Пошук по сайту


Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області Цивільний захист в закладах освіти Збірник обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» в зош (птнз) Дніпропетровськ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області Цивільний захист в закладах освіти Збірник обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» в зош (птнз) Дніпропетровськ

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області

Цивільний захист в закладах освіти


Збірник

обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту»

в ЗОШ (ПТНЗ)

Дніпропетровськ

Укладач:

методист Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В.
Рецензент: викладач вищої категорії обласних курсів підвищення кваліфікацуції керівних кадрів Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області Кондратюк В.М.

Збірник містить варіанти обовязкових документів планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» для ЗОШ (ПТНЗ) і призначений для фахівців навчальних закладів з питань розробки документів з цивільного захисту ЗОШ (ПТНЗ)

Обговорено та схваленона методичній нараді

НМЦ Цз та БЖД Дніпропетровської області

Протокол № __ від __.__.201__р.

Адреса НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпроперовської області:

м. Дніпропетровск, вул. Г.Сталінграда,5а, тел. 749-64-32

ЗМІСТ:
з/п

Найменування заходів

Стор.

1

Передмова
2

Положення про підготовку та проведення «Дня ЦЗ
3

Методичні рекомендації до планування та проведення «Дня ЦЗ» в ЗОШ (ПТУ)
4

Наказ про підготовку та проведення «Дня ЦЗ» та об’єктового тренування
5

План (орієнтовний) підготовки «Дня ЦЗ»
6

План(орієнтовний) проведення«Дня ЦЗ»
7

Наказ про підсумки проведення Дня ЦЗ

Згідно Наказу Міністра МНС України № 97 про «Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах,в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001р. практичне відпрацювання дій щодо готовності учнів до надзвичайних ситуацій щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням «Дня цивільного захисту».

На підготовку «Дня цивільного захисту» відводиться не менше 2-х місяців, щоб повною мірою ретельно спланувати увесь комплекс заходів та розробити необхідні документи. Звичайно, головна і провідна роль в цьому належить директорові школи – начальнику ЦЗ, начальникам штабів ЦЗ та командирам формувань ЦЗ. Саме від їх чітко спланованих, організаційних та оперативних дій і залежить рівень усвідомлення молоддю важливості і необхідності проведення такого заходу. Тому обов’язковою умовою «Дня ЦЗ» є практичне відпрацювання плану дій постійним складом (керівний склад, технічний склад) закладу освіти. Так педагоги та технічні працівники вирішують питання оповіщення і збору, уточнюють та доводять до виконавців дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до плану, а також проводять перевірку готовності формувань до дій за призначенням.

Не менш важлива роль відводиться викладачам, які для реалізації мети заходу використовують неабияку педагогічну майстерність, творчість, передові педагогічні інноваційні технології. Це і: вікторини, рольові ігри, змагання, відпрацювання дій за сигналом, перегляд відеоматеріалів, відкриті уроки, естафети, оформлення стіннівок, фотовітрин, виставок, семінари з обговоренням рефератів, практичних занять, радіогазет, радіопередач, здача нормативів з ЦЗ та інше.

Спільні зусилля педагогічного колективу та дітей обов’язково мають дати гарний результат – безпечне життя!

Міністерство освіти України Штаб цивільної оборони України

Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу — заступника начальника Цивільної оборони України від 19.05.95 №143/179 Ухвалено Головним управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України і Управлінням підготовки сил ЦО Штабу Цивільної оборони України
Положення

про підготовку та проведення «Дня цивільної оборони» в загальноосвітній школі
Це Положення розроблено відповідно до Закону «Про Цивільний захист України» і Положення «Про Цивільний захист України».

У ньому викладено основні заходи з організації підготовки і методики проведення «Дня цивільного захисту» у загальноосвітніх школах та ПТУ.

Положення призначене для начальників цивільного захисту (директорів) шкіл, ПТУ, штабів і курсів цивільного захисту.

Вступ

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж, Законом України «Про Цивільний захист України» передбачена підготовка й перепідготовка керівного складу з цивільного захисту та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл із цивільного захисту.

Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення «Дня цивільного захисту». Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом «Дня цивільного захисту», повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань із цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Мета та завдання «Дня цивільного захисту»:

- вироблення в учнів умінь, навичок грамотно й чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

- виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільний захист;

- формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки; постійної готовності виконати завдання цивільного захисту;

- удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу під час захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

- визначати готовність структурних ланок ЦЗ (охорона громадського порядку, обслуговування сховищ і ПРУ, протипожежна, санітарна діяльність) до виконання завдань за своїм призначенням;

- організувати масову задачу нормативів із цивільного захисту;

- пропагувати передовий досвід організацій і здійснення навчального процесу з ЦЗ та методичну майстерність учителів, що виклада­ють цей предмет;

- практично перевірити вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу;

- навчати керівний та командно-навчальний склад організації й проведенню заходів із цивільного захисту у школі.

До керівного складу прийнято включати начальника ЦЗ школи, його заступників, начальника штабу ЦЗ та його помічників. До командно-начальницького складу належать командири формувань ЦЗ.
Підготовка «Дня цивільного захисту» у школі
Успіх проведення «Дня цивільного оборони» великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного виз­начення складу учасників.

Організоване та змістовне проведення «Дня цивільного захисту» неможливе без ретельного й продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом директора школи.

Перш за все видається наказ начальника ЦЗ—директора школи — з підготовки і проведення «Дня цивільного захисту».

Наступним важливим документом є «План підготовки й проведення «Дня цивільного захисту» у школі». Він розробляється із залученням спе­ціальної групи під керівництвом директора.

На підготовку до проведення «Дня цивільного захисту» треба відводити не менше 2-х місяців. У період підготовки штаб ЦЗ і керівництво школи активізують пропаганду через усні виступи, стіннівки, радіовузол, демонстрацію науково-популярних та хронікально-документальних фільмів із цієї тематики, оновлюють наочну агітацію, обладнують тематичну виставку. Крім того, у цей період проводиться цілеспрямована робота з підвищення якості підготовки постійного складу, вдоскона­люється навчання учнів з ЦЗ, готуються структурні ланки ЦЗ й інтенсивно проводяться заняття, тренування та змагання, здача нормативів із програм ЦЗ для учнів.

Під час підготовки всіх учнів доцільно об'єднати у 3 вікові групи (2—4-ті, 5—9-ті, 10—11-ті класи) і своєчасно ознайомити їх із переліком заходів, у яких вони братимуть участь, їх змістом та місцем і часом проведення.

Рішенням директора школи призначаються класи з другої вікової групи, які здійснюють екскурсію на закріплений об'єкт народного господарства.

Організація й методика проведення «Дня цивільного захисту» у школі
Час проведення «Дня цивільного захисту» визначається наказом директора школи, як правило, у період з 20 квітня по 15 травня або в інший зручний для школи час, коли завершується вивчення шкільних програм із ЦЗ і проведені основні заходи з ЦЗ за рік.

З метою інтенсифікації заходів ЦЗ у день проведення «Дня цивільного захисту» необхідно заздалегідь передбачити його в розкладах уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків або занять з ЦЗ (за рахунок концентрації часу на заняття з охорони життя й здоров'я дітей).

У програму «Дня цивільного захисту» включаються, як правило, такі заходи:

- урочисте відкриття;

- огляд структурних ланок ЦЗ й організація їх дій за призначенням;

- відкриті уроки з ЦЗ у 2, 6, 7-х класах і медико-санітарної підготовки у 10-х класах;

- планові тренування з учнями 2, 3, 4, 5, 8, 9-х класів;

- вікторини і змагання з ЦЗ;

- здача нормативів, які рекомендуються шкільними програмами з ЦЗ;

- проведення естафет із нормативів ЦЗ;

- зустріч із представниками штабів, курсів ЦЗ;

- огляди-конкурси на крашу наочну агітацію з тематики ЦЗ та військово-патріотичного виховання, класних стіннівок;

- показ діафільмів із цивільного захисту;

- широка інформація по шкільному радіо, а також радіопередачі на теми військово-патріотичного виховання і цивільного захисту;

- проведення підсумків «Дня цивільного захисту».

Виходячи з місцевих умов та можливостей, школи можуть проводити й інші заходи.

При складанні Плану підготовки і проведення «Дня цивільного захисту» у школі необхідно чітко визначити час та місце проведення за­ходів для кожної з вікових груп, а також відповідальних за проведення заходів. Особливу увагу необхідно звернути на виконання вимог техніки безпеки для всіх учасників змагань.

Урочисте відкриття «Дня цивільного захисту» тривалістю 10—20 хв, як правило, проводиться до початку першого уроку. Якщо загально-шкільну лінійку до початку уроків організувати неможливо, то про по­чаток «Дня цивільного захисту» оголошують по шкільному радіо.

У разі проведення лінійки начальник ЦЗ школи оголошує відкриття «Дня цивільного захисту».

Відкриті уроки з цивільного захисту у 2, 6, 7-х класах проводять досвідчені вчителі, які пройшли спеціальну підготовку на курсах цивільного захисту. На уроках можуть бути присутні працівники органів ос­віти та цивільного захисту.

На цей день розкладом уроків повинно бути передбачено опрацювання підсумкових тем програми.

Планові тренування з учнями 2-х класів проводяться на уроках, пе­редбачених розкладом, а з учнями 3, 4, 5, 8, 9-х класів — у позаурочний час.

На цих тренуваннях під керівництвом учителів закінчується відпрацювання нормативів із ЦЗ.

Вікторини з ЦЗ проводяться зі школярами першої вікової групи. Для її організації клас ділиться на команди, призначається журі. Журі оголошує запитання й кількість балів, що за нього присуджуються. За­питання ставляться перед усім класом, а відповідають бажаючі. Журі оцінює відповідь і заносить до протоколу.

Оцінка за відповідь виставляється таким чином: кожне запитання залежно від його складності заздалегідь оцінюється певною кількістю балів. За вичерпну відповідь нараховується вся сума балів, за відповідь із незначними недоліками — знижується на один бал, за відповідь із суттєвими помилками — на 2 бали, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

Для наочності та пожвавлення змагань протокол можна вести на класній дошці.

Потім підбивається загальний підсумок, визначається переможець, відбувається нагородження.

Здача нормативів та проведення комбінованих естафет відбуваються у вигляді змагань як однієї з найбільш масових форм вдоскона­лення практичних навичок із цивільного захисту. Вони проводяться з учнями 2-ї і 3-ї вікових груп.

Критерії оцінювання змагань, підбиття підсумків та визначення пе­реможців розробляються керівництвом змагань.

Решта заходів, зазначених вище, що проводяться у День цивільного захисту (зустріч з ветеранами, огляди-конкурси, перегляд кінофільмів, радіопередачі), розробляються й проводяться, виходячи з місцевих умов і можливостей кожної школи.

День цивільного захисту проводиться у чотири етапи. Пропонуємо один із варіантів проведення «Дня цивільного захисту».
І. Дії на першому етапі «Дня цивільного захисту»

(час проведення планових занять)
Після проведення загальної лінійки на першій годині у 2—4-х, 5—7-х, 10—11-х класах проводяться відкриті уроки з курсу «Цивільний захист». У класах, де не вивчається програма, або уже відпрацьовані всі теми, проводяться планові заняття (відповідно до розкладу).

Під час проведення першого уроку у класі для проведення бесід з учнями обсягом 15—20 хв можуть бути запрошені представники штабу ЦЗ. Для проведення таких бесід можна запрошувати і батьків учнів, компетентних у даних питаннях. Усі інші уроки, крім останнього, проводяться відповідно до розкладу занять. Останній урок також пла­нується з програми «Цивільний захист».

На перервах між плановими уроками проводяться конкурсні огляди наочної агітації з цивільного захисту (стіннівок, фотомонтажів, листівок, плакатів). Усе це готується заздалегідь, у підготовчий період. Тематика може бути різноманітною, наприклад, «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів у разі можливих аварій, катастроф та інших над­звичайних ситуацій», «Санітарна обробка людей» тощо.

При оцінюванні цього конкурсу враховуються зміст, висвітлення безпосередньої поведінки людини у надзвичайних ситуаціях, гумор, загадки та ін. Одночасно з конкурсним оглядом можуть бути розгор­нуті виставки дитячої творчості з аналогічної тематики. Це буде додат­ковим балом до загальної оцінки дій класу.

На цьому етапі «Дня цивільного захисту» враховуються організованість і різноманітність проведених заходів на відкритому уроці, активність проведення їх на перервах.
II. Дії постійного складу і учнів з увідних можливої обстановки на території школи при виникненні аварій та катастроф. Другий етап «Дня цивільного захисту»
Опрацювання цього етапу починається на останньому уроці, залежно від групи за віком або за рішенням директора школи — на будь-якому іншому уроці (після уроків).

Оповіщення по ввідній проводиться дзвінковою сигналізацією школи або індивідуальною мовною інформацією.

Перша ввідна: «Радіаційна небезпека».

1) Одержана інформація зі штабу ЦЗ району про можливу загрозу зараження (забруднення) унаслідок аварії на АЕС.

Постійний склад (учителі, технічні працівники школи).

У кабінеті директора збирається керівний склад (адміністрація) школи, здійснюється оповіщення всіх інших працівників та службовців (викладачів). Перевіряється надійність зв'язку зі штабом ЦЗ, районом та сусідніми об'єктами. Директор школи організує чергування на пункті управління (ПУ), контроль і участь у заходах школи (по класах). Розгортається пункт видачі засобів індивідуального захисту. Із викладачів-спеціалістів організується контроль за навколишнім середовищ із залученням для цього учнів 10—11-х класів.

Учні. У 2—6-х класах здійснюється виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання із завчасно підготовленого матеріалу. У 6—9-х класах організується робота з герметизації шкільних при­міщень. У 10—11-х класах одержують майно для господарських робіт та приводять у готовність підвальні приміщення й територію, яка закріплена, одержують прилади дозиметричного контролю (якщо вони є у школі) і готують їх до роботи.

В усіх класах проводяться протипожежні заходи (прибирання приміщень), складаються списки для одержання ЗІЗ і проведення імунізації (через медичний пункт школи).

2) Початок радіоактивного зараження (забруднення) із підвищенням рівня радіації більше, ніж 30 мкр/год.

Постійний склад. Збір обслуги ПУ і постановка завдань. Решта викладачів розходяться у класи і проводять роз'яснювальну роботу серед учнів.

Учні. Оповіщаються через шкільний радіовузол, докладається обстановка і пояснюються правила поведінки в умовах можливого зараження. Ін­формація може бути доведена індивідуально до кожного посадовими особами ЦЗ.

3) Підвищення рівня радіації до 60 мкр/год і більше.

Подається ввідна «Виникнення загрози радіоактивного зараження», і дається команда про укриття всіх у захисних спорудах. Припиняються заняття, і всі спускаються у сховище (підвальне приміщення) відповідно до встановленого графіка.

Після прибуття у захисну споруду класні керівники (старости класів) уточнюють наявність засобів індивідуального захисту і подають списки на пункт видачі для одержання ЗІЗ.

Відповідно до графіка й наявності ЗІЗ класи одержують протигази і медичні засоби захисту на пункті видачі протигазів. Ті класи, які не одержали ЗІЗ, приводять у готовність найпростіші засоби захисту органів дихання. Фахівці ЦЗ, викладачі доводять до відома учнів правила поведінки їх на території школи в умовах підвищеного радіаційного фону, в режимі радіаційного захисту, ведуть роз'яснювальну роботу для недопущення паніки. Робітники штабу ЦЗ школи доповідають у штаб ЦЗ району про обстановку. При одержанні розпорядження відпрацьовуються елементи проведення евакуації, нормативу ЦЗ «Заповнення сховищ».

Під час опрацювання першої ввідної перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні заходів; точність і якість виконання поставлених завдань; при заповненні захисних споруд — час прибуття класу в дане місце. Крім того* враховуються правильність складання списків на одержання ЗІЗ і наявність найпростіших засобів захисту. Виставляються бали кожному класу.
Перша ввідна: «Хімічне зараження».

1) Одержання сигналу про аварію на одному з підприємств міста і ймовірність зараження НХР.

Постійний склад. Збір керівників (адміністрації) школи у директора. Дається завдання. Організовується спостереження за навколишньою обстановкою, а та­кож постійний зв'язок із відділом ЦЗ району.

Учні. Повідомляються через радіовузол або дзвінковою сигналізацією про загрозу хімічного зараження. Обумовлюються правила поведінки в умовах зараження НХР, характерного для даної аварії. Учні одер­жують засоби РХЗ і медичне майно на пунктах видачі протигазів, виготовля­ють найпростіші засоби захисту або приводять у готовність ті, які вже є. Учні 10-11-х класів одержують ВПРХ та інше майно, якщо воно є, організовують спостереження за навколишнім середовищем (викону­ються нормативи ЦЗ — робота поста РХС).

2) Виникнення небезпеки хімічного зараження.

Подається ввідна «Виникнення небезпеки хімічного зараження» (дзвінкова сигналізація). Керівники (адміністрація) школи й викладачі керують діями учнів. Усі переміщаються по території школи і навколо прилеглої місцевості, залежно від характеру НХР укриваються у захисних спорудах, піднімаються на верхні поверхи, одягають ЗІЗ або найпростіші засоби захисту органів дихання. Залежно від місця аварії відпрацьовуються елементи евакуації. На цьому етапі можуть відпрацьовуватися нормативи по одяганню засобів РХЗ.

Перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні поставлених завдань, кожному класу виставляється певна кількість балів. Після виконання нормативів ЦЗ може бути виставлена оцінка як усьому класу, так і індивідуально кожному, можуть бути задані питання щодо особливостей засобів РХЗ і заходів безпеки у разі контакту з різними НХР (при оцінюванні класу). Окрема оцінка виставляється класу за відпрацювання дій з евакуації.


III. У позаурочний час після відпрацювання ввідних із різних видів обстановки. Третій етап «Дня цивільного захисту»
Після закінчення останнього уроку (відпрацювання увідних) організовується загальне шикування класів, які брали участь у попередньому етапі. Нагадується порядок проведення вікторин, комбінованих естафет та інших заходів, про черговість участі у яких видаються маршрутні листи.

Варіанти проведення заходів.

Проведення вікторин (перевірка теоретичних знань із ЦЗ). Команда з 2 чол. отримує запитання від члена журі. Учні протягом 1—2 хв. обдумують його і дають відповідь. Оцінка виставляється за кожну відповідь за 5-бальною системою. Загальний бал виставляється із суми двох оцінок. З постійним складом вікторини проводяться окремо (начальником ЦЗ, викладачем ЦЗ);

Проведення комбінованої естафети.

1-й варіант (за гарної погоди). Команда з 5 чол. від класу:

I етап - 1 чол. — біг зі старту, кидання м'яча у баскетбольний щит, подолання перешкод.

II етап - 1 чол. — збирання протигаза з усуненням несправностей, надягання протигаза і біг у ньому до III етапу.

III етап - 3 чол. — дії санітарного поста; санітари у протигазах біжать до «ураженого», надягають на нього протигаз, надають першу медичну допомогу і виносять його з осередку ураження. При оцінюванні команди враховуються загальний час, який був витрачений під час змагання, а також кількість балів, отриманих на кожному етапі. Мо­жуть бути включені й інші етапи для відпрацювання поведінки людини у надзвичайних ситуаціях.

2-й варіант (за поганої погоди, спортзал).

а) Естафета — команда з 5 чол.; учасники шикуються на одній лінії у колону по одному. За командами «Гази!», «Вперед!» перші учасники від кожної групи надягають протигази, біжать вперед, підбігаючи до перешкоди (мішок), знімають протигази. Долають перешкоду і повертаються до своєї команди. Як тільки вони перетнуть лінію фінішу (старту), наступні учасники надягають протигази і також виконують усі етапи цього змагання. Команда оцінюється за загальним часом і кількістю помилок, допущених при виконанні нормативу надягання протигаза;

б) змагання санітарних постів — команда з 3 чол.;

в) збирання протигаза з усуненням несправностей і його надягання. Команда з 2—5 чол. Оцінювання команди залежить від загального часу й кількості помилок, допущених при виконанні нормативу. Варіанти проведення заходів для різних категорій за віком можуть бути різними як за змістом, так і за тематикою.

Форми проведення заходів “Дня ЦЗ”

І. Вікторина.

Найпростіша форма закріплення знань з ЦЗ – вікторина. Вікторина може проводитись у формі: бесіди учителя з учнями; радіо вікторини; фільмовікторини.

Для участі у вікторині від кожного класу (ланки, групи) виставляється команда, а для підведення підсумків і виявлення кращих класів (ланок, груп) створюється журі з учителів, медичних працівників, представників управління з НС району, міста, батьків та учнів. Заздалегідь визначається найбільше число балів. Журі реєструє у протоколі отримані бали, а потім у відповідності з набраної кількості балів визначає місця, які зайняли класи (ланки, групи) та оголошує результати.

ІІ. Тренування

Тренування організується для класу, групи, ланки під керівництвом учителя (керівника).

Мета тренування – придбання всіма учнями навичок та уміння користування протигазами, ватно-марлевими пов’язками та, за необхідності, вміння надати допомогу як собі, так і іншим. Керівник повинен розповісти та показати порядок виконання того чи іншого прийому вцілому. Після цього він демонструє їх по елементах. З початку елементи відпрацьовуються в повільному темпі, що згодом збільшується і переходить в безперервну дію.

Прийом повторюється до тих пір, поки дитина не досягне нормативного результату. При цьому, як і у всіх інших випадках, потрібно дотримуватись принципу: від простого до складного.

Для демонстрації прийомів він може підготувати одного чи двох учнів.

При тренуваннях рекомендується відпрацьовувати нормативи та набувати навички:

- визначення розміру маски протигазу (без нормативу;

- надягання протигазу (14 сек.) та зняття його;

- виготовлення та надягання ватно-марлевої пов’язки (3 хв.);

- накладання первинної пов’язки на різні ділянки тіла(3 хв.);

- накладання гумового кровозупиняючого джгута на стегно або передпліччя (40 сек.);

- проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки радіаційного ураження (для групи 15 чол. – 7 хв.);

- проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки зараженої сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) (для групи

15 чол.- 6 хв.);

- пристосування звичайного одягу для захисту шкіри;

- дії за сигналом “Увага всім”.

Слід брати до уваги фізіологічні та психологічні особливості дітей та суворо дотримуватись заходів безпеки і санітарно-гігієнічних правил користування засобами індивідуального захисту (далі ЗІЗ).

Існують два основних санітарно-гігієнічних правил користування протигазом.

Перше – нову шлем-маску перед надіванням протирають зовні та всередині чистою ватою, злегка змоченою водою, а клапан повітря і з’єднувальну трубку продути, щоб позбутися тальку, що знаходиться в них.

Друге – маску, якою користувалися, необхідно продезинфікувати з середини та просушити.

ІІІ. Змагання

Змагання є однією з найбільш дієвих форм закріплення знань та навичок по програмі “Основи здоров’я” (питання ЦЗ та БЖД), «Захист Вітчизни».

Змагання проходять у вигляді командної першості між класами, групами, ланками або особистої першості всередині ланки, групи, між школярами одного віку. Можуть влаштовуватись також змагання між оздоровчими таборами.

До змагань повинні готуватись як класні керівники, так і всі вчителі школи.

Змагання між ланками проводять класні керівники, допомагають викладачі фізкультури, медичні працівники, батьки учнів, а також учні старших класів.

Підсумок оголошується після закінчення змагань при загальному шикуванні команд.

Для таких змагань виставляються команди у складі 6 – 8 учнів з протигазами. Форма одягу в них повинна бути одноманітна. Бажано, щоб вони були в одязі, захищеному від радіоактивного або хімічного забруднення.

Варіанти змагань можливо передбачити різні:

Початковий етап – шикуються дві команди і їх командири доповідають керівнику змагань про готовність до дій. Керівник перевіряє склад команд, наявність учасників, наявність в учасників ЗРХЗ, особистих номерів.

Перший етап – дії по сигналу “Увага всім” (на випадок викиду НХР або радіоактивних речовин – надягання фільтруючого протигазу).

Другий етап – гасіння пожежі, робота з вогнегасниками та іншими первинними засобами при ліквідації невеликий загорянь.

Третій етап – надягання захисних панчіх та подолання ділянок хімічного або радіоактивного зараження.

Четвертий етап - надягання протигазу на ураженого, надання йому першої медичної допомоги, евакуація його з осередку ураження.

П’ятий етап – проведення санітарної обробки. Зняти захисні панчохи, протигаз після подолання хімічно або радіаційно зараженої ділянки.

Вміло, старанно підготовлені та добре організовані тренування і змагання в школах проходять цікаво і весело.

Вони прищеплюють учням зацікавленість до даного предмету, прагнення краще оволодіти “таємницями” виживання в різних НС. Тому бажано розвивати і заохочувати даний вид навчання школярів.

ІV. Естафети

Різноманітність варіантів проведення естафет повинно бути спрямовано на виховання у учнів таких важливих рис характеру як сміливість, рішучість, наполегливість, сприяти зміцненню здоров’я, фізичного та розумового розвитку.

Школярі мають набувати швидкість, спритність, витривалість, розвивати тактичне мислення, вміння в обмежений час приймати рішення та діяти в складних обставинах.

Щоб гра пройшла повчально і цікаво, необхідно передбачити організаційну та підготовчу роботу, що включає в себе: створення суддівської групи, яка керує грою, у складі головного судді та його помічників, вибирають місця проведення, підготовка учасників, матеріальне забезпечення, обладнання місця проведення естафети.

Команда оцінюється за загальним часом і кількістю помилок при виконанні нормативу надягання протигазу.

Варіанти проведення заходів для різних категорій за віком можуть бути різні як за змістом, так і за тематикою.

IV. Підсумки «Дня цивільного захисту». Четвертий етап

Закінчується День цивільного захисту підбиттям підсумків. Директор школи дає вказівку про місце й час підбиття підсумків і на основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного складу, а також доповідей начальника штабу ЦЗ і своїх заступників підбиває підсумки виконання запланованих заходів із цивільного захисту. У підсумковій частині свого виступу директор зазначає, яким чином досягнута мета і як вирішені завдання «Дня цивільного захисту», дає оцінку діям формувань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів, проявлені ними високі морально-психологічні якості.

За цими підсумками складається наказ директора школи про результати проведення «Дня цивільного захисту», який зачитується в актовому залі.

Особовий склад школи: формування, команди, класи, учні, педагоги, які відзначилися під час виконання заходів із цивільного захисту, нагороджуються призами, грамотами, сувенірами (при цьому можливе розмежування за віковими категоріями); окремі учні — за кращі особисті показники.

У визначений час директор школи разом зі штабом ЦЗ підбиває підсумки «Дня цивільного захисту» з керівним складом, особами, які відповідали за проведення заходів, класними керівниками.

Після загального обговорення класні керівники підбивають підсумки проведених змагань, здачі нормативів ЦЗ, аналізують роботу кожного учня у цей день, відзначають тих із них, які домоглися успіхів у своїх класах.

На основі результатів проведення «Дня цивільного захисту» у школі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків у підготовці школи до практичного навчання учнів з цивільного захисту, внесені необхідні зміни у план ЦЗ, розклад занять із коман­дно-начальницьким складом і формуваннями, а також до методики навчання учнів.

Заходи цього Положення треба враховувати як один із можливих варіантів організації й проведення «Дня цивільного захисту». У кожному конкретному випадку необхідно виходити з умов і можливостей, які наявні в арсеналі школи.
Начальник Головного управління

загальної середньої освіти

Міністерства освіти України В.Романенко
Начальник управління

підготовки сил ЦЗ Штабу

Цивільного захисту України О. Волосевич


Методичні рекомендації

щодо проведення “Дня цивільного захисту” в загальноосвітніх

та професійно-технічних навчальних закладах

Дуброва Н.Й, Осипенко С.І., Іванов А.В.

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах

(Лист від 22.06.2011 № 1.4/18-2005)
1. Загальні положення

На виконання вимог Кодексу ЦЗ і відповідно до наказу МНС від 23 квітня 2001 року № 97 «Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 року за № 481/5672 та наказу МОН від 03.09.2009 № 814 "Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" передбачено теоретичне і практичне навчання населення, у тому числі учнівської молоді, діяти в разі виникнення надзвичайних та несприятливих побутових і нестандартних ситуацій.

Вимоги Закону, інших нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів реалізуються за допомогою державних стандартів базової і повної середньої освіти, навчальних програм предметів «Основи здоров’я» «Захист Вітчизни», якими передбачено вивчення учнями основ безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах, які надають повну загальну середню освіту (далі – навчальні заклади).

Підсумком навчання учнів за навчальний рік є проведення у навчальних закладах «Дня цивільного захисту».

Методичні рекомендації визначають єдині підходи до організації та проведення практичного навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту учнів навчальних закладів.

Крім того, матеріали Методичних рекомендацій можуть застосовуватись працівниками установ та організацій, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, які згідно з чинними нормативно-правовими актами організують та контролюють роботу навчальних закладів, а також надають методичну допомогу керівництву і педагогічному складу в організації та проведенні цих заходів.

Метою «Дня цивільного захисту» є практичне відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок, які отримані ними під час вивчення теорії з основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, а також досягнення злагодженості у роботі керівного, командно-начальницького та особового складу позаштатних формувань навчального закладу, педагогічного складу і учнів навчального закладу в цілому як об’єкта цивільного захисту при виконанні заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Основні завдання «Дня цивільного захисту»:

для учнів навчального закладу:

вироблення в учнів умінь, навичок правильно і чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

удосконалення теоретичних знань та практичних навичок під час захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

практична перевірка вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, тренування у виконанні нормативів з використання індивідуальних засобів захисту, уміння виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу;

формування і розвиток високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки, постійної готовності виконати завдання цивільного захисту;

виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільний захист;

для педагогічного складу та працівників навчального закладу:

пропаганда передового досвіду організації навчання з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності та професійної майстерності учителів, які викладають ці питання;

відпрацювання питань Програми загальної підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, порядку дій адміністративно-господарського персоналу відповідно до календарного плану основних заходів навчального закладу при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, що прогнозуються;

формування практичних навичок при діях за командами, розпорядженнями, сигналами, повідомленням про надзвичайні ситуації;

участь у проведенні комплексу робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуаційних, протипожежних та медико-санітарних заходів.

для начальника цивільного захисту навчального закладу, його заступника:

аналіз даних про стан, який може виникнути під час надзвичайної ситуації;

навчання практичному прийняттю найбільш доцільних рішень у відповідності до обстановки, яка виникає;

вміння своєчасно доводити завдання до виконавців та здійснювати контроль за її виконанням.

для навчального закладу в цілому як об’єкта цивільного захисту:

досягнення злагодженості у діях всього колективу навчального закладу, направлених на унеможливлення та зменшення людських і матеріальних втрат шляхом виконання заходів за планом дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації різного походження.

Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом «Дня цивільного захисту», повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес учнів, спонукати їх до поглиблення знань з цивільного захисту та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.
2. Підготовка «Дня цивільного захисту»

День цивільного захисту в навчальних закладах проводиться без порушення навчального процесу в кінці навчального року, коли добігає кінця вивчення навчальних предметів: «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», що вивчають питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Для підвищення активності учасників «Дня цивільного захисту» та досягнення максимального виховного ефекту цей день має бути насиченим практичними заходами та може проходити у вигляді змагань за звання “Кращий клас з цивільного захисту”».

Підготовка до “Дня цивільного захисту” у навчальному закладі починається заздалегідь і містить такі заходи:

- розроблення та своєчасне доведення до виконавців наказу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”, інших розпорядчих, плануючих та навчальних документів;

- уточнення, а за необхідності, доопрацювання всіх документів щодо плану дій при надзвичайних ситуаціях, плану реагування на надзвичайні ситуації;

- детальне планування майбутнього виконання усього комплексу заходів «Дня цивільного захисту»;

- вивчення керівним та іншим персоналом у об’ємі, що їх стосується, нормативно-правових документів у сфері цивільного захисту та планів навчального закладу як об’єкта цивільного захисту з їх реалізації;

- розгляд на засіданні педагогічної ради завдання педагогічного колективу з підготовки та проведення “Дня цивільного захисту”;

- активізацію пропаганди цивільного захисту через стіннівки, радіовузол, демонстрації науково-популярних та хронікально-документальних фільмів з цієї тематики, оновлення наочної агітації, обладнання тематичної виставки тощо;

- удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;

- цілеспрямовану роботу щодо вдосконалення навчання учнів за відповідними навчальними програмами.

Основними організаційно-розпорядчими та плануючими документами з підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" є:

наказ керівника навчального закладу про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту”;

план підготовки до проведення "Дня цивільного захисту" в навчальному закладі;

план проведення „Дня цивільного захисту”;

сценарії заходів на теми захисту населення від надзвичайних ситуацій, сценарії сюжетно-рольових ігор з моделюванням життєвих ситуацій, радіогазети «Знати, вміти», класних уроків в День цивільного захисту, тематичних класних годин, вікторин з цивільного захисту тощо;

план дій при надзвичайних ситуаціях;
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів...
Навчально – методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Днівпропетровської області Загоруйко Н. В

Навчально-методичний посібник Вінниця, 2012. 78 с
Навчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

План роботи борщівського районного будинку дитячої
Оновлення та поповнення інформаційних кутків для педагогів та батьків, стенду з Цивільного захисту

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

День Дністра 2014
К-п ну, представник департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, керівник апарату Кам'янець-Подільської...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації Підготувала
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у дніпропетровській області

Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів...
Добропільської міської ради, методичний кабінет з травня по листопад 2014р вивчав стан викладання та рівень навчальних досягнень...

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Департаменту освіти І науки Запорізької обласної державної адміністрації від 26. 09. 2014 №0609 «Про проведення І етапу Всеукраїнського...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка