Пошук по сайту


Банк даних «знз: науково-методична робота, інноваційна діяльність»

Банк даних «знз: науково-методична робота, інноваційна діяльність»

Сторінка1/2
  1   2
Банк даних «ЗНЗ: науково-методична робота, інноваційна діяльність»


Школа

Науково-методична тема

Майданчик інновацій

Адреси ППД

Методичні формування, що діють на базі школи

Великомостівський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей»

Сучасний підхід до організації роботи з обдарованими дітьми.

Організація роботи Літньої профільної школи для учнів округу з метою реалізації допрофільної підготовки

 1. Пасічна О.І. «Розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні математики».

 2. Кірик І.О. «Розвиток пізнавальної активності в учнів на уроках фізики».

 3. Пальцева І.В. «Розвиток креативного мислення обдарованих учнів засобами самостійних робіт на уроках хімії».

 4. Стадницька Г.Т. «Організація самостійної роботи як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання».

 5. Райта О.Б. «Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні рідної мови та літератури».

 6. Зварич І.М. «Активізація пізнавальної діяльності та розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики».

 7. Іванісік Т.І. «Компаративний аналіз художніх творів на уроках світової літератури».

 8. Небожук О.І. «Особливості модульного навчання на уроках історії» .

1.Майстер-клас вчителя математики Зварич І. М. «Розвиток творчих здібностей на уроках математики шляхом використання ІКТ»
2. Майстер-клас вчителя-методиста Пальцевої І.В «Використання ІКТ як засобу диференціації навчання на уроках хімії».
3. Майстер-клас для молодих педагогів вчителя світової літератури Іванісік Т.І. «Кампаративний аналіз художніх творів на уроках світової літератури. Розробки уроків світової літератури з елементами кампаративного аналізу».
4. Творча майстерня для молодих педагогів вчителя історії Великомостівського НВК Небожук О.І. «Використання технології модульного навчання на уроках історії».

Бутинська ЗШ І-ІІІст.

Спрямування роботи педагогічного колективу на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій.

Діяльність «Школи лідерів».
Впровадження педагогічної технології «Створення ситуації успіху» (за А. Бєлкіним)


Дмитрів К.С. «Розвиток логічного мислення на уроках математики».

Двірцівський НВК «ЗШ І-ІІІст. – дитячий садок»

Впровадження інформаційних технологій як засобу соціалізації учнів.

Використання методу «сліпого набору» для формування комп’ютерної грамотності учнів. Робота за програмою «Сліпий метод набору».

Кузьма В.Б. «Формування творчої особистості на уроках математики».
Реклинецька ЗШ І-ІІІ ст.

Формування компетенцій самоосвіти та саморозвитку учнів.

«Школа майбутнього вчителя» Навчання учнів основ педагогіки та вікової психології
Впровадження технології саморозвитку Марії Монтесорі
Сілецька ЗШ І-ІІІ ст.

Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчальної діяльності учнів та виховання в них національно-патріотичних якостей.

Реалізація державно-громадське управління розвитком школи. Діяльність в проекції на громаду.
Впровадження технології особистісно орієнтованого виховання (за І. Бехом)

1.Побережник П.Г. «Керівництво роботою педколективу з національно-патріотичного виховання школярів»

2.Побережник П.Г. «Реалізація державно-громадське управління розвитком школи. Діяльність в проекції на громаду»

3.Громадсько-активна школа.

Опорна школа з питань виховання .

Волсвинська ЗШ І-ІІ ст.

Підвищення ефективності уроку шляхом новаторства, творчого пошуку і практичної спрямованості навчання

Новий підхід до використання етнопедагогіки у навчально-виховному процесі.

Сироїд К.В. «Оптимізація навчальної діяльності учнів на уроках хімії засобами групової роботи».

Куличківська ЗШ І-ІІ ст.

Впровадження інтерактивних та проектних технологій з метою підвищення якості навчання та формування життєвих компетентностей учнів».

Новий підхід до використання етнопедагогіки у навчально-виховному процесі.Межирічанська ЗШ І-ІІ ст.

Вдосконалення навчально-виховного процесу через впровадження інтерактивних технологій навчання.

Формування власної моделі «Школи-родини» (за М. Стельмахолвичем)Пристанська ЗШ І-ІІ ст

Запровадження в практику роботи педагогів школи інтерактивних технологій навчання з метою підвищення результативності уроку.

Організація роботи міжкласних факультативів.

Дмитрів М.С. «Факультативні (міжшкільні) заняття з математики в 5-7 класах як одна із форм допрофесійної підготовки в малокомплектній сільській школі».

Стремінська ЗШ І ст.

Розвиток творчої активної особистості молодшого школяра.

Розвиток творчої активної особистості молодшого школяра.

Впровадження технології «Педагогіка життєтворчості особистості (за І. Єрмаковим)»Борівська ЗШ І ст.

Розвиток критичного мислення в контексті особистісно-орієнтованого навчання.

Творче використання ігрових технологій в навчально-виховному процесію. Формування критичного мислення в процесі ігор. (використання програми «ЧПКМ»)БЕЛЗЬКИЙ ОСВІТНІЙ ОКРУГ


Белзька ЗШ І-ІІІ ст.

Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес.

Впровадження рейтингової системи оцінювання результатів роботи учнів, учнівських колективів.

 1. Хомин Л.В. «Формування соціальної компетентності учнів

 2. засобами кооперативного навчання на уроках історії»

 3. Хомин Л.В. «Робота з писемними історичними джерелами як засіб розвитку історичного мислення».

Майстер-клас вчителя історії Хомин Л.В. «Формування соціальної компетентності учнів засобами кооперативного навчання на уроках історії».


Мурованська ЗШ І-ІІІ ст.

Творче використання інтерактивних технологій навчання.

&&&&&Ваныв

Використання сучасної технології формування творчої особистості (за Ю. Богоявленською, Р. Грановською, В. Паламарчук, О. Пєхотою, С. Сисолєвою)
Острівський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»

Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій.

Впровадження сучасних форм співпраці педагогів дошкілля та початкових класів з метою реалізації наступності у розвитку нахилів та інтересів учнів (активне використання дитячого портфоліо).

Новікова Н.О. «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання».

Угнівська ЗШ І-ІІІ ст.

Використання проектних технологій у навчально-виховному процесі.

Використання проектних технологій як засіб формування творчої особистості (за К. Бахановим, Г. Селевко, І. Єрмаковим)Хлівчанська ЗШ І-ІІІ ст.

Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня

«Школа ефективних уроків». Впровадження технології визначення ефективності сучасного уроку (за З. Горішним, В. Звєрєвим)Борятинський НВК «ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

Впровадження проектних технологій як засобу формування та розвитку життєвих компетентностей школярів.

Реалізація принципу наступності між дошкільною та початковою освітою через використання проектних технологій.Ванівський НВК «ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок»

Творче використання інтерактивних технологій в умовах реалізації компетентнісного навчання.

Впровадження сучасних форм співпраці педагогів дошкілля та початкових класів з метою реалізації наступності у розвитку нахилів та інтересів учнів.

Портфоліо особистих досягнень учнів як методи стимулювання обдарованої дитини.Дібровська ЗШ І-ІІ ст.

Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їхньої творчої ініціативи шляхом впровадження проектних технологій в освітній процес.

Використання проектних технологій як засіб формування творчої особистості (за К. Бахановим, Г. Селевко, І. Єрмаковим)Домашівська ЗШ І-ІІ ст.

Новітні освітні технології як чинник формування мотивації до навчання та дієвий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу

«Школа екологічного виховання»

«Школа екологічного виховання»
Карівська ЗШ І-ІІ ст.

Навчання, виховання та розвиток громадянської особистості школяра.

«Школа громадянської освіти»

(впровадження громадянознавчих курсів та реалізація проектів орієнтованих на громаду)
Низівська ЗШ І-ІІ ст.

Використання сучасних методів проблемного навчання як засіб підвищення позитивної мотивації та самоосвітньої компетентності.

Впровадження сучасних форм проблемного навчання у навчально-виховному процесі.Себечівська ЗШ І-ІІ ст.

Творче використання інтерактивних технологій як умова підвищення результативності уроку.

Творче використання інтерактивних технологій в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання.Стаївська ЗШ І-ІІ ст. ім. О.Лещука

Розвиток творчих здібностей школярів як умова формування талановитої особистості.

Державно-громадське та системно-цільове управління управління навчальним закладом.

Формування власної моделі «Школа-родина».

Громадсько-активна школа.
Цеблівська ЗШ І ст.

Розвиток креативної особистості молодшого школяра.

Формування власної моделі «Школи-родини».Перемисловицька ЗШ Іст.

Особистісно-орієнтована система навчання як основа розвитку навчально-творчої діяльності учнів.

Особистісно-орієнтована система навчання як основа розвитку навчально-творчої діяльності учнів.

Глухівський НВК «ЗШ І ст. – дитячий садок»

Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження інноваційних технологій.

Впровадження сучасних форм співпраці педагогів дошкілля та початкових класів з метою реалізації наступності у розвитку нахилів та інтересів учнів.Жужелянська ЗШ І ст.


Розвиток креативної особистості молодшого школяра

“Школа гуманного колективного виховання» (за В.Сухомлинським)”
Тяглівська ЗШ І ст.

Впровадження особистісно-орієнтованої системи навчання.


Впровадження особистісно-орієнтованої системи навчання (за С. Подмазіним)


  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Аналіз діяльності педагогічних колективів закладів освіти району показав, що у 2015-2016 навчальному році науково – методична робота...

Науково-методична діяльність учителя Проблема, над якою працює вчитель
Освіта, кваліфікація за дипломом: вища, Донецький інститут соціальної освіти, 2004 р., географ, викладач географії; Горлівський державний...

Програма розвитку методичної служби школи. Розділ річного плану «Методична...
Наказ про пизначення голів методичних об’єднань, керівників семінарів, творчих груп, шмв тощо

Відділ освіти Сокальської рда методичний кабінет Системний підхід...
Системний підхід до реалізації науково-методичної теми у знз (методичні рекомендації). Методичний кабінет. – Сокаль. 2011

Методичні рекомендації до вивчення теми 4 Державний стандарт освіти...
Теорія баз даних – важливий розділ сучасної інформатики. Їх широке використання в різних галузях людської діяльності робить актуальною...

Звіт 2010р. Ат «банк «таврика»
Орган управління, у віданні якого перебуває банк (назву його материнської компанії)

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

Загальна інформація про діяльність Банку
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”

План-календар закінчення 2012/2013 н р. Проведення державної підсумкової...
Дпа 4 клас, російська, румунська мова (для знз з навчанням російською, румунською мовами)

Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк "укргазбанк"
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка