Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів

Календарно-тематичне планування

уроків з інформатики для 7-х класів

_______________________________________________________________________

(назва школи)

на II семестр

20___-20___ навчального року

Всього: 19 год. на II семестр (1 год. на тиждень).

Загальна кількість год. на рік за програмою: 33 год. + 2 год. резервного часу.

«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

із розрахунку 1 година на тиждень (на сайті МОН)

Зміст навчального матеріалу

К-ть год

Дата

Примітки

7-А

(I-II гр.)

7-Б

I гр.

II гр.

Тема 3 Табличний процесор (10 год)Повторний інструктаж з правил ТБ під час занять в кабінеті інформатики.

Таблиці, електронні таблиці.Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості.

1Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони..

Інструктаж з БЖД.

1Типи даних. Уведення та редагування даних в таблиці. Формати даних. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.

Інструктаж з БЖД.

1Практична робота №6. «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора»

Інструктаж з БЖД.

1Створення та форматування діаграм у середовищі ТП. Аналіз даних, поданих на діаграмі

Інструктаж з БЖД.

1Практична робота №7. «Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»

Інструктаж з БЖД.

1Правила запису формул у ТП. Копіювання і переміщення формул.

Інструктаж з БЖД.

1Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.

Інструктаж з БЖД.

1Практична робота №8. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій»

Інструктаж з БЖД.

1Підсумковий урок з тем «Табличний процесор»

Інструктаж з БЖД.

1

Тема 4. Розв’язування компетентнісних задач. (4 год)Розв’язування компетентнісних задач.

Інструктаж з БЖД.

1Розв’язування компетентнісних задач.

Інструктаж з БЖД.

1Розв’язування компетентнісних задач.

Інструктаж з БЖД.

1Розв’язування компетентнісних задач.

Інструктаж з БЖД.

1

Тема 5. Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо). (4 год)Що таке проект

Інструктаж з БЖД.

1Виконання індивідуальних навчальних проектів.

Інструктаж з БЖД.

1Виконання індивідуальних навчальних проектів.

Інструктаж з БЖД.

1Захист проекту.

Інструктаж з БЖД.

1Систематизація та узагальнення матеріалу вивченого за I семестр.

Інструктаж з БЖД.

1
Усього

35поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва для...
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва для 5 класу до підручника Масол Л. М., Калініченко О. В

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва. 5 клас За програмою «Мистецтво»
За програмою «Мистецтво» («Образотворче мистецтво») для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл.» /Авт. Л. Масол та ін.)

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5...
Орієнтовні скорочення пз – практичне завдання, спр – самостійна пошукова робота, хп – художній проект

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Календарно-тематичне планування Hot Spot 4
Розвиток та вдосконалення уміння читати з вибірковим розумінням необхідної інформації

Календарно-тематичне планування до нмк «Laser А1+»
Розвиток та вдосконалення умінь ознайомлювального та пошукового читання за темою «я І мої друзі»

Уроку Тема уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування шкільного курсу «загальна географія» (6-й клас)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11...
Згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів адміністрацією...

О-тематичне плануванняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка