Пошук по сайту


5. Теми семінарських занять - Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки

Сторінка3/5
1   2   3   4   5


5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовний модуль 1.
1.

Філософські аспекти осмислення науки.

 1. 1. Наука як: а) форма світогляду;

б) сфера діяльності та виробництва;

в) соціальний інститут;

г) система знань.

2. Філософія як методологія науки.

3. Предмет, цілі та пріоритети філософі науки.

4. Функції та задачі філософії науки.

5. Передумови виникнення науки. Донаукові форми знання.

6.Становлення науки та її зв'язок з історією філософії.

7. Феномен сучасної науки.

6

Змістовий модуль 2.
2.

Класифікація методів наукового пізнання.

 1. 1. Поняття методу наукового пізнання.

 2. 2. Загальнофілософські методи пізнання.

 3. 3. Науковотеоретичні та науковопрактичні методи пізнання.

 4. 4. «Полілог» методологій та методологічних принципів.

 5. 5. Методологія конкретних наук.

8

Змістовий модуль 3.
3.

Структура наукової роботи.

 1. Особливості постановки наукової проблеми.

 2. Постановка цілей та наукових завдань.

 3. Роль наукового пошуку.

 4. Евристичний характер наукової роботи.

 5. Значення та цінність досліджуваних явищ.

4

РАЗОМ:

18 год.


6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено
7. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Не передбачено

8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовний модуль 1.
1.

Методологія конкретних наук та її зв'язок із філософією.

18

РАЗОМ:

18 год.
1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни філософія науки
Факультети: історії та права, філології та журналістики,мистецький, іноземних мов, психолого-педагогічний, мистецький, фізико-математичний,...

Робоча програма навчальної дисципліни естетика
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни культурологія
Філологія. Прикладна лінгвістика (німецька та англійська мови) 020303

Робоча програма навчальної дисципліни наукові засади педагогічного...
Галузь знань: 0101 – педагогічна освіта; 0202 – галузь «мистецтво»; 0203 – гуманітарні науки; 0401 – природничі науки; 0402 – фізико-математичні...

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльний аналіз сучасних правових систем 081 «Право»
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить – 30/60

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи природознавства І методика...
Робоча програма «Основи природознавства І методика ознайомлення дітей з природою» для студентів

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030300 «Історія»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія західних та південних слов’ян (середньовічна доба)»

Робоча програма дисципліни «Історія зарубіжної літератури (I пол. XIX ст.)»
Спеціальність 010. 100 Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література

Робоча програма «Географія»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка