Пошук по сайту


Додаток 1РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ - Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.”...

Авторські права на текст програми “Українська література, 5-12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. Авторське право на видрук

Сторінка15/19
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Додаток 1

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
5 клас

1. Бондарук О. Міфи народів світу.— Львів, 1997.

2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування.— К., 1993.

3. Бурко О. Твір, що вчить дітей оптимізму (Вивчення казки Василя Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” у 5 класі) // Дивослово.— 2003.— № 2.

4. Веселка. Антологія української літератури для дітей: У 3 т.— К., 1985.

5. Весни розспіваної князь. Слово про Антонича.— Львів, 1989.

6. Вітренко Р. Чи світ обійдеться без диваків? (П’ятикласники аналізують оповідання Г. Тютюнника “Дивак”) // Дивослово.— 2003.— № 11.

7. Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія укладена Я. Ф. Головацьким.— К., 1991.

8. Доля. Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах.— К., 1993.

9. Жила С. Аналіз ранньої творчості Павла Тичини у взаємозв’язку з суміжними видами мистецтв // Дивослово.— 1995.— № 4.

10. З живого джерела. Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників / Упоряд. Л. Дунаєвська.— К., 1990.

11. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні.— К., 1989.

12. Золота книга казок. Українські народні казки. Серія: “Золота бібліотека учня”.— К., 1990.

13. Казки старого Лева / Упоряд. Л. Андрієвська.— Львів, 2003.

14. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості.— К., 1998.

15. Кононенко В. Шляхами народних приповідок.— К., 1994.

16. Королів-Старий В. Нечиста сила. Казки.— К., 1992.

17. Крип’якевич І. Було колись в Україні.— К., 1994.

18. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.— Львів, 2000.

19. Мафтин Н. Українська література. Розробки уроків. 5 клас.— К., 2003.

20. Мовчун А. Мовні скарби. Вивчення прислів’їв та приказок у школі.— К., 2000.

21. Мороз Л. Григір Тютюнник.— К., 1991.

22. Олена Пчілка. Годі, діточки, вам спать! — К., 1991.

23. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології.— К., 1993; Міфи і легенди давньої України.— К., 1997.

24. Семиліточка. Українські народні казки у записах та публікаціях письменників ХІХ — поч. ХХ ст.— К., 1990.

25. Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові...” (Етика і поетика Франкових казок) // Дивослово.— 2003.— № 11.

26. Срібна книга казок. Українські літературні казки.— К., 1992.

27. Українська література. Хрестоматія нововведених творів.— К., 2002, 2004.

28. Українські приказки, прислів’я і таке інше.— К., 1993.

6 клас

1. Васильченко С. Мужицький ангел. Оповідання, повість, п’єси.— К., 2000.

2. Грінченко Б. Зернятка. Вірші, поеми, оповідання.— К., 1989.

3. Жулинський М. Слово і доля.— К., 2002.

4. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.— К., 1998.

5. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / Упорядкув., переклади М. Москаленка.— К., 1988.

6. Календарно-обрядові пісні.— К., 1987.

7. Колядки і щедрівки.— К., 1991.

8. Лозко Г. Українське народознавство.— К., 1995.

9. Погрібний А. Життя і творчість Б. Грінченка // Дивослово.— 1994.— № 3.

10. Рудницька О. Доброта і жорстокість в оповіданні С. Черкасенка “Маленький горбань” // Дивослово.— 2003.— № 10.

11. Рудницька О. Коли миші стають кольоровими. Конспект уроку на тему “Світ дитинства в поезіях Ліни Костенко” // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 2003.— № 5.

12. Руснак І. Український фольклор у школі // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2, 3, 2000.— № 3.

13. Українська література. Хрестоматія нововведених творів... / Упоряд. Р. Мовчан.— К., 2002, 2004.

14. Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала // Дивослово.— 2003.— № 3.

15. Яременко В. Була колись Гетьманщина: Шевченкова поема “Тарасова ніч” // Сучасність.— 1993.— № 4.

7 клас

1. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.— К., 1989.

2. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.— К., 1998.

3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика.— К., 1993, 1998.

4. Кисельов Л. Тільки двічі живемо. Вірші, проза, спогади про поета.— К., 1991.

5. Ковальчук О. Українська література. Розробки уроків за новою програмою. 7 клас.— К., 2003.

6. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.— Львів, 2000.

7. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка.— К., 1994.

8. Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в іменах: Посібник.— К., 1997.

9. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.— К., 1985.

10. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2, 3, 2000.— № 3.

11. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.— К., 2000.

12. Ткаченко А. Василь Симоненко. Літературний портрет.— К., 1990.

13. Токмань Г. Цілісність сприйняття ліричного твору. Текстуальний аналіз. Методика вивчення віршування // Дивослово.— 2003.— № 1.

14. Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця. Спогади про Григорія та Григора Тютюнників.— К., 2001.

8 клас

1. Бойцун І. Роль “посередника” в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала // Дивослово.— 1998.— № 5.

2. Бондаренко А., Бондаренко Ю. Українська література. Розробка уроків за новою програмою. 8 клас.— К., 2003.

3. Гуцало Є. Твори: У 5 т.— К., 1996 — 1997.

4. Дрозд В. Вибрані твори: У 2 т.— К.,1989.

5. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917 — 1933.— К., 2000.

6. Мовчан Р. “Естетичне людинознавство” ранньої прози Ірини Вільде // Українська мова та література.— 2000.— № 17.

7. Сосюра В. Розстріляне безсмертя. Вірші та поеми.— К., 2000.

8. Соя Б. З книги минулого нашого народу (урок-конференція за твором Романа Іваничука “Яничари” (“Мальви”) // Дивослово.— 2003.— № 11.

9. Українське слово. Хрестоматія / Упоряд. В. В. Яременка.— К., 2001.

9 клас
ВСТУП

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури / За ред. О. Галича.— К., 2001.

2. Літературознавчий словник-довідник.— К., 1997.

3. Пахаренко В. Нарис української поетики: до нових підходів у вивченні літератури // Українська мова та література.— 1997.— № 29—32.

4. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.— Львів, 1996.

5. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. К., 1998.

6. Український живопис. Сто вибраних творів. Альбом.— К., 1989.
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

1. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.— К., 1998.

2. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.— Львів, 2000.

3. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.— К., 1985.

4. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2—3.

5. Сиваченко М. Сторінки української літератури і фольклористики.— К., 1990.
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Білоус Б. “Повість минулих літ”: історія чи література? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах.— 2004.— № 2.

2. Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру.— К., 1998.

3. Давня українська література. Хрестоматія / Упорядкув., передм. та комент. М. Сулими.— К., 1996.

4. Європейське Відродження та українська література ХІV— ХVIII ст. Зб. наук. пр.— К., 1993.

5. Жулинський М. Григорій Сковорода // Слово і доля.— К., 2002.

6. Ісіченко Ю. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст. на Україні.— К., 1990.

7. Історія української літератури: У 8 т. / Відп. ред. Л. Махновець.— К., 1967 — Т. 1.

8. Макаров А. Світло українського бароко.— К., 1994.

9. Махновець Л. Григорій Сковорода. Біографія.— К., 1972.

10. Мишанич О. Григорій Сковорода: Нарис життя і творчості.— К., 1994.

11. Мишанич Я. “Історія русів”: історіографія, проблематика, поетика.— К., 1999.

12. Мовчан Р. “Перший інтелігент” у вирі національного відродження (Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах.— 2004.— № 2.

13. Українська література: У портретах і довідках. Давня література — література ХІХ ст.— К., 2000.

14. Сулима В. Біблія і українська література: Навчальний посібник.— К., 1998.

15. Ушкалов Л. Світ українського бароко. Філологічні етюди.— Харків, 1994.

16. Шевчук В. Дорога в тисячу років.— К., 1990.

17. Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Г. Сковороди // Україна. Наука і культура. Вип. 26—27.— К., 1993.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

1. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.

2. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури // Київська старовина.— 1998.— № 5.

3. Грабович Г. Функції жанру і стилю у становленні української літератури // Грабович Г. До історії української літератури.— К., 1997.

4. Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

5. Федченко П. Літературно-критична думка в Україні від її зародження до середини ХІХ ст. // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: В 3 кн.— К., 1996.— Кн. 1.

6. Яценко М. Література перших десятиріч ХІХ ст. // Історія української літератури ХІХ століття: В 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

1. Білецький О. “Енеїда” І. П. Котляревського // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 1.

2. Гром’як Р. “Енеїда” І. Котляревського і час (із спостережень над естетичною оцінкою поеми) // Гром’як Р. Давнє і сучасне.— Тернопіль, 1997.

3. Єфремов С. Котляревський // Єфремов С. Літературно-критичні статті.— К., 1993.

4. Жулинський М. Духовна епоха в історії України: До 200-ліття виходу в світ “Енеїди” // Київська старовина.— 1998.— № 5.

5. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

6. Кирилюк Є. Іван Котляревський: Життя і творчість.— К., 1981.

7. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації. Дискусійні проблеми. Спроба нового прочитання.— Львів, 1994.

8. Сверстюк Є. Іван Котляревський сміється // Україна: Наука і культура.— К., 1991.— Вип. 25.

9. Шевчук В. “Енеїда” Івана Котляревського в системі літератури українського бароко // Дивослово.— 1998.— № 2, 3.

10. Яценко М. Іван Котляревський // Котляревський І. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи.— К., 1982.
ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО

1. Гончар O. Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843) // Історія української літератури XIX століття: В 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

2. Горболіс Л. З’ясування фольклорних джерел творів Г. Квітки-Основ’яненка // Дивослово.— 1994.— № 10—11.

3. Єфремов С. Квітка // Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

4. Жулинський М. Квітка-Основ’яненко // Слово і доля.— К., 2002.

5. Зеров М. Григорій Квітка-Основ’яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

6. Ільєнко I. Григорій Квітка-Основ’яненко: Повість.— К., 1973.

7. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко та його повісті.— СПб, 1858.

8. Лімборський І. Сентименталізм // Історія української літератури XIX століття: В 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

9. Полєк В. Твори Григорія Квітки-Основ’яненка за рубежем // Всесвіт.— 1978.— № 11.

10. Турчин М. Філософська повість на Україні: Про творчість Г. Квітки-Основ’яненка // УМЛШ (Дивослово).— 1993.— № 11.

МИКОЛА ГОГОЛЬ

1. Барабаш Ю. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков.— М., 1995.

2. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність.— 1994.— № 9.

3. Єфремов С. Між двома душами // Єфремов С. Літературно-критичні статті.— К., 1993.

4. Ковальчук О. Гоголь: буття і страх.— Ніжин, 2002.

5. Коптілов В. Батьківщина поета — батьківщина його душі // Слово і час, 1996.— № 3.

6. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком.— К., 1998.

7. Михед П. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст.— Ніжин, 2002.
ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

1. Бондар М. Поезія // Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.— К., 1996.— Кн. 2.

2. Гончар О. Зачарований небом: Романтичний світ М. Петренка — поета ХІХ ст. // Слово і час.— 1997.— № 11—12.

3. Гончар О. Українська література передшевченківського періоду і фольклор.— К., 1982.

4. Деркач Б. П. Гулак-Артемовський // Гулак-Артемовський П. Поезії.— К., 1989.

5. Деркач Б. Євген Гребінка.— К., 1974.

6. Нахлік Є. Українська романтична проза 20—60-х років ХІХ ст.— К., 1988.

7. Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру).— К., 1970.

8. Петраш О. “Руська трійця”: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники.— К., 1986.

9. Федченко П. Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка // Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання.— К., 1984.

10. Хропко П. Становлення нової української літератури.— К., 1988.

11. Яценко М. Романтизм // Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

12. Яценко М. Українська романтична поезія 20—60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики: Поетичні твори.— К., 1987.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО

1. Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка “Сон” (“У всякого своя доля”) // Українська мова та література.— 1996.— № 15.

2. Дзюба І. “Застукали сердешну волю”: Шевченків “Кавказ” на тлі непроминального минулого // Сучасність.— 1995.— № 3.

3. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.— К., 1989.

4. Доля: Книга про Т. Шевченка в образах та фактах / Упоряд. В. Шевчука.— К., 1993.

5. Жулинський М. Тарас Шевченко // Слово і доля.— К., 2002.

6. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу.— К., 1997.

7. Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання.— К., 1984.

8. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація.— К., 1998.

9. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка.— К., 1990.

10. Мовчанюк В. Медитативна лірика Т. Г. Шевченка.— К., 1993.

11. Новиченко Л. Тарас Шевченко — поет, борець, людина.— К., 1982.

12. Пахаренко В. Незбагнений апостол.— Черкаси, 1999.

13. Роят А. Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка “Великий льох”. Розробка уроку // Українська мова та література.— 1998.— № 9.

14. Русова С. “Мати” в поезії Шевченка // Дивослово.— 1995.— № 9.

15. Сверстюк Є. Шевченко і час.— К., 1996.

16. Скоць А. Поема Тараса Шевченка “Наймичка” // Дивослово.— 1994.— № 3.

17. Смілянська В. Поема “Марія” Т. Шевченка // Сучасність.— 1997.— № 3.

18. Смілянська В. “Святим огненним словом”: Тарас Шевченко: Поетика.— К., 1990.

19. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.— К., 2000.

20. Спогади про Тараса Шевченка / Упорядкув. В. Бородіна і М. Павлюка.— К., 1982.

21. Т. Г. Шевченко: Біографія / Відп. ред. Є. Кирилюк.— К., 1984.

22. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко.— К., 1989.

23. Франко І. Шевченкова “Марія” // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1983.— Т. 39.

24. Шевченківський словник: У 2 т.— К., 1978.
МАРКО ВОВЧОК

1. Бондар М. Особливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка // Марко Вовчок. Статті i дослідження.— К., 1985.

2. Брандіс Є. Марко Вовчок. Повість.— 1975.

3. Гончар О. Марко Вовчок // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.— К., 1996.— Кн. 2.

4. Єфремов С. Марко Вовчок: Школа Марка Вовчка // Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

5. Клочек Г. Анатомія добра i зла: Повість Марка Вовчка “Інститутка” // Українська мова та література.— 1998.— № 19.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

1. Бандура О. Вивчення роману П. Куліша “Чорна рада” // УМЛШ (Дивослово).— 1992.— № 11—12.

2. Гнідан О., Осьмак Н. Світогляд Пантелеймона Кyлiшa // УМЛШ (Дивослово).— 1991.— № 10.

3. Гончар О. Роман “Чорна рада” П. Куліша в школі // Слово і час.— 1992.— № 9.

4. Дзюба Т. Xyтipcькa концепція П. Куліша // Слово i час.— 1998.— № 4—5.

5. Жулинський М. Пантелеймон Kyлiш: Літературний портрет // Kyлiш Пантелеймон. Чорна рада.— К., 2000.

6. Зеров М. Пантелеймон Куліш: “Чорна рада” // Зеров Микола. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

7. Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Дивослово.— 1994.— № 8.

8. Нахлік Є. “Любов”... благословляю...” Про особисту лірику П. Куліша // Дзвін.— 1995.— № 10.

9. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.— К., 1996.— Кн. 2.

10. Погребенник В. Пантелеймон Куліш // Українська мова i література.— 1998.— № 21—24.

11. Слоньовська О. “Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали...”: Аналіз роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада” // Дивослово.— 1994.— № 12.

12. Слюсар А., Турло I. Тестові завдання до теми “Пантелеймон Куліш” // Дивослово.— 1994.— № 12.

13. Степанишин Б. Українська національна ідея Панька Куліша // Дивослово.— 1997.— № 12.

14. Тетеріна О. Значення перекладацької діяльності П. Кулiша // Українська мова та література.— 1997.— № 12.

З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.

1. Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика.— К., 1994.

2. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість // Дивослово, 1996.— № 10.

3. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.— К., 1994.— Кн. 2.— Ч. 1.

4. Клочек Г. Романи Івана Багряного “Тигролови” і “Сад Гетсиманський”: Навчальний посібник.— Кіровоград, 1998.

5. Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів // Українська мова і література в школі.— 1993.— № 10.

6. Мойсієнко А. Традиції модерну і модерн традицій.— К., 2001.

7. Череватенко Л. “Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ” // Дніпро.— 1990.— № 12.

8. Шугай О. Іван Багряний, або через терни Гетсиманського саду.— К., 1996.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

Авторські права на текст програми “Українська мова, 5-12 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5-12 кл.”...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Авторські права на текст програми “Природознавство, 5-6 кл.” належать...
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Математика
Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти І науки України, І таким чином відповідає...

Все про
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для...
Надійшли нові програми з географії, затверджені мон україни, для забезпечення допрофільної та профільної освіти

До програми зно з історії України внесено зміни
Міністерство освіти І науки України затвердило календар проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів у 2015 році

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям...
В., Верхман О. А., Вихренко Т. О., Дежкунова Л. О., Денисюк Д. В., Дзезинський О.І., Домашенко В. С., Драчинський А. Г., Іванов Ю....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка