Пошук по сайту


Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична робота. Робота з педагогічними кадрами»

Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична робота. Робота з педагогічними кадрами»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Відділ освіти

Запорізької райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Методичний

порадник: організація методичної роботи в закладах освіти району

2009 р

Перелік документації заступника директора

з методичної роботи


 1. Наказ про розподіл функіональних обов’язків.

 2. Наказ про пизначення голів методичних об’єднань, керівників семінарів, творчих груп, ШМВ тощо.

 3. Структура методичної роботи.

 4. Програма розвитку методичної служби школи.

 5. Розділ річного плану « Методична робота. Робота з педагогічними кадрами».

 6. Наказ « Про підсумки методичної роботи за минулий навчальний рік»

 7. Наказ «Про організацію методичної роботи в новому навчальному році».

 8. Банк даних про педагогічних працівників.

 9. Циклограма роботи заступника директора з методичної роботи.

 10. План-сітка методичної роботи на місяць.

 11. План роботи з молодими спеціалістами.

 12. Положення про методичні об’єднання.

 13. Інформація про навчальні програми і їх навчально-методичне забезпечення.

 14. Програми факультативів і предметних гуртків, курсів за вибором.

 15. План проведення методичного тижня ( якщо такий передбачено планом роботи на навчальний рік).

 16. Перспективний план атестації педагоігчних працівників.

 17. Графік підвищення кваліфікації педагоігчних працівників.

 18. Графік і плани проведення предметних тижнів.

 19. Графік проведення семінарів, конференцій, круглих столів, творчих звітів, ділових ігор, методичних виставок, педагоігчних читань тощо.

 20. Графік проведення відкритих та показових уроків учителями ( за планами ШМО).

 21. Адреси досвіду.

 22. Відомості про професійні потреби вчителів.

 23. Відомості про проблемні теми вчителів і форми їх узагальнення.

 24. Інформаційно-аналітична і звітна документація з методичної роботи.


У кабінеті заступника директора з методичної роботи має бути така документація:

І. Папки

1. Статут школи.

2. Нормативно-правові документи ( зовнішні):

- Закон про освіту.

- Конвенція про права дитини

- інструкції, накази з методичної роботи і їх картотека

3. Нормативно-правові документи ( внутрішні):

- накази;

- розпорядження тощо

4. Планово-прогностична діяльність:

- розділ плану « Методична робота. Робота з педагогічними кадрами»

- план методичної роботи

- план роботи методичної ради школи

- плани роботи ШМО

- плани проведення методичного та предметного тижнів

- програма роботи над проблемною темою закладу освіти тощо

5. Інформаційно-аналітичні матеріали:

- довідки з методичної роботи ( інформаційні, аналітичні тощо)

6.Кадровий склад школи ( банк даних про педагоігчних працівників):

- кількісний і якісний склад

- вік

- загальний і педагогічний стаж

- освіта

-фах

7. Положення про:

- ШМО

- методичну раду школи

- предметні олімпіади, конкурси тощо

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку:

-розпорядок робочого часу вчителів, вихователів, класних керівників, голів ШМО

- режим роботи методичного кабінету, бібілотеки

- розклад дзвінків тощо

9. Функціональні обов’яки:

- вчителів

- голів ШМО

- класних керівників

- вихователів ГПД

10. Атестація:

- положення про атестацію

- перспективний план

- графік проходження атестації на 5 років

- графік проходження атестації в поточному році

11. Підвищення кваліфікації:

- відомості про професійні потреби вчителів ( діагностичні матеріали, анкети тощо)

- перспективний план проходження курсової перепідготовки на 5 років

- графік проходження курсової перепідготовки в поточному році

- план відвідування занять, семінарів при РМК, ЗОІППО

- теми самоосвіти вчителів та форми узагальнення матеріалів ( результати роботи над темою)

12. Адреси професійного досвіду. Творчі групи вчителів.

13. Робота з молодими спеціалістами і новоприбулими вчителями:

- банк даних

- відомості про професійні потреби вчителів ( за результатами анкетування, співбесід, діагностування, мікродосліджень, відвідування уроків)

- плани роботи ( складаються разом із наставниками)

- розклад занять « Школи молодого вчителя»

14. Експериментально-дослідницька діяльність ( учителів, вихователів, класних керівників, творчих груп):

- теми, предмети, класи

-з ким співпрацюють, взаємодіють

- наукові керівники й консультанти

15. Науково-дослідницька діяльність учнів:

- теми, предмети, класи, окремі учні, наукові відділення шкільного відділення МАНу

- керівники

16. Видавнича діяльність:

- статті, збірники тощо

- навчально-методична література ( авторські підручники, методичні посібники дидактичний матеріал, наочні посібники тощо)

17. Навчально-методичне забезпечення:

- державні стандарти

- програми, їх методичне забезпечення, авторські та адаптовані програми

18. Календарно-тематичне планування:

- навчальні предмети

- факультативи

- курси за вибором

- гуртки

19. Папка заступника директора з пиатнь методичної роботи:

- наказ про розподіл функціональних обов’язків

Власні плани робоити ( на рік, на місяць, на тиждень)

20. Звіти. Підсумки ( за семестр, рік):

- заступника директора з пиатнь організації МР

- голів ШМО

- керівників факультативів, курсів за вибором, гуртків

- творчих груп тощо

21. Конкурси ( професійні) :

- Положення про проведення конкурсів « Учитель року», « Класний керівник року», « Освітянка» тощо

- плани проведення конкурсів

- списки учасників

- банк даних учасників

- списки журі

- графіки відкритих уроків, заходів тощо

ІІ. Зошити, журнали

 1. Наради у заступника директора

 2. Наради у директора

 3. Наради з учителями, вихователями, класними керівниками ( з методичної роботи)

 4. Відвідування уроків

 5. Відвідування позакласних заходів ( за предметами)

 6. Індивідальна робота з педагоігчними працівниками ( бесіди)

 7. Групові консультації ( тематичні)

 8. Робота з громадськістю

 9. Перевірка документації з методичної роботи.


ШКІЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

 1. Загальні положення

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. Очолює його завідувач, якого обирають терміном на 2 роки з числа досвідчених працівників ( вчитель-методист, старший учитель) Він працює на громадських засадах.

Методичний кабінет діє під керівництвом заступника директора школи та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.

Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчителів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.

Згідно з чинними нормативними документами, педагоігчна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.

 1. Завдання діяльності методичного кабінету

 • Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби школи.

 • Створення банку баних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.

 • Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

 • Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів.

 • Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.

 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагоігв, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.
 1. Основні напрями роботи методичного кабінету

 • Створення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.

 • Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.

 • Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.

 • Організація таперіодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагоігчних працівників необхідною інформацією.

 • Участь в організації та проведенні представницьких педагоігчних заходів ( науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок, презентація кращого досвіду роботи вчителів школи, здійснення наставництва, стажування молодих учителів, сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі).

 • Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

 1. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті

У методичному кабінеті закладу мають бути такі матеріали:

а) нормативно-правові документи:

- Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з пиатнь освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи МОН України, обласного управління освіти;

- документи з пиатнь педагогіки та психології;

- положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;

-інформаційні збірники МОН України, ЗОІППО, районного відділу освіти.

б) шкільна документація

- наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

- навчальний план школи;

- перспективний та річний плани роботи школи;

- контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації ( навчальні програми);

- графіки проведення контрольних робіт;

- розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

- документація з пиатнь атестації педагогів;

- матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.

в) програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

- документація методичної ради школи ( план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

- документація ШМО ( окрема папка на кожне методичне об’єднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;

- матеріали діяльності інших методичних підструктур ( творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів), творчих звітів вчителів тощо;

- документація школи молодого вчителя;

- матеріали вивчення, узагальнення та поширення ППД;

- тематичні папки ( « Профільне навчання», « Інноваційні педагогічні технології», « Технології проектної діяльності», з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, методичні рекомендації РМК, рекомендації ЗОІППО);

- робота профільних класів ( положення про профільні класи, заяви батьків, накази про відкриття класів, списки учнів, моніторинги навчальних досягнень учнів тощо);

- банк даних ( картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.

г) основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:

- аналітичні матеріали шкільного моніторингу з кожного навчального предмету( результати оцінювання знань, семестрових та річних контрольних робіт, ДПА);

- матеріали для організації контролю знань;

- матеріали роботи з обдарованими дітьми ( план роботи з обдарованими дітьми, результати участі учнів в І,ІІ,ІІІ етапах олімпіад, МАН тощо);

- інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

- анкети, схеми аналізу уроків ( картки для аналізу, карти-схеми самоаналізу);

- тексти контрольних робіт, зразки завдань до ДПА;

- зразки поурочних планів;

- методичні розробки вчителів;

- рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;

-критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів;

- наказ про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі;

- методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

- зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

- матеріали проведення шкільних предметних тижнів;

- матеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.

д)діагностичні матеріали:

- результати діагностики педагогічного колективу ( анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

- моніторинг педагогічної діяльності вчителів ( анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);

-матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

е) матеріали з позакласної роботи:

- плани робот предметних гуртків, факультативів;

- орієнтовна тематика наукових учнівськихробіт та вимоги до їх оформлення;

- матеріали з організації позакласної роботи з навчальниз предметів;

-матеріали для роботи з батьками;

-матеріали на допомогу класним керівникам , вихователям ГПД.

є) папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів ( шкільних, районних, обласних):

Наприклад, шкільні та районні педагогічні читання « Педагогічна спадщина Софії Русової та сучанс школа».

ж) картотеки:

- статей періодичної преси на педагогічні теми;

- публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі ( з кожного предмету);

- обліку ППД.

5. Бібліотека методичногокабінету ( предметно-тематичний розподіл)

- Підшивки загальнопедагогічних газет і журналів .

- Підшивки фахових журналів і газет.

- Спеціальна , загальнопедагоігчна література.
До обладнання методичного кабінету належать узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителів ( портфоліо), система постійних та динамічних стендів:

 • Державна підсумкова атестація

 • Від атестації до атестації

 • Інноваційні педагогічні технології

 • Обдаровані діти

 • На допомогу класному керівникові

 • На допомогу молодому вчителеві


Орієнтовний перелік заходів

з методичного забезпечення навчального процесу в школіЗаходи

Періодичність проведення

Максимальна кількість пиатнь,які мають розглядатися

1

Засідання методичної ради

Раз на 2 місяці

2-3

2

Конференції

Раз на 2-3 роки

2-3

3

Конкурси педагогічної майстерності

Раз на рік

-----

4

Конкурс на кращий комплект дидактичних матеріалів

Раз на рік

------

5

Конкурс на кращий навчальний кабінет, класну кімнату

Наприкінці навчального року

-----

6

Оперативні наради

2 рази на місяць

2-3

7

Засідання ШМО, проблемних семінарів, творчих груп тощо

4-5 разів на рік

2-3

8

Установча методична нарада

На початку навчального року

3-4

9

Наради ШМО

У разі потреби

2-3

10

Відкриті й показові уроки заняття

За планами ШМО

2-4 уроки на семестр

11

Методичний тиждень

Раз на рік

5-6

12

Предметні тижні

1-2рази на місяць

----

13

Відвідування уроків, співбесіди з вчителями-предметниками, консультації

За графіком ВШК
14

Школа молодого вчителя

Раз на місяць

1-2

15

Школа педагоігчної майстерності

Раз на місяць

1-2


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11...
Згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів адміністрацією...

Засідання ради рмк
Наказ відділу освіти №183 від 15. 08. 2016 р. «Про організацію районної науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017...

Банк даних «знз: науково-методична робота, інноваційна діяльність»
Організація роботи Літньої профільної школи для учнів округу з метою реалізації допрофільної підготовки

Наказ від 18 травня 2010 року №50
Відповідно до перспективного плану перевірки стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи школи на 2009-2010 н р адміністрацією...

Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками...
Проведена певна робота, яка базувалася на діагностичній основі із врахуванням індивідуальних, психологічних особливостей різних категорій...

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

Нака з
Аналіз діяльності педагогічних колективів закладів освіти району показав, що у 2015-2016 навчальному році науково – методична робота...

Розділ 4 механічна робота та енергія
Зміни механічного стану сукупності тіл можна дослідити, проаналізувавши особливості взаємного розміщення тіл, що входять до системи,...

Курсова робота
Розділ 2 Загальна характеристика нотного видання

Закон України «Про освіту»
Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плануБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка