Пошук по сайту


6. Самостійна робота - Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям підготовки 0402 Фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 040201 Математика Кривий Ріг 2014 Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»

Сторінка6/7
1   2   3   4   5   6   7

6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин
1

Система педагогічних наук.

2
2

Методи педагогічних досліджень.

2
3

Теоретичні, емпіричні та математичні методи педагогічних досліджень.

2
4

Спадковість і розвиток.

2
5

Вплив середовища на розвиток особистості.

2
6

Розвиток і виховання.

2

7

Цілісний педагогічний процес - основний фактор всебічного розвитку особистості.

2

8

Особистість педагога та її вплив на формування особистості учня.

2

9

Вікові та індивідуальні особливості розвитку і формування школярів та їх врахування педагогами.

2

10

Самовиховання учнів

2

11

Формування основ екологічної, фізичної та трудової культури учнів

6

12

Колектив, його ознаки, структура.

2

13

Учнівське самоврядування

2

14

Зміст роботи класного керівника з батьками учнів.

2

15

Робота класного керівника в умовах інклюзивної освіти.

2

16

Сутність і принципи організації превентивної педагогічної діяльності.

2

17

Превентивна діяльність педагогічного колективу з попередження шкільного булінгу.

2

18

Позашкільні заклади в системі освіти

2

19

Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу

2

20

Методологічні та теоретичні основи процесу навчання.

2

21

Сутність освітньої, виховної та розвиваючої функцій

навчання.

2

22

Активні форми організації навчання

2

23

Самостійна робота учнів.

2

24

Міжпредметні зв’язки в організації навчання.

2

25

Стандарти освіти.

2

26

Взаємозв’язок загальної, політехнічної, професійної освіти.

2

27

Перевірка й оцінка якості знань учнів.

2

28


Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами.

2

29


Структура органів управління освітою.

2

30

Організація методичної роботи в гімназіях і ліцеях.

2

31


Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього закладу та його заступників.

2

32


Планування та облік роботи загальноосвітнього навчального закладу.

2

33

Атестація педагогічних працівників.

2

34

Зміст внутрішньошкільного контролю, вимоги до нього.

2

35

Інновації в освіті.

2

36

Критерії оцінки передового педагогічного досвіду.

2
Разом

76 год.7. Методи навчання
Словесні, наочні, практичні, індуктивні та дедуктивні, репродуктивні та проблемно – пошукові, методи самостійної роботи, методи стимулювання навчальної діяльності студентів у процесі навчальної діяльності, методи контролю та самоконтролю.


8. Методи контролю

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи машинного контролю, методи самоконтролю.

9. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Модульний контроль

Змістовий модуль №1


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

2

0,5

1

3

0,5

0,5

2,5

2

1

1

1

13 б.

15 б.Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9
0,5

0,5*

0,5

1

2

2

2

2

0,5
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 2

Т10

Т11*

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Мод.к.
2

1,5

1

0,5

1,5

1,5

2

1

2

20 б.
22 б.
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль №3


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

1

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5*

2

2

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №3

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Мод.


1

0,5

1

1

0,5*

1

2


20 б.

22 б.Поточне тестування та самостійна робота

Модульний контроль

Змістовий модуль №4


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

2

1

1

2

1,5

1

1

1

1

1,5

3

14 б.

16 б.

Лекції – 0,5 б.

Прак. – 2 б.

Самост. – 0,5-1 б.

Мод.конт. – 2 б.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка»
Музичне мистецтво, 020205 Образотворче мистецтво, 020207 Дизайн, 020302 Історія, 020303 Філологія. Українська мова та література,...

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма дисципліни «Методика виховної роботи»
Напрям підготовки 040204 музичне мистецтво; 020205 образотворче мистецтво; 020302 історія; 020303 філологія; 040101 хімія; 040102...

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальностей:...
«музичне мистецтво»; 020205 «образотворче мистецтво»; 020302 «історія»; 020303 «філологія»; 040101 «хімія»; 040102 «біологія»; 040104...

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
04020101 Математика, 04020301 Фізика, 02030302 Мова І література(англійська), 02030302 Мова І література(німецька), 02030302 Мова...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка