Пошук по сайту


Наказ

Наказ
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

40024, м. Суми, вул. Харківська, 35, факс (0542) 32-67-73; тел. 32-78-05;

E-mail: osvita@meria.sumy.ua

НАКАЗ
23.10.2013 № 878
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти», на виконання наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.10.2013 № 807-ОД «Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області», згідно з листом Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 22.10.2013 № 843 та з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти
НАКАЗУЮ:


  1. Призначити відповідальним за проведення моніторингового дослідження в місті завідувача освітнього відділу Інформаційно-методичного центру Одінцову О.М.

  2. Інформаційно-методичному центру управління освіти і науки Сумської міської ради:

2.1. Провести моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі з 12 листопада по 12 грудня 2013 року в 33 освітніх закладах міста: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, Піщанській ЗОШ, В.-Піщанській ЗОШ, Свято-Миколаївській ЗОШ, Олександрівській гімназії, Сумській гімназії № 1, приватній гімназії «Просперітас», гімназії-інтернат для талановитих та творчо обдарованих учнів (додаток 1).

    1. Провести в жовтні-листопаді 2013 року інструктивно-методичні наради з відповідальними з навчальних закладів за проведення моніторингу з метою забезпечення якісного проведення дослідження щодо якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

    2. Методистам освітнього відділу Закорко В.В. (українська мова), Ткаченко В.М. (математика, фізика), Тодосийчук В.М. (історія України, Всесвітня історія), Божко В.П. (англійська мова), Рудич А.Є. (іноземні мови), Голобородько Н.В. (географія, «Я і Україна» (громадянська освіта), основи здоров’я), Книш О.А. (біологія), Депутат В.М. (хімія), Колесніковій Л.Т. (російська мова, технології) узагальнити результати у формі таблиць Excel за предметами.

    3. Відповідальному за проведення моніторингу в місті надавати узагальнену статистичну звітність у формі таблиць Excel до відділу моніторингу якості освіти Сумського ОІППО згідно з графіком.

  1. Директорам навчальних закладів:

3.1. Призначити відповідальних за проведення моніторингового дослідження в навчальному закладі щодо визначення рівня якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

3.2. Забезпечити проведення моніторингу якості загальної середньої освіти відповідно до графіка (додаток 1)

3.3. Провести серед учнів 5, 10 класів та їх батьків роз’яснювальну роботу щодо участі навчальних закладів у державному моніторинговому дослідженні та створити належні умови для його проведення.

3.4. Методичний супровід моніторингового дослідження проводити відповідно до «Методичних рекомендацій з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі» (додаток 2).

3.5. Узагальнену статистичну звітність у формі таблиць Excel передавати до ІМЦ наступного дня після проведення моніторингу (додатки 3,4)

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д.Начальник управління

освіти і науки А.М. Данильченко
Одінцова 65-88-92
Додаток 1

до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради

23.10.2013 № 878
Графік

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів у початковій та основній школі


Дата

5 клас

10 клас

1

2

3

12.11.2013
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

13.11.2013

Математика

Історія України

14.11.2013
Геометрія

19.11.2013
Біологія

20.11.2013

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)
21.11.2013
Алгебра

26.11.2013
Фізика

27.11.2013

Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
28.11.2013
Іноземна мова

03.12.2013
Хімія

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

Технології (обслуговуючі види праці)

Технології (технічні види праці)

05.12.2013
Всесвітня історія

10.12.2013
Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

11.12.2013

Іноземна мова
12.12.2013
ГеографіяДодаток 2

до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради

23.10.2013 № 878
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня методом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, наступності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

Моніторинг якості загальної середньої освіти проводиться серед усіх учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – моніторинг) з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

Структура, обсяг та інші параметри контрольних робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової і основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин.
Проведення моніторингу

Моніторинг проводиться на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» та від 10.10.2013 № 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995», наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 21.10.2013 № 807-ОД «Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області» згідно з графіком, наведеним у додатку 2, за збірниками завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (далі – збірники завдань), що видані ТОВ «Центр навчально-методичної літератури» у 2013 році і на сторінці 1 мають захисну марку (галографічний елемент).

Звертаємо увагу, що до проведення моніторингу з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою долучаються лише ті учні 5 класів, які вивчали даний предмет у початковій школі.

З метою організованого проведення моніторингу адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторинг з певного навчального предмета.

Бажано, щоб під час проведення моніторингу в навчальних кабінетах знаходилися два вчителі: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу, та його асистент.

За погодженням з органами управління освітою в окремих навчальних закладах під час проведення моніторингу можуть бути присутні представники Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти або Національної академії педагогічних наук України. Про їх участь органам управління освітою буде додатково повідомлено листами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Організовують виконання учнями тестів моніторингу вчителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х та/або 10-х класах. Якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі 5-х та/або 10-х класів, то за дорученням керівника навчального закладу замість нього виконання тестів моніторингу організовує інший вчитель даного або іншого навчального предмета.

Асистентом може бути вчитель даного або іншого навчального предмета.

Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета. Час для заповнення анкет не враховується до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.

Збірники завдань з кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів, які розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою. Номери чотирьох із запропонованих 10, що містяться у збірниках завдань варіантів тестів, між учнями розподіляє вчитель, який проводить моніторинг.

Електронні версії цих збірників і номери варіантів тестів для виконання їх учнями будуть розміщені за 2 дні до визначеного графіком терміну проведення моніторингу на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

З окремих навчальних предметів збірники завдань перекладено на російську. А саме:

для 5 класу: математика; Я і Україна (громадянська освіта), основи здоров’я – комбінований тест;

для 10 класу: всесвітня історія, алгебра, геометрія, біологія, географія, фізика, хімія.

Зазначенні перекладні збірники завдань будуть розміщені в електронному вигляді на вищезазначених сайтах.

Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей із збірника завдань. Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно.

Бланки відповідей можна використовувати з офіційних збірників матеріалів або роздруковувати із вищезазначених сайтів. Не дозволяється їх ксерокопіювати, оскільки передбачена їх комп’ютерна обробка.

Учні дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань і самостійно переносять їх до бланка відповідей. У завданнях на вибір однієї правильної відповіді пропонується це зробити з чотирьох або п’яти запропонованих. Завдання розгорнутого типу виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

Учні 5-х класів самостійно або за допомогою вчителя заповнюють бланк відповідей. Учителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести, можуть пояснити їм, як це треба оформити.

Окрім цього, умовами моніторингу передбачається заповнення анкети кожним вчителем, що викладає відповідний предмет у 10-х класах, та вчителями початкової школи, які викладали в нинішніх 5-х класах у попередні роки. Бланк анкети вчителя розміщений у збірнику інструктивно-методичних матеріалів.

Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів. Використання олівців, фломастерів, маркерів для цього не дозволяється.

Учителі організовують виконання тестів протягом 45 хвилин. У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти». Оцінки в класні журнали не виставляються, оскільки оцінювання моніторингу здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів доводиться класним керівником у письмовій або електронній формі до відома його батьків або осіб, які їх замінюють (додаток 3).

За бажанням батьків можна буде здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними середніми показниками по Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра. Для цього необхідно після 01.03.2014 звернутися за допомогою електронної пошти на відповідну сторінку сайтів Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua), Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).
Перевірка тестів та узагальнення матеріалів моніторингу
Правильні відповіді до завдань тестів з відповідних навчальних предметів будуть розміщені на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua) після завершення заходу.

Кожний учень (або його батьки чи особи, які їх замінюють) матиме можливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень з кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими відповідями у збірниках завдань, які залишилися після проведення моніторингу.

Роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі початкової школи. У загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х класах або організовують виконання тестів.

Роботи учнів 10-х класів перевіряють учителі відповідного предмета.

Учителі в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівнику загальноосвітнього навчального закладу, який зберігає їх до відправлення до відділу освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій. Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів організовують пакування матеріалів (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів). Узагальнена статистична звітність у формі таблиць Excel (додаток 4) передається до відділів освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій відповідно до термінів, визначених у районах (містах) з урахуванням термінів передачі матеріалів відділами освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій Сумському ОІППО (відділ моніторингу якості освіти). Паперовий варіант звітностей (додаток 5) та запаковані матеріали моніторингу (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів) загальноосвітні навчальні заклади передають до відділів освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій 13.12.2013.

Додаток 3

до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради

23. 10.2013 № 878

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учня/учениці ___ – ___ класу

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові учня/учениці)Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

(початковий, середній,

достатній, високий)Класний керівник _____________________

(підпис) (ПІБ)

Директор _____________________

(підпис) (ПІБ)
(печатка)

Додаток 4

до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради

23.10.2013 № 878

Звіт (для ЗНЗ)

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітніх навчальних закладів з_____________________________

(навчальний предмет)

Область (місто) ________________________________

Загальноосвітній навчальний заклад ______________________________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчальних закладів ____________

Таблиця 1
Результати оцінювання у 2012/2013 н.р.

за рівнями навчальних досягнень

Результати моніторингу

за рівнями навчальних досягненьПочатковий рівень


Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень


Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень
кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

Загальноосвітні класи

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

Таблиця 2

Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

кількість

%

кількість

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор_______________________________

(назва навчального закладу) (підпис) _______________________

(ПІБ)

«____»_____________ 2013 року (печатка)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсової перепідготовки
Херсонської обласної державної адміністрації (наказ 32-к від 11. 02. 2013 р.), Почесна грамота департаменту освіти І науки, молоді...

Наказ
Затвердити Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, що додається

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа

Наказ
Олімпіада з екології була проведена на базі Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Наказ
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою поліпшення якості освіти

Наказ
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році

Наказ
Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки та плану

Наказ
Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у школі

Наказ
У школі було створено оптимальні умови для якісного проведення олімпіад, роботи членів журі

Міністерство освіти І науки україни наказ
З метою належного проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка