 5 засідань методичної ради, 10 нарад при завідуючому ММЦ, на яких розглянуто 45 різних питань щодо діяльності методичного центру.

Методичний супровід професійного розвитку педагогів здійснювався в різноманітних формах: працювало 29 методичних об'єднань, 11 творчих груп, 14 шкіл молодого вчителя та молодого фахівця, 3 школи педагогічного зростання, 6 постійно діючих семінарів, 2 творчі лабораторії, 3 експериментальні майданчики, 12 майстер-класів, 17 опорних ДНЗ, 8 опорних ЗНЗ.

Протягом минулого навчального року організовано та проведено 5 семінарів для керівників, 58 семінарів-практикумів для педагогів різного фаху, 30 інструктивно-методичних нарад, 46 засідань методичних об’єднань, 44 заняття майстер-класів, 21 заняття шкіл педагогічного зростання, 26 засідань творчих груп, 29 занять шкіл молодого вчителя, 11 – шкіл молодого фахівця; педагогічні читання вчителів зарубіжної літератури, присвячені письменникам-ювілярам – 2016 (Михайло Булгаков, Ганс Крістіан Андерсен, Бернард Шоу, Федір Достоєвський, Еміль Золя), під час яких 10 педагогів презентували свої роботи; круглий стіл для вчителів фізики «Сучасні форми й методи викладання фізики в школі».

У рамках проведення «Дня методиста» в навчальних закладах працівниками ММЦ надавалась адресна методична допомога з питань методики проведення різних типів уроків, підготовки учнів до ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, оформлення методичних матеріалів для присвоєння педагогічного звання "учитель-методист", ведення шкільної документації тощо.

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, керівників навчальних закладів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків у лютому 2016 року було проведено міську науково-практичну конференцію «Талант та елітарність», у рамках якої працювало 13 секцій. У їх роботі взяли участь 116 педагогів із 38-ми навчальних закладів міста, які підготували 122 доповіді, кращі з яких увійшли до збірника, упорядкованого ММЦ.

Висока інформаційна насиченість змісту цих заходів, їх практична спрямованість сприяли підвищенню компетентності і професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу вчителя. При організації заходів враховувалися запити та потреби кожної категорії педагогічних працівників.

Протягом 2015/2016 навчального року 675 педагогів м.Чернівців підвищили кваліфікацію при Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області та Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти; атестовано 626 освітян (у тому числі методисти ММЦ закладів освіти), що становить 19,4% від загальної кількості працюючих педагогів. У загальноосвітніх навчальних закладах атестовано 386 педагогів (19,8%), у дошкільних - 207 (19,4 %), в позашкільних - 27 (16,3%).

За результатами атестації до нагородження представлено 224 працівника.

До ММЦ надійшли узагальнені матеріали педагогічного досвіду від 28 претендентів. Проаналізувавши авторські матеріали, які розглянуті на методичній раді ММЦ та схвалені Вченою радою ІППОЧО, з’ясували, що 26 із них відповідають вимогам щодо присвоєння педагогічного звання «учитель-методист». Досвід цих педагогів схвалений методичною радою міського методичного центру.

На базі навчальних закладів міста Чернівців продовжено дослідницько-експериментальну діяльність з проблем: «Особистісне  зростання педагога в системі модульно-розвивального навчання» (гімназія №2); «Формування екологічної компетентності учнів та педагогів шляхом системної екологізації навчально-виховного процесу» (ліцей №3, ЗОШ №5, 12, 16, 25, 28, МЦЕНТУМ); «Розвиток критичного мислення молодших школярів» (ЗОШ №24); «Формування гармонійно функціонуючих психологічних меж особистості як засіб профілактики гандикапізму в умовах інклюзивної освіти» (ЗОШ №24). Відкрито експериментальні майданчики обласного рівня в ДНЗ №47 з проблеми «Упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку», на базі ліцею №2 на тему «Формування ключових компетентностей учнів ліцею через систему європейських цінностей» під керівництвом науковців ЧНУ ім. Ю.Федьковича та ІППОЧО.

В обласних педагогічних читаннях, присвячених 180-річчю від дня народження Ю.Федьковича брали участь учителі української мови та літератури Окйай Х.М. (ЗОШ №8), Клим Н.М. (ЗОШ №1); в обласній конференції «Міжпредметні зв’язки при викладанні предметів суспільно-гуманітарного циклу» - вчителі української мови та літератури Косенко Н.І. (ліцей №3), російської мови та літератури Козловська А.В. (ЗОШ № 4), зарубіжної літератури Довгань Л.Д. (ЗОШ № 24), історії та правознавства Боднарюк О.М. (ЗОШ № 37). Прокопів Д.В, учитель історії гімназії № 5, виступив на обласних педагогічних читаннях «Євген Коновалець – і наша доба»; в обласній науково-практичній конференції «Леся Українка – донька Прометея» - української мови та літератури Ряба О.О. (ліцей №4), Гончарюк Л.І. (ЗОШ №3), Луник І.І. (ЗОШ №30) .

На обласному вернісажі педагогічного досвіду «Формування ініціативності та підприємливості учнів на уроках та в позаурочний час» у рамках реалізації міжнародного проекту «Шкільна академія підприємництва-3» власні проекти представили вчителі української мови та літератури (Окйай Х.М., ЗОШ № 8), зарубіжної літератури (Євілевіч Н.М., ЗОШ № 3), фізики (Кізіма С.С., СШ ОРТ № 41), біології (Міхєєва Г.В., ЗОШ №5), математики (Андрух Ю.О., ліцей № 4), обслуговуючої праці (Коцур Т.О., ліцей № 4), образотворчого мистецтва (Фочук А.О., ЗОШ № 2). На обласному форумі педагогів-новаторів власний досвід представили вчителі початкових класів Матоніна Р.Д. (ЗОШ № 24) та математики Андрух Ю.О. (ліцей № 4).

Педагоги міста та методисти ММЦ взяли участь у 16-ти всеукраїнських, 8-ми міжнародних семінарах та конференціях.

Значні можливості для професійного розвитку педагогів надає участь у освітніх та дослідницьких проектах.

У січні 2016 року розпочався міський проект «Партнерство між школами», в рамках якого було створено 5 локальних угрупувань на базі опорних закладів: гімназій № 4,5,7, СЗОШ № 22 та ЗОШ № 37; 4 заклади (спеціалізовані школи І ступеня №7, 9, ліцей №4, школа «Гармонія») включені до роботи за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України»; учителі суспільних дисциплін ЗНЗ міста залучені до участі у Всеукраїнському проекті з міжнародною участю «Інтеграція через діалог. Мережа освітніх Центрів для дітей, які постраждали від військових дій на Сході України та анексії Криму»; колектив ЗОШ №38 став учасником Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа»; гімназія №6 долучилася до міжнародного проекту «Мультилінгвальна освіта» за сприяння МОНУ та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії; педагогічні колективи ЗОШ № 5, 31, 37, СШ ОРТ № 41 пройшли конкурсний відбір для участі у Міжнародному проекті «Класна школа».

Педагоги міста беруть також індивідуальну участь у проектах різного рівня. 5 учителів англійської мови - учасники всеукраїнського проекту «Вчителі англійської – агенти змін», Кожуленко О. Б., учитель української мови і літератури ліцею №4; 16 педагогів СШ ОРТ №41 - у міжнародному освітньому проекті «10 хвилин школи»; Яківчик О.М., учитель англійської мови гімназії №5 - у роботі зимової школи від Британської Ради; заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії № 4 Мелещук С.Д. та вчителі англійської мови гімназії Василович Л.С., Дзюбко А.О. - у другому Європейському мовному конгресі, який відбувся в м. Варшава; учитель інформатики гімназії №2 Спориніна Т.Т. – учасник Міжнародного телекомунікаційного проекту GTP - SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS; Герасим Н.П.- тренер Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», учасник міжнародної дослідницької експедиції «Корені» та міжнародного проекту по створенню музею Голокосту на Буковині.

Проведено перший трансатлантичний практичний вебінар між трьома містами: Чернівці (Україна) – Берлін (Німеччина) – Сан Паоло (Бразилія) за участю вчителів англійської мови гімназії №7 ПавлюкІ.Ю., Кузь Т.В. та Штерми І.Ю. під керівництвом Молодек О.О.

Продовжено роботу щодо участі педагогів міста в розробці навчальних програм, підручників, посібників. Методистами ММЦ та педагогічними працівниками навчальних закладів міста протягом 2015/2016 навчального року створено 59 програм, посібників, матеріалів, які схвалені Вченою та наукового-методичною радами ІППОЧО.

2 програми курсів за вибором для учнів 5-11 кл. «Літературне краєзнавство» (5-11 кл.), учнів 8(9-х) кл. «Звичаї та обряди українського народу в контексті української літератури» (авт. А.Ткач, Я.Пінтяк, Н.Клим, учителі УМЛ ЗОШ №11,1) схвалені МОНУ для використання в загальноосвітніх навчальних закладах; учитель математики, директор ліцею №1 Кінащук Н.Л. - співавтор навчально-методичного комплекту з алгебри для 8 класу, який складається з підручника, збірника самостійних і контрольних робіт та збірника задач; учитель фізики ліцею №1 Пшенічка П.Ф. – співавтор підручників «Фізика» та «Фізика для ЗНЗ з поглибленим вивченням фізики».

Виявом зростання педагогічної майстерності є участь педагогів у фахових конкурсах. У заключному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» дипломантами стали у номінації «Образотворче мистецтво» Іваницька Н.М., вчитель ЗОШ №5, та в номінації «Хімія» -Любарєва С.І., учитель СШ ОРТ №41.

На всеукраїнському етапі конкурсу «Учитель року-2016» Яківчик О.М., учитель англійської мови гімназії №5, здобула звання лауреата (ІІ місце), Хабюк А.Я., учитель предмета «Захист Вітчизни» СЗОШ №6, став дипломантом. Тодоріку Т.М., класний керівник 10 класу ліцею № 4, – переможець Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» в області.

У І (міському) етапі регіонального конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього» в номінації «Дослідницько-пізнавальний осередок дошкільного навчального закладу майбутнього» взяли участь три дошкільних навчальних заклади (ДНЗ №3, 47, 53). Переможець І етапу ДНЗ №53 комбінованого типу «Віночок» здобув І місце в ІІ етапі конкурсу.

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» стали в номінації «Керівник гуртка-2016» Воронюк Г.Ш., керівник гуртка декоративно-вжиткового мистецтва БТДЮ, Катан Н.В., керівник гуртків «Юні знавці лікарських рослин», «Основи науково-дослідницької роботи», «Еколекторію «Природа – наш дім» здобули ІІІ місця в ІІ турі конкурсу. СпоринінаТ.Д., учитель інформатики гімназії №2, переможець конкурсу «Викладач квітня GEGUkraine. День землі разом з Google».

Учитель історії ЗОШ № 5 Карімова А.Г. - лауреат Міжнародного конкурсу шкільних проектів для вчителів історії і суспільних дисциплін «Повсякденне життя в СРСР у період 1980 – 1991 років», всеукраїнських конкурсів мультимедійних проектів «Врятувати від забуття», науково-методичних матеріалів «Викладання історії ІІ світової війни у середній школі».

Методист ММЦ, учитель історії СЗОШ № 41 Герасим Н.П. посіла І місце в номінації «Педагогічна майстерність» Міжнародного конкурсу «Історія війн та Голокосту – уроки толерантності».

У фотоконкурсі «Краще естетичне оформлення кабінету ЗНЗ – 2015», який проводився «Інтернет-порталом рейтингу освітніх закладів України», вчителі гімназії №5 отримали І місце в номінації «Кращий кабінет хімії – 2015» (Кушнір М.В.) та ІІ місце в номінації «Кращий кабінет математики – 2015» (Гоян О.В.).

6 учителів української мови та літератури, українознавства (З.П.Косташ (ЗОШ №12), А.В.Дудка (ЗОШ №24); О.Б.Кожуленко, О.М.Лакуста, Є.Т.Ванзар, О.О.Ряба (л. №4) за результатами Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-учитель» посіли ІІІ місце на державному рівні.

Основою методичної роботи є фахові знання. Щоб забезпечити зв’язок між наукою та практичною педагогічною діяльністю міський методичний центр продовжував співпрацю з науковими установами, громадськими освітніми та суспільними організаціями: ЧНУ ім.Ю.Федьковича, БДМУ, Національним центром аерокосмічної освіти молоді, Лабораторією суспільствознавчої освіти АПН України, представництвом Єврокомісії в Україні,Українським центром вивчення історії Голокосту, ОБСЄ,музеєм історії та культури євреїв Буковини, Інститутом візуальної історії та освіти фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії, обласною науковою бібліотекою, музеями міста та області, Українським Народним Домом у Чернівцях, Харківською правозахисною групою, ВА «Нова Доба», Департаментом Євросоюзу з питань освіти та культури; EUROKLIO, з Радою Європи, Британською радою в Україні, Американськими радами з Міжнародної освіти та посольством США.

Важливим напрямком діяльності міського методичного центру є робота з обдарованими учнями.

У 2015/2016 н. р. 421 учень чернівецьких загальноосвітніх навчальних закладів був учасником ІІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, 271 - став переможцем, що складає 64% від загальної кількості учасників.

На ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін м.Чернівці представляли 52 учні, з яких 20 посіли призові місця (38%): ІІ – 7; ІІІ – 13. Кількість призових місць за предметами розподілено так: фізика – 3 переможці; історія, французька мова, географія, астрономія, мова іврит – по 2; математика, українська мова, англійська мова, румунська мова, хімія, екологія, трудове навчання – по 1. Серед навчальних закладів за кількістю переможців на І-му місці - ліцей № 1 (5 учнів), на ІІ-му – гімназії № 2, 3, 4, 5, СШ ОРТ № 41 (по 2 учні), на ІІІ-му – гімназії № 1, 6, ЗОШ № 2, 4, 20 (по 1 учню).

З-поміж 21-го учасника ІІІ етапу Малої академії наук учнівської молоді переможцями стали 12 учнів, що на 4 більше порівняно з минулим роком, з них чотири ІІ-х місця (фізика, французька мова, два ІІ-х місця з хімії) посіли учні гімназій № 3, 5, ЗОШ № 27 та вісім ІІІ-х місць (два ІІІ-х місця з біології; екологія, фізика, математика, історія, німецька мова, комп’ютерні технології по одному) – ліцеїв №1, 3, гімназії № 1, ЗОШ № 20.

В Інтернет-олімпіадах, які проведено з 19-ти предметів, участь взяли 360 учнів чернівецьких ЗНЗ, з яких 39 стали переможцями. Найбільше призових місць (4) – з географії, російської мови та літератури, по 3 переможці – з англійської мови, німецької мови, математики, фізики, хімії, історії, по 2 – з української мови та літератури, інформатики, правознавства, біології, по 1-му – з французької мови, зарубіжної літератури, економіки, екології, астрономії; жодного переможця немає з інформаційних технологій.

Учні ЗНЗ міста взяли участь у різних інтелектуальних і творчих конкурсах, де здобули призові місця; у акціях, вікторинах, естафетах, експедиціях.

Проведено огляд кабінетів з основ наук загальноосвітніх навчальних закладів. Із 166 навчальних кабінетів відповідають Положенню 149.

Протягом 2015/2016 н.р. у закладах освіти міста реалізовувалася «Програма вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти м.Чернівців на 2016-2020 роки».

Психологами ММЦ проведено 4 моніторингових дослідження: вивчення процесу адаптації учнів 1, 5-х класів, готовності учнів 4-х класів до навчання в середній ланці школи, соціально-психологічне дослідження за анкетою «Моє життя в сім'ї та школі», психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Результати моніторингу узагальнені та ознайомлено з ними відповідну категорію педагогічних працівників.

Протягом навчального року для практичних психологів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів працювало по 6 супервізійних груп, творчі групи практичних психологів ДНЗ та ЗНЗ з розробки програми вивчення рівня психологічної компетентності педагогічних працівників, фокус-група з соціальними педагогами навчальних закладів з теми «Захист прав дитини в діяльності соціального педагога».

Проведено 75 засідань ПМПК: 52 - виїзних, 23 - стаціонарних в ДНЗ №35, на яких обстежено 1800 дітей. 898 дітям рекомендовано перебування в логопедичних групах та заняття з логопедом. 875 дітей зараховано на логопедичний пункт, 27 – рекомендована індивідуальна та інклюзивна форми навчання за різними типами програм.

У зв’язку з переходом шкіл на новий зміст Державних стандартів освіти продовжувалась цілеспрямована робота щодо оновлення фонду підручників та навчальних посібників для учнів 4-х та 7-х класів. Недостатнє фінансування державного замовлення з видання підручників зумовило несвоєчасне надходження їх до навчальних закладів. Для розв’язання цієї проблеми методичною службою були розроблені рекомендації, залучені електронні версії підручників, різні види посібників, підручників попередніх років видання.

У 2015/2016 н.р. забезпечення учнів підручниками складало 70 %.

Із 43-х навчальних закладів комп’ютеризовано 28 бібліотек, з них 17 - підключені до системи мережі Інтернет. Протягом минулого навчального року придбано і встановлено комп’ютери в бібліотеках ЗОШ № 1, 2, 8, 13, 25, бібліотека гімназії №3 підключена до мережі Інтернет.
У 2016/2017 н.р. ММЦ продовжить роботу над реалізацією проблеми «Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи
Розділ І. Аналіз результатів діяльності методичного кабінету у 2015/2016 нав навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний...

Календар пам’ятних та ювілейних дат 2016/2017 н р
Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, поданих у листі...

План роботи методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської...
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

Наказом Міністерства освіти І науки України від 27 червня 2016 року...
Перелік навчальних предметів, із яких у 2017 р проводитиметься зно результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої...

План роботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на...
Аналіз діяльності відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради за 2015-2016 н р

Графік проведення ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнських учнівських...

План роботи шкільної бібліотеки на 2016-2017 н р. Бібліотекар Баран Г. М
Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти та виховання учнів середньої школи, зорієнтованих на входження в новий...

План роботи методичного об’єднання викладачів природничо-математичних...
«Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників»

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

План проведення районної серпневої наради заступників директорів...
Керівники: Волок Л. П., методист методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації, Нємцева М. В., керівник районного методичного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка