Пошук по сайту


Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва

Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва

Мотивація
Бібліографічний анотований покажчик

Укладач Світлична А. В.

Донецьк-2007

Активізація знань учнів на уроках образотворчого мистецтва
1 Любарська Л., Вовк Л.Орієнтовний запитальник: для актуалізації опорних знань учнів 1 класу з образотворчого мистецтва, визначення рівня засвоєння базових теоретичних положень предмета.// Початкова школа. - 2006. - №12. - С.43-45
Активізація пізнавальних знань учнів на уроках історії
1 Майдатик О. Формування пізнавального інтересу учнів до правознавства як непрофільної дисципліни в навчальних закладах нового типу.// Історія України. - 2002. - №41. - С.24-26

2 Терло С.Як підвищити ефективність навчання: (Науково- психологічні засади формування історичних понять".// Історія в школах України. - 2003. - №5. - С.21-26

3 Хомич В.Групові форми роботи на уроках історії: (методичні рекомендації).// Історія України. - 2000. - №39. - С.10-12

Активізація пізнавальної діяльності на уроках англійської мови
1 Казачінер О. С.Формування пізнавального інтересу учнів на уроках англій1ської мови.// Англійська мова та література. - 2005. - №1-3. - С.2-4

2 Музично-дидактичні ігри на уроках іноземної мови.// Англійська мова та література. - 2005. - №26. - С.17-19
Активізація пізнавальної діяльності на уроках правознавства
1 Куксенко С.Створення позитивної мотивації навчальної діяльності школярів під час вивчення правознавства.// Історія України. - 2002. - №47. - С.25-27
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови
1 Панченко А.Індивідуалізація навчання- джерело підвищення ефективності навчального процесу.// Англійська мова та література. - 2005. - №22-23. - С.13-28

2 Терехова Л. В..Ігри на уроках англійської мови у загальноосвітній школі.// Англійська мова та література. - 2006. - №32. - С.18-23

Опрацьовуючи з учнями тему «Покупки» в 10 класі, я вирішила вклю- і чити в структуру уроку ділову гру «Ранок в універмазі». Перед цим , уроком я розробила цю ділову гру за основними її принципами, змістом, сценарієм, правилами, критеріями оцінювання, ролями та комунікативними завданнями для учасників цієї гри. Я ознайомила учнів з цією грою, вимогами до неї і пояснила, що кожен може вибрати собі ту роль, яка йому подобається і яку він може зіграти відповідно до своїх знань про професійну діяльність осіб, задіяних у грі, спираючись на свої знання іноземної мови. Учні одержали завдання: обдумати вдома, як вони будуть діяти у наведених ситуаціях, яким мовним матеріалом будуть користуватись. Я пояснила, що основні інструкції з комунікативними завданнями, які їм доведеться виконати, вони одержать на уроці.
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології
1. Науменко Г. С., Загубинога О. О.Дидактичні матеріали з курсу "Основи здоров'я та безпеки життєдіяльності".// Біологія. - 2006. - №31. - С.13-21

2. Скотар І. І.Використання ігрових моментів у викладанні біології.// Біологія. - 2006. - №30. – С.2-5

Одразу після закінчення університету, набувши невеликого досвіду вчителя біології, я дійшла висновку, що на уроках має бути присутній, тією чи іншою мірою, ігровий момент. Особливо це стосується дітей, що навчаються в 6-7 класах. От і з'явилися на моїх уроках різноманітні ігри пізнавального характеру: «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» та ін.

Отримавши другу вищу освіту — психологічну, я почала використовувати на уроках ігри розвивального характеру, акцентуючи увагу на розвитку І розумових здібностей учнів, зокрема: «Назви узагальнюючим словом», «Четвертий — зайвий», «Знайди істотне», «Проведи аналогію», «Зроби логічний висновок», «Розшифруй шестиклітинний логікон», «Анаграма», «Відгадай, або Знайди омоніми», | «Упізнай предмет за описом: відгадай загадку, ребус, шараду, метаграму, логарифм», «Розв'яжи логічну задачу», і «Знайди помилку», «Біологічний диктант: упізнай мене», «Знайди відповіді | на тест — визначення .
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії
1 Басок Т. Г.Формування мотивації та активізація навчальної діяльності.// Географія. - 2006. - №24. - С.14-16
Активізація пізнавальної діяльності на уроках мовознавствата літератури

1 Бобровська Т. "Кіномонтаж" як метод систематизації знань, розвиток пошукової активності старшокласників.//Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №4. - С.42-45

2 Гладишев В. В. Учні краще вчаться тоді, коли оцінювання їхньої праці позбавлене каральності: Думка з приводу 12-бальної системи.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №5. - С.6-7

Грицак Г. Д. Найрозумніший: Інтелектуальна гра. 6-7 класи.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №10. - С.31-35

3 Денисюк Л. І. Активізація діяльності учнів на уроках словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №25. - С.9-11

4 Дига Н. Проблемно-пошукові методи активізації пізнавальної діяльності учнів 5-8 класів у процесі вивчення творів історичної тематики.// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №11. - С.21-25

5 Домбровська Т. М. Активізація учнів на уроках словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №31. - С.2-5

6 Єфімова І. В. Активізація навчання на уроках літератури шляхом використання елементів новітніх технологій.// Зарубіжна література в школах України. - 2005. - №17. - С.10-13

7 Исаева Е. А. Видеть в художественном творчестве особый способ познания мира.: О некоторых приёмах активизации читательской деятельности старшеклассников в процессе изучения литературы.// Русская словесность в школах Украины. - 2006. - №2. - С.2-4

8 Мельник А. О. Ігри на уроках зарубіжної літератури: Спроба їх класифікувати.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №6. - С.20-24

Свідоме ставлення до дидактичної гри як засобу літературного розвитку учнів 5-7 класів передбачає науково обгрунтований системний підхід до навчально-ігрової діяльності, зокрема чіткого визначення суті літературної гри, її місце на уроці, переосмислення педагогічних можливостей,доцільного поєднання з іншими методами, прийомами та видами.

9 Могила Н. Система інноваційних методів як засіб реалізації диференційованого навчання.// Українська мова і література в школі. - 2003. - №5. - С.13-16

10 Омельченко С. А. Активізація мисленнєвих здібностей п'ятикласників у процесі вивчення другорядних членів речення.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №7. - С.5-7

Науково-методичні матеріали та рекомендації Олександра Омельчука, кандидата педагогічних наук, директора гімназії №20 м. Херсона, вчителя-методиста вищої категорії пов'язані з дослідженням проблем формування та розвитку мовленнєво- комунікативних, пізнавальних, мисленнєвих умінь та навичок учнів у процесі навчання мови.

11 Осадча І. Ігрові елементи: Цікаво й корисно.// Дивослово. - 2003. - №9. - С.41-43

12 Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови.// Дивослово. - 2005. - №1. - С.7-14

13 Сергієнко А. Методика використання технологій групового навчання на особистісно орієнтованому уроці української літератури.// Українська мова і література в школі. - 2005. - №1. - С.31-34

14 Хмельницька О. Л. Активізувати мислення і вольові зусилля учнів: Урок-узагальнення знань за темою "Англійська література. Письменники ХІХ-ХХ ст".// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №3. - С.22-24

Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики
1 Агафонова О. О. Групова форма організації діяльності учнів на уроках математики.// Математика в школах України. - 2005. - №27. - С.2-5

2 Архіпова Т. Розв'язування красивих задач з геометрії для активізації пізнавальної діяльності учнів.// Математика в школі. - 2003. - №7. - С.16-18

3 Басок Т. Г. Формування мотивації та активізація навчальної діяльності.// Математика в школах України. - 2007. - №9. - С.2-4

4 Ващук С. Г. Мотивація навчання на окремих етапах уроку.// Математика. - 2004. - №46. - С.1-3

5 Вельдбрехт Д. О., Токар Н. Г. Інтелектуальна гра- одна із форм групового контролю знань учнів.// Математика в школах України. - 2005. - №16. - С.15-19

6 Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках математики як вид інтерактивної педагогічної технології / Укладач Святлош С. М.// Математика в школах України. - 2005. - №4. - С.2-5

7 Денисюк Л. І. Активізація діяльності учнів на уроках словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2005. - №25. - С.9-11

8 Дига Н. Розвиток пізнавальної активності учнів під час вивчення оповідань О. Довженка. 7 клас.// Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - №5. - С.8-11

9 Крикун Н. М. Групова форма роботи на уроках математики.// Математика. - 2002. - №36. - С.10-12

10 Кулик Л. П..Декілька активних методик перевірки знань учнів.// Математика в школах України. - 2005. - №11. - С.7-8

11 Куріненко А. В. Колективна система навчання.// Математика в школах України. - 2005. - №5. - С.2-5

Пропонуємо одну з моделей особистісно орієнтованого навчання як засіб керування пізнавальною діяльністю учнів на уроках математики.

12 Кучерина Т. В. Гра як засіб активізації навчально- пізнавальної діяльності учнів.// Математика в школах України. - 2005. - №5. - С.20-22

13 Лінник М. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики.// Математика. - 2004. - №21-22. - С.12-18

14 Микитин О. В. Про використання дидактичних ігор на уроках математики.// Математика. - 2004. - №38. - С.11-12

15 Назарова Л. І. Ігрові моменти на уроках математики-розвиток творчих здібностей учня.// Математика в школах України. - 2005. - №29. - С.2-6

16 Пушкіна З. П. Активізація розумової активності та розвиток творчої ініціативи на уроках математики: Методичні роздуми.// Математика в школах України. - 2005. - №31. - С.2-5

17 Форми і методи роботи з метою активізації пізнавальної діяльності учнів./ Укладач Т. І. Танасюк.// Математика в школах України. - 2006. - №32. - С.2-10

18 Яценко С. Ще раз про групову форму роботи.// Математика в школі. - 2003. - №1. - С.30-32
Активізація пізнавальної діяльності на уроках хімії
1 Охрончук Н. М. Інноваційно- трансформаційний підхід до вивчення нового матеріалу як один із формуючих факторів компетентнісної моделі особистості.// Хімія: БЖ. - 2006. - №11. - С.22- 42

Урок 1. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук. 8 клас.

Урок 2. Загальні відомості про неметали та їх сполуки. 10 клас.

  1. Прищепа С. Г. Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії.// Хімія: БЖ. - 2006. - №11. - С.42-49


Гра
1 Грицак Г. Д. Найрозумніший: Інтелектуальна гра. 6-7 класи.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №10. - С.31-35
Метод психологічної трансформації
1 Титаренко О. О. Метод психологічної трансформації на уроках зарубіжної літератури.// Зарубіжна література в школі. - 2006. - №8. - С.2-4
Методи мотивації діяльності учнів
1 Гончарова Т. О. Система стимулювання та заохочень освітньої діяльності в гімназії №1 м. Оріхова.// Управління школою. - 2006. - №30. - С.25-31

2 Павлютенков Є. М., Любова Л. М. Умови формування мотивації учіння гімназистів.// Управління школою. - 2006. - №30. - С.11-17
Методи мотивації діяльності учнів на уроках біології
1 Мацуріна О. О. Творчі завдання як методи, що впливають на пізнавальну активність учнів на уроках біології.// Біологія. - 2006. - №35. - С.7-9
Методи мотивації діяльності учнів на уроках літератури
1 Волохович С. В. Інтерактивні форми роботи на уроці за романом М. Сервантеса .// Зарубіжна література в школах України. - 2005. - №5. - С.11-14

2 Ісаєва О. О. Застосовуючи новітні технології розвитку читацької діяльності учня: Мотивація вивчення художнього твору, повільне та перерване читання, використання літературно-критичних матеріалів та комп'ютерної програми під час вивчення поеми "Мертві душі" М. Гоголя. 9 клас.//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №4. - С.35-36

3 Камєнєва О. В..Сценарій установчо-мотиваційного-модуля за темою "Байки".// Зарубіжна література в школі. - 2005. - №15-16. - С.33-36

Серед програмно-методичного забезпечення модульно-розвивальної системи важливе місце відводиться сценаріям модульно-розвивальних занять, за якими, власне, й організовується безперервна розвивальна взаємодія учнів та вчителя. Підгрунтям для створення сценаріїв подібних занять є такі психолого- педагогічні та мистецькі принципи:

- принцип "театрального дійства";

- принцип драматизму;

- принцип активної взаємодії та спілкування учасників навчального дійства.

4 Симакова Л. А. Читать- значит сопереживать.: О мотивации учебной деятельности учащихся при изучении художественного произведения.// Русская словесность в школах Украины. - 2004. - №2. - С.2-3

5 Соловей Т. Г. "Покупай, не дорожись на подарок не скупись!": Нетрадиционные формы работы над художественным описанием предмета.// Русская словесность в школах Украины. - 2005. - №5. - С.4-7

6 Черуха І. В. Мотивація творчості засобами словесності.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №2. - С.6-10

Методика викладвння зарубіжної літератури
1 Міхеєнко В. Г. В ситуації пошуку, змагальності: Конспект підсумкового уроку "Турнір найсильніших".// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - №3. - С.29-31

2 Панчук В. М. Нестандартні форми і методи роботи на уроках зарубіжної літератури.// Зарубіжна література в школі. - 2006. - №15-16. - С.13-20

Щоденна кропітка праця учителя-зарубіжника набуває якості духовного діяння, бо саме він вибудовує невидимі місточки між минулим і майбутнім, створюючи безперервну дорогу культурного поступу. Кожна нова прочитана учнем сторінка, кожне нове запитання та власний висновок- це, доказ педагогічної майстерності вчителя та духовного зростання дитини. Теперішня освіта потребує саме такого спрямування. Адже не насиченням дитячої свідомості великою кількістю фактів чи теоретичних тверджень досягнемо справжньої мети, а лише внутрішнім прагненням учня вирости до особистості.

Методи мотивації діяльності учнів на уроках хімії
1 Кириченко В. Г. Мотиваційна компетентність як фактор підвищення ефективності уроку.// Хімія. - 2006. - №21. - С.3-6

Мотивація педагогічного колектива
1 Шейко Н. С. Використання сучасних ефективних форм, методів і підтримка педагогічних пошуків та творчої ініціативи викладачів.: Семінар- тренінг для вчителів.// Фізика в школах України. - 2006. - №21. - С.3-6
Підвищення мотивації на уроках англійської мови
1 Мамочкова В. Підвищення мотивації навчання.// Англійська мова та література. - 2005. - №9. - С.2-3
Ситуація успіху
1 Медведюк О. Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент.// Початкова школа. - 2007. - №4. - С.5-7

2 Чабан Т. М. Психолого- педагогічні прийоми та механізми створення ситуації успіху в навчальній діяльності.// Управління школою. - 2006. - №30. - С.18-24
Формування творчої особистості на уроках літератури
1 Воронцова Г. О. Формування творчої особистості засобами слова.// Початкове навчання та виховання. - 2006. - №31. - С.7-10

Формування творчої особистості на уроках мови
1 Ганненко І. П. Творчість учня на уроках мови.// Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2006. - №22-23. - С.46-55

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Д о в І д к а про стан викладання образотворчого мистецтва в початкових...
«Про організацію вивчення стану викладання з образотворчого мистецтва в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів» з12....

Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах...
Значення І місце малювання в школі визначається завданнями всебічного І гармонійного розвитку особистості

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва для...
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва для 5 класу до підручника Масол Л. М., Калініченко О. В

Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­
Лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять,...

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5...
Орієнтовні скорочення пз – практичне завдання, спр – самостійна пошукова робота, хп – художній проект

Географічні задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів
Упроваджувати різноманітні форми самостійного здобування знань учнями на уроках географії

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Основною метою проведення олімпіади з географії є: оцінка знань, умінь, навичок, географічної ерудиції І культури учнів, активізація...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва. 5 клас За програмою «Мистецтво»
За програмою «Мистецтво» («Образотворче мистецтво») для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл.» /Авт. Л. Масол та ін.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка