Пошук по сайту


Про результати моніторингових досліджень природничо-математичної освіти учнів 8-х класів навчальних закладів м. Запоріжжя

Про результати моніторингових досліджень природничо-математичної освіти учнів 8-х класів навчальних закладів м. Запоріжжя

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Аналітична довідка

про результати моніторингових досліджень природничо-математичної освіти учнів 8-х класів навчальних закладів м.Запоріжжя.
Відповідно до наказів управління освіти і науки від 28.09.2011 №677 «Про проведення моніторингових досліджень у 2011-2012 н.р. на обласному рівні», департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 03.10.2011 № 322 «Про проведення моніторингових досліджень у 2011/2012 н.р.» та з метою вивчення рівня засвоєння знань природничо-математичної освіти 15.03.2012 (2-3 урок) було проведено тестування якості природничо-математичної освіти учнів 8-х класів (математика, біологія, фізика, хімія та географія) в чотирнадцятих навчальних закладах міста згідно вибірки (наказ управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 06.03.2012 № 204 «Про проведення моніторингових досліджень у 2011/2012 н.р. на обласному рівні»).

Методичний та організаційний супровід проведення освітнього моніторингу здійснювався у відповідності до створеної Запорізьким обласним науково-методичним центром моніторингових досліджень якості освіти нормативно-правової бази регіонального рівня та відповідних розпорядчих документів інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

У моніторингових дослідженнях брали участь 560 учнів із чотирнадцяти навчальних закладів м.Запоріжжя, що складає 87,8% від загальної кількості учнів 8-х класів навчальних закладів, які увійшли у вибірку.

Результати дослідження (додатки 1-6) свідчать про загальний достатній рівень сформованості природничо-математичних знань та вмінь учнів міста. Результативність учнів з природничих наук є дещо вищою ніж з математики.

За результатами моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 8 –х класів з предметів природничо – математично складової навчальних планів у 2011-2012 н.р. було виявлено загальні тенденції формування природничо-математичної освіти, сплановано напрямки подальшого моделювання та виявлення резервів прогнозованого розвитку.

Розглянемо результати дослідження більш докладно за такими системними блоками:

 1. Результати дослідження якості математичної освіти.

 2. Результати дослідження якості природничої освіти.

  • хімія;

  • фізика;

  • біологія;

  • географія.

 1. Визначення резервів розвитку природничо-математичної освіти в освітній системі м.Запоріжжя.


Результати дослідження якості математичної освіти.

Робота складалася з двох варіантів. Завдання відповідали вимогам навчальних програм з математики для 7-8 класів. Кожен варіант містив 30 завдань базового рівня підготовки (початковий і середній рівні). Учні виконували 19 завдань з вибором однієї правильної відповіді і 11 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Як видно з таблиці 1, більшість учнів 8 класів м.Запоріжжя, що складає 32,6% респондентів, показали повне володіння базовим рівнем навчального матеріалу з математики (38,9% - школи нового покоління та 25,6% - загальноосвітні), при цьому майже третина учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів виявили фрагментарне оволодіння базовим рівнем навчального матеріалу. Показники по навчальним закладам нового покоління суттєво вищі за показники учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Таблиця 1

 

Всього по місту

Навчальні заклади нового покоління

загальноосвітні навчальні заклади

Повне оволодіння базовим рівнем

32,6%

38,9%

25,6%

Неповне оволодіння базовим рівнем

17,9%

20,1%

15,4%

Часткове оволодіння базовим рівнем

26,7%

30,7%

22,2%

Фрагментарне оволодіння базовим рівнем

22,9%

10,2%

36,8%

Як видно з діаграм 1 і 2, найкращі показники серед шкіл нового покоління у Запорізької гімназії №93 (Шевченківський район) та Запорізької гімназії №8(Комунарський район) (відповідно 96,4% та 80,4% - повне володіння базовим рівнем). Серед загальноосвітніх навчальних закладах найкращі показники у ЗНВК №60(Шевченківський район) і ЗЗШ №24 (Хортицький район) (65,7% та 48,9% відповідно). 100% учнів ЗЗШ №54 (Заводський район) показали фрагментарне оволодіння базовим рівнем навчального матеріалу з математики.

діаграма 1
діаграма 2

Аналіз виконання завдань учнями 8-х класів із змістовних ліній математики, схематично показаних на діаграмах 3,4,5, показав:

 • із завданнями на обчислення справились 47,6 % учнів 8-х класів (56,3% - школи нового покоління та 38% - загальноосвітні);

 • всі завдання з алгебри повністю виконали 29,2% учнів 8-х класів (34,8% - школи нового покоління та 23,7% - загальноосвітні);

 • всі завдання з геометрії повністю виконали 19% учнів 8-х класів (25,9% - школи нового покоління та 13,5% - загальноосвітні).

діаграма 3

діаграма 4

діаграма5

Найбільша кількість завдань, до розв’язання яких учні не приступали – це завдання з геометрії. Так до розв’язання завдання № 26 не приступали 38,1% учнів (28,7% - школи нового покоління та 48,5% - загальноосвітні), до завдання № 30 – 32,4% (31,5% - школи нового покоління та 44,4% - загальноосвітні), до завдання № 28 – 31,1% (17,1% - школи нового покоління та 46,6% - загальноосвітні)(додатки 1-3).

Порівнюючи кількість учнів, які правильно розв’язали завдання з математики, можна констатувати, що високий рівень обізнаності виявляють учні навчальних закладів міста з тем «Неповні квадратні рівняння», «Формули скороченого множення», «Стандартний вигляд числа», «Квадрат та куб від’ємного числа», «Ступінь з цілим показником». Низький рівень обізнаності учні показали з тем «Площа трапеції», «Чотирикутники», «Кути». Слід зазначити, що де які учні не приступали до виконання цих завдань взагалі в наслідок нестачі часу.

Таким чином, як свідчать результати тестування, учні 8-х класів загалом розуміють суть математичних законів і закономірностей. Вони засвоїли фактологічні знання з математики, застосовують отримані знання при розв’язанні стандартних задач. Проте не завжди можуть застосовувати здобуті знання при розв’язуванні завдань.

Результати дослідження якості природничої освіти .

Схематично результати моніторингових досліджень з природознавства (додатки 4-6) надані на діаграмі 6 та додаткових діаграмах 7,8 по школам нового покоління та загальноосвітніх навчальних закладах.

діаграма 6

діаграма 7

діаграма 8


Розглянемо представленими на діаграмах 6-8 результати докладніше, з урахуванням специфіки до навчальних предметів.

Хімія

Під час тестування учням було запропоновано 10 завдань з хімії різного рівня складності. Більшість тестових завдань сприяли перевірці рівня знань нескладних хімічних формул, вміння проводити за ними прості розрахунки, знання основних класів неорганічних сполук, формул зі знаходження кількості речовини, зміни кольору індикаторів, орієнтування в періодичній системі з метою знаходження хімічного елемента за електронною формулою та пояснення зміни властивостей хімічних елементів.

Викликало труднощі й завдання №№ 35, 37, яке передбачало застосування знань з теми «Періодичний закон та періодична система хімічних елементів. Будова атома». Ця тема вивчається у 8-х класах у даний момент і учні ще не оволоділи цими знаннями в повному обсязі.

Учні краще засвоїли такі теми, як «Фізичні та хімічні явища», «Коефіцієнти та індекси», «Індикатори»; слід звернути увагу на повторення матеріалу з тем «Класи неорганічних сполук», «Будова енергетичних рівнів хімічних елементів», приділити увагу на уроках розв'язанню розрахункових задач з теми «Розрахунок кількості речовини».

Найкращі показники серед шкіл нового покоління у Запорізької гімназії №93 та Запорізької гімназії №8. Серед загальноосвітніх навчальних закладах найкращі показники у ЗНВК №66 і ЗЗШ №24. 63% учнів ЗЗШ №54 показали початковий рівень навчальних досягнень.

діаграма 9

діаграма 10
В цілому, результати тестування свідчать про оволодіння учнями програмним матеріалом. Учні розуміють суть хімічних процесів та законів. 63% учнів показали достатній та високий рівень навчальних досягнень з хімії. (87% - школи нового покоління та 35,9% - загальноосвітні).

Фізика.

Результати тестування свідчать про оволодіння учнями програмним матеріалом на базовому рівні. Завдання з однією правильною відповіддю (№ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26) були виконані більшою частиною учнів 8-класів.

Найбільші ускладнення в учнів 8-х класів викликало питання № 34, що передбачало розташувати у послідовності зростання часу, який потрібен тілам для подолання відстані 10 м (І варіант) та послідовність зменшення періоди коливань маятників зазначених частот (ІІ варіант). Дані питання сформульовані дещо некоректно, а отже були не зрозумілі для більшості учнів 8-х класів.

Учні краще засвоїли такі теми, як «Механічний рух», «Взаємодія тіл».

Як видно з діаграм 11 та 12, найкращі показники серед шкіл нового покоління у Запорізької гімназії №31 (Ленінський район), Запорізькому колегіум №98 (Жовтневий район) та Запорізької гімназії №8 (Комунарський район). Серед загальноосвітніх навчальних закладах найкращі показники у ЗНВК №66 (Ленінський район) і ЗЗШ №24 (Хортицький район), але 33,3% учнів ЗЗШ №54 (Заводський район ) показали початковий рівень навчальних досягнень.

діаграма 11діаграма 12

В цілому, як свідчать результати тестування, учні 8-х класів загалом розуміють суть фізичних законів та процесів. Вони засвоїли фактологічні знання з фізики, застосовують отримані знання при розв’язанні стандартних фізичних завдань. 60,6% учнів показали достатній та високий рівень навчальних досягнень з фізики. (82,9% - школи нового покоління та 36,3% - загальноосвітні).
Біологія

Результати тестування свідчать про те, що учні 8-х класів володіють програмним матеріалом, оперують основними термінами і поняттями (вегетативне розмноження, життєвий цикл, дихання), мають навички та уміння практичного значення (визначають життєві цикли паразитичних червів; захворювання, що спричиняються паразитичними червами; представників членистоногих, які переносять збудників інфекційних хвороб чуми та тифу). Діти вміють аналізувати елементи дослідницької та експериментальної діяльності та робити висновки (дихання рослин, процес фотосинтезу, рух (транспорт) та випаровування води у рослин).

Не всі учні впоралися із завданнями № 38-39, що передбачали розгорнуту відповідь. На ці питання школярі давали неповну або коротку відповідь, деякі учні взагалі не починали виконувати завдання. Це пов’язано з тим, що учням не вистачило часу на більш детальне обмірковування відповідей через великий обсяг роботи в цілому (40 завдань на 45 хвилин).

Учні краще засвоїли такі теми, як «Земноводні», «Риби» «Паразитичні комахи», «Вегетативне розмноження»; слід звернути увагу на повторення матеріалу з тем «Паразитичні черві», «Живлення рослин», «Водорості».

Найкращі показники, як показано на діаграмах 13 та 14 серед шкіл нового покоління у Запорізькому колегіум №98 (Жовтневий район) та Запорізької гімназії №8 (Комунарський район). Серед загальноосвітніх навчальних закладах найкращі показники у ЗЗШ №3 (Жовтневий район) і ЗЗШ №24 (Хортицький район), але 10% учнів ЗЗШ №41(Орджонікідзевський район) показали початковий рівень навчальних досягнень.
діаграма 13

діаграма 14

Як свідчать результати тестування з біології, наведених в діаграмах 6-8, учні 8-х класів загалом розуміють суть біологічних процесів та закономірностей. 60,1% учнів показали достатній та високий рівень навчальних досягнень з біології. (80,6% - школи нового покоління та 39,7% - загальноосвітні).

Географія

Результати тестування свідчать про оволодіння учнями програмним матеріалом. Завдання з однією правильною відповіддю (№ 2, 6, 10, 14, 18, 22) виконано більшою частиною учнів 8-х класів. Завдання містили запитання з курсів природознавства 5 класу та географії 6-7 класів. Завдання № 31-33 були розраховані на встановлення логічних пар між твердженнями «океани – моря», «ґрунти – місце їх знаходження (природні зони)», «природні зони Австралії (Африки) – типові представники (рослини і тварини)». З цим завданням впоралися у середньому 62% учнів. Разом з тим, 12% не починали виконувати завдання.

Із завданням № 40, яке передбачало розгорнуту відповідь на знання основних типів і закономірностей розміщення рельєфу (І варіант) та основних видів і закономірностей розміщення внутрішніх вод України (ІІ варіант), впоралися 203 учнів (36,3%). Не приступили до виконання цього завдання 262 учні (46,8%).

Найбільше помилок було допущено учнями в завданнях з курсу географії 6 класу (походження островів), а також 7 класу (найвищі точки Південної Америки та Європи). Учні мали право користуватися атласами з географії, але фактично не мали можливості ними скористатися через брак часу.

Учні краще засвоїли такі теми, як «Будова Всесвіту», «Циркуляція Атмосфери» «Природні зони Африки», «Океани»; слід звернути увагу на повторення матеріалу з тем «Походження островів», «Природні зони Австралії».

Найкращі показники серед шкіл нового покоління у Запорізькому колегіум №98 (Жовтневий район), Запорізької гімназії №93(Шевченковський район) та Запорізької гімназії №8(Комунарський район). Серед загальноосвітніх навчальних закладах найкращі показники у ЗЗШ №3 (Жовтневий район) і ЗЗШ №24 (Хортицький район), але 74,1% учнів ЗЗШ №41 (Орджонікідзевський район) показали початковий рівень навчальних досягнень.

д
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про результати моніторингових досліджень природничо-математичної...
«Про проведення тестування якості природничо-математичної освіти учнів 8-х класів навчальних закладів міста»

Програма підвищення якості викладання природничих дисциплін у загальноосвітніх...
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №561 «Про затвердження державної цільової соціальної програми підвищення якості...

Підручники для учнів 4 класів № з/п Назва підручника Автор(и) Видавництво 1 «Математика»
Перелік підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Відділ освіти Запорізької райдержадміністрації Районний методичний...
Наказ Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11...

Наказ
Мон україни, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість...

Календарно-тематичне планування уроків з інформатики для 7-х класів
«Інформатика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Березанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
«Сонечко» та для учнів 5-6 класів, 7-8 класів, 10-х класів, відповідно до поданих заяв вчителями предметниками про організацію навчальної...

Програма з історії для 5-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Основними компонентами програми є: зміст історичного навчального матеріалу, перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...

Нака з
Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка