Пошук по сайту


План роботи Линовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012-2013 н р. Науково-методична проблема

План роботи Линовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012-2013 н р. Науково-методична проблема

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5«Затверджено»

Засідання педагогічної ради

від 31.08.2012 р. протокол № 9

План роботи

Линовицької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів
на 2012-2013 н.р.Науково-методична проблема

педагогічного колективу:

«Удосконалення уроку

як засіб розвитку творчої особистості

вчителя й учня на основі використання

інноваційних технологій навчання і виховання»

(3-ій рік)
Завдання школи на 2012-2013 н.р.:

  1. Формування особи, готової до самовизначення свого місця у творчому

перетворенні оточуючого світу, до саморозвитку.

  1. Забезпечення реалізації прав кожного учня на отримання освіти відповідно до його

потреб і можливостей, організація поглибленого вивчення української мови у 8 і

9А класах, профільного навчання у 10-11 класах.

3. Формування в учнів школи стійких пізнавальних інтересів.

4. Залучення кожного учня до роботи на заняттях як активних учасників й

організаторів освітнього процесу.

5. Підвищення якості навчання школярів за рахунок застосування сучасних

технологій навчання.

6. Не допускання погіршення стану здоров’я учнів під час перебування в школі;

досягнення допустимого рівня здоров’я.

7. Створення умов для формування здорового способу життя.

8. Досягнення оптимального рівня вихованості.

9. Гармонійний розвиток особи учня з урахуванням його віку, інтелекту й інтересу;

виявлення й розкриття природних здібностей кожного учня, залучення до відвідування

гуртків за інтересами.

10. Забезпечення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного

розвитку школи

11.Участь у Програмі інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

«Школи-новатори».
VІІ . Підвищення ефективності навчальної діяльності учнів

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про виконан-ня
Перевірка наявності програм з усіх навчальних предметів.

Визначити забезпеченість учнів підручниками.

Створення координаційної ради по роботі з обдарованими дітьми.

Складання проекту розкладу уроків.

До 1.09.
До 29.08.

До 1.09.
До 31.08.

Новицька Л.Б.

Бібліотекар

Нестерко В.І.
Новицька Л.Б.

Інформ.
Інформ.

Наказ
Розклад уроківСкласти розклад уроків та графік чергування вчителів по школі.

Організувати ведення учнівських щоденників.
Провести бесіду з класоводами і класними керівниками по оформленню класних журналів.

Провести огляд навчальних кабінетів.

03– 07.09.

Новицька Л.Б.

Кл.кер.
Новицька Л.Б.

Дирекція, профком

Розклад
Щоденники

НаказДіагностувати підготовленість до навчання в школі учнів 1-го класу.

Скласти графік контрольних робіт.
Провести олімпіаду з української мови і літератури.

10–14.09.

Силенко Н.П.

Новицька Л.Б.

Учителі укр..мови

Тести, анкети

Графік
протоколВивчити психологічний клімат у 5-х класах.
Провести олімпіаду з російської мови і світової літератури.

17 - 21.09.

Силенко Н.П.

Доброштан Н.М.

Гапетченко О.М.

Інформація

протоколПровести олімпіаду з біології та хімії.


24– 28.09.

Галета Н.М.

Опенько Л.І.

протоколПровести олімпіаду з історії та правознавства і трудового навчання.


01– 05.10.

Устюгова М.В.,

Павлушенко В.А.,

Цурган В.В.

ПротоколПровести олімпіаду з англійської мови.

Провести тиждень англійської мови.

08– 12.10.

Зубань С.В.

Сова А.І.

Протокол наказПровести олімпіаду з математики та інформатики.

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів 5 класу.

15– 19.10.

Учителі математики

Новицька Л.Б.

Протокол
ПедрадаПровести олімпіаду з географії і фізики.

22– 26.10.

Учителі географії, фізики

ПротоколОрганізація канікулярного дозвілля.
Провести засідання шкільного журі предметних олімпіад.

29.10-02.11.

Доброштан Н.М.

Новицька Л.Б.

НаказВизначити команду школи на районні предметні олімпіади.

05- 09.11.

Новицька Л.Б.

наказОрганізувати підготовку учнів до участі у районних предметних олімпіадах.
Тиждень естетичного виховання.

12– 16.11.

Новицька Л.Б.
Лябах Р.В.

Козакова Н.В.


Наказ
Відвідування уроків в 11-их класах.

19– 23.11.

Адміністра-ція


Відвідування уроків в 11 класах.

26-30.11.

Адміністрація


Узагальнення системи педагогічної взаємодії щодо учнів 11 класів.

03– 07.12.

Силенко Н.П., Устюгова М.В.

наказПідсумкові контрольні роботи за І семестр.

10– 14.12.

Учителі

НаказПідсумкові контрольні роботи за І семестр.

17– 21.12.

Учителі

НаказПідготовка та проведення Новорічних свят.

24-31.12.

Учнівське самоврядування


Організувати підготовку учнів до обласних олімпіад.

Психолого-педагогічний консиліум „Психологічні причини труднощів адаптації дитини до школи та умови їх запобігання”.

Організація канікулярного часу.

02– 11.01.

Новицька Л.Б.

Силенко Н.П.
Доброштан Н.М.протокол

Скласти розклад контрольних робіт на ІІ семестр.

Скласти розклад уроків на ІІ семестр.

14– 18.01.

Новицька Л.Б.

Графік
РозкладВивчення рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва.

Тиждень трудового навчання.

21– 25.01.

Дирекція школи
Цурган В.В., Мазуренко Л.В.

ПедрадаПідготувати наказ про графік проведення підсумкових контрольних робіт.

28.01– 01.02.

Новицька Л.Б.

наказУзагальнення матеріалів організації гурткової роботи в школі.

04– 08.02.

Дирекція

педрадаІІІ тур предметних олімпіад.

Розпочати перевірку навчальної діяльності учнів 9-го класу.

11– 15.02.

Вчителі-предметники

інформаціяВивчення документів про ДПА.

18 -22.02.

Новицька Л.Б.


Узагальнення матеріалів про підсумки навчальної діяльності учнів 9-их класів.

25.02- 01.03.

Ворожбит С.О., Опенько Л.І.

наказТиждень української мови і літератури.

04–08.03.

Учителі укр..мови та літератури

ПапкаВивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови.

11– 15.03.

Новицька Л.Б.

Педрада
Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови.

18 -22.03.

Нестерко В.І.

педрадаПсихолого-педагогічний консиліум „Забезпечення послідовності навчання у початковій і середній школі”.

Організація канікулярного часу.

25 - 29.03.

Силенко Н.П.
Доброштан Н.М.

протоколВивчення з учнями нормативних документів про ДПА.

01–05.04.

Кл.керівники


Визначення предметів для складання ДПА.

08–12.04.

Кл.керівники

ІнформаціяУточнити вибір предметів для атестації учнями 9, 11 класів.

15– 19.04.

Новицька Л.Б.

Заяви учнівСкласти графік проходження навчальних екскурсій та навчальної практики.

Ознайомити учнів з розкладом державних підсумкових атестацій.

22– 26.04.


Кл.керівники

Новицька Л.Б.

НаказПідготовка матеріалів для підсумкових державних атестацій.

29.04.– 10.05.

Учителі

Матеріали ДПАДержавна підсумкова атестація учнів 4-ого класу.

13–17.05.

Оверченко Н.Ф.

наказПідготовка та проведення свята Останнього дзвоника.

20–24.05.

Кл.керівники


Підготувати наказ про результати підсумкових контрольних робіт.

Проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах.
Навчальні екскурсії та практика у 5 – 8, 10 класах.

Державна підсумкова атестація учнів 9, 11 класів.

27– 31.05.


Нестерко В.І.
Класоводи, вихователі


Наказ
наказВручення документів про освіту випускникам 11 класів.

Проведення державних підсумкових атестацій учнів 9 класів.

Навчальні екскурсії та практика у 5 – 8, 10 класах.

Підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів.

Вручення документів про освіту випускникам 9 класів.

01-02.06.
До 11.06.
01-07.06.


11-12.06.

Дирекція школи

Вчителі школи

Вчителі


Дирекція школинаказV. Управління діяльністю педколективу


Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагаль-нення

Відмітка про виконан-ня

Забезпечити вчителів програмами.
Затвердити керівників методичних об’єднань.

Затвердити склад методичної ради.

Засідання методичної ради:

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

2. Презентація плану роботи методичної ради на 2012-2013 н.р.

3. Методичні рекомендації щодо планування роботи методичних об’єднань та творчих груп.

4. Ознайомлення з нормативними документами про освіту.

Педагогічна рада:

1. Про підсумки роботи школи за 2011-2012 н.р. і завдання педколективу на 2012-2013 н.р. щодо створення умов для одержання учнями якісної освіти.

2. Затвердження плану роботи школи на 2012-2013 н.р.

3. Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки на 2012-2013 н.р.

4. Затвердження плану роботи шкільної ділянки на 2012-2013 н.р.

Нарада при заступнику директора з НВР:

1. Інструктаж щодо заповнення журналів (опрацювання наказу МОН України № 496 від 03.06.2008 р., інструктивно-методичного листа МОН України №1/9-532 від 11.09.07р.).

2. Інформація про зміни в навчальних програмах, про підручники, сітку годин.

3. Ознайомлення з нормативними документами.

Нарада при директору:

Підготовка школи до організованого початку навчального року.

Аналіз забезпеченості навчального плану відповідними програмами і підручниками.

Про організацію чергування вчителів у І семестрі.

Підвіз учнів, педагогічний супровід.

Про результати контролю за веденням медичних книжок вчителів.

Уточнення списків учнів.

Про організацію роботи з виконання норм техніки безпеки.

Засідання ради опорної школи.

-- Зміст, основні напрямки внутрішкільної науково-методичної роботи загальноосвітньої школи.

-- Обговорення і затвердження плану роботи опорної школи.

-- Перегляд відеофільму «Школи світу».


До 1.09.
До 1.09.

До 1.09.

29.08.

31.08.


30.08.

30.08.

23. 08.

Новицька Л.Б. Нестерко В.І.

Нестерко В.І.

Новицька Л.Б.


Нестерко В.І.


Новицька Л.Б.
Нестерко В.І.

Нестерко В.І.Наказ

Наказ

протокол

Протокол


протокол

Протокол

протокол
Нарада при директору:

1.Уточнення списків учнів на безкоштовне харчування.

2. Охорона життя та здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

3. Заготовка продуктів для їдальні.

4. Працевлаштування учнів 9, 11 класів.


03.09.

Директор школи

протокол


Спланувати роботу методичних формувань.

03– 07.09.

Новицька Л.Б., керівники МО

Графік

Плани роботи
Скласти графік відкритих уроків і годин спілкування.
Складання графіка контрольних робіт на І семестр.


10-14.09.

Новицька Л.Б.

Графіки
Уточнити списки вчителів, які атестуються в 2013 н.р.

Методична рада:

1. Про планування роботи шкільних методичних формувань.

2. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою „Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня на основі використання інноваційних технологій навчання і виховання».
Складання графіка внутрішкільного контролю.
Засідання ради опорної школи.

Семінар „Готуємося до атестації педагогічних працівників”:

1. Нормативне забезпечення атестації педагогічних працівників..

2. Планування роботи атестаційної комісії.

3. Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються.

Консультації вчителів у роботі з індивідуальної методичної тематики.


17– 21.09.

Нестерко В.І.

Новицька Л.Б.

Новицька Л.Б.

Нестерко В.І.


Новицька Л.Б.

Інформація
Протокол


Графік


протокол
Нарада при директору:

1. Про підсумки заповнення всіх видів документації.

2. Організація навчального процесу з поглибленим вивченням предметів.

3. Реалізація спадкоємності навчання в 5 класі.

4. Робота з учнями схильними до правопорушень та аналіз відвідування учнями школи.

5. Аналіз виконання плану роботи.

6. Підготовка до святкування Дня вчителя.


24– 28.09.

Нестерко В.І.

оргкомітет

Протокол

Провести бесіди з класоводами 2-4 класів з питання формування навичок читання.


01– 05.10.

Новицька Л.Б.


Педагогічна рада:

Висунення претендентів на нагородження медалями випускників школи.
Провести бесіди з вчителями, що атестуються.


08– 12.10.

Нестерко В.І.


адміністрація

школи

протокол
Нарада при директору:

1. Про організацію роботи ГПД.

3. Про атестацію педагогічних кадрів.

4. Ведення вчителями класних журналів.

5.Ведення щоденників учнями.

5. Аналіз відвідування учнями школи.

6.Про організацію та проведення осінніх канікул.


15– 19.10.

Нестерко В.І.

протокол
Засідання проблемного семінару:

Семінар «Зміцнення в учнів навичок здорового способу життя через упровадження здоров’язберігаючих технологій».
Розробити графік проведення атестації та план вивчення системи роботи вчителів.

22– 26.10.

Нестерко В.І.

Новицька Л.Б.


Протокол

Графік
Здача учителями сторінок класних журналів.


29.10-02.11.

Новицька Л.Б.

наказ
Засідання ради опорної школи.

Тренінг «Освітній моніторинг у діяльності навчального закладу».

05- 09.11.

Нестерко В.І.

протокол
Методична рада:

1.Затвердження плану вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителя трудового навчання Цургана В.В.

2. План підготовки та організації тижня педагогічної майстерності.

3. Підготовка до конкурсів «Класний керівник року», «Учитель року» та педагогічного ярмарку.

4. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

5. Підготовка та здійснення атестації педагогічних працівників школи.

Нарада при директору:

1. Про роботу шкільного харчоблоку.

2. Про дотримання техніки безпеки в осінньо-зимовий період.

3. Аналіз відвідування учнями школи.

4. Аналіз виконання плану роботи школи.


12– 16.11.

Новицька Л.Б.

Нестерко В.І.

Протокол

Протокол
Засідання ради опорної школи.

Дебати „ Психологічна готовність дитини до навчання в школі”.

19– 23.11.

Овчинник А.М.

Протокол

Педагогічна рада:

1. Урок у системі основних моделей та сучасних технологій навчання.

2. Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі.
Інструктивно-методична нарада для вчителів які атестуються з питань підготовки і проведення творчого звіту вчителя.


26-30.11.

Новицька Л.Б.
Нестерко В.І.

Новицька Л.Б.

Протокол
Наказ


протокол
Бесіди з учителями, які працюють в 11 класі.
Засідання проблемного семінару:

Науково-практична конференція ”Система роботи педагогічного колективу з розвитку логічного мислення, творчої уяви в процесі викладання основ наук”.


03– 07.12.

Новицька Л.Б.
Новицька Л.Б.


ППК

протокол
Проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр.
Конкурс „Учитель року – 2013”


10– 14.12.

Новицька Л.Б.

Наказ
Проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр.
Співбесіди з учителями щодо стану виконання навчальних програм.


17– 21.12.

Новицька Л.Б.
Новицька Л.Б.

Наказ
Нарада при директору:

1. Стан виконання навчальних планів і програм за І семестр.

2. Аналіз виконання річного плану.

3. Про організоване закінчення І семестру.

4. Про організацію та проведення зимових канікул.

5. Аналіз відвідування уроків учнями за І семестр.

24-31.12

Нестерко В.І.

Протокол
Організувати планування навчальної роботи на ІІ семестр.
Погодити зміни в тарифікації вчителів.

02– 11.01.

Учителі-предметники
Новицька Л.Б.

Плани

тарифікація
Здача вчителями сторінок класних журналів.
Засідання ради опорної школи:

Круглий стіл «Пошук і психологічний супровід творчої дитини та форми роботи з нею».


14– 18.01.

Новицька Л.Б.
Нестерко В.І.


Наказ

Протокол
Нарада при директору:

1. Підсумки організації навчально-виховного процесу у І семестрі.

2. Про результати контролю діяльності вчителів з планування навчальної та виховної роботи на ІІ семестр.

3. . Про організацію роботи з виконання норм техніки безпеки.

4. Про організацію систематичного повторення.
Методична рада:

1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Підсумки проведення предметних олімпіад.

3. Педагогічна вітальня „Творчий портрет учителя”.

4. Методичні рекомендації щодо випуску друкованої продукції вчителями школи.
Методично-інструктивна нарада з питання ведення класних журналів.


21– 25.01.

Нестерко В.І.

Новицька Л.Б.


Новицька Л.Б.

Протокол

Протокол

протокол
Засідання ради опорної школи.

Аукціон педагогічних ідей і знахідок «Наукова організація посадової праці керівника школи». .

Круглий стіл «Розвиток інформаційної та комунікативної компетентності вчителя»28.01– 01.02.

Нестерко В.І.

протокол
Педагогічна рада:

1. Діагностика та розвиток творчого потенціалу учня в процесі викладання образотворчого мистецтва, музики, трудового навчання.

2. Творчі звіти вчителів, що атестуються.
Провести співбесіду з учителями, що атестуються.

04– 08.02.

Нестерко В.І.

Новицька Л.Б.


Новицька Л.Б.

Протокол
Наказ


Інформація
Тиждень відкритих уроків учителів-методистів та старших учителів.
Засідання проблемного семінару:

Круглий стіл„ Талант плюс творчість”:

- Особливості психічного розвитку обдарованих дітей.

- Розвиток розумової обдарованості в інноваційній діяльності школи.

- Творча співпраця вчителів та учнів – запорука успіху.

- Форми і методи роботи з обдарованими дітьми.


11– 15.02.

Новицька Л.Б., Нестерко В.І., Овчинник А.М., Цурган В.В.

Новицька Л.Б.

Відкриті уроки
Протокол
Нарада при директору:

1. Стан відвідування учнями школи.

2. Аналіз роботи шкільної бібліотеки.

3. Про підготовку роботи в теплиці.

4. Про підготовку до ЗНО.


18 -22.02.

Нестерко В.І.

Протокол
Повідомлення вчителям змісту атестаційних характеристик.


25.02- 01.03.

Нестерко В.І.


характеристики
Методична рада:

1. Робота школи вдосконалення педагогічної майстерності учителів-філологів з підвищення грамотності учнівської молоді.

2. Про перебіг курсової підготовки педагогічних працівників школи.

3. Причини неуспішності учнів і шляхи їх подолання.

4. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

5. Про підготовку учнів до державної підсумкової атестації.


04–08.03.

Новицька Л.Б.

Протокол
Створення творчих груп з питань розробки плану на новий навчальний рік.

11– 15.03.

Нестерко В.І.Психолого-педагогічний семінар.
Засідання ради опорної школи.

Розробка алгоритму підготовки до державної підсумкової атестації учнів та її проведення.

школи на рік».

18 -22.03.

Силенко Н.П.
Нестерко В.І.

Протокол

Протокол
Педагогічна рада:

1. Диференційований підхід до учнів при оптимальному поєднанні фронтальних, групових та індивідуальних форм навчання на уроках англійської мови.

2. Роль гурткової роботи у вихованні гармонійно-розвиненої особистості.
Нарада при директору:

1. Про роботу над проектом річного плану на новий рік.

2. Вивчення нормативних документів щодо організації і проведення ДПА.

3. Робота з учнями екстернами.

4. Аналіз відвідування учнями уроків.

5. Аналіз виконання плану роботи.
Провести індивідуальні бесіди з учителями з питання ведення класних журналів.

25 - 29.03.

25 - 29.03.

Новицька Л.Б., Доброштан Н.М.
Нестерко В.І.


Новицька Л.Б.

Протокол
Накази

Протокол


Наказ
Складання графіка відпусток педагогічних працівників.

01–05.04.

Нестерко В.І.


наказ
Надати вчителям допомогу у вивченні інструкції про державну підсумкову атестацію учнів.
Проблемний семінар.

Усний журнал „Сучасний урок – спільна творчість учителя й учня ”.

1. Формування мотивації навчальної діяльності школярів.

2. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках.

3. Роль класного керівника та вчителя-предметника у формуванні успішності учнів.

08–12.04.

Новицька Л.Б.

Нестерко В.І.

Метод.нарада протокол
Протокол
Індивідуальні бесіди з учителями з питання організації повторення вивченого матеріалу.
Засідання ради опорної школи.

Мозковий штурм «Шляхи до педагогічної майстерності педагогів».

Тренінг „Самоосвітня діяльність учителя”.

15– 19.04.

Новицька Л.Б.
Нестерко В.І.

Метод.нарада, протокол
протокол
Методична рада:

1. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду вчителя трудового навчання ЦурганаВ.В.

2.Звіти керівників МО про роботу над науково-методичною проблемою школи.

3. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи і планування методичної роботи на наступний навчальний рік.
Нарада при директору:

1. Стан ведення щоденників учнів та класних журналів.

2. Про результати контролю роботи шкільної їдальні.

3. Про порядок закінчення навчального року.

4. Стан підготовки школи до поточного ремонту.
Ознайомити учителів із списком учнів, які обрали атестацію з їх предмету.


22– 26.04.


Новицька

Л.Б.

Нестерко В.І.


Новицька Л.Б.

Протокол

протокол
Психолого-педагогічний семінар.
Завершити збір матеріалів для державної підсумкової атестації.


29.04.– 10.05.

Силенко Н.П.

Новицька Л.Б.

Протокол
Нарада при заступнику директора з НВР:

Про результати роботи з обдарованими учнями.
Засідання ради опорної школи.

Практичне заняття «Управлінське рішення директора школи».

Надання допомоги у проведенні ДПА випускників 4 класу.13–17.05.

Новицька Л.Б.
Нестерко В.І


Дирекція школи

Протокол

протокол
Нарада при директору:

1. Про підготовку до закінчення навчального року та свята Останнього шкільного дзвоника.

2. Виконання навчальних планів та програм.

3. Про організацію літнього відпочинку учнів.

4. Аналіз виконання річного плану.
Педагогічна рада:

1. Про допуск учнів 9-х, 11-х класів і учнів-екстернів до державної підсумкової атестації.

2. Про організацію оздоровлення учнів у 2013 р.
Бесіди з питання проходження курсової перепідготовки.


20–24.05.

Нестерко В.І.

Нестерко В.І.
Новицька Л.Б.

Протокол

Протокол
наказ
Педагогічна рада:

1. Про переведення учнів 1-4 класів до наступних.

2. Про нагородження учнів 1-4 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

3. Про випуск учнів 11-го класу та нагородження золотими та срібними медалями та грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів».
Надання практичної допомоги вчителям у проведенні навчальних екскурсій та практики.
Надання методичної допомоги у проведенні ДПА учнів 9 та 11 класів.27– 31.05.


Нестерко В.І.

Дирекція школи
Дирекція школи


Протокол
наказ

Надання методичної допомоги у проведенні ДПА учнів 9 класу.
Нарада при директору:

Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації.
Педагогічна рада:

1. Про переведення учнів 5- 8 класів і 10 класів до наступних.

2. Про нагородження учнів 5-8класів і 10 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

3. Про випуск учнів 9-х класів.
Засідання ради опорної школи.

Підсумки роботи за 2012-2013 н.р.

Практичне заняття «Технології вироблення плану роботи школи на рік».

28.05. -11.06.
13.06.


11.06.


14.06.

Дирекція школи
Нестерко В.І.


Нестерко В.І.


Нестерко В.І.


Протокол


Протокол
Наказ
протокол

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

План роботи високопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Аналіз діяльності педагогічного колективу І результативності освітнього процесу в 2012/2013 навчальному році та основні задачі на...

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Робочий навчальний план харківської приватної загальноосвітньої школи...
Харківської приватної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Лєствіца» Харківської області

План методичної роботи Отинійської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Аналіз методичної роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

g.lekciya.com.ua
Головна сторінка